Browse Source

NB-NO: update to the strings

pull/957/head
Tobias Diekershoff 8 years ago
parent
commit
1741dd2a1d
  1. 2147
      view/nb-no/messages.po
  2. 33
      view/nb-no/strings.php

2147
view/nb-no/messages.po
File diff suppressed because it is too large
View File

33
view/nb-no/strings.php

@ -120,6 +120,7 @@ $a->strings["font size"] = "skriftstørrelse";
$a->strings["base font size for your interface"] = "standard skriftstørrelse i ditt brukergrensesnitt";
$a->strings["Set resize level for images in posts and comments (width and height)"] = "Angi størrelsesendringen for bilder i innlegg og kommentarer (bredde og høyde)";
$a->strings["Set theme width"] = "Angi temabredde";
$a->strings["Set style"] = "Angi stil";
$a->strings["Delete this item?"] = "Slett dette elementet?";
$a->strings["show fewer"] = "vis færre";
$a->strings["Update %s failed. See error logs."] = "Oppdatering %s mislyktes. Se feilloggene.";
@ -418,6 +419,7 @@ $a->strings["Can not parse base url. Must have at least <scheme>://<domain>"] =
$a->strings["Site settings updated."] = "Nettstedets innstillinger er oppdatert.";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "Ikke eget tema for mobile enheter";
$a->strings["Never"] = "Aldri";
$a->strings["At post arrival"] = "Ved mottak av innlegg";
$a->strings["Frequently"] = "Ofte";
$a->strings["Hourly"] = "Hver time";
$a->strings["Twice daily"] = "To ganger daglig";
@ -498,7 +500,7 @@ $a->strings["Use PHP UTF8 regular expressions"] = "Bruk PHP UTF8 regulære uttry
$a->strings["Show Community Page"] = "Vis Felleskap-side";
$a->strings["Display a Community page showing all recent public postings on this site."] = "Vis en Fellesskapsside som viser de siste offentlige meldinger på dette nettstedet.";
$a->strings["Enable OStatus support"] = "Aktiver Ostatus-støtte";
$a->strings["Provide built-in OStatus (identi.ca, status.net, etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "Tilby innebygget OStatus-kompatibilitet (identi.ca, status.net, etc.). All kommunikasjon via OStatus er offentlig, så personvernadvarsler vil bli vist av og til.";
$a->strings["Provide built-in OStatus (StatusNet, GNU Social etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "Tilby innebygget Ostatus-samhandling (StatusNet, GNU Social osv.). All kommunikasjon via OStatus er offentlig, så advarsler om personvern vil bli vist av og til.";
$a->strings["OStatus conversation completion interval"] = "OStatus intervall for samtalefullførelse";
$a->strings["How often shall the poller check for new entries in OStatus conversations? This can be a very ressource task."] = "Hvor ofte skal spørrefunksjonen sjekke etter nye oppføringer i OStatus-samtaler? Dette kan være en svært ressurskrevende oppgave.";
$a->strings["Enable Diaspora support"] = "Aktiver Diaspora-støtte";
@ -769,6 +771,9 @@ $a->strings["Currently ignored"] = "Ignorert nå";
$a->strings["Currently archived"] = "For øyeblikket arkivert";
$a->strings["Hide this contact from others"] = "Skjul denne kontakten for andre";
$a->strings["Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible"] = "Svar/liker til dine offentlige innlegg <strong>kan</strong> fortsatt være synlige";
$a->strings["Notification for new posts"] = "Varsling om nye innlegg";
$a->strings["Send a notification of every new post of this contact"] = "Send et varsel ved hvert nytt innlegg fra denne kontakten";
$a->strings["Fetch further information for feeds"] = "Hent ytterligere informasjon til strømmer";
$a->strings["Suggestions"] = "Forslag";
$a->strings["Suggest potential friends"] = "Foreslå mulige venner";
$a->strings["All Contacts"] = "Alle kontakter";
@ -790,11 +795,10 @@ $a->strings["Edit contact"] = "Endre kontakt";
$a->strings["Search your contacts"] = "Søk i dine kontakter";
$a->strings["Update"] = "Oppdater";
$a->strings["everybody"] = "alle";
$a->strings["Account settings"] = "Kontoinnstillinger";
$a->strings["Additional features"] = "Tilleggsfunksjoner";
$a->strings["Display settings"] = "Visningsinnstillinger";
$a->strings["Connector settings"] = "Koblingsinnstillinger";
$a->strings["Plugin settings"] = "Tilleggsinnstillinger";
$a->strings["Display"] = "Vis";
$a->strings["Social Networks"] = "Sosiale nettverk";
$a->strings["Delegations"] = "Delegasjoner";
$a->strings["Connected apps"] = "Tilkoblede programmer";
$a->strings["Export personal data"] = "Eksporter personlige data";
$a->strings["Remove account"] = "Fjern konto";
@ -836,7 +840,6 @@ $a->strings["enabled"] = "aktivert";
$a->strings["disabled"] = "avskrudd";
$a->strings["StatusNet"] = "StatusNet";
$a->strings["Email access is disabled on this site."] = "E-posttilgang er avskrudd på dette stedet.";
$a->strings["Connector Settings"] = "Koblingsinnstillinger";
$a->strings["Email/Mailbox Setup"] = "E-post-/postboksinnstillinger";
$a->strings["If you wish to communicate with email contacts using this service (optional), please specify how to connect to your mailbox."] = "Hvis du ønsker å kommunisere med e-postkontakter via denne tjenesten (frivillig), vennligst oppgi hvordan din postboks kontaktes.";
$a->strings["Last successful email check:"] = "Siste vellykkede e-postsjekk:";
@ -861,6 +864,7 @@ $a->strings["Number of items to display per page:"] = "Antall elementer som vise
$a->strings["Maximum of 100 items"] = "Maksimum 100 elementer";
$a->strings["Number of items to display per page when viewed from mobile device:"] = "Antall elementer å vise per side ved visning på mobil enhet:";
$a->strings["Don't show emoticons"] = "Ikke vis uttrykksikoner";
$a->strings["Don't show notices"] = "Ikke vis varsler";
$a->strings["Infinite scroll"] = "Uendelig rulling";
$a->strings["Normal Account Page"] = "Vanlig konto-side";
$a->strings["This account is a normal personal profile"] = "Denne kontoen er en vanlig personlig profil";
@ -1120,6 +1124,8 @@ $a->strings["Public photo"] = "Offentlig bilde";
$a->strings["Share"] = "Del";
$a->strings["View Album"] = "Vis album";
$a->strings["Recent Photos"] = "Nye bilder";
$a->strings["Sorry, maybe your upload is bigger than the PHP configuration allows"] = "Beklager, din opplasting er kanskje større enn PHP-konfigurasjonen tillater";
$a->strings["Or - did you try to upload an empty file?"] = "Eller - forsøkte du å laste opp en tom fil?";
$a->strings["File exceeds size limit of %d"] = "Filstørrelsen er større enn begrensning på %d";
$a->strings["File upload failed."] = "Opplasting av filen mislyktes.";
$a->strings["No videos selected"] = "Ingen videoer er valgt";
@ -1300,6 +1306,7 @@ $a->strings["This action exceeds the limits set by your subscription plan."] = "
$a->strings["This action is not available under your subscription plan."] = "Denne handlingen er ikke tilgjengelig i henhold til din abonnementsplan.";
$a->strings["User not found."] = "Brukeren ble ikke funnet.";
$a->strings["There is no status with this id."] = "Det er ingen status tilknyttet denne id-en.";
$a->strings["There is no conversation with this id."] = "Det finnes ingen samtale med denne id-en.";
$a->strings["view full size"] = "Vis i full størrelse";
$a->strings["Starts:"] = "Starter:";
$a->strings["Finishes:"] = "Slutter:";
@ -1457,6 +1464,9 @@ $a->strings["%1\$s posted to [url=%2\$s]your wall[/url]"] = "%1\$s skrev et innl
$a->strings["[Friendica:Notify] %s tagged you"] = "[Friendica:Notify] %s merket deg";
$a->strings["%1\$s tagged you at %2\$s"] = "%1\$s merket deg %2\$s";
$a->strings["%1\$s [url=%2\$s]tagged you[/url]."] = "%1\$s [url=%2\$s]merket deg[/url].";
$a->strings["[Friendica:Notify] %s shared a new post"] = "[Friendica:Notify] %s delte et nytt innlegg";
$a->strings["%1\$s shared a new post at %2\$s"] = "%1\$s delte et nytt innlegg på %2\$s";
$a->strings["%1\$s [url=%2\$s]shared a post[/url]."] = "%1\$s [url=%2\$s]delte et innlegg[/url].";
$a->strings["[Friendica:Notify] %1\$s poked you"] = "[Friendica:Notify] %1\$s dyttet deg";
$a->strings["%1\$s poked you at %2\$s"] = "%1\$s dyttet deg %2\$s";
$a->strings["%1\$s [url=%2\$s]poked you[/url]."] = "%1\$s [url=%2\$s]dyttet deg[/url].";
@ -1506,6 +1516,8 @@ $a->strings["Search site content"] = "Søk i nettstedets innhold";
$a->strings["Conversations on this site"] = "Samtaler på dette nettstedet";
$a->strings["Directory"] = "Katalog";
$a->strings["People directory"] = "Personkatalog";
$a->strings["Information"] = "Informasjon";
$a->strings["Information about this friendica instance"] = "Informasjon om denne Friendica-instansen.";
$a->strings["Conversations from your friends"] = "Samtaler fra dine venner";
$a->strings["Network Reset"] = "Nettverk tilbakestilling";
$a->strings["Load Network page with no filters"] = "Hent Nettverk-siden uten filter";
@ -1517,7 +1529,7 @@ $a->strings["Inbox"] = "Innboks";
$a->strings["Outbox"] = "Utboks";
$a->strings["Manage"] = "Behandle";
$a->strings["Manage other pages"] = "Behandle andre sider";
$a->strings["Delegations"] = "Delegasjoner";
$a->strings["Account settings"] = "Kontoinnstillinger";
$a->strings["Manage/Edit Profiles"] = "Behandle/endre profiler";
$a->strings["Manage/edit friends and contacts"] = "Behandle/endre venner og kontakter";
$a->strings["Site setup and configuration"] = "Nettstedsoppsett og konfigurasjon";
@ -1540,7 +1552,8 @@ $a->strings["Love/Romance:"] = "Kjærlighet/romanse:";
$a->strings["Work/employment:"] = "Arbeid/ansatt hos:";
$a->strings["School/education:"] = "Skole/utdanning:";
$a->strings["Image/photo"] = "Bilde/fotografi";
$a->strings["<span><a href=\"%s\" target=\"external-link\">%s</a> wrote the following <a href=\"%s\" target=\"external-link\">post</a>"] = "<span><a href=\"%s\" target=\"external-link\">%s</a> skrev det følgende <a href=\"%s\" target=\"external-link\">innlegget</a>";
$a->strings["<span><a href=\"%s\" target=\"_blank\">%s</a> wrote the following <a href=\"%s\" target=\"_blank\">post</a>"] = "<span><a href=\"%s\" target=\"_blank\">%s</a> skrev følgende <a href=\"%s\" target=\"_blank\">innlegg</a>";
$a->strings["<span><b>"] = "<span><b>";
$a->strings["$1 wrote:"] = "$1 skrev:";
$a->strings["Encrypted content"] = "Kryptert innhold";
$a->strings["Unknown | Not categorised"] = "Ukjent | Ikke kategorisert";
@ -1560,6 +1573,8 @@ $a->strings["MySpace"] = "MySpace";
$a->strings["Google+"] = "Google+";
$a->strings["pump.io"] = "pump.io";
$a->strings["Twitter"] = "Twitter";
$a->strings["Diaspora Connector"] = "Diaspora-forbindelse";
$a->strings["Statusnet"] = "StatusNet";
$a->strings["Miscellaneous"] = "Diverse";
$a->strings["year"] = "år";
$a->strings["month"] = "måned";
@ -1588,6 +1603,8 @@ $a->strings["Richtext Editor"] = "Rik tekstredigering";
$a->strings["Enable richtext editor"] = "Skru på rik tekstredigering";
$a->strings["Post Preview"] = "Forhåndsvisning av innlegg";
$a->strings["Allow previewing posts and comments before publishing them"] = "Tillat forhåndsvisning av innlegg og kommentarer før publisering";
$a->strings["Auto-mention Forums"] = "Auto-nevning av forum";
$a->strings["Add/remove mention when a fourm page is selected/deselected in ACL window."] = "Legg til/fjern nevning når en forumside velges/ikke lenger velges i tilgangsstyringsvinduet/ACL-vinduet.";
$a->strings["Network Sidebar Widgets"] = "Småprogrammer i sidestolpen for Nettverk";
$a->strings["Search by Date"] = "Søk etter dato";
$a->strings["Ability to select posts by date ranges"] = "Mulighet for å velge innlegg etter datoområder";

Loading…
Cancel
Save