Browse Source

tictac PL translation

pull/568/head
Tobias Diekershoff 4 years ago
parent
commit
b0cec9f613
  1. 74
      tictac/lang/pl/messages.po
  2. 33
      tictac/lang/pl/strings.php

74
tictac/lang/pl/messages.po

@ -0,0 +1,74 @@
# ADDON tictac
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica tictac addon package.
#
#
# Translators:
# Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-27 05:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-31 20:07+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: tictac.php:20
msgid "Three Dimensional Tic-Tac-Toe"
msgstr "Trójwymiarowy Kółko i krzyżyk"
#: tictac.php:53
msgid "3D Tic-Tac-Toe"
msgstr "3D Kółko i krzyżyk"
#: tictac.php:58
msgid "New game"
msgstr "Nowa gra"
#: tictac.php:59
msgid "New game with handicap"
msgstr "Nowa gra z handicapem"
#: tictac.php:60
msgid ""
"Three dimensional tic-tac-toe is just like the traditional game except that "
"it is played on multiple levels simultaneously. "
msgstr "Trójwymiarowe Kółko i Krzyżyk jest tak jak w tradycyjnej grze, z tym wyjątkiem, że gra się na wielu poziomach jednocześnie."
#: tictac.php:61
msgid ""
"In this case there are three levels. You win by getting three in a row on "
"any level, as well as up, down, and diagonally across the different levels."
msgstr "W tym przypadku istnieją trzy poziomy. Wygrywasz, zdobywając trzy z rzędu na dowolnym poziomie, a także w górę, w dół i po przekątnej na różnych poziomach."
#: tictac.php:63
msgid ""
"The handicap game disables the center position on the middle level because "
"the player claiming this square often has an unfair advantage."
msgstr "Gra z handicapem wyłącza środkową pozycję na środkowym poziomie, ponieważ gracz zdobywający ten kwadrat często ma nieuczciwą przewagę."
#: tictac.php:182
msgid "You go first..."
msgstr "Idź pierwszy..."
#: tictac.php:187
msgid "I'm going first this time..."
msgstr "Tym razem idę pierwszy..."
#: tictac.php:193
msgid "You won!"
msgstr "Wygrałeś!"
#: tictac.php:199 tictac.php:224
msgid "\"Cat\" game!"
msgstr "Gra \"Kot\"!"
#: tictac.php:222
msgid "I won!"
msgstr "Wygrałem!"

33
tictac/lang/pl/strings.php

@ -1,14 +1,19 @@
<?php
$a->strings["Three Dimensional Tic-Tac-Toe"] = "Trójwymiarowy Kółko i krzyżyk";
$a->strings["3D Tic-Tac-Toe"] = "Kółko i krzyżyk 3D";
$a->strings["New game"] = "Nowa gra";
$a->strings["New game with handicap"] = "Nowa gra z utrudnieniem";
$a->strings["Three dimensional tic-tac-toe is just like the traditional game except that it is played on multiple levels simultaneously. "] = "Trójwymiarowy tic-tac-toe jest taki sam jak tradycyjna gra, nie licząc tego, że jest grana na kilku poziomach jednocześnie.";
$a->strings["In this case there are three levels. You win by getting three in a row on any level, as well as up, down, and diagonally across the different levels."] = "W tym przypadku są trzy poziomy. Wygrywasz poprzez zdobycie trójki w szeregu na którymkolwiek z poziomów zarówno u góry, na dole, jak i na ukos poprzez kilka różnych poziomów.";
$a->strings["The handicap game disables the center position on the middle level because the player claiming this square often has an unfair advantage."] = "";
$a->strings["You go first..."] = "Ty pierwszy...";
$a->strings["I'm going first this time..."] = "Zaczynam...";
$a->strings["You won!"] = "Wygrałeś!";
$a->strings["\"Cat\" game!"] = "Gra \"Kot\"!";
$a->strings["I won!"] = "Wygrałem!";
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_pl")) {
function string_plural_select_pl($n){
return ($n==1 ? 0 : ($n%10>=2 && $n%10<=4) && ($n%100<12 || $n%100>14) ? 1 : $n!=1 && ($n%10>=0 && $n%10<=1) || ($n%10>=5 && $n%10<=9) || ($n%100>=12 && $n%100<=14) ? 2 : 3);;
}}
;
$a->strings["Three Dimensional Tic-Tac-Toe"] = "Trójwymiarowy Kółko i krzyżyk";
$a->strings["3D Tic-Tac-Toe"] = "3D Kółko i krzyżyk";
$a->strings["New game"] = "Nowa gra";
$a->strings["New game with handicap"] = "Nowa gra z handicapem";
$a->strings["Three dimensional tic-tac-toe is just like the traditional game except that it is played on multiple levels simultaneously. "] = "Trójwymiarowe Kółko i Krzyżyk jest tak jak w tradycyjnej grze, z tym wyjątkiem, że gra się na wielu poziomach jednocześnie.";
$a->strings["In this case there are three levels. You win by getting three in a row on any level, as well as up, down, and diagonally across the different levels."] = "W tym przypadku istnieją trzy poziomy. Wygrywasz, zdobywając trzy z rzędu na dowolnym poziomie, a także w górę, w dół i po przekątnej na różnych poziomach.";
$a->strings["The handicap game disables the center position on the middle level because the player claiming this square often has an unfair advantage."] = "Gra z handicapem wyłącza środkową pozycję na środkowym poziomie, ponieważ gracz zdobywający ten kwadrat często ma nieuczciwą przewagę.";
$a->strings["You go first..."] = "Idź pierwszy...";
$a->strings["I'm going first this time..."] = "Tym razem idę pierwszy...";
$a->strings["You won!"] = "Wygrałeś!";
$a->strings["\"Cat\" game!"] = "Gra \"Kot\"!";
$a->strings["I won!"] = "Wygrałem!";

Loading…
Cancel
Save