5 Ревизии (3195d6e125fddbb219a8bde13b588fcafc5fd821)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Pierre Rudloff 3195d6e125 Add API tests преди 2 години
  Tobias Diekershoff 6e313736f4 remove comment преди 2 години
  Tobias Diekershoff c31a54175d comment out use clause преди 2 години
  Tobias Diekershoff 0a58637ace phpunit compat 5.6 vs 7.x преди 2 години
  Pierre Rudloff 9a40f17257 Remove old tests преди 2 години