CS translation update THX Aditoo

pull/6029/head
Tobias Diekershoff 4 years ago
parent 86df648107
commit 96d1664187

@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-27 21:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-03 13:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-25 12:30+0000\n"
"Last-Translator: Aditoo\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -55,10 +55,10 @@ msgstr "Nedostatečné oprávnění"
#: mod/profile_photo.php:198 mod/wall_attach.php:80 mod/wall_attach.php:83
#: mod/item.php:166 mod/uimport.php:15 mod/cal.php:306 mod/regmod.php:108
#: mod/editpost.php:19 mod/fsuggest.php:80 mod/allfriends.php:23
#: mod/contacts.php:387 mod/events.php:195 mod/follow.php:54
#: mod/follow.php:118 mod/attach.php:39 mod/poke.php:144 mod/invite.php:21
#: mod/invite.php:112 mod/notes.php:32 mod/profiles.php:179
#: mod/profiles.php:511 mod/photos.php:183 mod/photos.php:1067
#: mod/contact.php:387 mod/events.php:195 mod/follow.php:54 mod/follow.php:118
#: mod/attach.php:39 mod/poke.php:144 mod/invite.php:21 mod/invite.php:112
#: mod/notes.php:32 mod/profiles.php:179 mod/profiles.php:511
#: mod/photos.php:183 mod/photos.php:1067
msgid "Permission denied."
msgstr "Přístup odmítnut."
@ -98,7 +98,7 @@ msgstr "slackr"
#: view/theme/vier/config.php:119 view/theme/frio/config.php:118
#: mod/crepair.php:150 mod/install.php:204 mod/install.php:242
#: mod/manage.php:184 mod/message.php:264 mod/message.php:430
#: mod/fsuggest.php:114 mod/contacts.php:631 mod/events.php:560
#: mod/fsuggest.php:114 mod/contact.php:631 mod/events.php:560
#: mod/localtime.php:56 mod/poke.php:194 mod/invite.php:155
#: mod/profiles.php:577 mod/photos.php:1096 mod/photos.php:1182
#: mod/photos.php:1454 mod/photos.php:1499 mod/photos.php:1538
@ -190,7 +190,7 @@ msgstr "Zadejte jméno nebo zájmy"
#: view/theme/vier/theme.php:199 include/conversation.php:881
#: mod/dirfind.php:231 mod/match.php:90 mod/suggest.php:86
#: mod/allfriends.php:76 mod/contacts.php:611 mod/follow.php:143
#: mod/allfriends.php:76 mod/contact.php:611 mod/follow.php:143
#: src/Model/Contact.php:944 src/Content/Widget.php:61
msgid "Connect/Follow"
msgstr "Spojit se/sledovat"
@ -199,7 +199,7 @@ msgstr "Spojit se/sledovat"
msgid "Examples: Robert Morgenstein, Fishing"
msgstr "Příklady: Josef Dvořák, rybaření"
#: view/theme/vier/theme.php:201 mod/directory.php:214 mod/contacts.php:845
#: view/theme/vier/theme.php:201 mod/directory.php:214 mod/contact.php:845
#: src/Content/Widget.php:63
msgid "Find"
msgstr "Najít"
@ -324,7 +324,7 @@ msgstr "Odhlásit se"
msgid "End this session"
msgstr "Konec této relace"
#: view/theme/frio/theme.php:269 mod/contacts.php:690 mod/contacts.php:880
#: view/theme/frio/theme.php:269 mod/contact.php:690 mod/contact.php:880
#: src/Model/Profile.php:888 src/Content/Nav.php:100
msgid "Status"
msgstr "Stav"
@ -335,7 +335,7 @@ msgid "Your posts and conversations"
msgstr "Vaše příspěvky a konverzace"
#: view/theme/frio/theme.php:270 mod/newmember.php:24 mod/profperm.php:116
#: mod/contacts.php:692 mod/contacts.php:896 src/Model/Profile.php:730
#: mod/contact.php:692 mod/contact.php:896 src/Model/Profile.php:730
#: src/Model/Profile.php:863 src/Model/Profile.php:896 src/Content/Nav.php:101
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
@ -404,7 +404,7 @@ msgid "Account settings"
msgstr "Nastavení účtu"
#: view/theme/frio/theme.php:280 include/text.php:906 mod/viewcontacts.php:125
#: mod/contacts.php:839 mod/contacts.php:908 src/Model/Profile.php:967
#: mod/contact.php:839 mod/contact.php:908 src/Model/Profile.php:967
#: src/Model/Profile.php:970 src/Content/Nav.php:147 src/Content/Nav.php:213
msgid "Contacts"
msgstr "Kontakty"
@ -479,15 +479,15 @@ msgstr "Opravdu chcete smazat tuto položku?"
#: mod/settings.php:1153 mod/settings.php:1154 mod/settings.php:1155
#: mod/settings.php:1156 mod/settings.php:1157 mod/register.php:237
#: mod/message.php:154 mod/suggest.php:40 mod/dfrn_request.php:645
#: mod/api.php:110 mod/contacts.php:471 mod/follow.php:150
#: mod/profiles.php:541 mod/profiles.php:544 mod/profiles.php:566
#: mod/api.php:110 mod/contact.php:471 mod/follow.php:150 mod/profiles.php:541
#: mod/profiles.php:544 mod/profiles.php:566
msgid "Yes"
msgstr "Ano"
#: include/items.php:399 include/conversation.php:1179 mod/videos.php:146
#: mod/settings.php:676 mod/settings.php:702 mod/unfollow.php:130
#: mod/message.php:157 mod/tagrm.php:19 mod/tagrm.php:91 mod/suggest.php:43
#: mod/dfrn_request.php:655 mod/editpost.php:146 mod/contacts.php:474
#: mod/dfrn_request.php:655 mod/editpost.php:146 mod/contact.php:474
#: mod/follow.php:161 mod/fbrowser.php:104 mod/fbrowser.php:135
#: mod/photos.php:255 mod/photos.php:327
msgid "Cancel"
@ -592,7 +592,7 @@ msgid "Select"
msgstr "Vybrat"
#: include/conversation.php:627 mod/settings.php:736 mod/admin.php:1906
#: mod/contacts.php:855 mod/contacts.php:1133 mod/photos.php:1567
#: mod/contact.php:855 mod/contact.php:1133 mod/photos.php:1567
msgid "Delete"
msgstr "Odstranit"
@ -2043,7 +2043,7 @@ msgstr "Nahrát nová videa"
msgid "Only logged in users are permitted to perform a probing."
msgstr "Pouze přihlášení uživatelé mohou zkoušet adresy."
#: mod/directory.php:151 mod/notifications.php:248 mod/contacts.php:681
#: mod/directory.php:151 mod/notifications.php:248 mod/contact.php:681
#: mod/events.php:548 src/Model/Event.php:67 src/Model/Event.php:94
#: src/Model/Event.php:431 src/Model/Event.php:922 src/Model/Profile.php:430
msgid "Location:"
@ -2062,7 +2062,7 @@ msgstr "Stav:"
msgid "Homepage:"
msgstr "Domovská stránka:"
#: mod/directory.php:159 mod/notifications.php:250 mod/contacts.php:685
#: mod/directory.php:159 mod/notifications.php:250 mod/contact.php:685
#: src/Model/Profile.php:436 src/Model/Profile.php:806
msgid "About:"
msgstr "O mně:"
@ -2143,7 +2143,7 @@ msgstr "Odstranit účet"
msgid "Missing some important data!"
msgstr "Chybí některé důležité údaje!"
#: mod/settings.php:176 mod/settings.php:701 mod/contacts.php:851
#: mod/settings.php:176 mod/settings.php:701 mod/contact.php:851
msgid "Update"
msgstr "Aktualizace"
@ -3036,7 +3036,7 @@ msgstr "Žádné výsledky."
msgid "Items tagged with: %s"
msgstr "Položky označené štítkem: %s"
#: mod/search.php:248 mod/contacts.php:844
#: mod/search.php:248 mod/contact.php:844
#, php-format
msgid "Results for: %s"
msgstr "Výsledky pro: %s"
@ -3045,7 +3045,7 @@ msgstr "Výsledky pro: %s"
msgid "No contacts in common."
msgstr "Žádné společné kontakty."
#: mod/common.php:142 mod/contacts.php:919
#: mod/common.php:142 mod/contact.php:919
msgid "Common Friends"
msgstr "Společní přátelé"
@ -3209,7 +3209,7 @@ msgstr "Upravit název skupiny"
msgid "Members"
msgstr "Členové"
#: mod/group.php:246 mod/contacts.php:742
#: mod/group.php:246 mod/contact.php:742
msgid "All Contacts"
msgstr "Všechny kontakty"
@ -3333,7 +3333,7 @@ msgstr "Přístup odmítnut."
msgid "No contacts."
msgstr "Žádné kontakty."
#: mod/viewcontacts.php:106 mod/contacts.php:640 mod/contacts.php:1055
#: mod/viewcontacts.php:106 mod/contact.php:640 mod/contact.php:1055
#, php-format
msgid "Visit %s's profile [%s]"
msgstr "Navštivte profil uživatele %s [%s]"
@ -3350,7 +3350,7 @@ msgstr "Zrušení sledování není aktuálně na Vaši síti podporováno."
msgid "Contact unfollowed"
msgstr "Zrušeno sledování kontaktu"
#: mod/unfollow.php:113 mod/contacts.php:607
#: mod/unfollow.php:113 mod/contact.php:607
msgid "Disconnect/Unfollow"
msgstr "Odpojit se/Zrušit sledování"
@ -3363,11 +3363,11 @@ msgid "Submit Request"
msgstr "Odeslat žádost"
#: mod/unfollow.php:135 mod/notifications.php:174 mod/notifications.php:258
#: mod/admin.php:500 mod/admin.php:510 mod/contacts.php:677 mod/follow.php:166
#: mod/admin.php:500 mod/admin.php:510 mod/contact.php:677 mod/follow.php:166
msgid "Profile URL"
msgstr "URL profilu"
#: mod/unfollow.php:145 mod/contacts.php:891 mod/follow.php:189
#: mod/unfollow.php:145 mod/contact.php:891 mod/follow.php:189
#: src/Model/Profile.php:891
msgid "Status Messages and Posts"
msgstr "Stavové zprávy a příspěvky "
@ -3504,8 +3504,8 @@ msgid "Discard"
msgstr "Odstranit"
#: mod/notifications.php:57 mod/notifications.php:181
#: mod/notifications.php:266 mod/contacts.php:659 mod/contacts.php:853
#: mod/contacts.php:1116
#: mod/notifications.php:266 mod/contact.php:659 mod/contact.php:853
#: mod/contact.php:1116
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorovat"
@ -3553,7 +3553,7 @@ msgstr "Typ oznámení:"
msgid "Suggested by:"
msgstr "Navrhl/a:"
#: mod/notifications.php:176 mod/notifications.php:255 mod/contacts.php:667
#: mod/notifications.php:176 mod/notifications.php:255 mod/contact.php:667
msgid "Hide this contact from others"
msgstr "Skrýt tento kontakt před ostatními"
@ -3610,12 +3610,12 @@ msgstr "Sdílející"
msgid "Subscriber"
msgstr "Odběratel"
#: mod/notifications.php:252 mod/contacts.php:687 mod/follow.php:177
#: mod/notifications.php:252 mod/contact.php:687 mod/follow.php:177
#: src/Model/Profile.php:794
msgid "Tags:"
msgstr "Štítky:"
#: mod/notifications.php:261 mod/contacts.php:81 src/Model/Profile.php:533
#: mod/notifications.php:261 mod/contact.php:81 src/Model/Profile.php:533
msgid "Network:"
msgstr "Síť:"
@ -4533,13 +4533,13 @@ msgstr "Vybrat vše"
msgid "select none"
msgstr "nevybrat žádný"
#: mod/admin.php:494 mod/admin.php:1907 mod/contacts.php:658
#: mod/contacts.php:852 mod/contacts.php:1108
#: mod/admin.php:494 mod/admin.php:1907 mod/contact.php:658
#: mod/contact.php:852 mod/contact.php:1108
msgid "Block"
msgstr "Blokovat"
#: mod/admin.php:495 mod/admin.php:1909 mod/contacts.php:658
#: mod/contacts.php:852 mod/contacts.php:1108
#: mod/admin.php:495 mod/admin.php:1909 mod/contact.php:658
#: mod/contact.php:852 mod/contact.php:1108
msgid "Unblock"
msgstr "Odblokovat"
@ -4804,7 +4804,7 @@ msgid "Public postings from local users and the federated network"
msgstr "Veřejné příspěvky od místních uživatelů a z federované sítě"
#: mod/admin.php:1353 mod/admin.php:1520 mod/admin.php:1530
#: mod/contacts.php:583
#: mod/contact.php:583
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázáno"
@ -4884,7 +4884,7 @@ msgstr "Nahrání souborů"
msgid "Policies"
msgstr "Politika"
#: mod/admin.php:1431 mod/contacts.php:929 mod/events.php:562
#: mod/admin.php:1431 mod/contact.php:929 mod/events.php:562
#: src/Model/Profile.php:865
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"
@ -6053,7 +6053,7 @@ msgstr "Soubor se záznamem"
msgid ""
"Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level "
"directory."
msgstr "Musí být zapisovatelný webovým serverem. Relativní cesta k Vašemu kořenovému adresáři Friendica."
msgstr "Musí být zapisovatelný webovým serverem. Cesta relativní k Vašemu kořenovému adresáři Friendica."
#: mod/admin.php:2410
msgid "Log level"
@ -6179,7 +6179,7 @@ msgstr "Neplatné URL profilu."
msgid "Disallowed profile URL."
msgstr "Nepovolené URL profilu."
#: mod/dfrn_request.php:412 mod/contacts.php:241
#: mod/dfrn_request.php:412 mod/contact.php:241
msgid "Failed to update contact record."
msgstr "Nepodařilo se aktualizovat kontakt."
@ -6589,7 +6589,7 @@ msgstr "Komentáře uživatele %s"
msgid "No friends to display."
msgstr "Žádní přátelé k zobrazení"
#: mod/contacts.php:168
#: mod/contact.php:168
#, php-format
msgid "%d contact edited."
msgid_plural "%d contacts edited."
@ -6598,357 +6598,357 @@ msgstr[1] "%d kontakty upraveny"
msgstr[2] "%d kontaktu upraveno"
msgstr[3] "%d kontaktů upraveno"
#: mod/contacts.php:195 mod/contacts.php:401
#: mod/contact.php:195 mod/contact.php:401
msgid "Could not access contact record."
msgstr "Nelze získat přístup k záznamu kontaktu."
#: mod/contacts.php:205
#: mod/contact.php:205
msgid "Could not locate selected profile."
msgstr "Nelze nalézt vybraný profil."
#: mod/contacts.php:239
#: mod/contact.php:239
msgid "Contact updated."
msgstr "Kontakt aktualizován."
#: mod/contacts.php:422
#: mod/contact.php:422
msgid "Contact has been blocked"
msgstr "Kontakt byl zablokován"
#: mod/contacts.php:422
#: mod/contact.php:422
msgid "Contact has been unblocked"
msgstr "Kontakt byl odblokován"
#: mod/contacts.php:432
#: mod/contact.php:432
msgid "Contact has been ignored"
msgstr "Kontakt bude ignorován"
#: mod/contacts.php:432
#: mod/contact.php:432
msgid "Contact has been unignored"
msgstr "Kontakt přestal být ignorován"
#: mod/contacts.php:442
#: mod/contact.php:442
msgid "Contact has been archived"
msgstr "Kontakt byl archivován"
#: mod/contacts.php:442
#: mod/contact.php:442
msgid "Contact has been unarchived"
msgstr "Kontakt byl vrácen z archivu."
#: mod/contacts.php:466
#: mod/contact.php:466
msgid "Drop contact"
msgstr "Zrušit kontakt"
#: mod/contacts.php:469 mod/contacts.php:848
#: mod/contact.php:469 mod/contact.php:848
msgid "Do you really want to delete this contact?"
msgstr "Opravdu chcete smazat tento kontakt?"
#: mod/contacts.php:487
#: mod/contact.php:487
msgid "Contact has been removed."
msgstr "Kontakt byl odstraněn."
#: mod/contacts.php:524
#: mod/contact.php:524
#, php-format
msgid "You are mutual friends with %s"
msgstr "Jste vzájemní přátelé s uživatelem %s"
#: mod/contacts.php:529
#: mod/contact.php:529
#, php-format
msgid "You are sharing with %s"
msgstr "Sdílíte s uživatelem %s"
#: mod/contacts.php:534
#: mod/contact.php:534
#, php-format
msgid "%s is sharing with you"
msgstr "%s s Vámi sdílí"
#: mod/contacts.php:558
#: mod/contact.php:558
msgid "Private communications are not available for this contact."
msgstr "Soukromá komunikace není dostupná pro tento kontakt."
#: mod/contacts.php:560
#: mod/contact.php:560
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"
#: mod/contacts.php:563
#: mod/contact.php:563
msgid "(Update was successful)"
msgstr "(Aktualizace byla úspěšná)"
#: mod/contacts.php:563
#: mod/contact.php:563
msgid "(Update was not successful)"
msgstr "(Aktualizace nebyla úspěšná)"
#: mod/contacts.php:565 mod/contacts.php:1089
#: mod/contact.php:565 mod/contact.php:1089
msgid "Suggest friends"
msgstr "Navrhnout přátele"
#: mod/contacts.php:569
#: mod/contact.php:569
#, php-format
msgid "Network type: %s"
msgstr "Typ sítě: %s"
#: mod/contacts.php:574
#: mod/contact.php:574
msgid "Communications lost with this contact!"
msgstr "Komunikace s tímto kontaktem byla ztracena!"
#: mod/contacts.php:580
#: mod/contact.php:580
msgid "Fetch further information for feeds"
msgstr "Načíst další informace pro kanál"
#: mod/contacts.php:582
#: mod/contact.php:582
msgid ""
"Fetch information like preview pictures, title and teaser from the feed "
"item. You can activate this if the feed doesn't contain much text. Keywords "
"are taken from the meta header in the feed item and are posted as hash tags."
msgstr "Načíst informace jako obrázky náhledu, nadpis a popisek z položky kanálu. Toto můžete aktivovat, pokud kanál neobsahuje moc textu. Klíčová slova jsou vzata z hlavičky meta v položce kanálu a jsou zveřejněna jako hashtagy."
#: mod/contacts.php:584
#: mod/contact.php:584
msgid "Fetch information"
msgstr "Načíst informace"
#: mod/contacts.php:585
#: mod/contact.php:585
msgid "Fetch keywords"
msgstr "Načíst klíčová slova"
#: mod/contacts.php:586
#: mod/contact.php:586
msgid "Fetch information and keywords"
msgstr "Načíst informace a klíčová slova"
#: mod/contacts.php:618
#: mod/contact.php:618
msgid "Profile Visibility"
msgstr "Viditelnost profilu"
#: mod/contacts.php:619
#: mod/contact.php:619
msgid "Contact Information / Notes"
msgstr "Kontaktní informace / poznámky"
#: mod/contacts.php:620
#: mod/contact.php:620
msgid "Contact Settings"
msgstr "Nastavení kontaktů"
#: mod/contacts.php:629
#: mod/contact.php:629
msgid "Contact"
msgstr "Kontakt"
#: mod/contacts.php:633
#: mod/contact.php:633
#, php-format
msgid ""
"Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your "
"profile securely."
msgstr "Vyberte prosím profil, který chcete zobrazit %s při zabezpečeném prohlížení vašeho profilu."
#: mod/contacts.php:635
#: mod/contact.php:635
msgid "Their personal note"
msgstr "Jejich osobní poznámka"
#: mod/contacts.php:637
#: mod/contact.php:637
msgid "Edit contact notes"
msgstr "Upravit poznámky kontaktu"
#: mod/contacts.php:641
#: mod/contact.php:641
msgid "Block/Unblock contact"
msgstr "Blokovat / Odblokovat kontakt"
#: mod/contacts.php:642
#: mod/contact.php:642
msgid "Ignore contact"
msgstr "Ignorovat kontakt"
#: mod/contacts.php:643
#: mod/contact.php:643
msgid "Repair URL settings"
msgstr "Opravit nastavení adresy URL "
#: mod/contacts.php:644
#: mod/contact.php:644
msgid "View conversations"
msgstr "Zobrazit konverzace"
#: mod/contacts.php:649
#: mod/contact.php:649
msgid "Last update:"
msgstr "Poslední aktualizace:"
#: mod/contacts.php:651
#: mod/contact.php:651
msgid "Update public posts"
msgstr "Aktualizovat veřejné příspěvky"
#: mod/contacts.php:653 mod/contacts.php:1099
#: mod/contact.php:653 mod/contact.php:1099
msgid "Update now"
msgstr "Aktualizovat"
#: mod/contacts.php:659 mod/contacts.php:853 mod/contacts.php:1116
#: mod/contact.php:659 mod/contact.php:853 mod/contact.php:1116
msgid "Unignore"
msgstr "Přestat ignorovat"
#: mod/contacts.php:663
#: mod/contact.php:663
msgid "Currently blocked"
msgstr "V současnosti zablokováno"
#: mod/contacts.php:664
#: mod/contact.php:664
msgid "Currently ignored"
msgstr "V současnosti ignorováno"
#: mod/contacts.php:665
#: mod/contact.php:665
msgid "Currently archived"
msgstr "Aktuálně archivován"
#: mod/contacts.php:666
#: mod/contact.php:666
msgid "Awaiting connection acknowledge"
msgstr "Čekám na potrvzení spojení"
#: mod/contacts.php:667
#: mod/contact.php:667
msgid ""
"Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible"
msgstr "Odpovědi/oblíbení na Vaše veřejné příspěvky <strong>mohou</strong> být stále viditelné"
#: mod/contacts.php:668
#: mod/contact.php:668
msgid "Notification for new posts"
msgstr "Upozornění na nové příspěvky"
#: mod/contacts.php:668
#: mod/contact.php:668
msgid "Send a notification of every new post of this contact"
msgstr "Poslat upozornění při každém novém příspěvku tohoto kontaktu"
#: mod/contacts.php:671
#: mod/contact.php:671
msgid "Blacklisted keywords"
msgstr "Zakázaná klíčová slova"
#: mod/contacts.php:671
#: mod/contact.php:671
msgid ""
"Comma separated list of keywords that should not be converted to hashtags, "
"when \"Fetch information and keywords\" is selected"
msgstr "Seznam klíčových slov, které by neměly být převáděna na hashtagy, když je zvoleno „Načíst informace a klíčová slova“. Oddělujte čárkami"
#: mod/contacts.php:683 src/Model/Profile.php:437
#: mod/contact.php:683 src/Model/Profile.php:437
msgid "XMPP:"
msgstr "XMPP:"
#: mod/contacts.php:688
#: mod/contact.php:688
msgid "Actions"
msgstr "Akce"
#: mod/contacts.php:734
#: mod/contact.php:734
msgid "Suggestions"
msgstr "Návrhy"
#: mod/contacts.php:737
#: mod/contact.php:737
msgid "Suggest potential friends"
msgstr "Navrhnout potenciální přátele"
#: mod/contacts.php:745
#: mod/contact.php:745
msgid "Show all contacts"
msgstr "Zobrazit všechny kontakty"
#: mod/contacts.php:750
#: mod/contact.php:750
msgid "Unblocked"
msgstr "Odblokován"
#: mod/contacts.php:753
#: mod/contact.php:753
msgid "Only show unblocked contacts"
msgstr "Zobrazit pouze neblokované kontakty"
#: mod/contacts.php:758
#: mod/contact.php:758
msgid "Blocked"
msgstr "Blokován"
#: mod/contacts.php:761
#: mod/contact.php:761
msgid "Only show blocked contacts"
msgstr "Zobrazit pouze blokované kontakty"
#: mod/contacts.php:766
#: mod/contact.php:766
msgid "Ignored"
msgstr "Ignorován"
#: mod/contacts.php:769
#: mod/contact.php:769
msgid "Only show ignored contacts"
msgstr "Zobrazit pouze ignorované kontakty"
#: mod/contacts.php:774
#: mod/contact.php:774
msgid "Archived"
msgstr "Archivován"
#: mod/contacts.php:777
#: mod/contact.php:777
msgid "Only show archived contacts"
msgstr "Zobrazit pouze archivované kontakty"
#: mod/contacts.php:782
#: mod/contact.php:782
msgid "Hidden"
msgstr "Skrytý"
#: mod/contacts.php:785
#: mod/contact.php:785
msgid "Only show hidden contacts"
msgstr "Zobrazit pouze skryté kontakty"
#: mod/contacts.php:843
#: mod/contact.php:843
msgid "Search your contacts"
msgstr "Prohledat Vaše kontakty"
#: mod/contacts.php:854 mod/contacts.php:1125
#: mod/contact.php:854 mod/contact.php:1125
msgid "Archive"
msgstr "Archivovat"
#: mod/contacts.php:854 mod/contacts.php:1125
#: mod/contact.php:854 mod/contact.php:1125
msgid "Unarchive"
msgstr "Vrátit z archivu"
#: mod/contacts.php:857
#: mod/contact.php:857
msgid "Batch Actions"
msgstr "Souhrnné akce"
#: mod/contacts.php:883
#: mod/contact.php:883
msgid "Conversations started by this contact"
msgstr "Konverzace, které tento kontakt začal"
#: mod/contacts.php:888
#: mod/contact.php:888
msgid "Posts and Comments"
msgstr "Příspěvky a komentáře"
#: mod/contacts.php:899 src/Model/Profile.php:899
#: mod/contact.php:899 src/Model/Profile.php:899
msgid "Profile Details"
msgstr "Detaily profilu"
#: mod/contacts.php:911
#: mod/contact.php:911
msgid "View all contacts"
msgstr "Zobrazit všechny kontakty"
#: mod/contacts.php:922
#: mod/contact.php:922
msgid "View all common friends"
msgstr "Zobrazit všechny společné přátele"
#: mod/contacts.php:932
#: mod/contact.php:932
msgid "Advanced Contact Settings"
msgstr "Pokročilé nastavení kontaktu"
#: mod/contacts.php:1022
#: mod/contact.php:1022
msgid "Mutual Friendship"
msgstr "Vzájemné přátelství"
#: mod/contacts.php:1027
#: mod/contact.php:1027
msgid "is a fan of yours"
msgstr "je Váš fanoušek"
#: mod/contacts.php:1032
#: mod/contact.php:1032
msgid "you are a fan of"
msgstr "jste fanouškem"
#: mod/contacts.php:1049 mod/photos.php:1496 mod/photos.php:1535
#: mod/contact.php:1049 mod/photos.php:1496 mod/photos.php:1535
#: mod/photos.php:1595 src/Object/Post.php:792
msgid "This is you"
msgstr "Nastavte Vaši polohu"
#: mod/contacts.php:1056
#: mod/contact.php:1056
msgid "Edit contact"
msgstr "Upravit kontakt"
#: mod/contacts.php:1110
#: mod/contact.php:1110
msgid "Toggle Blocked status"
msgstr "Přepínat stav Blokováno"
#: mod/contacts.php:1118
#: mod/contact.php:1118
msgid "Toggle Ignored status"
msgstr "Přepínat stav Ignorováno"
#: mod/contacts.php:1127
#: mod/contact.php:1127
msgid "Toggle Archive status"
msgstr "Přepínat stav Archivováno"
#: mod/contacts.php:1135
#: mod/contact.php:1135
msgid "Delete contact"
msgstr "Odstranit kontakt"
@ -7215,7 +7215,7 @@ msgstr "Navštiv %s pro seznam veřejných serverů, na kterých se můžeš př
msgid ""
"To accept this invitation, please visit and register at %s or any other "
"public Friendica website."
msgstr "K přijetí této pozvánky prosím navštivte a registrujte se na %s nebo na kterékoliv jiném veřejném Friendica serveru."
msgstr "K přijetí této pozvánky prosím navštivte a registrujte se na %s nebo na kterémkoliv jiném veřejném serveru Friendica."
#: mod/invite.php:134
#, php-format
@ -8997,7 +8997,7 @@ msgstr "Tipy pro nové členy"
#: src/Model/Profile.php:1119
#, php-format
msgid "OpenWebAuth: %1$s welcomes %2$s"
msgstr "OpenWebAuth: %1$s vítá %2$s"
msgstr "OpenWebAuth: %1$s vítá uživatele %2$s"
#: src/Content/Widget.php:33
msgid "Add New Contact"

@ -1379,7 +1379,7 @@ $a->strings["PHP log currently disabled."] = "PHP záznamy jsou aktuálně zaká
$a->strings["Clear"] = "Vyčistit";
$a->strings["Enable Debugging"] = "Povolit ladění";
$a->strings["Log file"] = "Soubor se záznamem";
$a->strings["Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level directory."] = "Musí být zapisovatelný webovým serverem. Relativní cesta k Vašemu kořenovému adresáři Friendica.";
$a->strings["Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level directory."] = "Musí být zapisovatelný webovým serverem. Cesta relativní k Vašemu kořenovému adresáři Friendica.";
$a->strings["Log level"] = "Úroveň auditu";
$a->strings["PHP logging"] = "Záznamování PHP";
$a->strings["To temporarily enable logging of PHP errors and warnings you can prepend the following to the index.php file of your installation. The filename set in the 'error_log' line is relative to the friendica top-level directory and must be writeable by the web server. The option '1' for 'log_errors' and 'display_errors' is to enable these options, set to '0' to disable them."] = "Pro dočasné umožnění zaznamenávání PHP chyb a varování, můžete přidat do souboru index.php na vaší instalaci následující: Název souboru nastavený v řádku \"error_log\" je relativní ke kořenovému adresáři Friendica a webový server musí mít povolení na něj zapisovat. Možnost \"1\" pro \"log_errors\" a \"display_errors\" tyto funkce povoluje, nastavením hodnoty na \"0\" je zakážete. ";
@ -1656,7 +1656,7 @@ $a->strings["%d message sent."] = [
];
$a->strings["You have no more invitations available"] = "Nemáte k dispozici žádné další pozvánky";
$a->strings["Visit %s for a list of public sites that you can join. Friendica members on other sites can all connect with each other, as well as with members of many other social networks."] = "Navštiv %s pro seznam veřejných serverů, na kterých se můžeš přidat. Členové Friendica na jiných serverech se mohou spojit mezi sebou, jakožto i se členy mnoha dalších sociálních sítí.";
$a->strings["To accept this invitation, please visit and register at %s or any other public Friendica website."] = "K přijetí této pozvánky prosím navštivte a registrujte se na %s nebo na kterékoliv jiném veřejném Friendica serveru.";
$a->strings["To accept this invitation, please visit and register at %s or any other public Friendica website."] = "K přijetí této pozvánky prosím navštivte a registrujte se na %s nebo na kterémkoliv jiném veřejném serveru Friendica.";
$a->strings["Friendica sites all inter-connect to create a huge privacy-enhanced social web that is owned and controlled by its members. They can also connect with many traditional social networks. See %s for a list of alternate Friendica sites you can join."] = "Stránky Friendica jsou navzájem propojené a vytváří tak obrovský sociální web s dúrazem na soukromí, kterou vlastní a kontrojují její členové, Mohou se také připojit k mnoha tradičním socilním sítím. Navštivte %s pro seznam alternativních serverů Friendica, ke kterým se můžete přidat.";
$a->strings["Our apologies. This system is not currently configured to connect with other public sites or invite members."] = "Omlouváme se. Systém nyní není nastaven tak, aby se připojil k ostatním veřejným serverům nebo umožnil pozvat nové členy.";
$a->strings["Friendica sites all inter-connect to create a huge privacy-enhanced social web that is owned and controlled by its members. They can also connect with many traditional social networks."] = "Stránky Friendica jsou navzájem propojené a vytváří tak obrovský sociální web s dúrazem na soukromí, kterou vlastní a kontrolují její členové. Mohou se také připojit k mnoha tradičním sociálním sítím.";
@ -2065,7 +2065,7 @@ $a->strings["School/education:"] = "Škola/vzdělávání:";
$a->strings["Forums:"] = "Fóra";
$a->strings["Only You Can See This"] = "Toto můžete vidět jen Vy";
$a->strings["Tips for New Members"] = "Tipy pro nové členy";
$a->strings["OpenWebAuth: %1\$s welcomes %2\$s"] = "OpenWebAuth: %1\$s vítá %2\$s";
$a->strings["OpenWebAuth: %1\$s welcomes %2\$s"] = "OpenWebAuth: %1\$s vítá uživatele %2\$s";
$a->strings["Add New Contact"] = "Přidat nový kontakt";
$a->strings["Enter address or web location"] = "Zadejte adresu nebo umístění webu";
$a->strings["Example: bob@example.com, http://example.com/barbara"] = "Příklad: jan@priklad.cz, http://priklad.cz/lucie";

Loading…
Cancel
Save