Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
friendica/view/lang/cs/strings.php

2307 lines
222 KiB

<?php
10 years ago
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
$n = intval($n);
return ($n == 1 && $n % 1 == 0) ? 0 : ($n >= 2 && $n <= 4 && $n % 1 == 0) ? 1: ($n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;;
10 years ago
}}
;
$a->strings["Daily posting limit of %d post reached. The post was rejected."] = [
0 => "Byl dosažen denní limit %d příspěvku. Příspěvek byl odmítnut.",
1 => "Byl dosažen denní limit %d příspěvků. Příspěvek byl odmítnut.",
2 => "Byl dosažen denní limit %d příspěvku. Příspěvek byl odmítnut.",
3 => "Byl dosažen denní limit %d příspěvků. Příspěvek byl odmítnut.",
];
$a->strings["Weekly posting limit of %d post reached. The post was rejected."] = [
0 => "Byl dosažen týdenní limit %d příspěvku. Příspěvek byl odmítnut.",
1 => "Byl dosažen týdenní limit %d příspěvků. Příspěvek byl odmítnut.",
2 => "Byl dosažen týdenní limit %d příspěvku. Příspěvek byl odmítnut.",
3 => "Byl dosažen týdenní limit %d příspěvků. Příspěvek byl odmítnut.",
];
$a->strings["Monthly posting limit of %d post reached. The post was rejected."] = "Byl dosažen měsíční limit %d příspěvků. Příspěvek byl odmítnut.";
$a->strings["Profile Photos"] = "Profilové fotky";
$a->strings["event"] = "událost";
$a->strings["status"] = "stav";
$a->strings["photo"] = "fotka";
$a->strings["%1\$s likes %2\$s's %3\$s"] = "Uživateli %1\$s se líbí %3\$s uživatele %2\$s";
$a->strings["%1\$s doesn't like %2\$s's %3\$s"] = "Uživateli %1\$s se nelíbí %3\$s uživatele %2\$s";
$a->strings["%1\$s attends %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s se účastní %3\$s uživatele %2\$s";
$a->strings["%1\$s doesn't attend %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s se neúčastní %3\$s uživatele %2\$s";
$a->strings["%1\$s attends maybe %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s se možná účastní %3\$s uživatele %2\$s";
$a->strings["%1\$s is now friends with %2\$s"] = "%1\$s se nyní přátelí s uživatelem %2\$s";
$a->strings["%1\$s poked %2\$s"] = "%1\$s šťouchnul/a uživatele %2\$s";
$a->strings["%1\$s tagged %2\$s's %3\$s with %4\$s"] = "%1\$s označil/a %3\$s uživatele %2\$s štítkem %4\$s";
$a->strings["post/item"] = "příspěvek/položka";
$a->strings["%1\$s marked %2\$s's %3\$s as favorite"] = "%1\$s označil/a %3\$s uživatele %2\$s jako oblíbené";
$a->strings["Likes"] = "Libí se";
$a->strings["Dislikes"] = "Nelibí se";
$a->strings["Attending"] = [
0 => "Účastní se",
1 => "Účastní se",
2 => "Účastní se",
3 => "Účastní se",
];
$a->strings["Not attending"] = "Neúčastní se";
$a->strings["Might attend"] = "Mohl/a by se zúčastnit";
$a->strings["Select"] = "Vybrat";
$a->strings["Delete"] = "Odstranit";
$a->strings["View %s's profile @ %s"] = "Zobrazit profil uživatele %s na %s";
$a->strings["Categories:"] = "Kategorie:";
$a->strings["Filed under:"] = "Vyplněn pod:";
$a->strings["%s from %s"] = "%s z %s";
$a->strings["View in context"] = "Zobrazit v kontextu";
$a->strings["Please wait"] = "Čekejte prosím";
$a->strings["remove"] = "odstranit";
$a->strings["Delete Selected Items"] = "Smazat vybrané položky";
$a->strings["Follow Thread"] = "Sledovat vlákno";
$a->strings["View Status"] = "Zobrazit stav";
$a->strings["View Profile"] = "Zobrazit profil";
$a->strings["View Photos"] = "Zobrazit fotky";
$a->strings["Network Posts"] = "Síťové příspěvky";
$a->strings["View Contact"] = "Zobrazit kontakt";
$a->strings["Send PM"] = "Poslat soukromou zprávu";
$a->strings["Poke"] = "Šťouchnout";
$a->strings["Connect/Follow"] = "Spojit se/sledovat";
$a->strings["%s likes this."] = "Uživateli %s se tohle líbí.";
$a->strings["%s doesn't like this."] = "Uživateli %s se tohle nelíbí.";
$a->strings["%s attends."] = "%s se účastní.";
$a->strings["%s doesn't attend."] = "%s se neúčastní.";
$a->strings["%s attends maybe."] = "%s se možná účastní.";
$a->strings["and"] = "a";
$a->strings["and %d other people"] = "a dalších %d lidí";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> like this"] = "<span %1\$s>%2\$d lidem</span> se tohle líbí";
$a->strings["%s like this."] = "Uživatelům %s se tohle líbí.";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> don't like this"] = "<span %1\$s>%2\$d lidem</span> se tohle nelíbí";
$a->strings["%s don't like this."] = "Uživatelům %s se tohle nelíbí.";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> attend"] = "<span %1\$s>%2\$d lidí</span> se účastní";
$a->strings["%s attend."] = "%s se účastní.";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> don't attend"] = "<span %1\$s>%2\$d lidí</span> se neúčastní";
$a->strings["%s don't attend."] = "%s se neúčastní";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> attend maybe"] = "<span %1\$s>%2\$d lidí</span> se možná účastní";
$a->strings["%s attend maybe."] = "%s se možná účastní";
$a->strings["Visible to <strong>everybody</strong>"] = "Viditelné pro <strong>všechny</strong>";
$a->strings["Please enter a image/video/audio/webpage URL:"] = "Prosím zadejte URL obrázku/videa/audia/webové stránky:";
$a->strings["Tag term:"] = "Štítek:";
$a->strings["Save to Folder:"] = "Uložit do složky:";
$a->strings["Where are you right now?"] = "Kde právě jste?";
$a->strings["Delete item(s)?"] = "Smazat položku(y)?";
$a->strings["New Post"] = "Nový příspěvek";
$a->strings["Share"] = "Sdílet";
$a->strings["Upload photo"] = "Nahrát fotku";
$a->strings["upload photo"] = "nahrát fotku";
$a->strings["Attach file"] = "Přiložit soubor";
$a->strings["attach file"] = "přiložit soubor";
$a->strings["Bold"] = "Tučné";
$a->strings["Italic"] = "Kurziva";
$a->strings["Underline"] = "Podtržené";
$a->strings["Quote"] = "Citace";
$a->strings["Code"] = "Kód";
$a->strings["Image"] = "Obrázek";
$a->strings["Link"] = "Odkaz";
$a->strings["Link or Media"] = "Odkaz nebo média";
$a->strings["Set your location"] = "Nastavit vaši polohu";
$a->strings["set location"] = "nastavit polohu";
$a->strings["Clear browser location"] = "Vymazat polohu v prohlížeči";
$a->strings["clear location"] = "vymazat polohu";
$a->strings["Set title"] = "Nastavit nadpis";
$a->strings["Categories (comma-separated list)"] = "Kategorie (seznam, oddělujte čárkou)";
$a->strings["Permission settings"] = "Nastavení oprávnění";
$a->strings["permissions"] = "oprávnění";
$a->strings["Public post"] = "Veřejný příspěvek";
$a->strings["Preview"] = "Náhled";
$a->strings["Cancel"] = "Zrušit";
$a->strings["Post to Groups"] = "Zveřejnit ve skupinách";
$a->strings["Post to Contacts"] = "Zveřejnit v kontaktech";
$a->strings["Private post"] = "Soukromý příspěvek";
$a->strings["Message"] = "Zpráva";
$a->strings["Browser"] = "Prohlížeč";
$a->strings["View all"] = "Zobrazit vše";
$a->strings["Like"] = [
0 => "Líbí se",
1 => "Líbí se",
2 => "Líbí se",
3 => "Líbí se",
];
$a->strings["Dislike"] = [
0 => "Nelíbí se",
1 => "Nelíbí se",
2 => "Nelíbí se",
3 => "Nelíbí se",
];
$a->strings["Not Attending"] = [
0 => "Neúčastní se",
1 => "Neúčastní se",
2 => "Neúčastní se",
3 => "Neúčastní se",
];
$a->strings["Undecided"] = [
0 => "Nerozhodnut",
1 => "Nerozhodnutí",
2 => "Nerozhodnutých",
3 => "Nerozhodnuti",
];
$a->strings["Friendica Notification"] = "Oznámení Friendica";
$a->strings["Thank You,"] = "Děkuji,";
$a->strings["%1\$s, %2\$s Administrator"] = "%1\$s, administrátor %2\$s";
$a->strings["%s Administrator"] = "Administrátor %s";
$a->strings["[Friendica:Notify] New mail received at %s"] = "[Friendica:Oznámení] Obdržena nová zpráva na %s";
$a->strings["%1\$s sent you a new private message at %2\$s."] = "%1\$s vám poslal/a novou soukromou zprávu na %2\$s.";
$a->strings["a private message"] = "soukromou zprávu";
$a->strings["%1\$s sent you %2\$s."] = "%1\$s vám poslal/a %2\$s.";
$a->strings["Please visit %s to view and/or reply to your private messages."] = "Pro zobrazení vašich soukromých zpráv a možnost na ně odpovědět prosím navštivte %s.";
$a->strings["%1\$s tagged you on [url=%2\$s]a %3\$s[/url]"] = "%1\$s vás označil/a na [url=%2\$s]%3\$s[/url]";
$a->strings["%1\$s commented on [url=%2\$s]a %3\$s[/url]"] = "%1\$s okomentoval/a [url=%2\$s]%3\$s[/url]";
$a->strings["%1\$s tagged you on [url=%2\$s]%3\$s's %4\$s[/url]"] = "%1\$s vás označil/a na [url=%2\$s]%3\$s uživatele %4\$s[/url]";
$a->strings["%1\$s commented on [url=%2\$s]%3\$s's %4\$s[/url]"] = "%1\$s okomentoval/a [url=%2\$s]%4\$s od %3\$s[/url]";
$a->strings["%1\$s tagged you on [url=%2\$s]your %3\$s[/url]"] = "%1\$s vás označil/a na [url=%2\$s]vašem %3\$s[/url]";
$a->strings["%1\$s commented on [url=%2\$s]your %3\$s[/url]"] = "%1\$s okomentoval/a [url=%2\$s]váš/vaši %3\$s[/url]";
$a->strings["%1\$s tagged you on [url=%2\$s]their %3\$s[/url]"] = "%1\$s vás označil/a na [url=%2\$s]jeho/její %3\$s[/url]";
$a->strings["%1\$s commented on [url=%2\$s]their %3\$s[/url]"] = "%1\$s okomentoval/a [url=%2\$s]svůj %3\$s[/url]";
$a->strings["[Friendica:Notify] %s tagged you"] = "[Friendica:Oznámení] %s vás označil/a";
$a->strings["%1\$s tagged you at %2\$s"] = "%1\$s vás označil/a na %2\$s";
$a->strings["[Friendica:Notify] Comment to conversation #%1\$d by %2\$s"] = "[Friendica:Oznámení] Komentář ke konverzaci #%1\$d od %2\$s";
$a->strings["%s commented on an item/conversation you have been following."] = "%s okomentoval/a vámi sledovanou položku/konverzaci.";
$a->strings["Please visit %s to view and/or reply to the conversation."] = "Prosím navštivte %s pro zobrazení konverzace a možnosti odpovědět.";
$a->strings["[Friendica:Notify] %s posted to your profile wall"] = "[Friendica:Oznámení] %s přidal/a příspěvek na vaši profilovou zeď";
$a->strings["%1\$s posted to your profile wall at %2\$s"] = "%1\$s přidal/a příspěvek na vaši profilovou zeď na %2\$s";
$a->strings["%1\$s posted to [url=%2\$s]your wall[/url]"] = "%1\$s přidal/a příspěvek na [url=%2\$s]vaši zeď[/url]";
$a->strings["[Friendica:Notify] %s shared a new post"] = "[Friendica:Oznámení] %s sdílel/a nový příspěvek";
$a->strings["%1\$s shared a new post at %2\$s"] = "%1\$s sdílel/a nový příspěvek na %2\$s";
$a->strings["%1\$s [url=%2\$s]shared a post[/url]."] = "%1\$s [url=%2\$s]sdílel/a příspěvek[/url].";
$a->strings["[Friendica:Notify] %1\$s poked you"] = "[Friendica:Oznámení] %1\$s vás šťouchnul/a";
$a->strings["%1\$s poked you at %2\$s"] = "%1\$s vás šťouchnul/a na %2\$s";
$a->strings["%1\$s [url=%2\$s]poked you[/url]."] = "%1\$s [url=%2\$s]vás šťouchnul/a[/url].";
$a->strings["[Friendica:Notify] %s tagged your post"] = "[Friendica:Oznámení] %s označil/a váš příspěvek";
$a->strings["%1\$s tagged your post at %2\$s"] = "%1\$s označil/a váš příspěvek na %2\$s";
$a->strings["%1\$s tagged [url=%2\$s]your post[/url]"] = "%1\$s označil/a [url=%2\$s]váš příspěvek[/url]";
$a->strings["[Friendica:Notify] Introduction received"] = "[Friendica:Oznámení] Obdrženo představení";
$a->strings["You've received an introduction from '%1\$s' at %2\$s"] = "Obdržel/a jste představení od uživatele „%1\$s“ na %2\$s";
$a->strings["You've received [url=%1\$s]an introduction[/url] from %2\$s."] = "Obdržel/a jste [url=%1\$s]představení[/url] od uživatele %2\$s.";
$a->strings["You may visit their profile at %s"] = "Můžete navštívit jeho/její profil na %s";
$a->strings["Please visit %s to approve or reject the introduction."] = "Prosím navštivte %s pro schválení či zamítnutí představení.";
$a->strings["[Friendica:Notify] A new person is sharing with you"] = "[Friendica:Oznámení] Nový člověk s vámi sdílí";
$a->strings["%1\$s is sharing with you at %2\$s"] = "Uživatel %1\$s s vámi sdílí na %2\$s";
$a->strings["[Friendica:Notify] You have a new follower"] = "[Friendica:Oznámení] Máte nového sledujícího";
$a->strings["You have a new follower at %2\$s : %1\$s"] = "Máte nového sledujícího na %2\$s: %1\$s";
$a->strings["[Friendica:Notify] Friend suggestion received"] = "[Friendica:Oznámení] Obdržen návrh přátelství";
$a->strings["You've received a friend suggestion from '%1\$s' at %2\$s"] = "Obdržel/a jste návrh přátelství od uživatele „%1\$s“ na %2\$s";
$a->strings["You've received [url=%1\$s]a friend suggestion[/url] for %2\$s from %3\$s."] = "Obdržel/a jste [url=%1\$s]návrh přátelství[/url] s uživatelem %2\$s od uživatele %3\$s.";
$a->strings["Name:"] = "Jméno:";
$a->strings["Photo:"] = "Fotka:";
$a->strings["Please visit %s to approve or reject the suggestion."] = "Prosím navštivte %s pro schválení či zamítnutí návrhu.";
$a->strings["[Friendica:Notify] Connection accepted"] = "[Friendica:Oznámení] Spojení přijato";
$a->strings["'%1\$s' has accepted your connection request at %2\$s"] = "„%1\$s“ přijal/a váš požadavek o spojení na %2\$s";
$a->strings["%2\$s has accepted your [url=%1\$s]connection request[/url]."] = "%2\$s přijal/a váš [url=%1\$s]požadavek o spojení[/url].";
$a->strings["You are now mutual friends and may exchange status updates, photos, and email without restriction."] = "Jste nyní vzájemní přátelé a můžete si vyměňovat stavové zprávy, fotky a e-maily bez omezení.";
$a->strings["Please visit %s if you wish to make any changes to this relationship."] = "Pokud chcete provést změny s tímto vztahem, prosím navštivte %s.";
$a->strings["'%1\$s' has chosen to accept you a fan, which restricts some forms of communication - such as private messaging and some profile interactions. If this is a celebrity or community page, these settings were applied automatically."] = "„%1\$s“ se rozhodl/a vás přijmout jako fanouška, což omezuje některé formy komunikace - například soukoromé zprávy a některé interakce s profily. Pokud je toto stránka celebrity či komunity, byla tato nastavení aplikována automaticky.";
$a->strings["'%1\$s' may choose to extend this into a two-way or more permissive relationship in the future."] = "„%1\$s“ se může rozhodnout tento vztah v budoucnosti rozšířit do oboustranného či jiného liberálnějšího vztahu.";
$a->strings["Please visit %s if you wish to make any changes to this relationship."] = "Prosím navštivte %s pokud chcete změnit tento vztah.";
$a->strings["[Friendica System Notify]"] = "[Systémové oznámení Friendica]";
$a->strings["registration request"] = "požadavek o registraci";
$a->strings["You've received a registration request from '%1\$s' at %2\$s"] = "Obdržel/a jste požadavek o registraci od uživatele „%1\$s“ na %2\$s";
$a->strings["You've received a [url=%1\$s]registration request[/url] from %2\$s."] = "Obdržel/a jste [url=%1\$s]požadavek o registraci[/url] od uživatele %2\$s.";
$a->strings["Full Name:\t%s\nSite Location:\t%s\nLogin Name:\t%s (%s)"] = "Celé jméno:\t\t%s\nAdresa stránky:\t\t%s\nPřihlašovací jméno:\t%s (%s)";
$a->strings["Please visit %s to approve or reject the request."] = "Prosím navštivte %s k odsouhlasení nebo k zamítnutí požadavku.";
$a->strings["Item not found."] = "Položka nenalezena.";
$a->strings["Do you really want to delete this item?"] = "Opravdu chcete smazat tuto položku?";
$a->strings["Yes"] = "Ano";
$a->strings["Permission denied."] = "Přístup odmítnut.";
$a->strings["Archives"] = "Archivy";
$a->strings["show more"] = "zobrazit více";
$a->strings["Theme settings updated."] = "Nastavení motivu bylo aktualizováno.";
$a->strings["Information"] = "Informace";
$a->strings["Overview"] = "Přehled";
$a->strings["Federation Statistics"] = "Statistiky Federation";
$a->strings["Configuration"] = "Konfigurace";
$a->strings["Site"] = "Web";
$a->strings["Users"] = "Uživatelé";
$a->strings["Addons"] = "Doplňky";
$a->strings["Themes"] = "Motivy";
$a->strings["Additional features"] = "Dodatečné vlastnosti";
$a->strings["Terms of Service"] = "Podmínky používání";
$a->strings["Database"] = "Databáze";
$a->strings["DB updates"] = "Aktualizace databáze";
$a->strings["Inspect Queue"] = "Prozkoumat frontu";
$a->strings["Inspect Deferred Workers"] = "Prozkoumat odložené pracovníky";
$a->strings["Inspect worker Queue"] = "Prozkoumat frontu pro pracovníka";
$a->strings["Tools"] = "Nástroje";
$a->strings["Contact Blocklist"] = "Blokované kontakty";
$a->strings["Server Blocklist"] = "Blokované servery";
$a->strings["Delete Item"] = "Smazat položku";
$a->strings["Logs"] = "Záznamy";
$a->strings["View Logs"] = "Zobrazit záznamy";
$a->strings["Diagnostics"] = "Diagnostika";
$a->strings["PHP Info"] = "Info o PHP";
$a->strings["probe address"] = "vyzkoušet adresu";
$a->strings["check webfinger"] = "vyzkoušet webfinger";
$a->strings["Admin"] = "Administrátor";
$a->strings["Addon Features"] = "Vlastnosti doplňků";
$a->strings["User registrations waiting for confirmation"] = "Registrace uživatelů čekající na potvrzení";
$a->strings["Administration"] = "Administrace";
$a->strings["Display Terms of Service"] = "Zobrazit Podmínky používání";
$a->strings["Enable the Terms of Service page. If this is enabled a link to the terms will be added to the registration form and the general information page."] = "Povolí stránku Podmínky používání. Pokud je toto povoleno, bude na formulář pro registrací a stránku s obecnými informacemi přidán odkaz k podmínkám.";
$a->strings["Display Privacy Statement"] = "Zobrazit Prohlášení o soukromí";
$a->strings["Show some informations regarding the needed information to operate the node according e.g. to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">EU-GDPR</a>."] = "Ukázat některé informace ohledně potřebných informací k provozování serveru podle například <a href=\"%s\" target=\"_blank\">Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR)</a>";
$a->strings["Privacy Statement Preview"] = "Náhled Prohlášení o soukromí";
$a->strings["The Terms of Service"] = "Podmínky používání";
$a->strings["Enter the Terms of Service for your node here. You can use BBCode. Headers of sections should be [h2] and below."] = "Zde zadejte podmínky používání vašeho serveru. Můžete používat BBCode. Záhlaví sekcí by měly být označeny [h2] a níže.";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit nastavení";
$a->strings["Blocked domain"] = "Zablokovaná doména";
$a->strings["The blocked domain"] = "Zablokovaná doména";
$a->strings["Reason for the block"] = "Důvody pro zablokování";
$a->strings["The reason why you blocked this domain."] = "Důvod, proč jste doménu zablokoval/a";
$a->strings["Delete domain"] = "Smazat doménu";
$a->strings["Check to delete this entry from the blocklist"] = "Zaškrtnutím odstraníte tuto položku z blokovacího seznamu";
$a->strings["This page can be used to define a black list of servers from the federated network that are not allowed to interact with your node. For all entered domains you should also give a reason why you have blocked the remote server."] = "Tato stránka může být použita k definici „černé listiny“ serverů z federované sítě, kterým není dovoleno interagovat s vaším serverem. Měl/a byste také pro všechny zadané domény uvést důvod, proč jste vzdálený server zablokoval/a.";
$a->strings["The list of blocked servers will be made publically available on the /friendica page so that your users and people investigating communication problems can find the reason easily."] = "Seznam zablokovaných serverů bude zveřejněn na stránce /friendica, takže vaši uživatelé a lidé vyšetřující probém s komunikací mohou důvod najít snadno.";
$a->strings["Add new entry to block list"] = "Přidat na blokovací seznam novou položku";
$a->strings["Server Domain"] = "Serverová doména";
$a->strings["The domain of the new server to add to the block list. Do not include the protocol."] = "Doména serveru, který má být přidán na blokovací seznam. Vynechejte protokol („http://“).";
$a->strings["Block reason"] = "Důvod zablokování";
$a->strings["Add Entry"] = "Přidat položku";
$a->strings["Save changes to the blocklist"] = "Uložit změny do blokovacího seznamu";
$a->strings["Current Entries in the Blocklist"] = "Aktuální položky v bokovacím seznamu";
$a->strings["Delete entry from blocklist"] = "Odstranit položku z blokovacího seznamu";
$a->strings["Delete entry from blocklist?"] = "Odstranit položku z blokovacího seznamu?";
$a->strings["Server added to blocklist."] = "Server přidán do blokovacího seznamu";
$a->strings["Site blocklist updated."] = "Blokovací seznam stránky aktualizován";
$a->strings["The contact has been blocked from the node"] = "Kontakt byl na serveru zablokován";
$a->strings["Could not find any contact entry for this URL (%s)"] = "Nelze nalézt žádnou položku v kontaktech pro tuto URL adresu (%s)";
$a->strings["%s contact unblocked"] = [
0 => "%s kontakt odblokován",
1 => "%s kontakty odblokovány",
2 => "%s kontaktu odblokováno",
3 => "%s kontaktů odblokováno",
];
$a->strings["Remote Contact Blocklist"] = "Blokované vzdálené kontakty";
$a->strings["This page allows you to prevent any message from a remote contact to reach your node."] = "Tato stránka vám umožňuje zabránit jakýmkoliv zprávám ze vzdáleného kontaktu, aby se k vašemu serveru dostaly.";
$a->strings["Block Remote Contact"] = "Zablokovat vzdálený kontakt";
$a->strings["select all"] = "Vybrat vše";
$a->strings["select none"] = "nevybrat žádný";
$a->strings["Block"] = "Blokovat";
$a->strings["Unblock"] = "Odblokovat";
$a->strings["No remote contact is blocked from this node."] = "Žádný vzdálený kontakt není na tomto serveru zablokován.";
$a->strings["Blocked Remote Contacts"] = "Zablokované vzdálené kontakty";
$a->strings["Block New Remote Contact"] = "Zablokovat nový vzdálený kontakt";
$a->strings["Photo"] = "Fotka";
$a->strings["Name"] = "Jméno";
$a->strings["Address"] = "Adresa";
$a->strings["Profile URL"] = "URL profilu";
$a->strings["%s total blocked contact"] = [
0 => "Celkem %s zablokovaný kontakt",
1 => "Celkem %s zablokované kontakty",
2 => "Celkem %s zablokovaného kontaktu",
3 => "Celkem %s zablokovaných kontaktů",
];
$a->strings["URL of the remote contact to block."] = "Adresa URL vzdáleného kontaktu k zablokování.";
$a->strings["Delete this Item"] = "Smazat tuto položku";
$a->strings["On this page you can delete an item from your node. If the item is a top level posting, the entire thread will be deleted."] = "Na této stránce můžete smazat položku z vašeho serveru. Pokud je položkou příspěvek nejvyššího stupně, bude smazáno celé vlákno.";
$a->strings["You need to know the GUID of the item. You can find it e.g. by looking at the display URL. The last part of http://example.com/display/123456 is the GUID, here 123456."] = "Budete muset znát číslo GUID položky. Můžete jej najít např. v adrese URL. Poslední část adresy http://priklad.cz/display/123456 je GUID, v tomto případě 123456";
$a->strings["GUID"] = "GUID";
$a->strings["The GUID of the item you want to delete."] = "Číslo GUID položky, kterou chcete smazat";
$a->strings["Item marked for deletion."] = "Položka označená ke smazání";
$a->strings["unknown"] = "neznámé";
$a->strings["This page offers you some numbers to the known part of the federated social network your Friendica node is part of. These numbers are not complete but only reflect the part of the network your node is aware of."] = "Tato stránka vám nabízí pár čísel pro známou část federované sociální sítě, které je váš server Friendica součástí. Tato čísla nejsou kompletní, ale pouze odrážejí část sítě, které si je Váš server vědom.";
$a->strings["The <em>Auto Discovered Contact Directory</em> feature is not enabled, it will improve the data displayed here."] = "Funkce <em>Adresář automaticky objevených kontaktů</em> není zapnuta, zlepší zde zobrazená data.";
$a->strings["Currently this node is aware of %d nodes with %d registered users from the following platforms:"] = "Aktuálně si je tento server vědom %d serverů s %d registrovanými uživateli z těchto platforem:";
$a->strings["ID"] = "Identifikátor";
$a->strings["Recipient Name"] = "Jméno příjemce";
$a->strings["Recipient Profile"] = "Profil příjemce";
$a->strings["Network"] = "Síť";
$a->strings["Created"] = "Vytvořeno";
$a->strings["Last Tried"] = "Naposled vyzkoušeno";
$a->strings["This page lists the content of the queue for outgoing postings. These are postings the initial delivery failed for. They will be resend later and eventually deleted if the delivery fails permanently."] = "Na této stránce najdete obsah fronty odchozích příspěvků. Toto jsou příspěvky, u kterých počáteční doručení selhalo. Budou znovu poslány později, a pokud doručení selže trvale, budou nakonec smazány.";
$a->strings["Inspect Deferred Worker Queue"] = "Prozkoumat frontu odložených pracovníků";
$a->strings["This page lists the deferred worker jobs. This are jobs that couldn't be executed at the first time."] = "Na této stránce jsou vypsány odložené úlohy pracovníků. To jsou úlohy, které nemohly být napoprvé provedeny.";
$a->strings["Inspect Worker Queue"] = "Prozkoumat frontu pro pracovníka";
$a->strings["This page lists the currently queued worker jobs. These jobs are handled by the worker cronjob you've set up during install."] = "Na této stránce jsou vypsány aktuálně čekající úlohy pro pracovníka . Tyto úlohy vykonává úloha cron pracovníka, kterou jste nastavil/a při instalaci.";
$a->strings["Job Parameters"] = "Parametry úlohy";
$a->strings["Priority"] = "Priorita";
$a->strings["Your DB still runs with MyISAM tables. You should change the engine type to InnoDB. As Friendica will use InnoDB only features in the future, you should change this! See <a href=\"%s\">here</a> for a guide that may be helpful converting the table engines. You may also use the command <tt>php bin/console.php dbstructure toinnodb</tt> of your Friendica installation for an automatic conversion.<br />"] = "Vaše databáze stále běží s tabulkami MyISAM. Měl/a byste změnit typ datového úložiště na InnoDB. Protože Friendica bude v budoucnu používat pouze funkce pro InnoDB, měl/a byste to změnit! <a href=\"%s\">Zde</a> naleznete návod, který by pro vás mohl být užitečný při konverzi úložišť. Můžete také použít příkaz <tt>php bin/console.php dbstructure toinnodb</tt> na Vaší instalaci Friendica pro automatickou konverzi.<br />";
$a->strings["There is a new version of Friendica available for download. Your current version is %1\$s, upstream version is %2\$s"] = "Je dostupná ke stažení nová verze Friendica. Vaše aktuální verze je %1\$s, upstreamová verze je %2\$s";
$a->strings["The database update failed. Please run \"php bin/console.php dbstructure update\" from the command line and have a look at the errors that might appear."] = "Aktualizace databáze selhala. Prosím, spusťte příkaz „php bin/console.php dbstructure update“ z příkazového řádku a podívejte se na chyby, které by se mohly vyskytnout.";
$a->strings["The worker was never executed. Please check your database structure!"] = "Pracovník nebyl nikdy spuštěn. Prosím zkontrolujte strukturu Vaší databáze!";
$a->strings["The last worker execution was on %s UTC. This is older than one hour. Please check your crontab settings."] = "Pracovník byl naposledy spuštěn v %s UTC. Toto je více než jedna hodina. Prosím zkontrolujte si nastavení crontab.";
$a->strings["Friendica's configuration now is stored in config/local.config.php, please copy config/local-sample.config.php and move your config from <code>.htconfig.php</code>. See <a href=\"%s\">the Config help page</a> for help with the transition."] = "Konfigurace Friendica je nyní uložena v souboru config/local.config.php, prosím zkopírujte soubor config/local-sample.config.php a přesuňte svou konfiguraci ze souboru <code>.htconfig.php</code>. Pro pomoc při přechodu navštivte <a href=\"%s\">stránku Config v sekci nápovědy</a>.";
$a->strings["Friendica's configuration now is stored in config/local.config.php, please copy config/local-sample.config.php and move your config from <code>config/local.ini.php</code>. See <a href=\"%s\">the Config help page</a> for help with the transition."] = "Konfigurace Friendica je nyní uložena v souboru config/local.config.php, prosím zkopírujte soubor config/local-sample.config.php a přesuňte svou konfiguraci ze souboru <code>local.config.php</code>. Pro pomoc při přechodu navštivte <a href=\"%s\">stránku Config v sekci nápovědy</a>.";
$a->strings["<a href=\"%s\">%s</a> is not reachable on your system. This is a severe configuration issue that prevents server to server communication. See <a href=\"%s\">the installation page</a> for help."] = "<a href=\"%s\">%s</a> není na Vašem systému dosažitelné. Tohle je závažná chyba konfigurace, která brání komunikaci mezi servery. Pro pomoc navštivte <a href=\"%s\">stránku instalace</a>.";
$a->strings["Normal Account"] = "Normální účet";
$a->strings["Automatic Follower Account"] = "Účet s automatickými sledujícími";
$a->strings["Public Forum Account"] = "Účet veřejného fóra";
$a->strings["Automatic Friend Account"] = "Účet s automatickými přáteli";
$a->strings["Blog Account"] = "Blogovací účet";
$a->strings["Private Forum Account"] = "Účet soukromého fóra";
$a->strings["Message queues"] = "Fronty zpráv";
$a->strings["Server Settings"] = "Nastavení serveru";
$a->strings["Summary"] = "Shrnutí";
$a->strings["Registered users"] = "Registrovaní uživatelé";
$a->strings["Pending registrations"] = "Čekající registrace";
$a->strings["Version"] = "Verze";
$a->strings["Active addons"] = "Aktivní doplňky";
$a->strings["Can not parse base url. Must have at least <scheme>://<domain>"] = "Nelze zpracovat výchozí url adresu. Musí obsahovat alespoň <scheme>://<domain>";
$a->strings["Site settings updated."] = "Nastavení webu aktualizováno.";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "Žádný speciální motiv pro mobilní zařízení";
$a->strings["No community page for local users"] = "Žádná komunitní stránka pro místní uživatele";
$a->strings["No community page"] = "Žádná komunitní stránka";
$a->strings["Public postings from users of this site"] = "Veřejné příspěvky od místních uživatelů";
$a->strings["Public postings from the federated network"] = "Veřejné příspěvky z federované sítě";
$a->strings["Public postings from local users and the federated network"] = "Veřejné příspěvky od místních uživatelů a z federované sítě";
$a->strings["Disabled"] = "Zakázáno";
$a->strings["Users, Global Contacts"] = "Uživatelé, globální kontakty";
$a->strings["Users, Global Contacts/fallback"] = "Uživatelé, globální kontakty/fallback";
$a->strings["One month"] = "Jeden měsíc";
$a->strings["Three months"] = "Tři měsíce";
$a->strings["Half a year"] = "Půl roku";
$a->strings["One year"] = "Jeden rok";
$a->strings["Multi user instance"] = "Víceuživatelská instance";
$a->strings["Closed"] = "Uzavřeno";
$a->strings["Requires approval"] = "Vyžaduje schválení";
$a->strings["Open"] = "Otevřeno";
$a->strings["No SSL policy, links will track page SSL state"] = "Žádná SSL politika, odkazy budou následovat SSL stav stránky";
$a->strings["Force all links to use SSL"] = "Vyžadovat u všech odkazů použití SSL";
$a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"] = "Certifikát podepsaný sám sebou, použít SSL pouze pro místní odkazy (nedoporučeno)";
$a->strings["Don't check"] = "Nekontrolovat";
$a->strings["check the stable version"] = "kontrolovat stabilní verzi";
$a->strings["check the development version"] = "kontrolovat vývojovou verzi";
$a->strings["Database (legacy)"] = "Databáze (legacy)";
$a->strings["Republish users to directory"] = "Znovu publikovat uživatele do adresáře";
$a->strings["Registration"] = "Registrace";
$a->strings["File upload"] = "Nahrání souborů";
$a->strings["Policies"] = "Politika";
$a->strings["Advanced"] = "Pokročilé";
$a->strings["Auto Discovered Contact Directory"] = "Adresář automaticky objevených kontaktů";
$a->strings["Performance"] = "Výkon";
$a->strings["Worker"] = "Pracovník (worker)";
$a->strings["Message Relay"] = "Přeposílání zpráv";
$a->strings["Relocate Instance"] = "Přemístit instanci";
$a->strings["Warning! Advanced function. Could make this server unreachable."] = "Varování! Pokročilá funkce. Tímto můžete znepřístupnit server.";
$a->strings["Site name"] = "Název webu";
$a->strings["Host name"] = "Jméno hostitele (host name)";
$a->strings["Sender Email"] = "E-mail odesílatele";
$a->strings["The email address your server shall use to send notification emails from."] = "E-mailová adresa, kterou bude Váš server používat pro posílání e-mailů s oznámeními.";
$a->strings["Banner/Logo"] = "Banner/logo";
$a->strings["Shortcut icon"] = "Favikona";
$a->strings["Link to an icon that will be used for browsers."] = "Odkaz k ikoně, která bude použita pro prohlížeče.";
$a->strings["Touch icon"] = "Dotyková ikona";
$a->strings["Link to an icon that will be used for tablets and mobiles."] = "Odkaz k ikoně, která bude použita pro tablety a mobilní zařízení.";
$a->strings["Additional Info"] = "Dodatečné informace";
$a->strings["For public servers: you can add additional information here that will be listed at %s/servers."] = "Pro veřejné servery: zde můžete přidat dodatečné informace, které budou vypsané na stránce %s/servers.";
$a->strings["System language"] = "Systémový jazyk";
$a->strings["System theme"] = "Systémový motiv";
$a->strings["Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' id='cnftheme'>change theme settings</a>"] = "Výchozí systémový motiv - může být změněn v uživatelských profilech - <a href='#' id='cnftheme'>změnit nastavení motivu</a>";
$a->strings["Mobile system theme"] = "Mobilní systémový motiv";
$a->strings["Theme for mobile devices"] = "Motiv pro mobilní zařízení";
$a->strings["SSL link policy"] = "Politika SSL odkazů";
$a->strings["Determines whether generated links should be forced to use SSL"] = "Určuje, zda-li budou generované odkazy používat SSL";
$a->strings["Force SSL"] = "Vynutit SSL";
$a->strings["Force all Non-SSL requests to SSL - Attention: on some systems it could lead to endless loops."] = "Vynutit SSL pro všechny ne-SSL žádosti - Upozornění: na některých systémech může dojít k nekonečnému zacyklení.";
$a->strings["Hide help entry from navigation menu"] = "Skrýt nápovědu z navigačního menu";
$a->strings["Hides the menu entry for the Help pages from the navigation menu. You can still access it calling /help directly."] = "Skryje z navigačního menu položku pro stránky nápovědy. Nápovědu můžete stále zobrazit přímo zadáním /help.";
$a->strings["Single user instance"] = "Jednouživatelská instance";
$a->strings["Make this instance multi-user or single-user for the named user"] = "Nastavit tuto instanci víceuživatelskou nebo jednouživatelskou pro pojmenovaného uživatele";
$a->strings["File storage backend"] = "Backend souborového úložiště";
$a->strings["The backend used to store uploaded data. If you change the storage backend, you can manually move the existing files. If you do not do so, the files uploaded before the change will still be available at the old backend. Please see <a href=\"/help/Settings#1_2_3_1\">the settings documentation</a> for more information about the choices and the moving procedure."] = "Backend použitý pro ukládání nahraných dat. Pokud změníte backend úložiště, můžete manuálně přesunout existující soubory. Pokud tak neučiníte, budou soubory nahrané před změnou stále dostupné ve starém backendu. Pro více informací o možnostech a proceduře pro přesun si prosím přečtěte <a href=\"/help/Settings#1_2_3_1\">dokumentaci nastavení</a>.";
$a->strings["Maximum image size"] = "Maximální velikost obrázků";
$a->strings["Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits."] = "Maximální velikost nahraných obrázků v bajtech. Výchozí hodnota je 0, což znamená bez omezení.";
$a->strings["Maximum image length"] = "Maximální velikost obrázků";
$a->strings["Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. Default is -1, which means no limits."] = "Maximální délka delší stránky nahrávaných obrázků v pixelech. Výchozí hodnota je -1, což znamená bez omezení.";
$a->strings["JPEG image quality"] = "Kvalita obrázků JPEG";
$a->strings["Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is 100, which is full quality."] = "Nahrávané obrázky JPEG budou uloženy se zadanou kvalitou v rozmezí [0-100]. Výchozí hodnota je 100, což znamená plnou kvalitu.";
$a->strings["Register policy"] = "Politika registrace";
$a->strings["Maximum Daily Registrations"] = "Maximální počet denních registrací";
$a->strings["If registration is permitted above, this sets the maximum number of new user registrations to accept per day. If register is set to closed, this setting has no effect."] = "Pokud je registrace výše povolena, zde se nastaví maximální počet registrací nových uživatelů za den. Pokud je registrace zakázána, toto nastavení nemá žádný efekt.";
$a->strings["Register text"] = "Text při registraci";
$a->strings["Will be displayed prominently on the registration page. You can use BBCode here."] = "Bude zobrazen viditelně na stránce registrace. Zde můžete používat BBCode.";
$a->strings["Forbidden Nicknames"] = "Zakázané přezdívky";
$a->strings["Comma separated list of nicknames that are forbidden from registration. Preset is a list of role names according RFC 2142."] = "Seznam přezdívek, které nelze registrovat, oddělených čárkami. Přednastaven je seznam častých přezdívek dle RFC 2142.";
$a->strings["Accounts abandoned after x days"] = "Účty jsou opuštěny po x dnech";
$a->strings["Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit."] = "Nebude se plýtvat systémovými zdroji kontaktováním externích webů s opuštěnými účty. Zadejte 0 pro žádný časový limit.";
$a->strings["Allowed friend domains"] = "Povolené domény přátel";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "Seznam domén, kterým je povoleno navazovat přátelství s tímto webem, oddělených čárkami. Zástupné znaky (wildcards) jsou povoleny. Prázné znamená libovolné domény.";
$a->strings["Allowed email domains"] = "Povolené e-mailové domény";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "Seznam domén e-mailových adres, kterým je povoleno provádět registraci na tomto webu, oddělených čárkami. Zástupné znaky (wildcards) jsou povoleny. Prázné znamená libovolné domény.";
$a->strings["No OEmbed rich content"] = "Žádný obohacený obsah oEmbed";
$a->strings["Don't show the rich content (e.g. embedded PDF), except from the domains listed below."] = "Neukazovat obohacený obsah (např. vložené PDF dokumenty), kromě toho z domén vypsaných níže.";
$a->strings["Allowed OEmbed domains"] = "Povolené domény pro oEmbed";
$a->strings["Comma separated list of domains which oembed content is allowed to be displayed. Wildcards are accepted."] = "Seznam domén, u nichž je povoleno zobrazit obsah oEmbed, oddělených čárkami. Zástupné znaky jsou povoleny.";
$a->strings["Block public"] = "Blokovat veřejný přístup";
$a->strings["Check to block public access to all otherwise public personal pages on this site unless you are currently logged in."] = "Označením zablokujete veřejný přístup ke všem jinak veřejně přístupným osobním stránkám nepřihlášeným uživatelům.";
$a->strings["Force publish"] = "Vynutit publikaci";
$a->strings["Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory."] = "Označením budou všechny profily na tomto serveru uvedeny v adresáři stránky.";
$a->strings["Enabling this may violate privacy laws like the GDPR"] = "Povolení této funkce může porušit zákony o ochraně soukromí, jako je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)";
$a->strings["Global directory URL"] = "Adresa URL globálního adresáře";
$a->strings["URL to the global directory. If this is not set, the global directory is completely unavailable to the application."] = "Adresa URL globálního adresáře. Pokud toto není nastaveno, globální adresář bude aplikaci naprosto nedostupný.";
$a->strings["Private posts by default for new users"] = "Nastavit pro nové uživatele příspěvky jako soukromé";
$a->strings["Set default post permissions for all new members to the default privacy group rather than public."] = "Nastavit výchozí práva pro příspěvky od všech nových členů na výchozí soukromou skupinu místo veřejné.";
$a->strings["Don't include post content in email notifications"] = "Nezahrnovat v e-mailových oznámeních obsah příspěvků";
$a->strings["Don't include the content of a post/comment/private message/etc. in the email notifications that are sent out from this site, as a privacy measure."] = " V e-mailových oznámeních, které jsou odesílány z tohoto webu, nebudou z důvodů bezpečnosti obsaženy příspěvky/komentáře/soukromé zprávy apod. ";
$a->strings["Disallow public access to addons listed in the apps menu."] = "Zakázat veřejný přístup k rozšířením uvedeným v menu aplikace.";
$a->strings["Checking this box will restrict addons listed in the apps menu to members only."] = "Označení této volby omezí rozšíření uvedená v menu aplikace pouze pro členy.";
$a->strings["Don't embed private images in posts"] = "Nepovolit přidávání soukromých obrázků do příspěvků";
$a->strings["Don't replace locally-hosted private photos in posts with an embedded copy of the image. This means that contacts who receive posts containing private photos will have to authenticate and load each image, which may take a while."] = "Nenahrazovat místní soukromé fotky v příspěvcích vloženou kopií obrázku. To znamená, že kontakty, které obdrží příspěvek obsahující soukromé fotky, budou muset autentikovat a načíst každý obrázek, což může zabrat nějaký čas.";
$a->strings["Explicit Content"] = "Explicitní obsah";
$a->strings["Set this to announce that your node is used mostly for explicit content that might not be suited for minors. This information will be published in the node information and might be used, e.g. by the global directory, to filter your node from listings of nodes to join. Additionally a note about this will be shown at the user registration page."] = "Touto funkcí oznámíte, že je Váš server používán hlavně pro explicitní obsah, který nemusí být vhodný pro mladistvé. Tato informace bude publikována na stránce informací o serveru a může být využita např. globálním adresářem pro odfiltrování Vašeho serveru ze seznamu serverů pro spojení. Poznámka o tom bude navíc zobrazena na stránce registrace.";
$a->strings["Allow Users to set remote_self"] = "Umožnit uživatelům nastavit remote_self";
$a->strings["With checking this, every user is allowed to mark every contact as a remote_self in the repair contact dialog. Setting this flag on a contact causes mirroring every posting of that contact in the users stream."] = "S tímto označením má každý uživatel možnost označit jakékoliv ze svých kontakt jako „remote_self“ v nastavení v dialogu opravit kontakt. Tímto označením se budou zrcadlit všechny správy tohoto kontaktu v uživatelově proudu.";
$a->strings["Block multiple registrations"] = "Blokovat více registrací";
$a->strings["Disallow users to register additional accounts for use as pages."] = "Znemožnit uživatelům registraci dodatečných účtů k použití jako stránky.";
$a->strings["Disable OpenID"] = "Zakázat OpenID";
$a->strings["Disable OpenID support for registration and logins."] = "Zakázat podporu OpenID pro registrace a přihlášení.";
$a->strings["No Fullname check"] = "Bez kontroly celého jména";
$a->strings["Allow users to register without a space between the first name and the last name in their full name."] = "Dovolit uživatelům se registrovat bez mezery mezi křestním jménem a příjmením ve svém celém jméně.";
$a->strings["Community pages for visitors"] = "Komunitní stránky pro návštěvníky";
$a->strings["Which community pages should be available for visitors. Local users always see both pages."] = "Které komunitní stránky by měly být viditelné pro návštěvníky. Místní uživatelé vždy vidí obě stránky.";
$a->strings["Posts per user on community page"] = "Počet příspěvků na komunitní stránce";
$a->strings["The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for 'Global Community')"] = "Maximální počet příspěvků na uživatele na komunitní stránce. (neplatí pro „Globální komunitu“)";
$a->strings["Disable OStatus support"] = "Zakázat podporu pro OStatus";
$a->strings["Disable built-in OStatus (StatusNet, GNU Social etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "Zakázat zabudouvanou kompatibilitu s OStatus (StatusNet, GNU social apod.). Veškerá komunikace pomocí OStatus je veřejná, proto budou občas zobrazena varování o soukromí.";
$a->strings["Only import OStatus/ActivityPub threads from our contacts"] = "Pouze importovat vlákna z OStatus/ActivityPub z našich kontaktů";
$a->strings["Normally we import every content from our OStatus and ActivityPub contacts. With this option we only store threads that are started by a contact that is known on our system."] = "Běžně importujeme všechen obsah z našich kontaktů na OStatus a ActivityPub. S touto volbou uchováváme vlákna počatá kontaktem, který je na našem systému známý.";
$a->strings["OStatus support can only be enabled if threading is enabled."] = "Podpora pro OStatus může být zapnuta pouze, je-li povolen threading.";
$a->strings["Diaspora support can't be enabled because Friendica was installed into a sub directory."] = "Podpora pro Diasporu nemůže být zapnuta, protože Friendica byla nainstalována do podadresáře.";
$a->strings["Enable Diaspora support"] = "Zapnout podporu pro Diaspora";
$a->strings["Provide built-in Diaspora network compatibility."] = "Poskytnout zabudovanou kompatibilitu sitě Diaspora.";
$a->strings["Only allow Friendica contacts"] = "Povolit pouze kontakty z Friendica";
$a->strings["All contacts must use Friendica protocols. All other built-in communication protocols disabled."] = "Všechny kontakty musí používat protokol Friendica. Všchny ostatní zabudované komunikační protokoly budou zablokované.";
$a->strings["Verify SSL"] = "Ověřit SSL";
$a->strings["If you wish, you can turn on strict certificate checking. This will mean you cannot connect (at all) to self-signed SSL sites."] = "Pokud si přejete, můžete vynutit striktní ověřování certifikátů. To znamená že se nebudete moci připojit k žádnému serveru s vlastním SSL certifikátem.";
$a->strings["Proxy user"] = "Proxy uživatel";
$a->strings["Proxy URL"] = "Proxy URL adresa";
$a->strings["Network timeout"] = "Čas vypršení síťového spojení (timeout)";
$a->strings["Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended)."] = "Hodnota ve vteřinách. Nastavte 0 pro neomezeno (není doporučeno).";
$a->strings["Maximum Load Average"] = "Maximální průměrné zatížení";
$a->strings["Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default 50."] = "Maximální zatížení systému před pozastavením procesů zajišťujících doručování aktualizací - výchozí hodnota 50";
$a->strings["Maximum Load Average (Frontend)"] = "Maximální průměrné zatížení (Frontend)";
$a->strings["Maximum system load before the frontend quits service - default 50."] = "Maximální zatížení systému předtím, než frontend ukončí službu - výchozí hodnota 50";
$a->strings["Minimal Memory"] = "Minimální paměť";
$a->strings["Minimal free memory in MB for the worker. Needs access to /proc/meminfo - default 0 (deactivated)."] = "Minimální volná paměť v MB pro pracovníka. Potřebuje přístup do /proc/meminfo - výchozí hodnota 0 (deaktivováno)";
$a->strings["Maximum table size for optimization"] = "Maximální velikost tabulky pro optimalizaci";
$a->strings["Maximum table size (in MB) for the automatic optimization. Enter -1 to disable it."] = "Maximální velikost tabulky (v MB) pro automatickou optimalizaci. Zadáním -1 ji vypnete.";
$a->strings["Minimum level of fragmentation"] = "Minimální úroveň fragmentace";
$a->strings["Minimum fragmenation level to start the automatic optimization - default value is 30%."] = "Minimální úroveň fragmentace pro spuštění automatické optimalizace - výchozí hodnota je 30%.";
$a->strings["Periodical check of global contacts"] = "Pravidelně ověřování globálních kontaktů";
$a->strings["If enabled, the global contacts are checked periodically for missing or outdated data and the vitality of the contacts and servers."] = "Pokud je toto povoleno, budou globální kontakty pravidelně kontrolovány pro zastaralá data a životnost kontaktů a serverů.";
$a->strings["Days between requery"] = "Dny mezi dotazy";
$a->strings["Number of days after which a server is requeried for his contacts."] = "Počet dnů, po kterých je server znovu dotázán na své kontakty";
$a->strings["Discover contacts from other servers"] = "Objevit kontakty z ostatních serverů";
$a->strings["Periodically query other servers for contacts. You can choose between 'users': the users on the remote system, 'Global Contacts': active contacts that are known on the system. The fallback is meant for Redmatrix servers and older friendica servers, where global contacts weren't available. The fallback increases the server load, so the recommended setting is 'Users, Global Contacts'."] = "Periodicky dotazovat ostatní servery pro kontakty. Můžete si vybrat mezi možnostmi: „uživatelé“ - uživatelé na vzdáleném systému, a „globální kontakty“ - aktivní kontakty, které jsou známy na systému. Funkce fallback je určena pro servery Redmatrix a starší servery Friendica, kde globální kontakty nejsou dostupné. Fallback zvyšuje serverovou zátěž, doporučené nastavení je proto „Uživatelé, globální kontakty“. ";
$a->strings["Timeframe for fetching global contacts"] = "Časový rámec pro načítání globálních kontaktů";
$a->strings["When the discovery is activated, this value defines the timeframe for the activity of the global contacts that are fetched from other servers."] = "Pokud je aktivováno objevování, tato hodnota definuje časový rámec pro aktivitu globálních kontaktů, které jsou načteny z jiných serverů.";
$a->strings["Search the local directory"] = "Hledat v místním adresáři";
$a->strings["Search the local directory instead of the global directory. When searching locally, every search will be executed on the global directory in the background. This improves the search results when the search is repeated."] = "Prohledat místní adresář místo globálního adresáře. Při místním prohledávání bude každé hledání provedeno v globálním adresáři na pozadí. To vylepšuje výsledky při zopakování hledání.";
$a->strings["Publish server information"] = "Zveřejnit informace o serveru";
$a->strings["If enabled, general server and usage data will be published. The data contains the name and version of the server, number of users with public profiles, number of posts and the activated protocols and connectors. See <a href='http://the-federation.info/'>the-federation.info</a> for details."] = "Pokud je tohle povoleno, budou zveřejněna obecná data o serveru a jeho používání. Data obsahují jméno a verzi serveru, počet uživatelů s veřejnými profily, počet příspěvků a aktivované protokoly a konektory. Pro více informací navštivte <a href='http://the-federation.info/'>the-federation.info</a>.";
$a->strings["Check upstream version"] = "Zkontrolovat upstreamovou verzi";
$a->strings["Enables checking for new Friendica versions at github. If there is a new version, you will be informed in the admin panel overview."] = "Umožní kontrolovat nové verze Friendica na GitHubu. Pokud existuje nová verze, budete informován/a na přehledu administračního panelu.";
$a->strings["Suppress Tags"] = "Potlačit štítky";
$a->strings["Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting."] = "Potlačit zobrazení seznamu hastagů na konci příspěvků.";
$a->strings["Clean database"] = "Vyčistit databázi";
$a->strings["Remove old remote items, orphaned database records and old content from some other helper tables."] = "Odstranit staré vzdálené položky, osiřelé záznamy v databázi a starý obsah z některých dalších pomocných tabulek.";
$a->strings["Lifespan of remote items"] = "Životnost vzdálených položek";
$a->strings["When the database cleanup is enabled, this defines the days after which remote items will be deleted. Own items, and marked or filed items are always kept. 0 disables this behaviour."] = "Pokud je zapnuto čištění databáze, tato funkce definuje počet dnů, po kterých budou smazány vzdálené položky. Vlastní položky a označené či vyplněné položky jsou vždy ponechány. Hodnota 0 tuto funkci vypíná.";
$a->strings["Lifespan of unclaimed items"] = "Životnost nevyžádaných položek";
$a->strings["When the database cleanup is enabled, this defines the days after which unclaimed remote items (mostly content from the relay) will be deleted. Default value is 90 days. Defaults to the general lifespan value of remote items if set to 0."] = "Pokud je zapnuto čištění databáze, tato funkce definuje počet dnů, po kterých budou smazány nevyžádané vzdálené položky (většinou obsah z přeposílacího serveru). Výchozí hodnota je 90 dní. Pokud je zadaná hodnota 0, výchozí hodnotou bude obecná hodnota životnosti vzdálených položek.";
$a->strings["Lifespan of raw conversation data"] = "Životnost hrubých dat konverzací";
$a->strings["The conversation data is used for ActivityPub and OStatus, as well as for debug purposes. It should be safe to remove it after 14 days, default is 90 days."] = "Data konverzací jsou použita pro ActivityPub a OStatus a pro účely ladění. Mělo by být bezpečné je odstranit po 14 dnech, výchozí hodnota je 90 dní.";
$a->strings["Path to item cache"] = "Cesta k položkám v mezipaměti";
$a->strings["The item caches buffers generated bbcode and external images."] = "V mezipaměti je uložen vygenerovaný BBCode a externí obrázky.";
$a->strings["Cache duration in seconds"] = "Doba platnosti vyrovnávací paměti v sekundách";
$a->strings["How long should the cache files be hold? Default value is 86400 seconds (One day). To disable the item cache, set the value to -1."] = "Jak dlouho by měla vyrovnávací paměť držet data? Výchozí hodnota je 86400 sekund (Jeden den). Pro vypnutí funkce vyrovnávací paměti nastavte hodnotu na -1.";
$a->strings["Maximum numbers of comments per post"] = "Maximální počet komentářů k příspěvku";
$a->strings["How much comments should be shown for each post? Default value is 100."] = "Kolik komentářů by mělo být zobrazeno k každému příspěvku? Výchozí hodnotou je 100.";
$a->strings["Temp path"] = "Cesta k dočasným souborům";
$a->strings["If you have a restricted system where the webserver can't access the system temp path, enter another path here."] = "Pokud máte omezený systém, kde webový server nemá přístup k systémové složce temp, zde zadejte jinou cestu.";
$a->strings["Base path to installation"] = "Základní cesta k instalaci";
$a->strings["If the system cannot detect the correct path to your installation, enter the correct path here. This setting should only be set if you are using a restricted system and symbolic links to your webroot."] = "Pokud systém nemůže detekovat správnou cestu k Vaší instalaci, zde zadejte jinou cestu. Toto nastavení by mělo být nastaveno pouze, pokud používáte omezený systém a symbolické odkazy ke kořenové složce webu.";
$a->strings["Disable picture proxy"] = "Vypnutí obrázkové proxy";
$a->strings["The picture proxy increases performance and privacy. It shouldn't be used on systems with very low bandwidth."] = "Obrázková proxy zvyšuje výkon a soukromí. Neměla by však být používána na systémech s velmi malou rychlostí připojení.";
$a->strings["Only search in tags"] = "Hledat pouze ve štítcích";
$a->strings["On large systems the text search can slow down the system extremely."] = "Textové vyhledávání může u rozsáhlých systémů znamenat velmi citelné zpomalení systému.";
$a->strings["New base url"] = "Nová výchozí url adresa";
$a->strings["Change base url for this server. Sends relocate message to all Friendica and Diaspora* contacts of all users."] = "Změnit výchozí URL adresu pro tento server. Toto odešle zprávu o přemístění všem kontaktům na Friendica a Diaspora* všech uživatelů.";
$a->strings["RINO Encryption"] = "RINO Šifrování";
$a->strings["Encryption layer between nodes."] = "Šifrovací vrstva mezi servery.";
$a->strings["Enabled"] = "Povoleno";
$a->strings["Maximum number of parallel workers"] = "Maximální počet paralelních pracovníků";
$a->strings["On shared hosters set this to %d. On larger systems, values of %d are great. Default value is %d."] = "Na sdílených hostinzích toto nastavte na hodnotu %d. Na větších systémech se hodí hodnoty kolem %d. Výchozí hodnotou je %d.";
$a->strings["Don't use 'proc_open' with the worker"] = "Nepoužívat „proc_open“ s pracovníkem";
$a->strings["Enable this if your system doesn't allow the use of 'proc_open'. This can happen on shared hosters. If this is enabled you should increase the frequency of worker calls in your crontab."] = "Toto zapněte, pokud Váš systém nedovoluje používání „proc_open“. To se může stát na sdíleném hostingu. Pokud je toto povoleno, bude zvýšena častost vyvolávání pracovníka v crontabu.";
$a->strings["Enable fastlane"] = "Povolit fastlane";
$a->strings["When enabed, the fastlane mechanism starts an additional worker if processes with higher priority are blocked by processes of lower priority."] = "Pokud je toto povoleno, mechanismus fastlane spustí dodatečného pracovníka, pokud jsou procesy vyšší priority zablokované procesy nižší priority.";
$a->strings["Enable frontend worker"] = "Povolit frontendového pracovníka";
$a->strings["When enabled the Worker process is triggered when backend access is performed \\x28e.g. messages being delivered\\x29. On smaller sites you might want to call %s/worker on a regular basis via an external cron job. You should only enable this option if you cannot utilize cron/scheduled jobs on your server."] = "Pokud je toto povoleno, bude proces pracovníka vyvolán, pokud je proveden backendový přístup (např. když jsou doručovány zprávy). Na menších stránkách možná budete chtít pravidelně vyvolávat %s/worker přes externí úlohu cron. Tuto možnost byste měl/a zapnout pouze, pokud nemůžete na Vašem serveru používat cron/plánované úlohy.";
$a->strings["Subscribe to relay"] = "Odebírat ze serveru pro přeposílání";
$a->strings["Enables the receiving of public posts from the relay. They will be included in the search, subscribed tags and on the global community page."] = "Umožňuje přijímat veřejné příspěvky z přeposílacího serveru. Budou zahrnuty ve vyhledávání, odebíraných štítcích a na globální komunitní stránce.";
$a->strings["Relay server"] = "Server pro přeposílání (relay)";
$a->strings["Address of the relay server where public posts should be send to. For example https://relay.diasp.org"] = "Adresa přeposílacího serveru, kam budou posílány veřejné příspěvky. Příklad: https://relay.diasp.org";
$a->strings["Direct relay transfer"] = "Přímý přenos na server pro přeposílání";
$a->strings["Enables the direct transfer to other servers without using the relay servers"] = "Umožňuje přímý přenos na ostatní servery bez použití přeposílacích serverů";
$a->strings["Relay scope"] = "Rozsah příspěvků z přeposílacího serveru";
$a->strings["Can be 'all' or 'tags'. 'all' means that every public post should be received. 'tags' means that only posts with selected tags should be received."] = "Může být buď „vše“ nebo „štítky“. „vše“ znamená, že budou přijaty všechny veřejné příspěvky. „štítky“ znamená, že budou přijaty pouze příspěvky s vybranými štítky.";
$a->strings["all"] = "vše";
$a->strings["tags"] = "štítky";
$a->strings["Server tags"] = "Serverové štítky";
$a->strings["Comma separated list of tags for the 'tags' subscription."] = "Seznam štítků pro odběr „tags“, oddělených čárkami.";
$a->strings["Allow user tags"] = "Povolit uživatelské štítky";
$a->strings["If enabled, the tags from the saved searches will used for the 'tags' subscription in addition to the 'relay_server_tags'."] = "Pokud je toto povoleno, budou štítky z uložených hledání vedle odběru „relay_server_tags“ použity i pro odběr „tags“.";
$a->strings["Start Relocation"] = "Začít přemístění";
$a->strings["Update has been marked successful"] = "Aktualizace byla označena jako úspěšná.";
$a->strings["Database structure update %s was successfully applied."] = "Aktualizace struktury databáze %s byla úspěšně aplikována.";
$a->strings["Executing of database structure update %s failed with error: %s"] = "Provádění aktualizace databáze %s selhalo s chybou: %s";
$a->strings["Executing %s failed with error: %s"] = "Vykonávání %s selhalo s chybou: %s";
$a->strings["Update %s was successfully applied."] = "Aktualizace %s byla úspěšně aplikována.";
$a->strings["Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded."] = "Aktualizace %s nevrátila žádný stav. Není zřejmé, jestli byla úspěšná.";
$a->strings["There was no additional update function %s that needed to be called."] = "Nebyla nalezena žádná další aktualizační funkce %s která by měla být volána.";
$a->strings["No failed updates."] = "Žádné neúspěšné aktualizace.";
$a->strings["Check database structure"] = "Ověřit strukturu databáze";
$a->strings["Failed Updates"] = "Neúspěšné aktualizace";
$a->strings["This does not include updates prior to 1139, which did not return a status."] = "To nezahrnuje aktualizace do verze 1139, které nevracejí žádný status.";
$a->strings["Mark success (if update was manually applied)"] = "Označit za úspěšné (pokud byla aktualizace aplikována manuálně)";
$a->strings["Attempt to execute this update step automatically"] = "Pokusit se provést tuto aktualizaci automaticky.";
$a->strings["\n\t\t\tDear %1\$s,\n\t\t\t\tthe administrator of %2\$s has set up an account for you."] = "\n\t\t\tVážený/á %1\$s,\n\t\t\t\tadministrátor %2\$s pro Vás vytvořil uživatelský účet.";
$a->strings["\n\t\t\tThe login details are as follows:\n\n\t\t\tSite Location:\t%1\$s\n\t\t\tLogin Name:\t\t%2\$s\n\t\t\tPassword:\t\t%3\$s\n\n\t\t\tYou may change your password from your account \"Settings\" page after logging\n\t\t\tin.\n\n\t\t\tPlease take a few moments to review the other account settings on that page.\n\n\t\t\tYou may also wish to add some basic information to your default profile\n\t\t\t(on the \"Profiles\" page) so that other people can easily find you.\n\n\t\t\tWe recommend setting your full name, adding a profile photo,\n\t\t\tadding some profile \"keywords\" (very useful in making new friends) - and\n\t\t\tperhaps what country you live in; if you do not wish to be more specific\n\t\t\tthan that.\n\n\t\t\tWe fully respect your right to privacy, and none of these items are necessary.\n\t\t\tIf you are new and do not know anybody here, they may help\n\t\t\tyou to make some new and interesting friends.\n\n\t\t\tIf you ever want to delete your account, you can do so at %1\$s/removeme\n\n\t\t\tThank you and welcome to %4\$s."] = "\n\t\t\tZde jsou vaše přihlašovací detaily:\n\n\t\t\tAdresa stránky:\t\t%1\$s\n\t\t\tPřihlašovací jméno:\t%2\$s\n\t\t\tHeslo:\t\t\t%3\$s\n\n\t\t\tSvé heslo si po přihlášení můžete změnit na stránce „Nastavení“ vašeho\n\t\t\túčtu.\n\n\t\t\tProsím, prohlédněte si na chvilku ostatní nastavení účtu na této stránce.\n\n\t\t\tMožná byste si také přál/a přidat pár základních informací na svůj výchozí\n\t\t\tprofil (na stránce „Profily“) aby vás další lidé mohli snadno najít.\n\t\t\tDoporučujeme nastavit si Vaše celé jméno, přidat profilovou fotku,\n\t\t\tpřidat pár „klíčových slov“ k profilu (velmi užitečné při získávání nových\n\t\t\tpřátel) - a možná v jaké zemi žijete; pokud nechcete být konkrétnější.\n\n\t\t\tZcela respektujeme vaše právo na soukromí a žádnou z těchto položek\n\t\t\tnení potřeba vyplňovat. Pokud jste zde nový/á a nikoho zde neznáte, mohou vám\n\t\t\tpomoci si získat nové a zajímavé přátele.\n\t\t\tPokud byste si někdy přál/a smazat účet, můžete tak učinit na stránce\n\t\t\t%1\$s/removeme.\n\n\t\t\tDěkujeme vám a vítáme vás na %4\$s.";
$a->strings["Registration details for %s"] = "Registrační údaje pro uživatele %s";
$a->strings["%s user blocked/unblocked"] = [
0 => "%s uživatel blokován/odblokován",
1 => "%s uživatelů blokováno/odblokováno",
2 => "%s uživatele blokováno/odblokováno",
3 => "%s uživatelů blokováno/odblokováno",
];
$a->strings["You can't remove yourself"] = "Nemůžete odstranit sebe sama";
$a->strings["%s user deleted"] = [
0 => "%s uživatel smazán",
1 => "%s uživatelů smazáno",
2 => "%s uživatele smazáno",
3 => "%s uživatelů smazáno",
];
$a->strings["User '%s' deleted"] = "Uživatel „%s“ smazán";
$a->strings["User '%s' unblocked"] = "Uživatel „%s“ odblokován";
$a->strings["User '%s' blocked"] = "Uživatel „%s“ zablokován";
$a->strings["Normal Account Page"] = "Normální stránka účtu";
$a->strings["Soapbox Page"] = "Propagační stránka";
$a->strings["Public Forum"] = "Veřejné fórum";
$a->strings["Automatic Friend Page"] = "Stránka s automatickými přátely";
$a->strings["Private Forum"] = "Soukromé fórum";
$a->strings["Personal Page"] = "Osobní stránka";
$a->strings["Organisation Page"] = "Stránka organizace";
$a->strings["News Page"] = "Zpravodajská stránka";
$a->strings["Community Forum"] = "Komunitní fórum";
$a->strings["Relay"] = "Přeposílací server";
$a->strings["Email"] = "E-mail";
$a->strings["Register date"] = "Datum registrace";
$a->strings["Last login"] = "Datum posledního přihlášení";
$a->strings["Last item"] = "Poslední položka";
$a->strings["Type"] = "Typ";
$a->strings["Add User"] = "Přidat uživatele";
$a->strings["User registrations waiting for confirm"] = "Registrace uživatelů čekající na potvrzení";
$a->strings["User waiting for permanent deletion"] = "Uživatel čekající na trvalé smazání";
$a->strings["Request date"] = "Datum požadavku";
$a->strings["No registrations."] = "Žádné registrace.";
$a->strings["Note from the user"] = "Poznámka od uživatele";
$a->strings["Approve"] = "Schválit";
$a->strings["Deny"] = "Odmítnout";
$a->strings["User blocked"] = "Uživatel zablokován";
$a->strings["Site admin"] = "Administrátor webu";
$a->strings["Account expired"] = "Účtu vypršela platnost";
$a->strings["New User"] = "Nový uživatel";
$a->strings["Permanent deletion"] = "Trvalé smazání";
$a->strings["Selected users will be deleted!\\n\\nEverything these users had posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Vybraní uživatelé budou smazáni!\\n\\n Vše, co tito uživatelé na těchto stránkách vytvořili, bude trvale odstraněno!\\n\\nOpravdu chcete pokračovat?";
$a->strings["The user {0} will be deleted!\\n\\nEverything this user has posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Uživatel {0} bude smazán!\\n\\n Vše, co tento uživatel na těchto stránkách vytvořil, bude trvale odstraněno!\\n\\n Opravdu chcete pokračovat?";
$a->strings["Name of the new user."] = "Jméno nového uživatele.";
$a->strings["Nickname"] = "Přezdívka";
$a->strings["Nickname of the new user."] = "Přezdívka nového uživatele.";
$a->strings["Email address of the new user."] = "Emailová adresa nového uživatele.";
$a->strings["Addon %s disabled."] = "Doplněk %s zakázán.";
$a->strings["Addon %s enabled."] = "Doplněk %s povolen.";
$a->strings["Disable"] = "Zakázat";
$a->strings["Enable"] = "Povolit";
$a->strings["Toggle"] = "Přepnout";
$a->strings["Settings"] = "Nastavení";
$a->strings["Author: "] = "Autor: ";
$a->strings["Maintainer: "] = "Správce: ";
$a->strings["Reload active addons"] = "Znovu načíst aktivní doplňky";
$a->strings["There are currently no addons available on your node. You can find the official addon repository at %1\$s and might find other interesting addons in the open addon registry at %2\$s"] = "Aktuálně nejsou na Vašem serveru k dispozici žádné doplňky. Oficiální repozitář doplňků najdete na %1\$s a další zajímavé doplňky můžete najít v otevřeném registru doplňků na %2\$s";
$a->strings["No themes found."] = "Nenalezeny žádné motivy.";
$a->strings["Screenshot"] = "Snímek obrazovky";
$a->strings["Reload active themes"] = "Znovu načíst aktivní motivy";
$a->strings["No themes found on the system. They should be placed in %1\$s"] = "V systému nebyly nalezeny žádné motivy. Měly by být uloženy v %1\$s";
$a->strings["[Experimental]"] = "[Experimentální]";
$a->strings["[Unsupported]"] = "[Nepodporováno]";
$a->strings["Log settings updated."] = "Nastavení záznamů aktualizována.";
$a->strings["PHP log currently enabled."] = "PHP záznamy jsou aktuálně povolené.";
$a->strings["PHP log currently disabled."] = "PHP záznamy jsou aktuálně zakázané.";
$a->strings["Clear"] = "Vyčistit";
$a->strings["Enable Debugging"] = "Povolit ladění";
$a->strings["Log file"] = "Soubor se záznamem";
$a->strings["Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level directory."] = "Musí být zapisovatelný webovým serverem. Cesta relativní k vašemu kořenovému adresáři Friendica.";
$a->strings["Log level"] = "Úroveň auditu";
$a->strings["PHP logging"] = "Záznamování PHP";
$a->strings["To temporarily enable logging of PHP errors and warnings you can prepend the following to the index.php file of your installation. The filename set in the 'error_log' line is relative to the friendica top-level directory and must be writeable by the web server. The option '1' for 'log_errors' and 'display_errors' is to enable these options, set to '0' to disable them."] = "Pro dočasné umožnění zaznamenávání PHP chyb a varování, můžete přidat do souboru index.php na vaší instalaci následující: Název souboru nastavený v řádku „error_log“ je relativní ke kořenovému adresáři Friendica a webový server musí mít povolení na něj zapisovat. Možnost „1“ pro „log_errors“ a „display_errors“ tyto funkce povoluje, nastavením hodnoty na „0“ je zakážete. ";
$a->strings["Error trying to open <strong>%1\$s</strong> log file.\\r\\n<br/>Check to see if file %1\$s exist and is readable."] = "Chyba při otevírání záznamu <strong>%1\$s</strong>.\\r\\n<br/>Zkontrolujte, jestli soubor %1\$s existuje a může se číst.";
$a->strings["Couldn't open <strong>%1\$s</strong> log file.\\r\\n<br/>Check to see if file %1\$s is readable."] = "Nelze otevřít záznam <strong>%1\$s</strong>.\\r\\n<br/>Zkontrolujte, jestli se soubor %1\$s může číst.";
$a->strings["Off"] = "Vyp";
$a->strings["On"] = "Zap";
$a->strings["Lock feature %s"] = "Uzamknout vlastnost %s";
$a->strings["Manage Additional Features"] = "Spravovat další funkce";
$a->strings["No friends to display."] = "Žádní přátelé k zobrazení";
$a->strings["Connect"] = "Spojit se";
$a->strings["Authorize application connection"] = "Povolit připojení aplikacím";
$a->strings["Return to your app and insert this Securty Code:"] = "Vraťte se do vaší aplikace a zadejte tento bezpečnostní kód:";
$a->strings["Please login to continue."] = "Pro pokračování se prosím přihlaste.";
$a->strings["Do you want to authorize this application to access your posts and contacts, and/or create new posts for you?"] = "Chcete umožnit této aplikaci přístup k vašim příspěvkům a kontaktům a/nebo k vytváření Vašich nových příspěvků?";
$a->strings["No"] = "Ne";
$a->strings["You must be logged in to use addons. "] = "Pro použití doplňků musíte být přihlášen/a.";
$a->strings["Applications"] = "Aplikace";
$a->strings["No installed applications."] = "Žádné nainstalované aplikace.";
$a->strings["Source input"] = "Zdrojový vstup";
$a->strings["BBCode::toPlaintext"] = "BBCode::toPlaintext";
$a->strings["BBCode::convert (raw HTML)"] = "BBCode::convert (hrubé HTML)";
$a->strings["BBCode::convert"] = "BBCode::convert";
$a->strings["BBCode::convert => HTML::toBBCode"] = "BBCode::convert => HTML::toBBCode";
$a->strings["BBCode::toMarkdown"] = "BBCode::toMarkdown";
$a->strings["BBCode::toMarkdown => Markdown::convert"] = "BBCode::toMarkdown => Markdown::convert";
$a->strings["BBCode::toMarkdown => Markdown::toBBCode"] = "BBCode::toMarkdown => Markdown::toBBCode";
$a->strings["BBCode::toMarkdown => Markdown::convert => HTML::toBBCode"] = "BBCode::toMarkdown => Markdown::convert => HTML::toBBCode";
$a->strings["Item Body"] = "Tělo položky";
$a->strings["Item Tags"] = "Štítky položky";
$a->strings["Source input (Diaspora format)"] = "Zdrojový vstup (formát Diaspora)";
$a->strings["Markdown::convert (raw HTML)"] = "Markdown::convert (hrubé HTML)";
$a->strings["Markdown::convert"] = "Markdown::convert";
$a->strings["Markdown::toBBCode"] = "Markdown::toBBCode";
$a->strings["Raw HTML input"] = "Hrubý HTML vstup";
$a->strings["HTML Input"] = "HTML vstup";
$a->strings["HTML::toBBCode"] = "HTML::toBBCode";
$a->strings["HTML::toBBCode => BBCode::convert"] = "HTML::toBBCode => BBCode::convert";
$a->strings["HTML::toBBCode => BBCode::convert (raw HTML)"] = "HTML::toBBCode => BBCode::convert (hrubé HTML)";
$a->strings["HTML::toMarkdown"] = "HTML::toMarkdown";
$a->strings["HTML::toPlaintext"] = "HTML::toPlaintext";
$a->strings["Source text"] = "Zdrojový text";
$a->strings["BBCode"] = "BBCode";
$a->strings["Markdown"] = "Markdown";
$a->strings["HTML"] = "HTML";
$a->strings["Login"] = "Přihlásit se";
$a->strings["Bad Request"] = "Špatný požadavek";
$a->strings["The post was created"] = "Příspěvek byl vytvořen";
$a->strings["Access denied."] = "Přístup odmítnut.";
$a->strings["Page not found."] = "Stránka nenalezena";
$a->strings["Access to this profile has been restricted."] = "Přístup na tento profil byl omezen.";
$a->strings["Events"] = "Události";
$a->strings["View"] = "Zobrazit";
$a->strings["Previous"] = "Předchozí";
$a->strings["Next"] = "Dále";
$a->strings["today"] = "dnes";
$a->strings["month"] = "měsíc";
$a->strings["week"] = "týden";
$a->strings["day"] = "den";
$a->strings["list"] = "seznam";
$a->strings["User not found"] = "Uživatel nenalezen.";
$a->strings["This calendar format is not supported"] = "Tento formát kalendáře není podporován.";
$a->strings["No exportable data found"] = "Nenalezena žádná data pro export";
$a->strings["calendar"] = "kalendář";
$a->strings["No contacts in common."] = "Žádné společné kontakty.";
$a->strings["Common Friends"] = "Společní přátelé";
$a->strings["Public access denied."] = "Veřejný přístup odepřen.";
$a->strings["Community option not available."] = "Možnost komunity není dostupná.";
$a->strings["Not available."] = "Není k dispozici.";
$a->strings["Local Community"] = "Místní komunita";
$a->strings["Posts from local users on this server"] = "Příspěvky od místních uživatelů na tomto serveru";
$a->strings["Global Community"] = "Globální komunita";
$a->strings["Posts from users of the whole federated network"] = "Příspěvky od uživatelů z celé federované sítě";
$a->strings["No results."] = "Žádné výsledky.";
$a->strings["This community stream shows all public posts received by this node. They may not reflect the opinions of this node’s users."] = "Tento komunitní proud ukazuje všechny veřejné příspěvky, které tento server přijme. Nemusí odrážet názory uživatelů serveru.";
$a->strings["Credits"] = "Poděkování";
$a->strings["Friendica is a community project, that would not be possible without the help of many people. Here is a list of those who have contributed to the code or the translation of Friendica. Thank you all!"] = "Friendica je komunitní projekt, který by nebyl možný bez pomoci mnoha lidí. Zde je seznam těch, kteří přispěli ke kódu nebo k překladu Friendica. Děkujeme všem!";
$a->strings["Contact settings applied."] = "Nastavení kontaktu změněno";
$a->strings["Contact update failed."] = "Aktualizace kontaktu selhala.";
$a->strings["Contact not found."] = "Kontakt nenalezen.";
$a->strings["<strong>WARNING: This is highly advanced</strong> and if you enter incorrect information your communications with this contact may stop working."] = "<strong>VAROVÁNÍ: Toto je velmi pokročilé</strong> a pokud zadáte nesprávné informace, vaše komunikace s tímto kontaktem může přestat fungovat.";
$a->strings["Please use your browser 'Back' button <strong>now</strong> if you are uncertain what to do on this page."] = "Prosím použijte <strong>ihned</strong> v prohlížeči tlačítko „zpět“ pokud si nejste jisti, co dělat na této stránce.";
$a->strings["No mirroring"] = "Žádné zrcadlení";
$a->strings["Mirror as forwarded posting"] = "Zrcadlit pro přeposlané příspěvky";
$a->strings["Mirror as my own posting"] = "Zrcadlit jako mé vlastní příspěvky";
$a->strings["Return to contact editor"] = "Zpět k editoru kontaktu";
$a->strings["Refetch contact data"] = "Znovu načíst data kontaktu";
$a->strings["Submit"] = "Odeslat";
$a->strings["Remote Self"] = "Vzdálené zrcadlení";
$a->strings["Mirror postings from this contact"] = "Zrcadlení příspěvků od tohoto kontaktu";
$a->strings["Mark this contact as remote_self, this will cause friendica to repost new entries from this contact."] = "Označit tento kontakt jako „remote_self“, s tímto nastavením bude Friendica znovupublikovat všechny nové příspěvky od tohoto kontaktu.";
$a->strings["Account Nickname"] = "Přezdívka účtu";
$a->strings["@Tagname - overrides Name/Nickname"] = "@jménoštítku- upřednostněno před jménem/přezdívkou";
$a->strings["Account URL"] = "URL adresa účtu";
$a->strings["Account URL Alias"] = "Alias URL adresy účtu";
$a->strings["Friend Request URL"] = "URL požadavku o přátelství";
$a->strings["Friend Confirm URL"] = "URL adresa pro potvrzení přátelství";
$a->strings["Notification Endpoint URL"] = "URL adresa koncového bodu oznámení";
$a->strings["Poll/Feed URL"] = "URL adresa poll/feed";
$a->strings["New photo from this URL"] = "Nová fotka z této URL adresy";
$a->strings["Parent user not found."] = "Rodičovský uživatel nenalezen.";
$a->strings["No parent user"] = "Žádný rodičovský uživatel";
$a->strings["Parent Password:"] = "Rodičovské heslo:";
$a->strings["Please enter the password of the parent account to legitimize your request."] = "Prosím vložte heslo rodičovského účtu k legitimizaci vašeho požadavku.";
$a->strings["Parent User"] = "Rodičovský uživatel";
$a->strings["Parent users have total control about this account, including the account settings. Please double check whom you give this access."] = "Rodičovští uživatelé mají naprostou kontrolu nad tímto účtem, včetně nastavení účtu. Prosím překontrolujte, komu tento přístup dáváte.";
$a->strings["Delegate Page Management"] = "Správa delegátů stránky";
$a->strings["Delegates"] = "Delegáti";
$a->strings["Delegates are able to manage all aspects of this account/page except for basic account settings. Please do not delegate your personal account to anybody that you do not trust completely."] = "Delegáti jsou schopni řídit všechny aspekty tohoto účtu/stránky, kromě základních nastavení účtu. Prosím, nedelegujte svůj osobní účet nikomu, komu zcela nedůvěřujete.";
$a->strings["Existing Page Delegates"] = "Stávající delegáti stránky ";
$a->strings["Potential Delegates"] = "Potenciální delegáti";
$a->strings["Remove"] = "Odstranit";
$a->strings["Add"] = "Přidat";
$a->strings["No entries."] = "Žádné záznamy.";
$a->strings["Profile not found."] = "Profil nenalezen.";
$a->strings["This may occasionally happen if contact was requested by both persons and it has already been approved."] = "To se může občas stát, pokud bylo o kontaktování požádáno oběma osobami a již bylo schváleno.";
$a->strings["Response from remote site was not understood."] = "Odpověď ze vzdáleného serveru nebyla srozumitelná.";
$a->strings["Unexpected response from remote site: "] = "Neočekávaná odpověď od vzdáleného serveru:";
$a->strings["Confirmation completed successfully."] = "Potvrzení úspěšně dokončena.";
$a->strings["Temporary failure. Please wait and try again."] = "Dočasné selhání. Prosím, vyčkejte a zkuste to znovu.";
$a->strings["Introduction failed or was revoked."] = "Žádost o propojení selhala nebo byla zrušena.";
$a->strings["Remote site reported: "] = "Vzdálený server oznámil:";
$a->strings["Unable to set contact photo."] = "Nelze nastavit fotku kontaktu.";
$a->strings["No user record found for '%s' "] = "Pro „%s“ nenalezen žádný uživatelský záznam ";
$a->strings["Our site encryption key is apparently messed up."] = "Náš šifrovací klíč zřejmě přestal správně fungovat.";
$a->strings["Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us."] = "Byla poskytnuta prázdná URL adresa nebo se nepodařilo URL adresu dešifrovat.";
$a->strings["Contact record was not found for you on our site."] = "Záznam kontaktu pro vás nebyl na našich stránkách nalezen.";
$a->strings["Site public key not available in contact record for URL %s."] = "V adresáři není k dispozici veřejný klíč pro URL %s.";
$a->strings["The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work if you try again."] = "ID poskytnuté vaším systémem je duplikát ID na našem systému. Mělo by fungovat, pokud to zkusíte znovu.";
$a->strings["Unable to set your contact credentials on our system."] = "Nelze nastavit vaše přihlašovací údaje v našem systému.";
$a->strings["Unable to update your contact profile details on our system"] = "Nelze aktualizovat váš profil v našem systému";
$a->strings["[Name Withheld]"] = "[Jméno odepřeno]";
$a->strings["%1\$s welcomes %2\$s"] = "%1\$s vítá uživatele %2\$s";
$a->strings["This introduction has already been accepted."] = "Toto pozvání již bylo přijato.";
$a->strings["Profile location is not valid or does not contain profile information."] = "Adresa profilu není platná nebo neobsahuje profilové informace";
$a->strings["Warning: profile location has no identifiable owner name."] = "Varování: umístění profilu nemá žádné identifikovatelné jméno vlastníka";
$a->strings["Warning: profile location has no profile photo."] = "Varování: umístění profilu nemá žádnou profilovou fotku.";
$a->strings["%d required parameter was not found at the given location"] = [
0 => "%d požadovaný parametr nebyl nalezen na daném umístění",
1 => "%d požadované parametry nebyly nalezeny na daném umístění",
2 => "%d požadovaného parametru nebylo nalezeno na daném umístění",
3 => "%d požadovaných parametrů nebylo nalezeno na daném umístění",
];
$a->strings["Introduction complete."] = "Představení dokončeno.";
$a->strings["Unrecoverable protocol error."] = "Neopravitelná chyba protokolu";
$a->strings["Profile unavailable."] = "Profil není k dispozici.";
$a->strings["%s has received too many connection requests today."] = "%s dnes obdržel/a příliš mnoho požadavků o spojení.";
$a->strings["Spam protection measures have been invoked."] = "Ochrana proti spamu byla aktivována";
$a->strings["Friends are advised to please try again in 24 hours."] = "Přátelům se doporučuje to zkusit znovu za 24 hodin.";
$a->strings["Invalid locator"] = "Neplatný odkaz";
$a->strings["You have already introduced yourself here."] = "Již jste se zde představil/a.";
$a->strings["Apparently you are already friends with %s."] = "Zřejmě jste s %s již přátelé.";
$a->strings["Invalid profile URL."] = "Neplatné URL profilu.";
$a->strings["Disallowed profile URL."] = "Nepovolené URL profilu.";
$a->strings["Failed to update contact record."] = "Nepodařilo se aktualizovat kontakt.";
$a->strings["Your introduction has been sent."] = "Vaše představení bylo odesláno.";
$a->strings["Remote subscription can't be done for your network. Please subscribe directly on your system."] = "Vzdálený odběr nemůže být na vaší síti proveden. Prosím, přihlaste se k odběru přímo na vašem systému.";
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Pro potvrzení představení se prosím přihlaste.";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Jste přihlášen/a pod nesprávnou identitou. Prosím, přihlaste se do <strong>tohoto</strong> profilu.";
$a->strings["Confirm"] = "Potvrdit";
$a->strings["Hide this contact"] = "Skrýt tento kontakt";
$a->strings["Welcome home %s."] = "Vítejte doma, %s.";
$a->strings["Please confirm your introduction/connection request to %s."] = "Prosím potvrďte váš požadavek o spojení uživateli %s.";
$a->strings["Please enter your 'Identity Address' from one of the following supported communications networks:"] = "Prosím zadejte vaši „adresu identity“ jedné z následujících podporovaných komunikačních sítí:";
$a->strings["If you are not yet a member of the free social web, <a href=\"%s\">follow this link to find a public Friendica site and join us today</a>."] = "Pokud ještě nejste členem svobodného sociálního webu, <a href=\"%s\">klikněte na tento odkaz, najděte si veřejný server Friendica a připojte se k nám ještě dnes</a>.";
$a->strings["Friend/Connection Request"] = "Požadavek o přátelství/spojení";
$a->strings["Examples: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@gnusocial.de"] = "Příklady: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@gnusocial.de";
$a->strings["Please answer the following:"] = "Odpovězte, prosím, následující:";
$a->strings["Does %s know you?"] = "Zná vás %s?";
$a->strings["Add a personal note:"] = "Přidejte osobní poznámku:";
$a->strings["Friendica"] = "Friendica";
$a->strings["GNU Social (Pleroma, Mastodon)"] = "GNU social (Pleroma, Mastodon)";
$a->strings["Diaspora (Socialhome, Hubzilla)"] = "Diaspora (Socialhome, Hubzilla)";
$a->strings[" - please do not use this form. Instead, enter %s into your Diaspora search bar."] = " - prosím nepoužívejte tento formulář. Místo toho zadejte do vašeho vyhledávacího pole Diaspora %s.";
$a->strings["Your Identity Address:"] = "Vaše adresa identity:";
$a->strings["Submit Request"] = "Odeslat požadavek";
$a->strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "Žádné záznamy (některé položky mohou být skryty).";