You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
friendica/view/pl/messages.po

8106 lines
196 KiB

# FRIENDICA Distributed Social Network
# Copyright (C) 2010, 2011, 2012, 2013 the Friendica Project
# This file is distributed under the same license as the Friendica package.
#
# Translators:
# Adam Jurkiewicz <a.jurkiewicz@abix.info.pl>, 2012
# julia.domagalska <braknazwy@autograf.pl>, 2013,2015
# julia.domagalska <braknazwy@autograf.pl>, 2012-2013
# Daria Początek <charizard@autograf.pl>, 2012
# Cyryl Sochacki <cyrylsochacki@gmail.com>, 2013
# czarnystokrotek <czarnystokrotek@mailoo.org>, 2012
# Daria Początek <charizard@autograf.pl>, 2013
# Radek <d.exax@hotmail.com>, 2012
# TORminator <f3754b9a@opayq.com>, 2014
# Hubert Kościański <hubertkoscianski@op.pl>, 2012
# Jakob <jakub.hag96@gmail.com>, 2012
# Mateusz Mikos <jawiadomokto@o2.pl>, 2012
# Filip Bugaj <johnnywiertara@gmail.com>, 2012
# Karolina <karolinaa9506@gmail.com>, 2012
# Karolina <karolinaa9506@gmail.com>, 2013
# szymon.filip <koalamis0@gmail.com>, 2013
# szymon.filip <koalamis0@gmail.com>, 2012
# Mai Anh Nguyen <maianhania@yahoo.com>, 2013
# Mariusz Pisz <mariusz.pisz@zhp.net.pl>, 2013
# Lea1995polish <m.dauter@tlen.pl>, 2012
# Magdalena Gazda <mgazda75@gmail.com>, 2013
# mhnxo <mhnxo123@gmail.com>, 2012
# Michalina <michalina-korzeniowska@wp.pl>, 2012
# Marcin Klessa <nauczyciello@o2.pl>, 2012
# Piotr Blonkowski <piotr.blonkowski@gmail.com>, 2012-2013
# Radek <d.exax@hotmail.com>, 2013
# emilia.krawczyk <rightxhere1@gmail.com>, 2012
# Sam, 2013
# rcmaniac <szsargalski@interia.pl>, 2012-2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-01 07:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-24 16:15+0000\n"
"Last-Translator: julia.domagalska <braknazwy@autograf.pl>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: mod/contacts.php:114
#, php-format
msgid "%d contact edited."
msgid_plural "%d contacts edited"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
#: mod/contacts.php:145 mod/contacts.php:340
msgid "Could not access contact record."
msgstr "Nie można uzyskać dostępu do rejestru kontaktów."
#: mod/contacts.php:159
msgid "Could not locate selected profile."
msgstr "Nie można znaleźć wybranego profilu."
#: mod/contacts.php:192
msgid "Contact updated."
msgstr "Kontakt zaktualizowany"
#: mod/contacts.php:194 mod/dfrn_request.php:576
msgid "Failed to update contact record."
msgstr "Aktualizacja nagrania kontaktu nie powiodła się."
#: mod/contacts.php:322 mod/manage.php:96 mod/display.php:508
#: mod/profile_photo.php:19 mod/profile_photo.php:169
#: mod/profile_photo.php:180 mod/profile_photo.php:193 mod/follow.php:9
#: mod/follow.php:44 mod/follow.php:83 mod/item.php:170 mod/item.php:186
#: mod/group.php:19 mod/dfrn_confirm.php:55 mod/fsuggest.php:78
#: mod/wall_upload.php:70 mod/wall_upload.php:71 mod/viewcontacts.php:24
#: mod/notifications.php:66 mod/message.php:39 mod/message.php:175
#: mod/crepair.php:120 mod/nogroup.php:25 mod/network.php:4
#: mod/allfriends.php:9 mod/events.php:164 mod/wallmessage.php:9
#: mod/wallmessage.php:33 mod/wallmessage.php:79 mod/wallmessage.php:103
#: mod/wall_attach.php:60 mod/wall_attach.php:61 mod/settings.php:20
#: mod/settings.php:116 mod/settings.php:619 mod/register.php:42
#: mod/delegate.php:12 mod/mood.php:114 mod/suggest.php:58
#: mod/profiles.php:165 mod/profiles.php:615 mod/editpost.php:10
#: mod/api.php:26 mod/api.php:31 mod/notes.php:20 mod/poke.php:135
#: mod/invite.php:15 mod/invite.php:101 mod/photos.php:156 mod/photos.php:1072
#: mod/regmod.php:110 mod/uimport.php:23 mod/attach.php:33
#: include/items.php:5023 index.php:382
msgid "Permission denied."
msgstr "Brak uprawnień."
#: mod/contacts.php:361
msgid "Contact has been blocked"
msgstr "Kontakt został zablokowany"
#: mod/contacts.php:361
msgid "Contact has been unblocked"
msgstr "Kontakt został odblokowany"
#: mod/contacts.php:372
msgid "Contact has been ignored"
msgstr "Kontakt jest ignorowany"
#: mod/contacts.php:372
msgid "Contact has been unignored"
msgstr "Kontakt nie jest ignorowany"
#: mod/contacts.php:384
msgid "Contact has been archived"
msgstr "Kontakt został zarchiwizowany"
#: mod/contacts.php:384
msgid "Contact has been unarchived"
msgstr ""
#: mod/contacts.php:411 mod/contacts.php:767
msgid "Do you really want to delete this contact?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć ten kontakt?"
#: mod/contacts.php:413 mod/follow.php:59 mod/message.php:210
#: mod/settings.php:1066 mod/settings.php:1072 mod/settings.php:1080
#: mod/settings.php:1084 mod/settings.php:1089 mod/settings.php:1095
#: mod/settings.php:1101 mod/settings.php:1107 mod/settings.php:1133
#: mod/settings.php:1134 mod/settings.php:1135 mod/settings.php:1136
#: mod/settings.php:1137 mod/dfrn_request.php:848 mod/register.php:235
#: mod/suggest.php:29 mod/profiles.php:658 mod/profiles.php:661
#: mod/api.php:105 include/items.php:4855
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: mod/contacts.php:416 mod/tagrm.php:11 mod/tagrm.php:94 mod/follow.php:70
#: mod/videos.php:121 mod/message.php:213 mod/fbrowser.php:89
#: mod/fbrowser.php:125 mod/settings.php:633 mod/settings.php:659
#: mod/dfrn_request.php:862 mod/suggest.php:32 mod/editpost.php:148
#: mod/photos.php:225 mod/photos.php:314 include/conversation.php:1093
#: include/items.php:4858
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: mod/contacts.php:428
msgid "Contact has been removed."
msgstr "Kontakt został usunięty."
#: mod/contacts.php:466
#, php-format
msgid "You are mutual friends with %s"
msgstr "Jesteś już znajomym z %s"
#: mod/contacts.php:470
#, php-format
msgid "You are sharing with %s"
msgstr "Współdzielisz z %s"
#: mod/contacts.php:475
#, php-format
msgid "%s is sharing with you"
msgstr "%s współdzieli z tobą"
#: mod/contacts.php:495
msgid "Private communications are not available for this contact."
msgstr "Prywatna rozmowa jest niemożliwa dla tego kontaktu"
#: mod/contacts.php:498 mod/admin.php:618
msgid "Never"
msgstr "Nigdy"
#: mod/contacts.php:502
msgid "(Update was successful)"
msgstr "(Aktualizacja przebiegła pomyślnie)"
#: mod/contacts.php:502
msgid "(Update was not successful)"
msgstr "(Aktualizacja nie powiodła się)"
#: mod/contacts.php:504
msgid "Suggest friends"
msgstr "Osoby, które możesz znać"
#: mod/contacts.php:508
#, php-format
msgid "Network type: %s"
msgstr "Typ sieci: %s"
#: mod/contacts.php:511 include/contact_widgets.php:200
#, php-format
msgid "%d contact in common"
msgid_plural "%d contacts in common"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
#: mod/contacts.php:516
msgid "View all contacts"
msgstr "Zobacz wszystkie kontakty"
#: mod/contacts.php:521 mod/contacts.php:594 mod/contacts.php:770
#: mod/admin.php:1083
msgid "Unblock"
msgstr "Odblokuj"
#: mod/contacts.php:521 mod/contacts.php:594 mod/contacts.php:770
#: mod/admin.php:1082
msgid "Block"
msgstr "Zablokuj"
#: mod/contacts.php:524
msgid "Toggle Blocked status"
msgstr ""
#: mod/contacts.php:528 mod/contacts.php:595 mod/contacts.php:771
msgid "Unignore"
msgstr "Odblokuj"
#: mod/contacts.php:528 mod/contacts.php:595 mod/contacts.php:771
#: mod/notifications.php:51 mod/notifications.php:174
#: mod/notifications.php:233
msgid "Ignore"
msgstr "Ignoruj"
#: mod/contacts.php:531
msgid "Toggle Ignored status"
msgstr ""
#: mod/contacts.php:536 mod/contacts.php:772
msgid "Unarchive"
msgstr "Przywróć z archiwum"
#: mod/contacts.php:536 mod/contacts.php:772
msgid "Archive"
msgstr "Archiwum"
#: mod/contacts.php:539
msgid "Toggle Archive status"
msgstr ""
#: mod/contacts.php:543
msgid "Repair"
msgstr "Napraw"
#: mod/contacts.php:546
msgid "Advanced Contact Settings"
msgstr "Zaawansowane ustawienia kontaktów"
#: mod/contacts.php:553
msgid "Communications lost with this contact!"
msgstr "Komunikacja przerwana z tym kontaktem!"
#: mod/contacts.php:556
msgid "Fetch further information for feeds"
msgstr ""
#: mod/contacts.php:557 mod/admin.php:627
msgid "Disabled"
msgstr ""
#: mod/contacts.php:557
msgid "Fetch information"
msgstr ""
#: mod/contacts.php:557
msgid "Fetch information and keywords"
msgstr ""
#: mod/contacts.php:566
msgid "Contact Editor"
msgstr "Edytor kontaktów"
#: mod/contacts.php:568 mod/manage.php:110 mod/fsuggest.php:107
#: mod/message.php:336 mod/message.php:565 mod/crepair.php:191
#: mod/events.php:511 mod/content.php:712 mod/install.php:250
#: mod/install.php:288 mod/mood.php:137 mod/profiles.php:683
#: mod/localtime.php:45 mod/poke.php:199 mod/invite.php:140
#: mod/photos.php:1104 mod/photos.php:1223 mod/photos.php:1533
#: mod/photos.php:1584 mod/photos.php:1628 mod/photos.php:1716
#: object/Item.php:680 view/theme/cleanzero/config.php:80
#: view/theme/dispy/config.php:70 view/theme/quattro/config.php:64
#: view/theme/diabook/config.php:148 view/theme/diabook/theme.php:633
#: view/theme/vier/config.php:56 view/theme/duepuntozero/config.php:59
msgid "Submit"
msgstr "Potwierdź"
#: mod/contacts.php:569
msgid "Profile Visibility"
msgstr "Widoczność profilu"
#: mod/contacts.php:570
#, php-format
msgid ""
"Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your "
"profile securely."
msgstr "Wybierz profil, który chcesz bezpiecznie wyświetlić %s"
#: mod/contacts.php:571
msgid "Contact Information / Notes"
msgstr "Informacja o kontakcie / Notka"
#: mod/contacts.php:572
msgid "Edit contact notes"
msgstr "Edytuj notatki kontaktu"
#: mod/contacts.php:577 mod/contacts.php:810 mod/viewcontacts.php:64
#: mod/nogroup.php:40
#, php-format
msgid "Visit %s's profile [%s]"
msgstr "Obejrzyj %s's profil [%s]"
#: mod/contacts.php:578
msgid "Block/Unblock contact"
msgstr "Zablokuj/odblokuj kontakt"
#: mod/contacts.php:579
msgid "Ignore contact"
msgstr "Ignoruj kontakt"
#: mod/contacts.php:580
msgid "Repair URL settings"
msgstr "Napraw ustawienia adresu"
#: mod/contacts.php:581
msgid "View conversations"
msgstr "Zobacz rozmowę"
#: mod/contacts.php:583
msgid "Delete contact"
msgstr "Usuń kontakt"
#: mod/contacts.php:587
msgid "Last update:"
msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
#: mod/contacts.php:589
msgid "Update public posts"
msgstr "Zaktualizuj publiczne posty"
#: mod/contacts.php:591 mod/admin.php:1584
msgid "Update now"
msgstr "Aktualizuj teraz"
#: mod/contacts.php:598
msgid "Currently blocked"
msgstr "Obecnie zablokowany"
#: mod/contacts.php:599
msgid "Currently ignored"
msgstr "Obecnie zignorowany"
#: mod/contacts.php:600
msgid "Currently archived"
msgstr "Obecnie zarchiwizowany"
#: mod/contacts.php:601 mod/notifications.php:167 mod/notifications.php:227
msgid "Hide this contact from others"
msgstr "Ukryj ten kontakt przed innymi"
#: mod/contacts.php:601
msgid ""
"Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible"
msgstr "Odpowiedzi/kliknięcia \"lubię to\" do twoich publicznych postów nadal <strong>mogą</strong> być widoczne"
#: mod/contacts.php:602
msgid "Notification for new posts"
msgstr ""
#: mod/contacts.php:602
msgid "Send a notification of every new post of this contact"
msgstr ""
#: mod/contacts.php:605
msgid "Blacklisted keywords"
msgstr ""
#: mod/contacts.php:605
msgid ""
"Comma separated list of keywords that should not be converted to hashtags, "
"when \"Fetch information and keywords\" is selected"
msgstr ""
#: mod/contacts.php:612
msgid "Profile URL"
msgstr ""
#: mod/contacts.php:658
msgid "Suggestions"
msgstr "Sugestie"
#: mod/contacts.php:661
msgid "Suggest potential friends"
msgstr "Sugerowani znajomi"
#: mod/contacts.php:665 mod/group.php:192
msgid "All Contacts"
msgstr "Wszystkie kontakty"
#: mod/contacts.php:668
msgid "Show all contacts"
msgstr "Pokaż wszystkie kontakty"
#: mod/contacts.php:672
msgid "Unblocked"
msgstr "Odblokowany"
#: mod/contacts.php:675
msgid "Only show unblocked contacts"
msgstr "Pokaż tylko odblokowane kontakty"
#: mod/contacts.php:680
msgid "Blocked"
msgstr "Zablokowany"
#: mod/contacts.php:683
msgid "Only show blocked contacts"
msgstr "Pokaż tylko zablokowane kontakty"
#: mod/contacts.php:688
msgid "Ignored"
msgstr "Zignorowany"
#: mod/contacts.php:691
msgid "Only show ignored contacts"
msgstr "Pokaż tylko ignorowane kontakty"
#: mod/contacts.php:696
msgid "Archived"
msgstr "Zarchiwizowane"
#: mod/contacts.php:699
msgid "Only show archived contacts"
msgstr "Pokaż tylko zarchiwizowane kontakty"
#: mod/contacts.php:704
msgid "Hidden"
msgstr "Ukryty"
#: mod/contacts.php:707
msgid "Only show hidden contacts"
msgstr "Pokaż tylko ukryte kontakty"
#: mod/contacts.php:758 include/text.php:1005 include/nav.php:124
#: include/nav.php:186 view/theme/diabook/theme.php:125
msgid "Contacts"
msgstr "Kontakty"
#: mod/contacts.php:762
msgid "Search your contacts"
msgstr "Wyszukaj w kontaktach"
#: mod/contacts.php:763 mod/directory.php:63
msgid "Finding: "
msgstr "Znalezione:"
#: mod/contacts.php:764 mod/directory.php:65 include/contact_widgets.php:34
msgid "Find"
msgstr "Znajdź"
#: mod/contacts.php:769 mod/settings.php:146 mod/settings.php:658
msgid "Update"
msgstr "Zaktualizuj"
#: mod/contacts.php:773 mod/group.php:171 mod/admin.php:1081
#: mod/content.php:440 mod/content.php:743 mod/settings.php:695
#: mod/photos.php:1673 object/Item.php:131 include/conversation.php:613
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
#: mod/contacts.php:786
msgid "Mutual Friendship"
msgstr "Wzajemna przyjaźń"
#: mod/contacts.php:790
msgid "is a fan of yours"
msgstr "jest twoim fanem"
#: mod/contacts.php:794
msgid "you are a fan of"
msgstr "jesteś fanem"
#: mod/contacts.php:811 mod/nogroup.php:41
msgid "Edit contact"
msgstr "Edytuj kontakt"
#: mod/hcard.php:10
msgid "No profile"
msgstr "Brak profilu"
#: mod/manage.php:106
msgid "Manage Identities and/or Pages"
msgstr "Zarządzaj Tożsamościami i/lub Stronami."
#: mod/manage.php:107
msgid ""
"Toggle between different identities or community/group pages which share "
"your account details or which you have been granted \"manage\" permissions"
msgstr ""
#: mod/manage.php:108
msgid "Select an identity to manage: "
msgstr "Wybierz tożsamość do zarządzania:"
#: mod/oexchange.php:25
msgid "Post successful."
msgstr "Post dodany pomyślnie"
#: mod/profperm.php:19 mod/group.php:72 index.php:381
msgid "Permission denied"
msgstr "Odmowa dostępu"
#: mod/profperm.php:25 mod/profperm.php:56
msgid "Invalid profile identifier."
msgstr "Nieprawidłowa nazwa użytkownika."
#: mod/profperm.php:102
msgid "Profile Visibility Editor"
msgstr "Ustawienia widoczności profilu"
#: mod/profperm.php:104 mod/newmember.php:32 include/identity.php:529
#: include/identity.php:610 include/identity.php:640 include/nav.php:77
#: view/theme/diabook/theme.php:124
msgid "Profile"
msgstr "Profil"
#: mod/profperm.php:106 mod/group.php:222
msgid "Click on a contact to add or remove."
msgstr "Kliknij na kontakt w celu dodania lub usunięcia."
#: mod/profperm.php:115
msgid "Visible To"
msgstr "Widoczne dla"
#: mod/profperm.php:131
msgid "All Contacts (with secure profile access)"
msgstr "Wszystkie kontakty (z bezpiecznym dostępem do profilu)"
#: mod/display.php:82 mod/display.php:295 mod/display.php:512
#: mod/viewsrc.php:15 mod/admin.php:173 mod/admin.php:1126 mod/admin.php:1346
#: mod/notice.php:15 include/items.php:4814
msgid "Item not found."
msgstr "Element nie znaleziony."
#: mod/display.php:223 mod/videos.php:187 mod/viewcontacts.php:19
#: mod/community.php:18 mod/dfrn_request.php:777 mod/search.php:93
#: mod/directory.php:35 mod/photos.php:942
msgid "Public access denied."
msgstr "Publiczny dostęp zabroniony"
#: mod/display.php:343 mod/profile.php:155
msgid "Access to this profile has been restricted."
msgstr "Ograniczony dostęp do tego konta"
#: mod/display.php:505
msgid "Item has been removed."
msgstr "Przedmiot został usunięty"
#: mod/newmember.php:6
msgid "Welcome to Friendica"
msgstr "Witamy na Friendica"
#: mod/newmember.php:8
msgid "New Member Checklist"
msgstr "Lista nowych członków"
#: mod/newmember.php:12
msgid ""
"We would like to offer some tips and links to help make your experience "
"enjoyable. Click any item to visit the relevant page. A link to this page "
"will be visible from your home page for two weeks after your initial "
"registration and then will quietly disappear."
msgstr "Chcielibyśmy zaproponować kilka porad i linków, które pomogą uczynić twoje doświadczenie przyjemnym. Kliknij dowolny element, aby odwiedzić odpowiednią stronę. Link do tej strony będzie widoczny na stronie głównej przez dwa tygodnie od czasu rejestracji, a następnie zniknie."
#: mod/newmember.php:14
msgid "Getting Started"
msgstr "Pierwsze kroki"
#: mod/newmember.php:18
msgid "Friendica Walk-Through"
msgstr ""
#: mod/newmember.php:18
msgid ""
"On your <em>Quick Start</em> page - find a brief introduction to your "
"profile and network tabs, make some new connections, and find some groups to"
" join."
msgstr ""
#: mod/newmember.php:22 mod/admin.php:1178 mod/admin.php:1406
#: mod/settings.php:99 include/nav.php:181 view/theme/diabook/theme.php:544
#: view/theme/diabook/theme.php:648
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"
#: mod/newmember.php:26
msgid "Go to Your Settings"
msgstr "Idź do swoich ustawień"
#: mod/newmember.php:26
msgid ""
"On your <em>Settings</em> page - change your initial password. Also make a "
"note of your Identity Address. This looks just like an email address - and "
"will be useful in making friends on the free social web."
msgstr ""
#: mod/newmember.php:28
msgid ""
"Review the other settings, particularly the privacy settings. An unpublished"
" directory listing is like having an unlisted phone number. In general, you "
"should probably publish your listing - unless all of your friends and "
"potential friends know exactly how to find you."
msgstr ""
#: mod/newmember.php:36 mod/profile_photo.php:244 mod/profiles.php:696
msgid "Upload Profile Photo"
msgstr "Wyślij zdjęcie profilowe"
#: mod/newmember.php:36
msgid ""
"Upload a profile photo if you have not done so already. Studies have shown "
"that people with real photos of themselves are ten times more likely to make"
" friends than people who do not."
msgstr "Dodaj swoje zdjęcie profilowe jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Twoje szanse na zwiększenie liczby znajomych rosną dziesięciokrotnie, kiedy na tym zdjęciu jesteś ty."
#: mod/newmember.php:38
msgid "Edit Your Profile"
msgstr "Edytuj własny profil"
#: mod/newmember.php:38
msgid ""
"Edit your <strong>default</strong> profile to your liking. Review the "
"settings for hiding your list of friends and hiding the profile from unknown"
" visitors."
msgstr ""
#: mod/newmember.php:40
msgid "Profile Keywords"
msgstr "Słowa kluczowe profilu"
#: mod/newmember.php:40
msgid ""
"Set some public keywords for your default profile which describe your "
"interests. We may be able to find other people with similar interests and "
"suggest friendships."
msgstr ""
#: mod/newmember.php:44
msgid "Connecting"
msgstr "Łączę się..."
#: mod/newmember.php:49 mod/newmember.php:51 include/contact_selectors.php:81
msgid "Facebook"
msgstr "Facebook"
#: mod/newmember.php:49
msgid ""
"Authorise the Facebook Connector if you currently have a Facebook account "
"and we will (optionally) import all your Facebook friends and conversations."
msgstr ""
#: mod/newmember.php:51
msgid ""
"<em>If</em> this is your own personal server, installing the Facebook addon "
"may ease your transition to the free social web."
msgstr ""
#: mod/newmember.php:56
msgid "Importing Emails"
msgstr "Importuję emaile..."
#: mod/newmember.php:56
msgid ""
"Enter your email access information on your Connector Settings page if you "
"wish to import and interact with friends or mailing lists from your email "
"INBOX"
msgstr ""
#: mod/newmember.php:58
msgid "Go to Your Contacts Page"
msgstr "Idź do strony z Twoimi kontaktami"
#: mod/newmember.php:58
msgid ""
"Your Contacts page is your gateway to managing friendships and connecting "
"with friends on other networks. Typically you enter their address or site "
"URL in the <em>Add New Contact</em> dialog."
msgstr ""
#: mod/newmember.php:60
msgid "Go to Your Site's Directory"
msgstr "Idż do twojej strony"
#: mod/newmember.php:60
msgid ""
"The Directory page lets you find other people in this network or other "
"federated sites. Look for a <em>Connect</em> or <em>Follow</em> link on "
"their profile page. Provide your own Identity Address if requested."
msgstr ""
#: mod/newmember.php:62
msgid "Finding New People"
msgstr "Poszukiwanie Nowych Ludzi"
#: mod/newmember.php:62
msgid ""
"On the side panel of the Contacts page are several tools to find new "
"friends. We can match people by interest, look up people by name or "
"interest, and provide suggestions based on network relationships. On a brand"
" new site, friend suggestions will usually begin to be populated within 24 "
"hours."
msgstr ""
#: mod/newmember.php:66 include/group.php:270
msgid "Groups"
msgstr "Grupy"
#: mod/newmember.php:70
msgid "Group Your Contacts"
msgstr "Grupuj Swoje kontakty"
#: mod/newmember.php:70
msgid ""
"Once you have made some friends, organize them into private conversation "
"groups from the sidebar of your Contacts page and then you can interact with"
" each group privately on your Network page."
msgstr ""
#: mod/newmember.php:73
msgid "Why Aren't My Posts Public?"
msgstr "Dlaczego moje posty nie są publiczne?"
#: mod/newmember.php:73
msgid ""
"Friendica respects your privacy. By default, your posts will only show up to"
" people you've added as friends. For more information, see the help section "
"from the link above."
msgstr ""
#: mod/newmember.php:78
msgid "Getting Help"
msgstr "Otrzymywanie pomocy"
#: mod/newmember.php:82
msgid "Go to the Help Section"
msgstr "Idź do części o pomocy"
#: mod/newmember.php:82
msgid ""
"Our <strong>help</strong> pages may be consulted for detail on other program"
" features and resources."
msgstr ""
#: mod/openid.php:24
msgid "OpenID protocol error. No ID returned."
msgstr "błąd OpenID . Brak zwróconego ID. "
#: mod/openid.php:53
msgid ""
"Account not found and OpenID registration is not permitted on this site."
msgstr "Nie znaleziono konta i OpenID rejestracja nie jest dopuszczalna na tej stronie."
#: mod/openid.php:93 include/auth.php:112 include/auth.php:175
msgid "Login failed."
msgstr "Niepowodzenie logowania"
#: mod/profile_photo.php:44
msgid "Image uploaded but image cropping failed."
msgstr "Obrazek załadowany, ale oprawanie powiodła się."
#: mod/profile_photo.php:74 mod/profile_photo.php:81 mod/profile_photo.php:88
#: mod/profile_photo.php:204 mod/profile_photo.php:296
#: mod/profile_photo.php:305 mod/photos.php:177 mod/photos.php:753
#: mod/photos.php:1207 mod/photos.php:1230 include/user.php:343
#: include/user.php:350 include/user.php:357 view/theme/diabook/theme.php:500
msgid "Profile Photos"
msgstr "Zdjęcia profilowe"
#: mod/profile_photo.php:77 mod/profile_photo.php:84 mod/profile_photo.php:91
#: mod/profile_photo.php:308
#, php-format
msgid "Image size reduction [%s] failed."
msgstr "Redukcja rozmiaru obrazka [%s] nie powiodła się."
#: mod/profile_photo.php:118
msgid ""
"Shift-reload the page or clear browser cache if the new photo does not "
"display immediately."
msgstr ""
#: mod/profile_photo.php:128
msgid "Unable to process image"
msgstr "Nie udało się przetworzyć obrazu."
#: mod/profile_photo.php:144 mod/wall_upload.php:137 mod/photos.php:789
#, php-format
msgid "Image exceeds size limit of %s"
msgstr ""
#: mod/profile_photo.php:153 mod/wall_upload.php:169 mod/photos.php:829
msgid "Unable to process image."
msgstr "Przetwarzanie obrazu nie powiodło się."
#: mod/profile_photo.php:242
msgid "Upload File:"
msgstr "Wyślij plik:"
#: mod/profile_photo.php:243
msgid "Select a profile:"
msgstr "Wybierz profil:"
#: mod/profile_photo.php:245
msgid "Upload"
msgstr "Załaduj"
#: mod/profile_photo.php:248
msgid "or"
msgstr "lub"
#: mod/profile_photo.php:248
msgid "skip this step"
msgstr "Pomiń ten krok"
#: mod/profile_photo.php:248
msgid "select a photo from your photo albums"
msgstr "wybierz zdjęcie z twojego albumu"
#: mod/profile_photo.php:262
msgid "Crop Image"
msgstr "Przytnij zdjęcie"
#: mod/profile_photo.php:263
msgid "Please adjust the image cropping for optimum viewing."
msgstr "Proszę dostosować oprawę obrazka w celu optymalizacji oglądania."
#: mod/profile_photo.php:265
msgid "Done Editing"
msgstr "Zakończ Edycję "
#: mod/profile_photo.php:299
msgid "Image uploaded successfully."
msgstr "Zdjęcie wczytano pomyślnie "
#: mod/profile_photo.php:301 mod/wall_upload.php:202 mod/photos.php:856
msgid "Image upload failed."
msgstr "Przesyłanie obrazu nie powiodło się"
#: mod/subthread.php:87 mod/tagger.php:62 mod/like.php:149
#: include/conversation.php:126 include/conversation.php:253
#: include/text.php:2034 include/diaspora.php:2127
#: view/theme/diabook/theme.php:471
msgid "photo"
msgstr "zdjęcie"
#: mod/subthread.php:87 mod/tagger.php:62 mod/like.php:149 mod/like.php:319
#: include/conversation.php:121 include/conversation.php:130
#: include/conversation.php:248 include/conversation.php:257
#: include/diaspora.php:2127 view/theme/diabook/theme.php:466
#: view/theme/diabook/theme.php:475
msgid "status"
msgstr "status"
#: mod/subthread.php:103
#, php-format
msgid "%1$s is following %2$s's %3$s"
msgstr ""
#: mod/tagrm.php:41
msgid "Tag removed"
msgstr "Tag usunięty"
#: mod/tagrm.php:79
msgid "Remove Item Tag"
msgstr "Usuń pozycję Tag"
#: mod/tagrm.php:81
msgid "Select a tag to remove: "
msgstr "Wybierz tag do usunięcia"
#: mod/tagrm.php:93 mod/delegate.php:139
msgid "Remove"
msgstr "Usuń"
#: mod/filer.php:30 include/conversation.php:1005
#: include/conversation.php:1023
msgid "Save to Folder:"
msgstr "Zapisz w folderze:"
#: mod/filer.php:30
msgid "- select -"
msgstr "- wybierz -"
#: mod/filer.php:31 mod/editpost.php:109 mod/notes.php:59 include/text.php:997
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#: mod/follow.php:26
msgid "You already added this contact."
msgstr ""
#: mod/follow.php:58 mod/dfrn_request.php:847
msgid "Please answer the following:"
msgstr "Proszę odpowiedzieć na poniższe:"
#: mod/follow.php:59 mod/dfrn_request.php:848
#, php-format
msgid "Does %s know you?"
msgstr "Czy %s Cię zna?"
#: mod/follow.php:59 mod/settings.php:1066 mod/settings.php:1072
#: mod/settings.php:1080 mod/settings.php:1084 mod/settings.php:1089
#: mod/settings.php:1095 mod/settings.php:1101 mod/settings.php:1107
#: mod/settings.php:1133 mod/settings.php:1134 mod/settings.php:1135
#: mod/settings.php:1136 mod/settings.php:1137 mod/dfrn_request.php:848
#: mod/register.php:236 mod/profiles.php:658 mod/profiles.php:662
#: mod/api.php:106
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: mod/follow.php:60 mod/dfrn_request.php:852
msgid "Add a personal note:"
msgstr "Dodaj osobistą notkę:"
#: mod/follow.php:66 mod/dfrn_request.php:858
msgid "Your Identity Address:"
msgstr "Twój zidentyfikowany adres:"
#: mod/follow.php:69 mod/dfrn_request.php:861
msgid "Submit Request"
msgstr "Wyślij zgłoszenie"
#: mod/follow.php:108
msgid "Contact added"
msgstr "Kontakt dodany"
#: mod/item.php:115
msgid "Unable to locate original post."
msgstr "Nie można zlokalizować oryginalnej wiadomości."
#: mod/item.php:347
msgid "Empty post discarded."
msgstr "Pusty wpis wyrzucony."
#: mod/item.php:486 mod/wall_upload.php:199 mod/wall_upload.php:213
#: mod/wall_upload.php:220 include/Photo.php:951 include/Photo.php:966
#: include/Photo.php:973 include/Photo.php:995 include/message.php:145
msgid "Wall Photos"
msgstr "Tablica zdjęć"
#: mod/item.php:860
msgid "System error. Post not saved."
msgstr "Błąd. Post niezapisany."
#: mod/item.php:989
#, php-format
msgid ""
"This message was sent to you by %s, a member of the Friendica social "
"network."
msgstr "Wiadomość została wysłana do ciebie od %s , członka portalu Friendica"
#: mod/item.php:991
#, php-format
msgid "You may visit them online at %s"
msgstr "Możesz ich odwiedzić online u %s"
#: mod/item.php:992
msgid ""
"Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to "
"receive these messages."
msgstr "Skontaktuj się z nadawcą odpowiadając na ten post jeśli nie chcesz otrzymywać tych wiadomości."
#: mod/item.php:996
#, php-format
msgid "%s posted an update."
msgstr "%s zaktualizował wpis."
#: mod/group.php:29
msgid "Group created."
msgstr "Grupa utworzona."
#: mod/group.php:35
msgid "Could not create group."
msgstr "Nie mogę stworzyć grupy"
#: mod/group.php:47 mod/group.php:140
msgid "Group not found."
msgstr "Nie znaleziono grupy"
#: mod/group.php:60
msgid "Group name changed."
msgstr "Nazwa grupy zmieniona"
#: mod/group.php:87
msgid "Save Group"
msgstr ""
#: mod/group.php:93
msgid "Create a group of contacts/friends."
msgstr "Stwórz grupę znajomych."
#: mod/group.php:94 mod/group.php:178 include/group.php:273
msgid "Group Name: "
msgstr "Nazwa grupy: "
#: mod/group.php:113
msgid "Group removed."
msgstr "Grupa usunięta."
#: mod/group.php:115
msgid "Unable to remove group."
msgstr "Nie można usunąć grupy."
#: mod/group.php:177
msgid "Group Editor"
msgstr "Edytor grupy"
#: mod/group.php:190
msgid "Members"
msgstr "Członkowie"
#: mod/apps.php:7 index.php:225
msgid "You must be logged in to use addons. "
msgstr "Musisz się zalogować, aby móc używać dodatkowych wtyczek."
#: mod/apps.php:11
msgid "Applications"
msgstr "Aplikacje"
#: mod/apps.php:14
msgid "No installed applications."
msgstr "Brak zainstalowanych aplikacji."
#: mod/dfrn_confirm.php:64 mod/profiles.php:18 mod/profiles.php:133
#: mod/profiles.php:179 mod/profiles.php:627
msgid "Profile not found."
msgstr "Nie znaleziono profilu."
#: mod/dfrn_confirm.php:120 mod/fsuggest.php:20 mod/fsuggest.php:92
#: mod/crepair.php:134
msgid "Contact not found."
msgstr "Kontakt nie znaleziony"
#: mod/dfrn_confirm.php:121
msgid ""
"This may occasionally happen if contact was requested by both persons and it"
" has already been approved."
msgstr ""
#: mod/dfrn_confirm.php:240
msgid "Response from remote site was not understood."
msgstr "Odpowiedź do zdalnej strony nie została zrozumiana"
#: mod/dfrn_confirm.php:249 mod/dfrn_confirm.php:254
msgid "Unexpected response from remote site: "
msgstr "Nieoczekiwana odpowiedź od strony zdalnej"
#: mod/dfrn_confirm.php:263
msgid "Confirmation completed successfully."
msgstr "Potwierdzenie ukończone poprawnie"
#: mod/dfrn_confirm.php:265 mod/dfrn_confirm.php:279 mod/dfrn_confirm.php:286
msgid "Remote site reported: "
msgstr "Zdalna strona zgłoszona:"
#: mod/dfrn_confirm.php:277
msgid "Temporary failure. Please wait and try again."
msgstr "Tymczasowo uszkodzone. Proszę poczekać i spróbować później."
#: mod/dfrn_confirm.php:284
msgid "Introduction failed or was revoked."
msgstr "Nieudane lub unieważnione wprowadzenie."
#: mod/dfrn_confirm.php:430
msgid "Unable to set contact photo."
msgstr "Nie można ustawić zdjęcia kontaktu."
#: mod/dfrn_confirm.php:487 include/conversation.php:172
#: include/diaspora.php:634
#, php-format
msgid "%1$s is now friends with %2$s"
msgstr "%1$s jest teraz znajomym z %2$s"
#: mod/dfrn_confirm.php:572
#, php-format
msgid "No user record found for '%s' "
msgstr "Nie znaleziono użytkownika dla '%s'"
#: mod/dfrn_confirm.php:582
msgid "Our site encryption key is apparently messed up."
msgstr "Klucz kodujący jest najwyraźniej zepsuty"
#: mod/dfrn_confirm.php:593
msgid "Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us."
msgstr "Został dostarczony pusty URL lub nie może zostać rozszyfrowany przez nas."
#: mod/dfrn_confirm.php:614
msgid "Contact record was not found for you on our site."
msgstr "Nie znaleziono kontaktu na naszej stronie"
#: mod/dfrn_confirm.php:628
#, php-format
msgid "Site public key not available in contact record for URL %s."
msgstr ""
#: mod/dfrn_confirm.php:648
msgid ""
"The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work "
"if you try again."
msgstr "ID dostarczone przez Twój system jest już w naszeym systemie. Powinno zadziałać jeżeli spróbujesz ponownie."
#: mod/dfrn_confirm.php:659
msgid "Unable to set your contact credentials on our system."
msgstr "Niezdolny do ustalenie tożsamości twoich kontaktów w naszym systemie"
#: mod/dfrn_confirm.php:726
msgid "Unable to update your contact profile details on our system"
msgstr "Niezdolny do aktualizacji szczegółowych danych profilowych twoich kontaktów w naszym systemie"
#: mod/dfrn_confirm.php:753 mod/dfrn_request.php:732 include/items.php:4237
msgid "[Name Withheld]"
msgstr "[Nazwa wstrzymana]"
#: mod/dfrn_confirm.php:798
#, php-format
msgid "%1$s has joined %2$s"
msgstr "%1$s dołączył/a do %2$s"
#: mod/profile.php:21 include/identity.php:77
msgid "Requested profile is not available."
msgstr "Żądany profil jest niedostępny"
#: mod/profile.php:179
msgid "Tips for New Members"
msgstr "Wskazówki dla nowych użytkowników"
#: mod/videos.php:113
msgid "Do you really want to delete this video?"
msgstr ""
#: mod/videos.php:118
msgid "Delete Video"
msgstr ""
#: mod/videos.php:197
msgid "No videos selected"
msgstr "Nie zaznaczono filmów"
#: mod/videos.php:298 mod/photos.php:1053
msgid "Access to this item is restricted."
msgstr "Dostęp do tego obiektu jest ograniczony."
#: mod/videos.php:373 include/text.php:1460
msgid "View Video"
msgstr "Zobacz film"
#: mod/videos.php:380 mod/photos.php:1827
msgid "View Album"
msgstr "Zobacz album"
#: mod/videos.php:389
msgid "Recent Videos"
msgstr "Ostatnio dodane filmy"
#: mod/videos.php:391
msgid "Upload New Videos"
msgstr "Wstaw nowe filmy"
#: mod/tagger.php:95 include/conversation.php:265
#, php-format
msgid "%1$s tagged %2$s's %3$s with %4$s"
msgstr "%1$s zaznaczył %2$s'go %3$s przy użyciu %4$s"
#: mod/fsuggest.php:63
msgid "Friend suggestion sent."
msgstr "Propozycja znajomych wysłana."
#: mod/fsuggest.php:97
msgid "Suggest Friends"
msgstr "Zaproponuj znajomych"
#: mod/fsuggest.php:99
#, php-format
msgid "Suggest a friend for %s"
msgstr "Zaproponuj znajomych dla %s"
#: mod/wall_upload.php:19 mod/wall_upload.php:29 mod/wall_upload.php:76
#: mod/wall_upload.php:110 mod/wall_upload.php:111 mod/wall_attach.php:16
#: mod/wall_attach.php:21 mod/wall_attach.php:66 include/api.php:1692
msgid "Invalid request."
msgstr ""
#: mod/lostpass.php:19
msgid "No valid account found."
msgstr "Nie znaleziono ważnego konta."
#: mod/lostpass.php:35
msgid "Password reset request issued. Check your email."
msgstr "Prośba o zresetowanie hasła została zatwierdzona. Sprawdź swój adres email."
#: mod/lostpass.php:42
#, php-format
msgid ""
"\n"
"\t\tDear %1$s,\n"
"\t\t\tA request was recently received at \"%2$s\" to reset your account\n"
"\t\tpassword. In order to confirm this request, please select the verification link\n"
"\t\tbelow or paste it into your web browser address bar.\n"
"\n"
"\t\tIf you did NOT request this change, please DO NOT follow the link\n"
"\t\tprovided and ignore and/or delete this email.\n"
"\n"
"\t\tYour password will not be changed unless we can verify that you\n"
"\t\tissued this request."
msgstr ""
#: mod/lostpass.php:53
#, php-format
msgid ""
"\n"
"\t\tFollow this link to verify your identity:\n"
"\n"
"\t\t%1$s\n"
"\n"
"\t\tYou will then receive a follow-up message containing the new password.\n"
"\t\tYou may change that password from your account settings page after logging in.\n"
"\n"
"\t\tThe login details are as follows:\n"
"\n"
"\t\tSite Location:\t%2$s\n"
"\t\tLogin Name:\t%3$s"
msgstr ""
#: mod/lostpass.php:72
#, php-format
msgid "Password reset requested at %s"
msgstr "Prośba o reset hasła na %s"
#: mod/lostpass.php:92
msgid ""
"Request could not be verified. (You may have previously submitted it.) "
"Password reset failed."
msgstr "Prośba nie może być zweryfikowana. (Mogłeś już ją poprzednio wysłać.) Reset hasła nie powiódł się."
#: mod/lostpass.php:109 boot.php:1287
msgid "Password Reset"
msgstr "Zresetuj hasło"
#: mod/lostpass.php:110
msgid "Your password has been reset as requested."
msgstr "Twoje hasło zostało zresetowane na twoje życzenie."
#: mod/lostpass.php:111
msgid "Your new password is"
msgstr "Twoje nowe hasło to"
#: mod/lostpass.php:112
msgid "Save or copy your new password - and then"
msgstr "Zapisz lub skopiuj swoje nowe hasło - i wtedy"
#: mod/lostpass.php:113
msgid "click here to login"
msgstr "Kliknij tutaj aby zalogować"
#: mod/lostpass.php:114
msgid ""
"Your password may be changed from the <em>Settings</em> page after "
"successful login."
msgstr "Twoje hasło może być zmienione w <em>Ustawieniach</em> po udanym zalogowaniu."
#: mod/lostpass.php:125
#, php-format
msgid ""
"\n"
"\t\t\t\tDear %1$s,\n"
"\t\t\t\t\tYour password has been changed as requested. Please retain this\n"
"\t\t\t\tinformation for your records (or change your password immediately to\n"
"\t\t\t\tsomething that you will remember).\n"
"\t\t\t"
msgstr ""
#: mod/lostpass.php:131
#, php-format
msgid ""
"\n"
"\t\t\t\tYour login details are as follows:\n"
"\n"
"\t\t\t\tSite Location:\t%1$s\n"
"\t\t\t\tLogin Name:\t%2$s\n"
"\t\t\t\tPassword:\t%3$s\n"
"\n"
"\t\t\t\tYou may change that password from your account settings page after logging in.\n"
"\t\t\t"
msgstr ""
#: mod/lostpass.php:147
#, php-format
msgid "Your password has been changed at %s"
msgstr "Twoje hasło zostało zmienione na %s"
#: mod/lostpass.php:159
msgid "Forgot your Password?"
msgstr "Zapomniałeś hasła?"
#: mod/lostpass.php:160
msgid ""
"Enter your email address and submit to have your password reset. Then check "
"your email for further instructions."
msgstr "Wpisz swój adres email i wyślij, aby zresetować hasło. Później sprawdź swojego emaila w celu uzyskania dalszych instrukcji."
#: mod/lostpass.php:161
msgid "Nickname or Email: "
msgstr "Pseudonim lub Email:"
#: mod/lostpass.php:162
msgid "Reset"
msgstr "Zresetuj"
#: mod/like.php:166 include/conversation.php:137 include/diaspora.php:2143
#: view/theme/diabook/theme.php:480
#, php-format
msgid "%1$s likes %2$s's %3$s"
msgstr "%1$s lubi %2$s's %3$s"
#: mod/like.php:168 include/conversation.php:140
#, php-format
msgid "%1$s doesn't like %2$s's %3$s"
msgstr "%1$s nie lubi %2$s's %3$s"
#: mod/ping.php:233
msgid "{0} wants to be your friend"
msgstr "{0} chce być Twoim znajomym"
#: mod/ping.php:248
msgid "{0} sent you a message"
msgstr "{0} wysyła Ci wiadomość"
#: mod/ping.php:263
msgid "{0} requested registration"
msgstr "{0} żądana rejestracja"
#: mod/viewcontacts.php:41
msgid "No contacts."
msgstr "brak kontaktów"
#: mod/viewcontacts.php:78 include/text.php:917
msgid "View Contacts"
msgstr "widok kontaktów"
#: mod/notifications.php:26
msgid "Invalid request identifier."
msgstr "Niewłaściwy identyfikator wymagania."
#: mod/notifications.php:35 mod/notifications.php:175
#: mod/notifications.php:234
msgid "Discard"
msgstr "Odrzuć"
#: mod/notifications.php:78
msgid "System"
msgstr "System"
#: mod/notifications.php:84 mod/admin.php:205 include/nav.php:153
msgid "Network"
msgstr "Sieć"
#: mod/notifications.php:90 mod/network.php:375
msgid "Personal"
msgstr "Osobiste"
#: mod/notifications.php:96 include/nav.php:105 include/nav.php:156
#: view/theme/diabook/theme.php:123
msgid "Home"
msgstr "Dom"
#: mod/notifications.php:102 include/nav.php:161
msgid "Introductions"
msgstr "Wstępy"
#: mod/notifications.php:127
msgid "Show Ignored Requests"
msgstr "Pokaż ignorowane żądania"
#: mod/notifications.php:127
msgid "Hide Ignored Requests"
msgstr "Ukryj ignorowane żądania"
#: mod/notifications.php:159 mod/notifications.php:209
msgid "Notification type: "
msgstr "Typ zawiadomień:"
#: mod/notifications.php:160
msgid "Friend Suggestion"
msgstr "Propozycja znajomych"
#: mod/notifications.php:162
#, php-format
msgid "suggested by %s"
msgstr "zaproponowane przez %s"
#: mod/notifications.php:168 mod/notifications.php:228
msgid "Post a new friend activity"
msgstr "Pisz o nowej działalności przyjaciela"
#: mod/notifications.php:168 mod/notifications.php:228
msgid "if applicable"
msgstr "jeśli odpowiednie"
#: mod/notifications.php:171 mod/notifications.php:231 mod/admin.php:1079
msgid "Approve"
msgstr "Zatwierdź"
#: mod/notifications.php:191
msgid "Claims to be known to you: "
msgstr "Twierdzi, że go znasz:"
#: mod/notifications.php:191
msgid "yes"
msgstr "tak"
#: mod/notifications.php:191
msgid "no"
msgstr "nie"
#: mod/notifications.php:192
msgid ""
"Shall your connection be bidirectional or not? \"Friend\" implies that you "
"allow to read and you subscribe to their posts. \"Fan/Admirer\" means that "
"you allow to read but you do not want to read theirs. Approve as: "
msgstr ""
#: mod/notifications.php:195
msgid ""
"Shall your connection be bidirectional or not? \"Friend\" implies that you "
"allow to read and you subscribe to their posts. \"Sharer\" means that you "
"allow to read but you do not want to read theirs. Approve as: "
msgstr ""
#: mod/notifications.php:203
msgid "Friend"
msgstr "Znajomy"
#: mod/notifications.php:204
msgid "Sharer"
msgstr "Udostępniający/a"
#: mod/notifications.php:204
msgid "Fan/Admirer"
msgstr "Fan"
#: mod/notifications.php:210
msgid "Friend/Connect Request"
msgstr "Prośba o dodanie do przyjaciół/powiązanych"
#: mod/notifications.php:210
msgid "New Follower"
msgstr "Nowy obserwator"
#: mod/notifications.php:218 mod/notifications.php:220 mod/events.php:503
#: mod/directory.php:152 include/identity.php:268 include/bb2diaspora.php:170
#: include/event.php:42
msgid "Location:"
msgstr "Lokalizacja"
#: mod/notifications.php:222 mod/directory.php:160 include/identity.php:277
#: include/identity.php:581
msgid "About:"
msgstr "O:"
#: mod/notifications.php:224 include/identity.php:575
msgid "Tags:"
msgstr "Tagi:"
#: mod/notifications.php:226 mod/directory.php:154 include/identity.php:270
#: include/identity.php:540
msgid "Gender:"
msgstr "Płeć:"
#: mod/notifications.php:240
msgid "No introductions."
msgstr "Brak wstępu."
#: mod/notifications.php:243 include/nav.php:164
msgid "Notifications"
msgstr "Powiadomienia"
#: mod/notifications.php:281 mod/notifications.php:410
#: mod/notifications.php:501
#, php-format
msgid "%s liked %s's post"
msgstr "%s polubił wpis %s"
#: mod/notifications.php:291 mod/notifications.php:420
#: mod/notifications.php:511
#, php-format
msgid "%s disliked %s's post"
msgstr "%s przestał lubić post %s"
#: mod/notifications.php:306 mod/notifications.php:435
#: mod/notifications.php:526
#, php-format
msgid "%s is now friends with %s"
msgstr "%s jest teraz znajomym %s"
#: mod/notifications.php:313 mod/notifications.php:442
#, php-format
msgid "%s created a new post"
msgstr "%s dodał nowy wpis"
#: mod/notifications.php:314 mod/notifications.php:443
#: mod/notifications.php:536
#, php-format
msgid "%s commented on %s's post"
msgstr "%s skomentował wpis %s"
#: mod/notifications.php:329
msgid "No more network notifications."
msgstr "Nie ma więcej powiadomień sieciowych"
#: mod/notifications.php:333
msgid "Network Notifications"
msgstr "Powiadomienia z sieci"
#: mod/notifications.php:359 mod/notify.php:72
msgid "No more system notifications."
msgstr "Nie ma więcej powiadomień systemowych."
#: mod/notifications.php:363 mod/notify.php:76
msgid "System Notifications"
msgstr "Powiadomienia systemowe"
#: mod/notifications.php:458
msgid "No more personal notifications."
msgstr "Nie ma więcej powiadomień osobistych"
#: mod/notifications.php:462
msgid "Personal Notifications"
msgstr "Prywatne powiadomienia"
#: mod/notifications.php:543
msgid "No more home notifications."
msgstr "Nie ma więcej powiadomień domu"
#: mod/notifications.php:547
msgid "Home Notifications"
msgstr "Powiadomienia z instancji"
#: mod/babel.php:17
msgid "Source (bbcode) text:"
msgstr "Źródło - tekst (BBcode) :"
#: mod/babel.php:23
msgid "Source (Diaspora) text to convert to BBcode:"
msgstr "Źródło tekst (Diaspora) by przekonwerterować na BBcode :"
#: mod/babel.php:31
msgid "Source input: "
msgstr "Źródło wejścia:"
#: mod/babel.php:35
msgid "bb2html (raw HTML): "
msgstr "bb2html (raw HTML): "
#: mod/babel.php:39
msgid "bb2html: "
msgstr "bb2html: "
#: mod/babel.php:43
msgid "bb2html2bb: "
msgstr "bb2html2bb: "
#: mod/babel.php:47
msgid "bb2md: "
msgstr "bb2md: "
#: mod/babel.php:51
msgid "bb2md2html: "
msgstr "bb2md2html: "
#: mod/babel.php:55
msgid "bb2dia2bb: "
msgstr "bb2dia2bb: "
#: mod/babel.php:59
msgid "bb2md2html2bb: "
msgstr "bb2md2html2bb: "
#: mod/babel.php:69
msgid "Source input (Diaspora format): "
msgstr "Źródło wejścia(format Diaspory):"
#: mod/babel.php:74
msgid "diaspora2bb: "
msgstr "diaspora2bb: "
#: mod/navigation.php:20 include/nav.php:34
msgid "Nothing new here"
msgstr "Brak nowych zdarzeń"
#: mod/navigation.php:24 include/nav.php:38
msgid "Clear notifications"
msgstr "Wyczyść powiadomienia"
#: mod/message.php:9 include/nav.php:173
msgid "New Message"
msgstr "Nowa wiadomość"
#: mod/message.php:64 mod/wallmessage.php:56
msgid "No recipient selected."
msgstr "Nie wybrano odbiorcy."
#: mod/message.php:68
msgid "Unable to locate contact information."
msgstr "Niezdolny do uzyskania informacji kontaktowych."
#: mod/message.php:71 mod/wallmessage.php:62
msgid "Message could not be sent."
msgstr "Wiadomość nie może zostać wysłana"
#: mod/message.php:74 mod/wallmessage.php:65
msgid "Message collection failure."
msgstr ""
#: mod/message.php:77 mod/wallmessage.php:68
msgid "Message sent."
msgstr "Wysłano."
#: mod/message.php:183 include/nav.php:170
msgid "Messages"
msgstr "Wiadomości"
#: mod/message.php:208
msgid "Do you really want to delete this message?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć tę wiadomość?"
#: mod/message.php:228
msgid "Message deleted."
msgstr "Wiadomość usunięta."
#: mod/message.php:259
msgid "Conversation removed."
msgstr "Rozmowa usunięta."
#: mod/message.php:284 mod/message.php:292 mod/message.php:467
#: mod/message.php:475 mod/wallmessage.php:127 mod/wallmessage.php:135
#: include/conversation.php:1001 include/conversation.php:1019
msgid "Please enter a link URL:"
msgstr "Proszę wpisać adres URL:"
#: mod/message.php:320 mod/wallmessage.php:142
msgid "Send Private Message"
msgstr "Wyślij prywatną wiadomość"
#: mod/message.php:321 mod/message.php:554 mod/wallmessage.php:144
msgid "To:"
msgstr "Do:"
#: mod/message.php:326 mod/message.php:556 mod/wallmessage.php:145
msgid "Subject:"
msgstr "Temat:"
#: mod/message.php:330 mod/message.php:559 mod/wallmessage.php:151
#: mod/invite.php:134
msgid "Your message:"
msgstr "Twoja wiadomość:"
#: mod/message.php:333 mod/message.php:563 mod/wallmessage.php:154
#: mod/editpost.php:110 include/conversation.php:1056
msgid "Upload photo"
msgstr "Wyślij zdjęcie"
#: mod/message.php:334 mod/message.php:564 mod/wallmessage.php:155
#: mod/editpost.php:114 include/conversation.php:1060
msgid "Insert web link"
msgstr "Wstaw link"
#: mod/message.php:335 mod/message.php:566 mod/content.php:501
#: mod/content.php:885 mod/wallmessage.php:156 mod/editpost.php:124
#: mod/photos.php:1564 object/Item.php:366 include/conversation.php:691
#: include/conversation.php:1074
msgid "Please wait"
msgstr "Proszę czekać"
#: mod/message.php:372
msgid "No messages."
msgstr "Brak wiadomości."
#: mod/message.php:379
#, php-format
msgid "Unknown sender - %s"
msgstr "Nieznany wysyłający - %s"
#: mod/message.php:382
#, php-format
msgid "You and %s"
msgstr "Ty i %s"
#: mod/message.php:385
#, php-format
msgid "%s and You"
msgstr "%s i ty"
#: mod/message.php:406 mod/message.php:547
msgid "Delete conversation"
msgstr "Usuń rozmowę"
#: mod/message.php:409
msgid "D, d M Y - g:i A"
msgstr "D, d M R - g:m AM/PM"
#: mod/message.php:412
#, php-format
msgid "%d message"
msgid_plural "%d messages"
msgstr[0] " %d wiadomość"
msgstr[1] " %d wiadomości"
msgstr[2] " %d wiadomości"
#: mod/message.php:451
msgid "Message not available."
msgstr "Wiadomość nie jest dostępna."
#: mod/message.php:521
msgid "Delete message"
msgstr "Usuń wiadomość"
#: mod/message.php:549
msgid ""
"No secure communications available. You <strong>may</strong> be able to "
"respond from the sender's profile page."
msgstr ""
#: mod/message.php:553
msgid "Send Reply"
msgstr "Odpowiedz"
#: mod/update_display.php:22 mod/update_community.php:18
#: mod/update_notes.php:37 mod/update_profile.php:41 mod/update_network.php:25
msgid "[Embedded content - reload page to view]"
msgstr "[Dodatkowa zawartość - odśwież stronę by zobaczyć]"
#: mod/crepair.php:107
msgid "Contact settings applied."
msgstr "Ustawienia kontaktu zaktualizowane."
#: mod/crepair.php:109
msgid "Contact update failed."
msgstr "Nie udało się zaktualizować kontaktu."
#: mod/crepair.php:140
msgid "Repair Contact Settings"
msgstr "Napraw ustawienia kontaktów"
#: mod/crepair.php:142
msgid ""
"<strong>WARNING: This is highly advanced</strong> and if you enter incorrect"
" information your communications with this contact may stop working."
msgstr "<strong> UWAGA: To jest wysoce zaawansowane</strong> i jeśli wprowadzisz niewłaściwą informację twoje komunikacje z tym kontaktem mogą przestać działać."
#: mod/crepair.php:143
msgid ""
"Please use your browser 'Back' button <strong>now</strong> if you are "
"uncertain what to do on this page."
msgstr "Jeśli nie jesteś pewien, co zrobić na tej stronie, użyj <strong>teraz</strong> przycisku 'powrót' na swojej przeglądarce."
#: mod/crepair.php:149
msgid "Return to contact editor"
msgstr "Wróć do edytora kontaktów"
#: mod/crepair.php:160 mod/crepair.php:162
msgid "No mirroring"
msgstr ""
#: mod/crepair.php:160
msgid "Mirror as forwarded posting"
msgstr ""
#: mod/crepair.php:160 mod/crepair.php:162
msgid "Mirror as my own posting"
msgstr ""
#: mod/crepair.php:169
msgid "Refetch contact data"
msgstr ""
#: mod/crepair.php:170 mod/admin.php:1077 mod/admin.php:1089
#: mod/admin.php:1090 mod/admin.php:1103 mod/settings.php:634
#: mod/settings.php:660
msgid "Name"
msgstr "Imię"
#: mod/crepair.php:171
msgid "Account Nickname"
msgstr "Nazwa konta"
#: mod/crepair.php:172
msgid "@Tagname - overrides Name/Nickname"
msgstr ""
#: mod/crepair.php:173
msgid "Account URL"
msgstr "URL konta"
#: mod/crepair.php:174
msgid "Friend Request URL"
msgstr "URL żądajacy znajomości"
#: mod/crepair.php:175
msgid "Friend Confirm URL"
msgstr "URL potwierdzający znajomość"
#: mod/crepair.php:176
msgid "Notification Endpoint URL"
msgstr "Zgłoszenie Punktu Końcowego URL"
#: mod/crepair.php:177
msgid "Poll/Feed URL"
msgstr "Adres Ankiety / RSS"
#: mod/crepair.php:178
msgid "New photo from this URL"
msgstr "Nowe zdjęcie z tej ścieżki"
#: mod/crepair.php:179
msgid "Remote Self"
msgstr ""
#: mod/crepair.php:181
msgid "Mirror postings from this contact"
msgstr ""
#: mod/crepair.php:181
msgid ""
"Mark this contact as remote_self, this will cause friendica to repost new "
"entries from this contact."
msgstr ""
#: mod/bookmarklet.php:12 boot.php:1273 include/nav.php:92
msgid "Login"
msgstr "Login"
#: mod/bookmarklet.php:41
msgid "The post was created"
msgstr ""
#: mod/viewsrc.php:7
msgid "Access denied."
msgstr "Brak dostępu"
#: mod/dirfind.php:36
#, php-format
msgid "People Search - %s"
msgstr ""
#: mod/dirfind.php:125 mod/match.php:65 mod/suggest.php:92
#: include/contact_widgets.php:10 include/identity.php:188
msgid "Connect"
msgstr "Połącz"
#: mod/dirfind.php:139 mod/match.php:73
msgid "No matches"
msgstr "brak dopasowań"
#: mod/fbrowser.php:32 include/identity.php:648 include/nav.php:78
#: view/theme/diabook/theme.php:126
msgid "Photos"
msgstr "Zdjęcia"
#: mod/fbrowser.php:122
msgid "Files"
msgstr "Pliki"
#: mod/nogroup.php:59
msgid "Contacts who are not members of a group"
msgstr "Kontakty spoza członków grupy"
#: mod/admin.php:57
msgid "Theme settings updated."
msgstr "Ustawienia szablonu zmienione."
#: mod/admin.php:104 mod/admin.php:682
msgid "Site"
msgstr "Strona"
#: mod/admin.php:105 mod/admin.php:628 mod/admin.php:1072 mod/admin.php:1087
msgid "Users"
msgstr "Użytkownicy"
#: mod/admin.php:106 mod/admin.php:1176 mod/admin.php:1236 mod/settings.php:66
msgid "Plugins"
msgstr "Wtyczki"
#: mod/admin.php:107 mod/admin.php:1404 mod/admin.php:1438
msgid "Themes"
msgstr "Temat"
#: mod/admin.php:108
msgid "DB updates"
msgstr "Aktualizacje DB"
#: mod/admin.php:109 mod/admin.php:200
msgid "Inspect Queue"
msgstr ""
#: mod/admin.php:124 mod/admin.php:133 mod/admin.php:1525
msgid "Logs"
msgstr "Logi"
#: mod/admin.php:125
msgid "probe address"
msgstr ""
#: mod/admin.php:126
msgid "check webfinger"
msgstr ""
#: mod/admin.php:131 include/nav.php:193
msgid "Admin"
msgstr "Administator"
#: mod/admin.php:132
msgid "Plugin Features"
msgstr "Polecane wtyczki"
#: mod/admin.php:134
msgid "diagnostics"
msgstr ""
#: mod/admin.php:135
msgid "User registrations waiting for confirmation"
msgstr "Rejestracje użytkownika czekają na potwierdzenie."
#: mod/admin.php:199 mod/admin.php:249 mod/admin.php:681 mod/admin.php:1071
#: mod/admin.php:1175 mod/admin.php:1235 mod/admin.php:1403 mod/admin.php:1437
#: mod/admin.php:1524
msgid "Administration"
msgstr "Administracja"
#: mod/admin.php:202
msgid "ID"
msgstr ""
#: mod/admin.php:203
msgid "Recipient Name"
msgstr ""
#: mod/admin.php:204
msgid "Recipient Profile"
msgstr ""
#: mod/admin.php:206
msgid "Created"
msgstr ""
#: mod/admin.php:207
msgid "Last Tried"
msgstr ""
#: mod/admin.php:208
msgid ""
"This page lists the content of the queue for outgoing postings. These are "
"postings the initial delivery failed for. They will be resend later and "
"eventually deleted if the delivery fails permanently."
msgstr ""
#: mod/admin.php:220 mod/admin.php:1025
msgid "Normal Account"
msgstr "Konto normalne"
#: mod/admin.php:221 mod/admin.php:1026
msgid "Soapbox Account"
msgstr "Konto Soapbox"
#: mod/admin.php:222 mod/admin.php:1027
msgid "Community/Celebrity Account"
msgstr "Konto społeczności/gwiazdy"
#: mod/admin.php:223 mod/admin.php:1028
msgid "Automatic Friend Account"
msgstr "Automatyczny przyjaciel konta"
#: mod/admin.php:224
msgid "Blog Account"
msgstr "Konto Bloga"
#: mod/admin.php:225
msgid "Private Forum"
msgstr "Forum Prywatne"
#: mod/admin.php:244
msgid "Message queues"
msgstr "Wiadomości"
#: mod/admin.php:250
msgid "Summary"
msgstr "Skrót"
#: mod/admin.php:252
msgid "Registered users"
msgstr "Zarejestrowani użytkownicy"
#: mod/admin.php:254
msgid "Pending registrations"
msgstr "Rejestracje w toku."
#: mod/admin.php:255
msgid "Version"
msgstr "Wersja"
#: mod/admin.php:260
msgid "Active plugins"
msgstr "Aktywne pluginy"
#: mod/admin.php:283
msgid "Can not parse base url. Must have at least <scheme>://<domain>"
msgstr ""
#: mod/admin.php:565
msgid "Site settings updated."
msgstr "Ustawienia strony zaktualizowane"
#: mod/admin.php:594 mod/settings.php:883
msgid "No special theme for mobile devices"
msgstr "Brak specialnego motywu dla urządzeń mobilnych"
#: mod/admin.php:611
msgid "No community page"
msgstr ""
#: mod/admin.php:612
msgid "Public postings from users of this site"
msgstr ""
#: mod/admin.php:613
msgid "Global community page"
msgstr ""
#: mod/admin.php:619
msgid "At post arrival"
msgstr ""
#: mod/admin.php:620 include/contact_selectors.php:56
msgid "Frequently"
msgstr "Jak najczęściej"
#: mod/admin.php:621 include/contact_selectors.php:57
msgid "Hourly"
msgstr "Godzinowo"
#: mod/admin.php:622 include/contact_selectors.php:58
msgid "Twice daily"
msgstr "Dwa razy dziennie"
#: mod/admin.php:623 include/contact_selectors.php:59
msgid "Daily"
msgstr "Dziennie"
#: mod/admin.php:629
msgid "Users, Global Contacts"
msgstr ""
#: mod/admin.php:630
msgid "Users, Global Contacts/fallback"
msgstr ""
#: mod/admin.php:634
msgid "One month"
msgstr "Miesiąc"
#: mod/admin.php:635
msgid "Three months"
msgstr "Trzy miesiące"
#: mod/admin.php:636
msgid "Half a year"
msgstr "Pół roku"
#: mod/admin.php:637
msgid "One year"
msgstr "Rok"
#: mod/admin.php:642
msgid "Multi user instance"
msgstr "Tryb MultiUsera"
#: mod/admin.php:665
msgid "Closed"
msgstr "Zamknięty"
#: mod/admin.php:666
msgid "Requires approval"
msgstr "Wymagane zatwierdzenie."
#: mod/admin.php:667
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: mod/admin.php:671
msgid "No SSL policy, links will track page SSL state"
msgstr "Brak SSL , linki będą śledzić stan SSL ."
#: mod/admin.php:672
msgid "Force all links to use SSL"
msgstr "Wymuś by linki używały SSL."
#: mod/admin.php:673
msgid "Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"
msgstr "Wewnętrzne Certyfikaty , użyj SSL tylko dla linków lokalnych . "
#: mod/admin.php:683 mod/admin.php:1237 mod/admin.php:1439 mod/admin.php:1526
#: mod/settings.php:632 mod/settings.php:742 mod/settings.php:784
#: mod/settings.php:853 mod/settings.php:935 mod/settings.php:1165
msgid "Save Settings"
msgstr "Zapisz ustawienia"
#: mod/admin.php:684 mod/register.php:260
msgid "Registration"
msgstr "Rejestracja"
#: mod/admin.php:685
msgid "File upload"
msgstr "Plik załadowano"
#: mod/admin.php:686
msgid "Policies"
msgstr "zasady"
#: mod/admin.php:687
msgid "Advanced"
msgstr "Zaawansowany"
#: mod/admin.php:688
msgid "Auto Discovered Contact Directory"
msgstr ""
#: mod/admin.php:689
msgid "Performance"
msgstr "Ustawienia"
#: mod/admin.php:690
msgid ""
"Relocate - WARNING: advanced function. Could make this server unreachable."
msgstr ""
#: mod/admin.php:693
msgid "Site name"
msgstr "Nazwa strony"
#: mod/admin.php:694
msgid "Host name"
msgstr ""
#: mod/admin.php:695
msgid "Sender Email"
msgstr ""
#: mod/admin.php:695
msgid ""
"The email address your server shall use to send notification emails from."
msgstr ""
#: mod/admin.php:696
msgid "Banner/Logo"
msgstr "Logo"
#: mod/admin.php:697
msgid "Shortcut icon"
msgstr ""
#: mod/admin.php:697
msgid "Link to an icon that will be used for browsers."
msgstr ""
#: mod/admin.php:698
msgid "Touch icon"
msgstr ""
#: mod/admin.php:698
msgid "Link to an icon that will be used for tablets and mobiles."
msgstr ""
#: mod/admin.php:699
msgid "Additional Info"
msgstr "Dodatkowe informacje"
#: mod/admin.php:699
#, php-format
msgid ""
"For public servers: you can add additional information here that will be "
"listed at %s/siteinfo."
msgstr ""
#: mod/admin.php:700
msgid "System language"
msgstr "Język systemu"
#: mod/admin.php:701
msgid "System theme"
msgstr "Motyw systemowy"
#: mod/admin.php:701
msgid ""
"Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' "
"id='cnftheme'>change theme settings</a>"
msgstr "Domyślny motyw systemu - może być nadpisany przez profil użytkownika <a href='#' id='cnftheme'>zmień ustawienia motywów</a>"
#: mod/admin.php:702
msgid "Mobile system theme"
msgstr "Mobilny motyw systemowy"
#: mod/admin.php:702
msgid "Theme for mobile devices"
msgstr "Szablon dla mobilnych urządzeń"
#: mod/admin.php:703
msgid "SSL link policy"
msgstr "polityka SSL"
#: mod/admin.php:703
msgid "Determines whether generated links should be forced to use SSL"
msgstr "Określa kiedy generowane linki powinny używać wymuszonego SSl."
#: mod/admin.php:704
msgid "Force SSL"
msgstr ""
#: mod/admin.php:704
msgid ""
"Force all Non-SSL requests to SSL - Attention: on some systems it could lead"
" to endless loops."
msgstr ""
#: mod/admin.php:705
msgid "Old style 'Share'"
msgstr ""
#: mod/admin.php:705
msgid "Deactivates the bbcode element 'share' for repeating items."
msgstr ""
#: mod/admin.php:706
msgid "Hide help entry from navigation menu"
msgstr "Wyłącz pomoc w menu nawigacyjnym "
#: mod/admin.php:706
msgid ""
"Hides the menu entry for the Help pages from the navigation menu. You can "
"still access it calling /help directly."
msgstr "Chowa pozycje menu dla stron pomocy ze strony nawigacyjnej. Możesz nadal ją wywołać poprzez komendę /help."
#: mod/admin.php:707
msgid "Single user instance"
msgstr "Tryb SingleUsera"
#: mod/admin.php:707
msgid "Make this instance multi-user or single-user for the named user"
msgstr "Ustawia tryb multi lub single dla wybranych użytkowników."
#: mod/admin.php:708
msgid "Maximum image size"
msgstr "Maksymalny rozmiar zdjęcia"
#: mod/admin.php:708
msgid ""
"Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no "
"limits."
msgstr "Maksymalny rozmiar w bitach dla wczytywanego obrazu . Domyślnie jest to 0 , co oznacza bez limitu ."
#: mod/admin.php:709
msgid "Maximum image length"
msgstr "Maksymalna długość obrazu"
#: mod/admin.php:709
msgid ""
"Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. Default is "
"-1, which means no limits."
msgstr "Maksymalna długość najdłuższej strony przesyłanego obrazu w pikselach.\nDomyślnie jest to -1, co oznacza brak limitu."
#: mod/admin.php:710
msgid "JPEG image quality"
msgstr "jakość obrazu JPEG"
#: mod/admin.php:710
msgid ""
"Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is "
"100, which is full quality."
msgstr "Wczytywanie JPEGS będzie zapisane z tymi ustawieniami jakości [0-100] . Domyslnie jest ustawione 100 co oznacza brak strat jakości . "
#: mod/admin.php:712
msgid "Register policy"
msgstr "Zarejestruj polisę"
#: mod/admin.php:713
msgid "Maximum Daily Registrations"
msgstr "Maksymalnie dziennych rejestracji"
#: mod/admin.php:713
msgid ""
"If registration is permitted above, this sets the maximum number of new user"
" registrations to accept per day. If register is set to closed, this "
"setting has no effect."
msgstr ""
#: mod/admin.php:714
msgid "Register text"
msgstr "Zarejestruj tekst"
#: mod/admin.php:714
msgid "Will be displayed prominently on the registration page."
msgstr ""
#: mod/admin.php:715
msgid "Accounts abandoned after x days"
msgstr "Konto porzucone od x dni."
#: mod/admin.php:715
msgid ""
"Will not waste system resources polling external sites for abandonded "
"accounts. Enter 0 for no time limit."
msgstr "Nie będzie marnować zasobów systemu wypytując zewnętrzne strony o opuszczone konta. Ustaw 0 dla braku limitu czasu ."
#: mod/admin.php:716
msgid "Allowed friend domains"
msgstr "Dozwolone domeny przyjaciół"
#: mod/admin.php:716
msgid ""
"Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships "
"with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"
msgstr "Lista domen separowana przecinkami które mogą zaprzyjaźnić się z tą stroną . Wildcards są akceptowane . Pozostaw puste by zezwolić każdej domenie na zapryjaźnienie. "
#: mod/admin.php:717
msgid "Allowed email domains"
msgstr "Dozwolone domeny e-mailowe"
#: mod/admin.php:717
msgid ""
"Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for "
"registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any "
"domains"
msgstr ""
#: mod/admin.php:718
msgid "Block public"
msgstr "Blokuj publicznie"
#: mod/admin.php:718
msgid ""
"Check to block public access to all otherwise public personal pages on this "
"site unless you are currently logged in."
msgstr ""
#: mod/admin.php:719
msgid "Force publish"
msgstr "Wymuś publikację"
#: mod/admin.php:719
msgid ""
"Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory."
msgstr ""
#: mod/admin.php:720
msgid "Global directory update URL"
msgstr ""
#: mod/admin.php:720
msgid ""
"URL to update the global directory. If this is not set, the global directory"
" is completely unavailable to the application."
msgstr ""
#: mod/admin.php:721
msgid "Allow threaded items"
msgstr "Zezwalaj na wątkowanie tematów"
#: mod/admin.php:721
msgid "Allow infinite level threading for items on this site."
msgstr "Zezwalaj na nieograniczoną liczbę wątków tematycznych na tej stronie."
#: mod/admin.php:722
msgid "Private posts by default for new users"
msgstr "Prywatne posty domyślnie dla nowych użytkowników"
#: mod/admin.php:722
msgid ""
"Set default post permissions for all new members to the default privacy "
"group rather than public."
msgstr ""
#: mod/admin.php:723
msgid "Don't include post content in email notifications"
msgstr "Nie wklejaj zawartości postu do powiadomienia o poczcie"
#: mod/admin.php:723
msgid ""
"Don't include the content of a post/comment/private message/etc. in the "
"email notifications that are sent out from this site, as a privacy measure."
msgstr "W celu ochrony prywatności, nie włączaj zawartości postu/komentarza/wiadomości prywatnej/etc. do powiadomień w wiadomościach mailowych wysyłanych z tej strony."
#: mod/admin.php:724
msgid "Disallow public access to addons listed in the apps menu."
msgstr "Nie zezwalaj na publiczny dostęp do dodatkowych wtyczek wyszczególnionych w menu aplikacji."
#: mod/admin.php:724
msgid ""
"Checking this box will restrict addons listed in the apps menu to members "
"only."
msgstr ""
#: mod/admin.php:725
msgid "Don't embed private images in posts"
msgstr ""
#: mod/admin.php:725
msgid ""
"Don't replace locally-hosted private photos in posts with an embedded copy "
"of the image. This means that contacts who receive posts containing private "
"photos will have to authenticate and load each image, which may take a "
"while."
msgstr ""
#: mod/admin.php:726
msgid "Allow Users to set remote_self"
msgstr ""
#: mod/admin.php:726
msgid ""
"With checking this, every user is allowed to mark every contact as a "
"remote_self in the repair contact dialog. Setting this flag on a contact "
"causes mirroring every posting of that contact in the users stream."
msgstr ""
#: mod/admin.php:727
msgid "Block multiple registrations"
msgstr "Zablokuj wielokrotną rejestrację"
#: mod/admin.php:727
msgid "Disallow users to register additional accounts for use as pages."
msgstr "Nie pozwalaj użytkownikom na zakładanie dodatkowych kont do używania jako strony. "
#: mod/admin.php:728
msgid "OpenID support"
msgstr "Wsparcie OpenID"
#: mod/admin.php:728
msgid "OpenID support for registration and logins."
msgstr ""
#: mod/admin.php:729
msgid "Fullname check"
msgstr "Sprawdzanie pełnej nazwy"
#: mod/admin.php:729
msgid ""
"Force users to register with a space between firstname and lastname in Full "
"name, as an antispam measure"
msgstr "Aby ograniczyć spam, wymagaj by użytkownik przy rejestracji w polu Imię i nazwisko użył spacji pomiędzy imieniem i nazwiskiem."
#: mod/admin.php:730
msgid "UTF-8 Regular expressions"
msgstr "Wyrażenia regularne UTF-8"
#: mod/admin.php:730
msgid "Use PHP UTF8 regular expressions"
msgstr "Użyj regularnych wyrażeń PHP UTF8"
#: mod/admin.php:731
msgid "Community Page Style"
msgstr ""
#: mod/admin.php:731
msgid ""
"Type of community page to show. 'Global community' shows every public "
"posting from an open distributed network that arrived on this server."
msgstr ""
#: mod/admin.php:732
msgid "Posts per user on community page"
msgstr ""
#: mod/admin.php:732
msgid ""
"The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for "
"'Global Community')"
msgstr ""
#: mod/admin.php:733
msgid "Enable OStatus support"
msgstr "Włącz wsparcie OStatus"
#: mod/admin.php:733
msgid ""
"Provide built-in OStatus (StatusNet, GNU Social etc.) compatibility. All "
"communications in OStatus are public, so privacy warnings will be "
"occasionally displayed."
msgstr ""
#: mod/admin.php:734
msgid "OStatus conversation completion interval"
msgstr ""
#: mod/admin.php:734
msgid ""
"How often shall the poller check for new entries in OStatus conversations? "
"This can be a very ressource task."
msgstr ""
#: mod/admin.php:735
msgid "Enable Diaspora support"
msgstr "Włączyć obsługę Diaspory"
#: mod/admin.php:735
msgid "Provide built-in Diaspora network compatibility."
msgstr ""
#: mod/admin.php:736
msgid "Only allow Friendica contacts"
msgstr "Dopuść tylko kontakty Friendrica"
#: mod/admin.php:736
msgid ""
"All contacts must use Friendica protocols. All other built-in communication "
"protocols disabled."
msgstr ""
#: mod/admin.php:737
msgid "Verify SSL"
msgstr "Weryfikacja SSL"
#: mod/admin.php:737
msgid ""
"If you wish, you can turn on strict certificate checking. This will mean you"
" cannot connect (at all) to self-signed SSL sites."
msgstr ""
#: mod/admin.php:738
msgid "Proxy user"
msgstr "Użytkownik proxy"
#: mod/admin.php:739
msgid "Proxy URL"
msgstr "URL Proxy"
#: mod/admin.php:740
msgid "Network timeout"
msgstr "Network timeout"
#: mod/admin.php:740
msgid "Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended)."
msgstr ""
#: mod/admin.php:741
msgid "Delivery interval"
msgstr ""
#: mod/admin.php:741
msgid ""
"Delay background delivery processes by this many seconds to reduce system "
"load. Recommend: 4-5 for shared hosts, 2-3 for virtual private servers. 0-1 "
"for large dedicated servers."
msgstr ""
#: mod/admin.php:742
msgid "Poll interval"
msgstr ""
#: mod/admin.php:742
msgid ""
"Delay background polling processes by this many seconds to reduce system "
"load. If 0, use delivery interval."
msgstr ""
#: mod/admin.php:743
msgid "Maximum Load Average"
msgstr ""
#: mod/admin.php:743
msgid ""
"Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - "
"default 50."
msgstr ""
#: mod/admin.php:744
msgid "Maximum Load Average (Frontend)"
msgstr ""
#: mod/admin.php:744
msgid "Maximum system load before the frontend quits service - default 50."
msgstr ""
#: mod/admin.php:746
msgid "Periodical check of global contacts"
msgstr ""
#: mod/admin.php:746
msgid ""
"If enabled, the global contacts are checked periodically for missing or "
"outdated data and the vitality of the contacts and servers."
msgstr ""
#: mod/admin.php:747
msgid "Discover contacts from other servers"
msgstr ""
#: mod/admin.php:747
msgid ""
"Periodically query other servers for contacts. You can choose between "
"'users': the users on the remote system, 'Global Contacts': active contacts "
"that are known on the system. The fallback is meant for Redmatrix servers "
"and older friendica servers, where global contacts weren't available. The "
"fallback increases the server load, so the recommened setting is 'Users, "
"Global Contacts'."
msgstr ""
#: mod/admin.php:748
msgid "Timeframe for fetching global contacts"
msgstr ""
#: mod/admin.php:748
msgid ""
"When the discovery is activated, this value defines the timeframe for the "
"activity of the global contacts that are fetched from other servers."
msgstr ""
#: mod/admin.php:749
msgid "Search the local directory"
msgstr ""
#: mod/admin.php:749
msgid ""
"Search the local directory instead of the global directory. When searching "
"locally, every search will be executed on the global directory in the "
"background. This improves the search results when the search is repeated."
msgstr ""
#: mod/admin.php:751
msgid "Publish server information"
msgstr ""
#: mod/admin.php:751
msgid ""
"If enabled, general server and usage data will be published. The data "
"contains the name and version of the server, number of users with public "
"profiles, number of posts and the activated protocols and connectors. See <a"
" href='http://the-federation.info/'>the-federation.info</a> for details."
msgstr ""
#: mod/admin.php:753
msgid "Use MySQL full text engine"
msgstr ""
#: mod/admin.php:753
msgid ""
"Activates the full text engine. Speeds up search - but can only search for "
"four and more characters."
msgstr ""
#: mod/admin.php:754
msgid "Suppress Language"
msgstr ""
#: mod/admin.php:754
msgid "Suppress language information in meta information about a posting."
msgstr ""
#: mod/admin.php:755
msgid "Suppress Tags"
msgstr ""
#: mod/admin.php:755
msgid "Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting."
msgstr ""
#: mod/admin.php:756
msgid "Path to item cache"
msgstr ""
#: mod/admin.php:756
msgid "The item caches buffers generated bbcode and external images."
msgstr ""
#: mod/admin.php:757
msgid "Cache duration in seconds"
msgstr ""
#: mod/admin.php:757
msgid ""
"How long should the cache files be hold? Default value is 86400 seconds (One"
" day). To disable the item cache, set the value to -1."
msgstr ""
#: mod/admin.php:758
msgid "Maximum numbers of comments per post"
msgstr ""
#: mod/admin.php:758
msgid "How much comments should be shown for each post? Default value is 100."
msgstr ""
#: mod/admin.php:759
msgid "Path for lock file"
msgstr ""
#: mod/admin.php:759
msgid ""
"The lock file is used to avoid multiple pollers at one time. Only define a "
"folder here."
msgstr ""
#: mod/admin.php:760
msgid "Temp path"
msgstr "Ścieżka do Temp"
#: mod/admin.php:760
msgid ""
"If you have a restricted system where the webserver can't access the system "
"temp path, enter another path here."
msgstr ""
#: mod/admin.php:761
msgid "Base path to installation"
msgstr ""
#: mod/admin.php:761
msgid ""
"If the system cannot detect the correct path to your installation, enter the"
" correct path here. This setting should only be set if you are using a "
"restricted system and symbolic links to your webroot."
msgstr ""
#: mod/admin.php:762
msgid "Disable picture proxy"
msgstr ""
#: mod/admin.php:762
msgid ""
"The picture proxy increases performance and privacy. It shouldn't be used on"
" systems with very low bandwith."
msgstr ""
#: mod/admin.php:763
msgid "Enable old style pager"
msgstr ""
#: mod/admin.php:763
msgid ""
"The old style pager has page numbers but slows down massively the page "
"speed."
msgstr ""
#: mod/admin.php:764
msgid "Only search in tags"
msgstr ""
#: mod/admin.php:764
msgid "On large systems the text search can slow down the system extremely."
msgstr ""
#: mod/admin.php:766
msgid "New base url"
msgstr ""
#: mod/admin.php:766
msgid ""
"Change base url for this server. Sends relocate message to all DFRN contacts"
" of all users."
msgstr ""
#: mod/admin.php:768
msgid "RINO Encryption"
msgstr ""
#: mod/admin.php:768
msgid "Encryption layer between nodes."
msgstr ""
#: mod/admin.php:769
msgid "Embedly API key"
msgstr ""
#: mod/admin.php:769
msgid ""
"<a href='http://embed.ly'>Embedly</a> is used to fetch additional data for "
"web pages. This is an optional parameter."
msgstr ""
#: mod/admin.php:787
msgid "Update has been marked successful"
msgstr ""
#: mod/admin.php:795
#, php-format
msgid "Database structure update %s was successfully applied."
msgstr ""
#: mod/admin.php:798
#, php-format
msgid "Executing of database structure update %s failed with error: %s"
msgstr ""
#: mod/admin.php:810
#, php-format
msgid "Executing %s failed with error: %s"
msgstr ""
#: mod/admin.php:813
#, php-format
msgid "Update %s was successfully applied."
msgstr ""
#: mod/admin.php:817
#, php-format
msgid "Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded."
msgstr ""
#: mod/admin.php:819
#, php-format
msgid "There was no additional update function %s that needed to be called."
msgstr ""
#: mod/admin.php:838
msgid "No failed updates."
msgstr "Brak błędów aktualizacji."
#: mod/admin.php:839
msgid "Check database structure"
msgstr ""
#: mod/admin.php:844
msgid "Failed Updates"
msgstr "Błąd aktualizacji"
#: mod/admin.php:845
msgid ""
"This does not include updates prior to 1139, which did not return a status."
msgstr ""
#: mod/admin.php:846
msgid "Mark success (if update was manually applied)"
msgstr ""
#: mod/admin.php:847
msgid "Attempt to execute this update step automatically"
msgstr ""
#: mod/admin.php:879
#, php-format
msgid ""
"\n"
"\t\t\tDear %1$s,\n"
"\t\t\t\tthe administrator of %2$s has set up an account for you."
msgstr ""
#: mod/admin.php:882
#, php-format
msgid ""
"\n"
"\t\t\tThe login details are as follows:\n"
"\n"
"\t\t\tSite Location:\t%1$s\n"
"\t\t\tLogin Name:\t\t%2$s\n"
"\t\t\tPassword:\t\t%3$s\n"
"\n"
"\t\t\tYou may change your password from your account \"Settings\" page after logging\n"
"\t\t\tin.\n"
"\n"
"\t\t\tPlease take a few moments to review the other account settings on that page.\n"
"\n"
"\t\t\tYou may also wish to add some basic information to your default profile\n"
"\t\t\t(on the \"Profiles\" page) so that other people can easily find you.\n"
"\n"
"\t\t\tWe recommend setting your full name, adding a profile photo,\n"
"\t\t\tadding some profile \"keywords\" (very useful in making new friends) - and\n"
"\t\t\tperhaps what country you live in; if you do not wish to be more specific\n"
"\t\t\tthan that.\n"
"\n"
"\t\t\tWe fully respect your right to privacy, and none of these items are necessary.\n"
"\t\t\tIf you are new and do not know anybody here, they may help\n"
"\t\t\tyou to make some new and interesting friends.\n"
"\n"
"\t\t\tThank you and welcome to %4$s."
msgstr ""
#: mod/admin.php:914 include/user.php:421
#, php-format
msgid "Registration details for %s"
msgstr "Szczegóły rejestracji dla %s"
#: mod/admin.php:926
#, php-format
msgid "%s user blocked/unblocked"
msgid_plural "%s users blocked/unblocked"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
#: mod/admin.php:933
#, php-format
msgid "%s user deleted"
msgid_plural "%s users deleted"
msgstr[0] " %s użytkownik usunięty"
msgstr[1] " %s użytkownicy usunięci"
msgstr[2] " %s usuniętych użytkowników "
#: mod/admin.php:972
#, php-format
msgid "User '%s' deleted"
msgstr "Użytkownik '%s' usunięty"
#: mod/admin.php:980
#, php-format
msgid "User '%s' unblocked"
msgstr "Użytkownik '%s' odblokowany"
#: mod/admin.php:980
#, php-format
msgid "User '%s' blocked"
msgstr "Użytkownik '%s' zablokowany"
#: mod/admin.php:1073
msgid "Add User"
msgstr ""
#: mod/admin.php:1074
msgid "select all"
msgstr "Zaznacz wszystko"
#: mod/admin.php:1075
msgid "User registrations waiting for confirm"
msgstr "zarejestrowany użytkownik czeka na potwierdzenie"
#: mod/admin.php:1076
msgid "User waiting for permanent deletion"
msgstr "Użytkownik czekający na trwałe usunięcie"
#: mod/admin.php:1077
msgid "Request date"
msgstr "Data prośby"
#: mod/admin.php:1077 mod/admin.php:1089 mod/admin.php:1090 mod/admin.php:1105
#: include/contact_selectors.php:79 include/contact_selectors.php:86
msgid "Email"
msgstr "E-mail"
#: mod/admin.php:1078
msgid "No registrations."
msgstr "brak rejestracji"
#: mod/admin.php:1080
msgid "Deny"
msgstr "Odmów"
#: mod/admin.php:1084
msgid "Site admin"
msgstr "Administracja stroną"
#: mod/admin.php:1085
msgid "Account expired"
msgstr "Konto wygasło."
#: mod/admin.php:1088
msgid "New User"
msgstr ""
#: mod/admin.php:1089 mod/admin.php:1090
msgid "Register date"
msgstr "Data rejestracji"
#: mod/admin.php:1089 mod/admin.php:1090
msgid "Last login"
msgstr "Ostatnie logowanie"
#: mod/admin.php:1089 mod/admin.php:1090
msgid "Last item"
msgstr "Ostatni element"
#: mod/admin.php:1089
msgid "Deleted since"
msgstr "Skasowany od"
#: mod/admin.php:1090 mod/settings.php:41
msgid "Account"
msgstr "Konto"
#: mod/admin.php:1092
msgid ""
"Selected users will be deleted!\\n\\nEverything these users had posted on "
"this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"
msgstr "Zaznaczeni użytkownicy zostaną usunięci!\\n\\nWszystko co zamieścili na tej stronie będzie trwale skasowane!\\n\\nJesteś pewien?"
#: mod/admin.php:1093
msgid ""
"The user {0} will be deleted!\\n\\nEverything this user has posted on this "
"site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"
msgstr "Użytkownik {0} zostanie usunięty!\\n\\nWszystko co zamieścił na tej stronie będzie trwale skasowane!\\n\\nJesteś pewien?"
#: mod/admin.php:1103
msgid "Name of the new user."
msgstr "Nazwa nowego użytkownika."
#: mod/admin.php:1104
msgid "Nickname"
msgstr ""
#: mod/admin.php:1104
msgid "Nickname of the new user."
msgstr ""
#: mod/admin.php:1105
msgid "Email address of the new user."
msgstr "Adres email nowego użytkownika."
#: mod/admin.php:1138
#, php-format
msgid "Plugin %s disabled."
msgstr "Wtyczka %s wyłączona."
#: mod/admin.php:1142
#, php-format
msgid "Plugin %s enabled."
msgstr "Wtyczka %s właczona."
#: mod/admin.php:1152 mod/admin.php:1375
msgid "Disable"
msgstr "Wyłącz"
#: mod/admin.php:1154 mod/admin.php:1377
msgid "Enable"
msgstr "Zezwól"
#: mod/admin.php:1177 mod/admin.php:1405
msgid "Toggle"
msgstr "Włącz"
#: mod/admin.php:1185 mod/admin.php:1415
msgid "Author: "
msgstr "Autor: "
#: mod/admin.php:1186 mod/admin.php:1416
msgid "Maintainer: "
msgstr ""
#: mod/admin.php:1335
msgid "No themes found."
msgstr "Nie znaleziono tematu."
#: mod/admin.php:1397
msgid "Screenshot"
msgstr "Zrzut ekranu"
#: mod/admin.php:1443
msgid "[Experimental]"
msgstr "[Eksperymentalne]"
#: mod/admin.php:1444
msgid "[Unsupported]"
msgstr "[Niewspieralne]"
#: mod/admin.php:1471
msgid "Log settings updated."
msgstr "Zaktualizowano ustawienia logów."
#: mod/admin.php:1527
msgid "Clear"
msgstr "Wyczyść"
#: mod/admin.php:1533
msgid "Enable Debugging"
msgstr ""
#: mod/admin.php:1534
msgid "Log file"
msgstr "Plik logów"
#: mod/admin.php:1534
msgid ""
"Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level "
"directory."
msgstr ""
#: mod/admin.php:1535
msgid "Log level"
msgstr "Poziom logów"
#: mod/admin.php:1585 include/acl_selectors.php:347
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: mod/admin.php:1591
msgid "FTP Host"
msgstr "Założyciel FTP"
#: mod/admin.php:1592
msgid "FTP Path"
msgstr "Ścieżka FTP"
#: mod/admin.php:1593
msgid "FTP User"
msgstr "Użytkownik FTP"
#: mod/admin.php:1594
msgid "FTP Password"
msgstr "FTP Hasło"
#: mod/network.php:143
#, php-format
msgid "Search Results For: %s"
msgstr ""
#: mod/network.php:187 mod/search.php:25
msgid "Remove term"
msgstr "Usuń wpis"
#: mod/network.php:196 mod/search.php:34 include/features.php:42
msgid "Saved Searches"
msgstr "Zapisane wyszukiwania"
#: mod/network.php:197 include/group.php:277
msgid "add"
msgstr "dodaj"
#: mod/network.php:358
msgid "Commented Order"
msgstr "Porządek wg komentarzy"
#: mod/network.php:361
msgid "Sort by Comment Date"
msgstr "Sortuj po dacie komentarza"
#: mod/network.php:365
msgid "Posted Order"
msgstr "Porządek wg wpisów"
#: mod/network.php:368
msgid "Sort by Post Date"
msgstr "Sortuj po dacie posta"
#: mod/network.php:378
msgid "Posts that mention or involve you"
msgstr ""
#: mod/network.php:385
msgid "New"
msgstr "Nowy"
#: mod/network.php:388
msgid "Activity Stream - by date"
msgstr ""
#: mod/network.php:395
msgid "Shared Links"
msgstr "Współdzielone linki"
#: mod/network.php:398
msgid "Interesting Links"
msgstr "Interesujące linki"
#: mod/network.php:405
msgid "Starred"
msgstr "Ulubione"
#: mod/network.php:408
msgid "Favourite Posts"
msgstr "Ulubione posty"
#: mod/network.php:466
#, php-format
msgid "Warning: This group contains %s member from an insecure network."
msgid_plural ""
"Warning: This group contains %s members from an insecure network."
msgstr[0] "Uwaga: Ta grupa posiada %s członka z niezabezpieczonej sieci."
msgstr[1] "Uwaga: Ta grupa posiada %s członków z niezabezpieczonej sieci."
msgstr[2] "Uwaga: Ta grupa posiada %s członków z niezabezpieczonej sieci."
#: mod/network.php:469
msgid "Private messages to this group are at risk of public disclosure."
msgstr "Prywatne wiadomości do tej grupy mogą zostać publicznego ujawnienia"
#: mod/network.php:532 mod/content.php:119
msgid "No such group"
msgstr "Nie ma takiej grupy"
#: mod/network.php:549 mod/content.php:130
msgid "Group is empty"
msgstr "Grupa jest pusta"
#: mod/network.php:560 mod/content.php:135
#, php-format
msgid "Group: %s"
msgstr ""
#: mod/network.php:578
#, php-format
msgid "Contact: %s"
msgstr ""
#: mod/network.php:582
msgid "Private messages to this person are at risk of public disclosure."
msgstr "Prywatne wiadomości do tej osoby mogą zostać publicznie ujawnione "
#: mod/network.php:587
msgid "Invalid contact."
msgstr "Zły kontakt"
#: mod/allfriends.php:37
#, php-format
msgid "Friends of %s"
msgstr "Znajomy %s"
#: mod/allfriends.php:44
msgid "No friends to display."
msgstr "Brak znajomych do wyświetlenia"
#: mod/events.php:71 mod/events.php:73
msgid "Event can not end before it has started."
msgstr ""
#: mod/events.php:80 mod/events.php:82
msgid "Event title and start time are required."
msgstr "Wymagany tytuł wydarzenia i czas rozpoczęcia."
#: mod/events.php:317
msgid "l, F j"
msgstr "d, M d "
#: mod/events.php:339
msgid "Edit event"
msgstr "Edytuj wydarzenie"
#: mod/events.php:361 include/text.php:1716 include/text.php:1723
msgid "link to source"
msgstr "link do źródła"
#: mod/events.php:396 include/identity.php:667 include/nav.php:80
#: view/theme/diabook/theme.php:127
msgid "Events"
msgstr "Wydarzenia"
#: mod/events.php:397
msgid "Create New Event"
msgstr "Stwórz nowe wydarzenie"
#: mod/events.php:398
msgid "Previous"
msgstr "Poprzedni"
#: mod/events.php:399 mod/install.php:209
msgid "Next"
msgstr "Następny"
#: mod/events.php:491
msgid "Event details"
msgstr "Szczegóły wydarzenia"
#: mod/events.php:492
msgid "Starting date and Title are required."
msgstr ""
#: mod/events.php:493
msgid "Event Starts:"
msgstr "Rozpoczęcie wydarzenia:"
#: mod/events.php:493 mod/events.php:505
msgid "Required"
msgstr "Wymagany"
#: mod/events.php:495
msgid "Finish date/time is not known or not relevant"
msgstr "Data/czas zakończenia nie jest znana lub jest nieistotna"
#: mod/events.php:497
msgid "Event Finishes:"
msgstr "Zakończenie wydarzenia:"
#: mod/events.php:499
msgid "Adjust for viewer timezone"
msgstr "Dopasuj dla strefy czasowej widza"
#: mod/events.php:501
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"
#: mod/events.php:505
msgid "Title:"
msgstr "Tytuł:"
#: mod/events.php:507
msgid "Share this event"
msgstr "Udostępnij te wydarzenie"
#: mod/events.php:509 mod/content.php:721 mod/editpost.php:145
#: mod/photos.php:1585 mod/photos.php:1629 mod/photos.php:1717
#: object/Item.php:689 include/conversation.php:1089
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
#: mod/content.php:439 mod/content.php:742 mod/photos.php:1672
#: object/Item.php:130 include/conversation.php:612
msgid "Select"
msgstr "Wybierz"
#: mod/content.php:473 mod/content.php:854 mod/content.php:855
#: object/Item.php:328 object/Item.php:329 include/conversation.php:653
#, php-format
msgid "View %s's profile @ %s"
msgstr "Pokaż %s's profil @ %s"
#: mod/content.php:483 mod/content.php:866 object/Item.php:342
#: include/conversation.php:673
#, php-format
msgid "%s from %s"
msgstr "%s od %s"
#: mod/content.php:499 include/conversation.php:689
msgid "View in context"
msgstr "Zobacz w kontekście"
#: mod/content.php:605 object/Item.php:389
#, php-format
msgid "%d comment"
msgid_plural "%d comments"
msgstr[0] " %d komentarz"
msgstr[1] " %d komentarzy"
msgstr[2] " %d komentarzy"
#: mod/content.php:607 object/Item.php:391 object/Item.php:404
#: include/text.php:2038
msgid "comment"
msgid_plural "comments"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] "komentarz"
#: mod/content.php:608 boot.php:765 object/Item.php:392
#: include/contact_widgets.php:205 include/items.php:5134
msgid "show more"
msgstr "Pokaż więcej"
#: mod/content.php:622 mod/photos.php:1379 object/Item.php:117
msgid "Private Message"
msgstr "Wiadomość prywatna"
#: mod/content.php:686 mod/photos.php:1561 object/Item.php:232
msgid "I like this (toggle)"
msgstr "Lubię to (zmień)"
#: mod/content.php:686 object/Item.php:232
msgid "like"
msgstr "polub"
#: mod/content.php:687 mod/photos.php:1562 object/Item.php:233
msgid "I don't like this (toggle)"
msgstr "Nie lubię (zmień)"
#: mod/content.php:687 object/Item.php:233
msgid "dislike"
msgstr "Nie lubię"
#: mod/content.php:689 object/Item.php:235
msgid "Share this"
msgstr "Udostępnij to"
#: mod/content.php:689 object/Item.php:235
msgid "share"
msgstr "udostępnij"
#: mod/content.php:709 mod/photos.php:1581 mod/photos.php:1625
#: mod/photos.php:1713 object/Item.php:677
msgid "This is you"
msgstr "To jesteś ty"
#: mod/content.php:711 mod/photos.php:1583 mod/photos.php:1627
#: mod/photos.php:1715 boot.php:764 object/Item.php:363 object/Item.php:679
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
#: mod/content.php:713 object/Item.php:681
msgid "Bold"
msgstr "Pogrubienie"
#: mod/content.php:714 object/Item.php:682
msgid "Italic"
msgstr "Kursywa"
#: mod/content.php:715 object/Item.php:683
msgid "Underline"
msgstr "Podkreślenie"
#: mod/content.php:716 object/Item.php:684
msgid "Quote"
msgstr "Cytat"
#: mod/content.php:717 object/Item.php:685
msgid "Code"
msgstr "Kod"
#: mod/content.php:718 object/Item.php:686
msgid "Image"
msgstr "Obraz"
#: mod/content.php:719 object/Item.php:687
msgid "Link"
msgstr "Link"
#: mod/content.php:720 object/Item.php:688
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: mod/content.php:730 mod/settings.php:694 object/Item.php:121
msgid "Edit"
msgstr "Edytuj"
#: mod/content.php:755 object/Item.php:196
msgid "add star"
msgstr "dodaj gwiazdkę"
#: mod/content.php:756 object/Item.php:197
msgid "remove star"
msgstr "anuluj gwiazdkę"
#: mod/content.php:757 object/Item.php:198
msgid "toggle star status"
msgstr "włącz status gwiazdy"
#: mod/content.php:760 object/Item.php:201
msgid "starred"
msgstr "gwiazdką"
#: mod/content.php:761 object/Item.php:221
msgid "add tag"
msgstr "dodaj tag"
#: mod/content.php:765 object/Item.php:134
msgid "save to folder"
msgstr "zapisz w folderze"
#: mod/content.php:856 object/Item.php:330
msgid "to"
msgstr "do"
#: mod/content.php:857 object/Item.php:332
msgid "Wall-to-Wall"
msgstr "Wall-to-Wall"
#: mod/content.php:858 object/Item.php:333
msgid "via Wall-To-Wall:"
msgstr "via Wall-To-Wall:"
#: mod/removeme.php:46 mod/removeme.php:49
msgid "Remove My Account"
msgstr "Usuń konto"
#: mod/removeme.php:47
msgid ""
"This will completely remove your account. Once this has been done it is not "
"recoverable."
msgstr "Kompletne usunięcie konta. Jeżeli zostanie wykonane, konto nie może zostać odzyskane."
#: mod/removeme.php:48
msgid "Please enter your password for verification:"
msgstr "Wprowadź hasło w celu weryfikacji."
#: mod/install.php:119
msgid "Friendica Communications Server - Setup"
msgstr ""
#: mod/install.php:125
msgid "Could not connect to database."
msgstr "Nie można nawiązać połączenia z bazą danych"
#: mod/install.php:129
msgid "Could not create table."
msgstr "Nie mogę stworzyć tabeli."
#: mod/install.php:135
msgid "Your Friendica site database has been installed."
msgstr ""
#: mod/install.php:140
msgid ""
"You may need to import the file \"database.sql\" manually using phpmyadmin "
"or mysql."
msgstr "Może być konieczne zaimportowanie pliku \"database.sql\" ręcznie, używając phpmyadmin lub mysql."
#: mod/install.php:141 mod/install.php:208 mod/install.php:530
msgid "Please see the file \"INSTALL.txt\"."
msgstr "Proszę przejrzeć plik \"INSTALL.txt\"."
#: mod/install.php:153
msgid "Database already in use."
msgstr ""
#: mod/install.php:205
msgid "System check"
msgstr "Sprawdzanie systemu"
#: mod/install.php:210
msgid "Check again"
msgstr "Sprawdź ponownie"
#: mod/install.php:229
msgid "Database connection"
msgstr "Połączenie z bazą danych"
#: mod/install.php:230
msgid ""
"In order to install Friendica we need to know how to connect to your "
"database."
msgstr "W celu zainstalowania Friendica musimy wiedzieć jak połączyć się z twoją bazą danych."
#: mod/install.php:231
msgid ""
"Please contact your hosting provider or site administrator if you have "
"questions about these settings."
msgstr "Proszę skontaktuj się ze swoim dostawcą usług hostingowych bądź administratorem strony jeśli masz pytania co do tych ustawień ."
#: mod/install.php:232
msgid ""
"The database you specify below should already exist. If it does not, please "
"create it before continuing."
msgstr "Wymieniona przez Ciebie baza danych powinna już istnieć. Jeżeli nie, utwórz ją przed kontynuacją."
#: mod/install.php:236
msgid "Database Server Name"
msgstr "Baza danych - Nazwa serwera"
#: mod/install.php:237
msgid "Database Login Name"
msgstr "Baza danych - Nazwa loginu"
#: mod/install.php:238
msgid "Database Login Password"
msgstr "Baza danych - Hasło loginu"
#: mod/install.php:239
msgid "Database Name"
msgstr "Baza danych - Nazwa"
#: mod/install.php:240 mod/install.php:279
msgid "Site administrator email address"
msgstr "Adres e-mail administratora strony"
#: mod/install.php:240 mod/install.php:279
msgid ""
"Your account email address must match this in order to use the web admin "
"panel."
msgstr ""
#: mod/install.php:244 mod/install.php:282
msgid "Please select a default timezone for your website"
msgstr "Proszę wybrać domyślną strefę czasową dla swojej strony"
#: mod/install.php:269
msgid "Site settings"
msgstr "Ustawienia strony"
#: mod/install.php:323
msgid "Could not find a command line version of PHP in the web server PATH."
msgstr "Nie można znaleźć wersji PHP komendy w serwerze PATH"
#: mod/install.php:324
msgid ""
"If you don't have a command line version of PHP installed on server, you "
"will not be able to run background polling via cron. See <a "
"href='http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>"
msgstr ""
#: mod/install.php:328
msgid "PHP executable path"
msgstr ""
#: mod/install.php:328
msgid ""
"Enter full path to php executable. You can leave this blank to continue the "
"installation."
msgstr ""
#: mod/install.php:333
msgid "Command line PHP"
msgstr "Linia komend PHP"
#: mod/install.php:342
msgid "PHP executable is not the php cli binary (could be cgi-fgci version)"
msgstr ""
#: mod/install.php:343
msgid "Found PHP version: "
msgstr "Znaleziono wersje PHP:"
#: mod/install.php:345
msgid "PHP cli binary"
msgstr ""
#: mod/install.php:356
msgid ""
"The command line version of PHP on your system does not have "
"\"register_argc_argv\" enabled."
msgstr "Wersja linii poleceń PHP w twoim systemie nie ma aktywowanego \"register_argc_argv\"."
#: mod/install.php:357
msgid "This is required for message delivery to work."
msgstr "To jest wymagane do dostarczenia wiadomości do pracy."
#: mod/install.php:359
msgid "PHP register_argc_argv"
msgstr ""
#: mod/install.php:380
msgid ""
"Error: the \"openssl_pkey_new\" function on this system is not able to "
"generate encryption keys"
msgstr "Błąd : funkcja systemu \"openssl_pkey_new\" nie jest w stanie wygenerować klucza szyfrującego ."
#: mod/install.php:381
msgid ""
"If running under Windows, please see "
"\"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."
msgstr "Jeśli korzystasz z Windowsa, proszę odwiedzić \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."
#: mod/install.php:383
msgid "Generate encryption keys"
msgstr "Generuj klucz kodowania"
#: mod/install.php:390
msgid "libCurl PHP module"
msgstr "Moduł libCurl PHP"
#: mod/install.php:391
msgid "GD graphics PHP module"
msgstr "Moduł PHP-GD"
#: mod/install.php:392
msgid "OpenSSL PHP module"
msgstr "Moduł PHP OpenSSL"
#: mod/install.php:393
msgid "mysqli PHP module"
msgstr "Moduł mysql PHP"
#: mod/install.php:394
msgid "mb_string PHP module"
msgstr "Moduł mb_string PHP"
#: mod/install.php:399 mod/install.php:401
msgid "Apache mod_rewrite module"
msgstr "Moduł Apache mod_rewrite"
#: mod/install.php:399
msgid ""
"Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed."
msgstr "Błąd: moduł Apache webserver mod-rewrite jest potrzebny, jednakże nie jest zainstalowany."
#: mod/install.php:407
msgid "Error: libCURL PHP module required but not installed."
msgstr "Błąd: libCURL PHP wymagany moduł, lecz nie zainstalowany."
#: mod/install.php:411
msgid ""
"Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed."
msgstr "Błąd: moduł graficzny GD z PHP potrzebuje wsparcia technicznego JPEG, jednakże on nie jest zainstalowany."
#: mod/install.php:415
msgid "Error: openssl PHP module required but not installed."
msgstr "Błąd: openssl PHP wymagany moduł, lecz nie zainstalowany."
#: mod/install.php:419
msgid "Error: mysqli PHP module required but not installed."
msgstr "Błąd: mysqli PHP wymagany moduł, lecz nie zainstalowany."
#: mod/install.php:423
msgid "Error: mb_string PHP module required but not installed."
msgstr "Błąd: moduł PHP mb_string jest wymagany ale nie jest zainstalowany"
#: mod/install.php:440
msgid ""
"The web installer needs to be able to create a file called \".htconfig.php\""
" in the top folder of your web server and it is unable to do so."
msgstr "Instalator WWW musi być w stanie utworzyć plik o nazwie \". Htconfig.php\" i nie jest w stanie tego zrobić."
#: mod/install.php:441
msgid ""
"This is most often a permission setting, as the web server may not be able "
"to write files in your folder - even if you can."
msgstr ""
#: mod/install.php:442
msgid ""
"At the end of this procedure, we will give you a text to save in a file "
"named .htconfig.php in your Friendica top folder."
msgstr ""
#: mod/install.php:443
msgid ""
"You can alternatively skip this procedure and perform a manual installation."
" Please see the file \"INSTALL.txt\" for instructions."
msgstr ""
#: mod/install.php:446
msgid ".htconfig.php is writable"
msgstr ".htconfig.php jest zapisywalny"
#: mod/install.php:456
msgid ""
"Friendica uses the Smarty3 template engine to render its web views. Smarty3 "
"compiles templates to PHP to speed up rendering."
msgstr ""
#: mod/install.php:457
msgid ""
"In order to store these compiled templates, the web server needs to have "
"write access to the directory view/smarty3/ under the Friendica top level "
"folder."
msgstr ""
#: mod/install.php:458
msgid ""
"Please ensure that the user that your web server runs as (e.g. www-data) has"
" write access to this folder."
msgstr ""
#: mod/install.php:459
msgid ""
"Note: as a security measure, you should give the web server write access to "
"view/smarty3/ only--not the template files (.tpl) that it contains."
msgstr ""
#: mod/install.php:462
msgid "view/smarty3 is writable"
msgstr ""
#: mod/install.php:478
msgid ""
"Url rewrite in .htaccess is not working. Check your server configuration."
msgstr ""
#: mod/install.php:480
msgid "Url rewrite is working"
msgstr ""
#: mod/install.php:489
msgid ""
"The database configuration file \".htconfig.php\" could not be written. "
"Please use the enclosed text to create a configuration file in your web "
"server root."
msgstr "Konfiguracja bazy danych pliku \".htconfig.php\" nie mogła zostać zapisana. Proszę użyć załączonego tekstu, aby utworzyć folder konfiguracyjny w sieci serwera."
#: mod/install.php:528
msgid "<h1>What next</h1>"
msgstr "<h1>Co dalej</h1>"
#: mod/install.php:529
msgid ""
"IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the "
"poller."
msgstr "WAŻNE: Musisz [ręcznie] skonfigurowć zaplanowane zadanie dla poller."
#: mod/wallmessage.php:42 mod/wallmessage.php:112
#, php-format
msgid "Number of daily wall messages for %s exceeded. Message failed."
msgstr "Dzienny limit wiadomości na murze dla %s został przekroczony. Wiadomość została odrzucona."
#: mod/wallmessage.php:59
msgid "Unable to check your home location."
msgstr "Nie można sprawdzić twojej lokalizacji."
#: mod/wallmessage.php:86 mod/wallmessage.php:95
msgid "No recipient."
msgstr "Brak odbiorcy."
#: mod/wallmessage.php:143
#, php-format
msgid ""
"If you wish for %s to respond, please check that the privacy settings on "
"your site allow private mail from unknown senders."
msgstr ""
#: mod/help.php:31
msgid "Help:"
msgstr "Pomoc:"
#: mod/help.php:36 include/nav.php:114
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#: mod/help.php:42 mod/p.php:16 mod/p.php:25 index.php:269
msgid "Not Found"
msgstr "Nie znaleziono"
#: mod/help.php:45 index.php:272
msgid "Page not found."
msgstr "Strona nie znaleziona."
#: mod/dfrn_poll.php:103 mod/dfrn_poll.php:536
#, php-format
msgid "%1$s welcomes %2$s"
msgstr "%1$s witamy %2$s"
#: mod/home.php:35
#, php-format
msgid "Welcome to %s"
msgstr "Witamy w %s"
#: mod/wall_attach.php:83
msgid "Sorry, maybe your upload is bigger than the PHP configuration allows"
msgstr ""
#: mod/wall_attach.php:83
msgid "Or - did you try to upload an empty file?"
msgstr ""
#: mod/wall_attach.php:94
#, php-format
msgid "File exceeds size limit of %s"
msgstr ""
#: mod/wall_attach.php:145 mod/wall_attach.php:161
msgid "File upload failed."
msgstr "Przesyłanie pliku nie powiodło się."
#: mod/match.php:13
msgid "Profile Match"
msgstr "Profil zgodny "
#: mod/match.php:22
msgid "No keywords to match. Please add keywords to your default profile."
msgstr "Brak słów-kluczy do wyszukania. Dodaj słowa-klucze do swojego domyślnego profilu."
#: mod/match.php:64
msgid "is interested in:"
msgstr "interesuje się:"
#: mod/share.php:38
msgid "link"
msgstr "Link"
#: mod/community.php:23
msgid "Not available."
msgstr "Niedostępne."
#: mod/community.php:32 include/nav.php:137 include/nav.php:139
#: view/theme/diabook/theme.php:129
msgid "Community"
msgstr "Społeczność"
#: mod/community.php:62 mod/community.php:71 mod/search.php:192
msgid "No results."
msgstr "Brak wyników."
#: mod/settings.php:34 mod/photos.php:102
msgid "everybody"
msgstr "wszyscy"
#: mod/settings.php:47
msgid "Additional features"
msgstr ""
#: mod/settings.php:53
msgid "Display"
msgstr ""
#: mod/settings.php:60 mod/settings.php:835
msgid "Social Networks"
msgstr ""
#: mod/settings.php:72 include/nav.php:179
msgid "Delegations"
msgstr ""
#: mod/settings.php:78
msgid "Connected apps"
msgstr "Powiązane aplikacje"
#: mod/settings.php:84 mod/uexport.php:85
msgid "Export personal data"
msgstr "Eksportuje dane personalne"
#: mod/settings.php:90
msgid "Remove account"
msgstr "Usuń konto"
#: mod/settings.php:143
msgid "Missing some important data!"
msgstr "Brakuje ważnych danych!"
#: mod/settings.php:256
msgid "Failed to connect with email account using the settings provided."
msgstr "Połączenie z kontem email używając wybranych ustawień nie powiodło się."
#: mod/settings.php:261
msgid "Email settings updated."
msgstr "Zaktualizowano ustawienia email."
#: mod/settings.php:276
msgid "Features updated"
msgstr ""
#: mod/settings.php:339
msgid "Relocate message has been send to your contacts"
msgstr ""
#: mod/settings.php:353 include/user.php:39
msgid "Passwords do not match. Password unchanged."
msgstr "Hasło nie pasuje. Hasło nie zmienione."
#: mod/settings.php:358
msgid "Empty passwords are not allowed. Password unchanged."
msgstr "Brak hasła niedozwolony. Hasło nie zmienione."
#: mod/settings.php:366
msgid "Wrong password."
msgstr "Złe hasło."
#: mod/settings.php:377
msgid "Password changed."
msgstr "Hasło zostało zmianione."
#: mod/settings.php:379
msgid "Password update failed. Please try again."
msgstr "Aktualizacja hasła nie powiodła się. Proszę spróbować ponownie."
#: mod/settings.php:446
msgid " Please use a shorter name."
msgstr "Proszę użyć krótszej nazwy."
#: mod/settings.php:448
msgid " Name too short."
msgstr "Za krótka nazwa."
#: mod/settings.php:457
msgid "Wrong Password"
msgstr "Złe hasło"
#: mod/settings.php:462
msgid " Not valid email."
msgstr "Zły email."
#: mod/settings.php:468
msgid " Cannot change to that email."
msgstr "Nie mogę zmienić na ten email."
#: mod/settings.php:524
msgid "Private forum has no privacy permissions. Using default privacy group."
msgstr ""
#: mod/settings.php:528
msgid "Private forum has no privacy permissions and no default privacy group."
msgstr ""
#: mod/settings.php:558
msgid "Settings updated."
msgstr "Zaktualizowano ustawienia."
#: mod/settings.php:631 mod/settings.php:657 mod/settings.php:693
msgid "Add application"
msgstr "Dodaj aplikacje"
#: mod/settings.php:635 mod/settings.php:661
msgid "Consumer Key"
msgstr "Klucz konsumenta"
#: mod/settings.php:636 mod/settings.php:662
msgid "Consumer Secret"
msgstr "Sekret konsumenta"
#: mod/settings.php:637 mod/settings.php:663
msgid "Redirect"
msgstr "Przekierowanie"
#: mod/settings.php:638 mod/settings.php:664
msgid "Icon url"
msgstr "Adres ikony"
#: mod/settings.php:649
msgid "You can't edit this application."
msgstr "Nie możesz edytować tej aplikacji."
#: mod/settings.php:692
msgid "Connected Apps"
msgstr "Powiązane aplikacje"
#: mod/settings.php:696
msgid "Client key starts with"
msgstr "Klucz klienta zaczyna się od"
#: mod/settings.php:697
msgid "No name"
msgstr "Bez nazwy"
#: mod/settings.php:698
msgid "Remove authorization"
msgstr "Odwołaj upoważnienie"