PL: update to the strings

pull/747/head
Tobias Diekershoff 10 years ago
parent 0972189372
commit 7f36a6fcbd
  1. 65
      view/pl/messages.po
  2. 60
      view/pl/strings.php

@ -25,6 +25,7 @@
# Molka <michalina-korzeniowska@wp.pl>, 2012
# marcin.klessa <nauczyciello@o2.pl>, 2012
# Pitruss <piotr.blonkowski@gmail.com>, 2012-2013
# Oninix <d.exax@hotmail.com>, 2013
# emilia.krawczyk <rightxhere1@gmail.com>, 2012
# rcmaniac <szsargalski@interia.pl>, 2012-2013
msgid ""
@ -32,8 +33,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.friendica.com/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-26 00:01-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-28 09:42+0000\n"
"Last-Translator: Cyryl Sochacki <cyrylsochacki@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-20 22:43+0000\n"
"Last-Translator: Oninix <d.exax@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -2803,7 +2804,7 @@ msgstr "Forum Prywatne"
#: ../../mod/admin.php:206
msgid "Message queues"
msgstr ""
msgstr "Wiadomości"
#: ../../mod/admin.php:211 ../../mod/admin.php:489 ../../mod/admin.php:761
#: ../../mod/admin.php:858 ../../mod/admin.php:900 ../../mod/admin.php:1066
@ -2837,7 +2838,7 @@ msgstr "Ustawienia strony zaktualizowane"
#: ../../mod/admin.php:434 ../../mod/settings.php:793
msgid "No special theme for mobile devices"
msgstr ""
msgstr "Brak specialnego motywu dla urządzeń mobilnych"
#: ../../mod/admin.php:451 ../../mod/contacts.php:330
msgid "Never"
@ -2845,7 +2846,7 @@ msgstr "Nigdy"
#: ../../mod/admin.php:460
msgid "Multi user instance"
msgstr ""
msgstr "Tryb MultiUsera"
#: ../../mod/admin.php:476
msgid "Closed"
@ -2861,15 +2862,15 @@ msgstr "Otwórz"
#: ../../mod/admin.php:482
msgid "No SSL policy, links will track page SSL state"
msgstr ""
msgstr "Brak SSL , linki będą śledzić stan SSL ."
#: ../../mod/admin.php:483
msgid "Force all links to use SSL"
msgstr ""
msgstr "Wymuś by linki używały SSL."
#: ../../mod/admin.php:484
msgid "Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"
msgstr ""
msgstr "Wewnętrzne Certyfikaty , użyj SSL tylko dla linków lokalnych . "
#: ../../mod/admin.php:492 ../../mod/register.php:261
msgid "Registration"
@ -2889,7 +2890,7 @@ msgstr "Zaawansowany"
#: ../../mod/admin.php:496
msgid "Performance"
msgstr ""
msgstr "Ustawienia"
#: ../../mod/admin.php:500
msgid "Site name"
@ -2911,7 +2912,7 @@ msgstr "Motyw systemowy"
msgid ""
"Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' "
"id='cnftheme'>change theme settings</a>"
msgstr ""
msgstr "Domyślny motyw systemu - może być nadpisany przez profil użytkownika <a href='#' id='cnftheme'>zmień ustawienia motywów</a>"
#: ../../mod/admin.php:504
msgid "Mobile system theme"
@ -2923,11 +2924,11 @@ msgstr "Szablon dla mobilnych urządzeń"
#: ../../mod/admin.php:505
msgid "SSL link policy"
msgstr ""
msgstr "polityka SSL"
#: ../../mod/admin.php:505
msgid "Determines whether generated links should be forced to use SSL"
msgstr ""
msgstr "Określa kiedy generowane linki powinny używać wymuszonego SSl."
#: ../../mod/admin.php:506
msgid "'Share' element"
@ -2935,25 +2936,25 @@ msgstr "'Udostępnij' element"
#: ../../mod/admin.php:506
msgid "Activates the bbcode element 'share' for repeating items."
msgstr ""
msgstr "Aktywuje element BBcode 'dziel ' dla powtarzając się części."
#: ../../mod/admin.php:507
msgid "Hide help entry from navigation menu"
msgstr ""
msgstr "Wyłącz pomoc w menu nawigacyjnym "
#: ../../mod/admin.php:507
msgid ""
"Hides the menu entry for the Help pages from the navigation menu. You can "
"still access it calling /help directly."
msgstr ""
msgstr "Chowa pozycje menu dla stron pomocy ze strony nawigacyjnej. Możesz nadal ją wywołać poprzez komendę /help."
#: ../../mod/admin.php:508
msgid "Single user instance"
msgstr ""
msgstr "Tryb SingleUsera"
#: ../../mod/admin.php:508
msgid "Make this instance multi-user or single-user for the named user"
msgstr ""
msgstr "Ustawia tryb multi lub single dla wybranych użytkowników."
#: ../../mod/admin.php:509
msgid "Maximum image size"
@ -2963,7 +2964,7 @@ msgstr "Maksymalny rozmiar zdjęcia"
msgid ""
"Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no "
"limits."
msgstr ""
msgstr "Maksymalny rozmiar w bitach dla wczytywanego obrazu . Domyślnie jest to 0 , co oznacza bez limitu ."
#: ../../mod/admin.php:510
msgid "Maximum image length"
@ -2983,7 +2984,7 @@ msgstr "jakość obrazu JPEG"
msgid ""
"Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is "
"100, which is full quality."
msgstr ""
msgstr "Wczytywanie JPEGS będzie zapisane z tymi ustawieniami jakości [0-100] . Domyslnie jest ustawione 100 co oznacza brak strat jakości . "
#: ../../mod/admin.php:513
msgid "Register policy"
@ -3016,7 +3017,7 @@ msgstr "Konto porzucone od x dni."
msgid ""
"Will not waste system resources polling external sites for abandonded "
"accounts. Enter 0 for no time limit."
msgstr ""
msgstr "Nie będzie marnować zasobów systemu wypytując zewnętrzne strony o opuszczone konta. Ustaw 0 dla braku limitu czasu ."
#: ../../mod/admin.php:517
msgid "Allowed friend domains"
@ -3026,7 +3027,7 @@ msgstr "Dozwolone domeny przyjaciół"
msgid ""
"Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships "
"with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"
msgstr ""
msgstr "Lista domen separowana przecinkami które mogą zaprzyjaźnić się z tą stroną . Wildcards są akceptowane . Pozostaw puste by zezwolić każdej domenie na zapryjaźnienie. "
#: ../../mod/admin.php:518
msgid "Allowed email domains"
@ -3729,11 +3730,11 @@ msgstr "Wprowadź hasło w celu weryfikacji."
#: ../../mod/babel.php:17
msgid "Source (bbcode) text:"
msgstr ""
msgstr "Źródło - tekst (BBcode) :"
#: ../../mod/babel.php:23
msgid "Source (Diaspora) text to convert to BBcode:"
msgstr ""
msgstr "Źródło tekst (Diaspora) by przekonwerterować na BBcode :"
#: ../../mod/babel.php:31
msgid "Source input: "
@ -4683,7 +4684,7 @@ msgstr "Nieprawidłowy adres email."
#: ../../mod/dfrn_request.php:362
msgid "This account has not been configured for email. Request failed."
msgstr ""
msgstr "Te konto nie zostało skonfigurowane do poczty e mail . Niepowodzenie ."
#: ../../mod/dfrn_request.php:458
msgid "Unable to resolve your name at the provided location."
@ -4742,18 +4743,18 @@ msgstr "Potwierdź"
msgid ""
"Please enter your 'Identity Address' from one of the following supported "
"communications networks:"
msgstr ""
msgstr "Proszę podaj swój \"Adres tożsamości \" z jednej z możliwych wspieranych sieci komunikacyjnych ."
#: ../../mod/dfrn_request.php:827
msgid "<strike>Connect as an email follower</strike> (Coming soon)"
msgstr ""
msgstr "<strike>Połącz jako użytkownika e mail (tylko)</strike> (Niebawem)"
#: ../../mod/dfrn_request.php:829
msgid ""
"If you are not yet a member of the free social web, <a "
"href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\">follow this link to find a public"
" Friendica site and join us today</a>."
msgstr ""
msgstr "Jeśli nie jesteś członkiem darmowej sieci społecznościowej <a href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\"> kliknij w ten link by odkryć czym jest Friendica i dołącz do niej dziś </a>."
#: ../../mod/dfrn_request.php:832
msgid "Friend/Connection Request"
@ -4763,7 +4764,7 @@ msgstr "Przyjaciel/Prośba o połączenie"
msgid ""
"Examples: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, "
"testuser@identi.ca"
msgstr ""
msgstr "Przykład : jojo@demo.friendica.com , http://demofriendica.com/profile/jojo , testuser@identi.ca"
#: ../../mod/dfrn_request.php:834
msgid "Please answer the following:"
@ -4787,7 +4788,7 @@ msgstr "StatusNet/Federated Sieć społeczna"
msgid ""
" - please do not use this form. Instead, enter %s into your Diaspora search"
" bar."
msgstr ""
msgstr "- proszę wyraź to inaczej . Zamiast tego ,wprowadź %s do swojej belki wyszukiwarki."
#: ../../mod/dfrn_request.php:844
msgid "Your Identity Address:"
@ -4990,7 +4991,7 @@ msgstr "- wybierz -"
#: ../../mod/update_network.php:22 ../../mod/update_notes.php:41
#: ../../mod/update_profile.php:41
msgid "[Embedded content - reload page to view]"
msgstr ""
msgstr "[Dodatkowa zawartość - odśwież stronę by zobaczyć]"
#: ../../mod/follow.php:27
msgid "Contact added"
@ -6692,12 +6693,12 @@ msgstr "Post dodany pomyślnie"
#: ../../mod/openid.php:24
msgid "OpenID protocol error. No ID returned."
msgstr ""
msgstr "błąd OpenID . Brak zwróconego ID. "
#: ../../mod/openid.php:53
msgid ""
"Account not found and OpenID registration is not permitted on this site."
msgstr ""
msgstr "Nie znaleziono konta i OpenID rejestracja nie jest dopuszczalna na tej stronie."
#: ../../mod/profile_photo.php:44
msgid "Image uploaded but image cropping failed."

@ -651,7 +651,7 @@ $a->strings["Community/Celebrity Account"] = "Konto społeczności/gwiazdy";
$a->strings["Automatic Friend Account"] = "Automatyczny przyjaciel konta";
$a->strings["Blog Account"] = "Konto Bloga";
$a->strings["Private Forum"] = "Forum Prywatne";
$a->strings["Message queues"] = "";
$a->strings["Message queues"] = "Wiadomości";
$a->strings["Administration"] = "Administracja";
$a->strings["Summary"] = "Skrót";
$a->strings["Registered users"] = "Zarejestrowani użytkownicy";
@ -659,50 +659,50 @@ $a->strings["Pending registrations"] = "Rejestracje w toku.";
$a->strings["Version"] = "Wersja";
$a->strings["Active plugins"] = "Aktywne pluginy";
$a->strings["Site settings updated."] = "Ustawienia strony zaktualizowane";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "Brak specialnego motywu dla urządzeń mobilnych";
$a->strings["Never"] = "Nigdy";
$a->strings["Multi user instance"] = "";
$a->strings["Multi user instance"] = "Tryb MultiUsera";
$a->strings["Closed"] = "Zamknięty";
$a->strings["Requires approval"] = "Wymagane zatwierdzenie.";
$a->strings["Open"] = "Otwórz";
$a->strings["No SSL policy, links will track page SSL state"] = "";
$a->strings["Force all links to use SSL"] = "";
$a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"] = "";
$a->strings["No SSL policy, links will track page SSL state"] = "Brak SSL , linki będą śledzić stan SSL .";
$a->strings["Force all links to use SSL"] = "Wymuś by linki używały SSL.";
$a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"] = "Wewnętrzne Certyfikaty , użyj SSL tylko dla linków lokalnych . ";
$a->strings["Registration"] = "Rejestracja";
$a->strings["File upload"] = "Plik załadowano";
$a->strings["Policies"] = "zasady";
$a->strings["Advanced"] = "Zaawansowany";
$a->strings["Performance"] = "";
$a->strings["Performance"] = "Ustawienia";
$a->strings["Site name"] = "Nazwa strony";
$a->strings["Banner/Logo"] = "Logo";
$a->strings["System language"] = "Język systemu";
$a->strings["System theme"] = "Motyw systemowy";
$a->strings["Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' id='cnftheme'>change theme settings</a>"] = "";
$a->strings["Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' id='cnftheme'>change theme settings</a>"] = "Domyślny motyw systemu - może być nadpisany przez profil użytkownika <a href='#' id='cnftheme'>zmień ustawienia motywów</a>";
$a->strings["Mobile system theme"] = "Mobilny motyw systemowy";
$a->strings["Theme for mobile devices"] = "Szablon dla mobilnych urządzeń";
$a->strings["SSL link policy"] = "";
$a->strings["Determines whether generated links should be forced to use SSL"] = "";
$a->strings["SSL link policy"] = "polityka SSL";
$a->strings["Determines whether generated links should be forced to use SSL"] = "Określa kiedy generowane linki powinny używać wymuszonego SSl.";
$a->strings["'Share' element"] = "'Udostępnij' element";
$a->strings["Activates the bbcode element 'share' for repeating items."] = "";
$a->strings["Hide help entry from navigation menu"] = "";
$a->strings["Hides the menu entry for the Help pages from the navigation menu. You can still access it calling /help directly."] = "";
$a->strings["Single user instance"] = "";
$a->strings["Make this instance multi-user or single-user for the named user"] = "";
$a->strings["Activates the bbcode element 'share' for repeating items."] = "Aktywuje element BBcode 'dziel ' dla powtarzając się części.";
$a->strings["Hide help entry from navigation menu"] = "Wyłącz pomoc w menu nawigacyjnym ";
$a->strings["Hides the menu entry for the Help pages from the navigation menu. You can still access it calling /help directly."] = "Chowa pozycje menu dla stron pomocy ze strony nawigacyjnej. Możesz nadal ją wywołać poprzez komendę /help.";
$a->strings["Single user instance"] = "Tryb SingleUsera";
$a->strings["Make this instance multi-user or single-user for the named user"] = "Ustawia tryb multi lub single dla wybranych użytkowników.";
$a->strings["Maximum image size"] = "Maksymalny rozmiar zdjęcia";
$a->strings["Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits."] = "";
$a->strings["Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits."] = "Maksymalny rozmiar w bitach dla wczytywanego obrazu . Domyślnie jest to 0 , co oznacza bez limitu .";
$a->strings["Maximum image length"] = "Maksymalna długość obrazu";
$a->strings["Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. Default is -1, which means no limits."] = "Maksymalna długość najdłuższej strony przesyłanego obrazu w pikselach.\nDomyślnie jest to -1, co oznacza brak limitu.";
$a->strings["JPEG image quality"] = "jakość obrazu JPEG";
$a->strings["Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is 100, which is full quality."] = "";
$a->strings["Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is 100, which is full quality."] = "Wczytywanie JPEGS będzie zapisane z tymi ustawieniami jakości [0-100] . Domyslnie jest ustawione 100 co oznacza brak strat jakości . ";
$a->strings["Register policy"] = "Zarejestruj polisę";
$a->strings["Maximum Daily Registrations"] = "Maksymalnie dziennych rejestracji";
$a->strings["If registration is permitted above, this sets the maximum number of new user registrations to accept per day. If register is set to closed, this setting has no effect."] = "";
$a->strings["Register text"] = "Zarejestruj tekst";
$a->strings["Will be displayed prominently on the registration page."] = "";
$a->strings["Accounts abandoned after x days"] = "Konto porzucone od x dni.";
$a->strings["Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit."] = "";
$a->strings["Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit."] = "Nie będzie marnować zasobów systemu wypytując zewnętrzne strony o opuszczone konta. Ustaw 0 dla braku limitu czasu .";
$a->strings["Allowed friend domains"] = "Dozwolone domeny przyjaciół";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "Lista domen separowana przecinkami które mogą zaprzyjaźnić się z tą stroną . Wildcards są akceptowane . Pozostaw puste by zezwolić każdej domenie na zapryjaźnienie. ";
$a->strings["Allowed email domains"] = "Dozwolone domeny e-mailowe";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "";
$a->strings["Block public"] = "Blokuj publicznie";
@ -862,8 +862,8 @@ $a->strings["Item was not found."] = "Element nie znaleziony.";
$a->strings["Remove My Account"] = "Usuń konto";
$a->strings["This will completely remove your account. Once this has been done it is not recoverable."] = "Kompletne usunięcie konta. Jeżeli zostanie wykonane, konto nie może zostać odzyskane.";
$a->strings["Please enter your password for verification:"] = "Wprowadź hasło w celu weryfikacji.";
$a->strings["Source (bbcode) text:"] = "";
$a->strings["Source (Diaspora) text to convert to BBcode:"] = "";
$a->strings["Source (bbcode) text:"] = "Źródło - tekst (BBcode) :";
$a->strings["Source (Diaspora) text to convert to BBcode:"] = "Źródło tekst (Diaspora) by przekonwerterować na BBcode :";
$a->strings["Source input: "] = "Źródło wejścia:";
$a->strings["bb2html (raw HTML): "] = "bb2html (raw HTML): ";
$a->strings["bb2html: "] = "bb2html: ";
@ -1095,7 +1095,7 @@ $a->strings["Spam protection measures have been invoked."] = "Ochrona przed spam
$a->strings["Friends are advised to please try again in 24 hours."] = "Przyjaciele namawiają do spróbowania za 24h.";
$a->strings["Invalid locator"] = "Niewłaściwy lokalizator ";
$a->strings["Invalid email address."] = "Nieprawidłowy adres email.";
$a->strings["This account has not been configured for email. Request failed."] = "";
$a->strings["This account has not been configured for email. Request failed."] = "Te konto nie zostało skonfigurowane do poczty e mail . Niepowodzenie .";
$a->strings["Unable to resolve your name at the provided location."] = "Nie można rozpoznać twojej nazwy w przewidzianym miejscu.";
$a->strings["You have already introduced yourself here."] = "Już się tu przedstawiłeś.";
$a->strings["Apparently you are already friends with %s."] = "Widocznie jesteście już znajomymi z %s";
@ -1108,16 +1108,16 @@ $a->strings["Hide this contact"] = "Ukryj kontakt";
$a->strings["Welcome home %s."] = "Welcome home %s.";
$a->strings["Please confirm your introduction/connection request to %s."] = "Proszę potwierdzić swój wstęp/prośbę o połączenie do %s.";
$a->strings["Confirm"] = "Potwierdź";
$a->strings["Please enter your 'Identity Address' from one of the following supported communications networks:"] = "";
$a->strings["<strike>Connect as an email follower</strike> (Coming soon)"] = "";
$a->strings["If you are not yet a member of the free social web, <a href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\">follow this link to find a public Friendica site and join us today</a>."] = "";
$a->strings["Please enter your 'Identity Address' from one of the following supported communications networks:"] = "Proszę podaj swój \"Adres tożsamości \" z jednej z możliwych wspieranych sieci komunikacyjnych .";
$a->strings["<strike>Connect as an email follower</strike> (Coming soon)"] = "<strike>Połącz jako użytkownika e mail (tylko)</strike> (Niebawem)";
$a->strings["If you are not yet a member of the free social web, <a href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\">follow this link to find a public Friendica site and join us today</a>."] = "Jeśli nie jesteś członkiem darmowej sieci społecznościowej <a href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\"> kliknij w ten link by odkryć czym jest Friendica i dołącz do niej dziś </a>.";
$a->strings["Friend/Connection Request"] = "Przyjaciel/Prośba o połączenie";
$a->strings["Examples: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@identi.ca"] = "";
$a->strings["Examples: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@identi.ca"] = "Przykład : jojo@demo.friendica.com , http://demofriendica.com/profile/jojo , testuser@identi.ca";
$a->strings["Please answer the following:"] = "Proszę odpowiedzieć na poniższe:";
$a->strings["Does %s know you?"] = "Czy %s Cię zna?";
$a->strings["Add a personal note:"] = "Dodaj osobistą notkę:";
$a->strings["StatusNet/Federated Social Web"] = "StatusNet/Federated Sieć społeczna";
$a->strings[" - please do not use this form. Instead, enter %s into your Diaspora search bar."] = "";
$a->strings[" - please do not use this form. Instead, enter %s into your Diaspora search bar."] = "- proszę wyraź to inaczej . Zamiast tego ,wprowadź %s do swojej belki wyszukiwarki.";
$a->strings["Your Identity Address:"] = "Twój zidentyfikowany adres:";
$a->strings["Submit Request"] = "Wyślij zgłoszenie";
$a->strings["%1\$s is following %2\$s's %3\$s"] = "";
@ -1165,7 +1165,7 @@ $a->strings["Export your account info and contacts. Use this to make a backup of
$a->strings["Export all"] = "Eksportuj wszystko";
$a->strings["Export your accout info, contacts and all your items as json. Could be a very big file, and could take a lot of time. Use this to make a full backup of your account (photos are not exported)"] = "";
$a->strings["- select -"] = "- wybierz -";
$a->strings["[Embedded content - reload page to view]"] = "";
$a->strings["[Embedded content - reload page to view]"] = "[Dodatkowa zawartość - odśwież stronę by zobaczyć]";
$a->strings["Contact added"] = "Kontakt dodany";
$a->strings["This is Friendica, version"] = "To jest Friendica, wersja";
$a->strings["running at web location"] = "otwierane na serwerze";
@ -1552,8 +1552,8 @@ $a->strings["is a fan of yours"] = "jest twoim fanem";
$a->strings["you are a fan of"] = "jesteś fanem";
$a->strings["Search your contacts"] = "Wyszukaj w kontaktach";
$a->strings["Post successful."] = "Post dodany pomyślnie";
$a->strings["OpenID protocol error. No ID returned."] = "";
$a->strings["Account not found and OpenID registration is not permitted on this site."] = "";
$a->strings["OpenID protocol error. No ID returned."] = "błąd OpenID . Brak zwróconego ID. ";
$a->strings["Account not found and OpenID registration is not permitted on this site."] = "Nie znaleziono konta i OpenID rejestracja nie jest dopuszczalna na tej stronie.";
$a->strings["Image uploaded but image cropping failed."] = "Obrazek załadowany, ale oprawanie powiodła się.";
$a->strings["Image size reduction [%s] failed."] = "Redukcja rozmiaru obrazka [%s] nie powiodła się.";
$a->strings["Shift-reload the page or clear browser cache if the new photo does not display immediately."] = "";

Loading…
Cancel
Save