PL: update to the strings

pull/684/merge
Tobias Diekershoff 10 years ago
parent 814ab32334
commit 1732de5c64
  1. 5577
      view/pl/messages.po
  2. 638
      view/pl/strings.php
  3. 2
      view/pl/update_fail_eml.tpl

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -98,87 +98,10 @@ $a->strings["View Photos"] = "Zobacz zdjęcia";
$a->strings["Network Posts"] = "";
$a->strings["Edit Contact"] = "Edytuj kontakt";
$a->strings["Send PM"] = "Wyślij prywatną wiadomość";
$a->strings["prev"] = "poprzedni";
$a->strings["first"] = "pierwszy";
$a->strings["last"] = "ostatni";
$a->strings["next"] = "następny";
$a->strings["newer"] = "nowsze";
$a->strings["older"] = "starsze";
$a->strings["No contacts"] = "Brak kontaktów";
$a->strings["%d Contact"] = array(
0 => "%d kontakt",
1 => "%d kontaktów",
2 => "%d kontakty",
);
$a->strings["View Contacts"] = "widok kontaktów";
$a->strings["Search"] = "Szukaj";
$a->strings["Save"] = "Zapisz";
$a->strings["poke"] = "zaczep";
$a->strings["poked"] = "zaczepiony";
$a->strings["ping"] = "ping";
$a->strings["pinged"] = "";
$a->strings["prod"] = "";
$a->strings["prodded"] = "";
$a->strings["slap"] = "spoliczkuj";
$a->strings["slapped"] = "spoliczkowany";
$a->strings["finger"] = "dotknąć";
$a->strings["fingered"] = "dotknięty";
$a->strings["rebuff"] = "odprawiać";
$a->strings["rebuffed"] = "odprawiony";
$a->strings["happy"] = "szczęśliwy";
$a->strings["sad"] = "smutny";
$a->strings["mellow"] = "spokojny";
$a->strings["tired"] = "zmęczony";
$a->strings["perky"] = "pewny siebie";
$a->strings["angry"] = "wściekły";
$a->strings["stupified"] = "odurzony";
$a->strings["puzzled"] = "zdziwiony";
$a->strings["interested"] = "interesujący";
$a->strings["bitter"] = "zajadły";
$a->strings["cheerful"] = "wesoły";
$a->strings["alive"] = "żywy";
$a->strings["annoyed"] = "irytujący";
$a->strings["anxious"] = "zazdrosny";
$a->strings["cranky"] = "zepsuty";
$a->strings["disturbed"] = "przeszkadzający";
$a->strings["frustrated"] = "rozbity";
$a->strings["motivated"] = "zmotywowany";
$a->strings["relaxed"] = "zrelaksowany";
$a->strings["surprised"] = "zaskoczony";
$a->strings["Monday"] = "Poniedziałek";
$a->strings["Tuesday"] = "Wtorek";
$a->strings["Wednesday"] = "Środa";
$a->strings["Thursday"] = "Czwartek";
$a->strings["Friday"] = "Piątek";
$a->strings["Saturday"] = "Sobota";
$a->strings["Sunday"] = "Niedziela";
$a->strings["January"] = "Styczeń";
$a->strings["February"] = "Luty";
$a->strings["March"] = "Marzec";
$a->strings["April"] = "Kwiecień";
$a->strings["May"] = "Maj";
$a->strings["June"] = "Czerwiec";
$a->strings["July"] = "Lipiec";
$a->strings["August"] = "Sierpień";
$a->strings["September"] = "Wrzesień";
$a->strings["October"] = "Październik";
$a->strings["November"] = "Listopad";
$a->strings["December"] = "Grudzień";
$a->strings["bytes"] = "bajty";
$a->strings["Click to open/close"] = "Kliknij aby otworzyć/zamknąć";
$a->strings["link to source"] = "link do źródła";
$a->strings["default"] = "standardowe";
$a->strings["Select an alternate language"] = "Wybierz alternatywny język";
$a->strings["event"] = "wydarzenie";
$a->strings["photo"] = "zdjęcie";
$a->strings["activity"] = "aktywność";
$a->strings["comment"] = array(
0 => "",
1 => "",
2 => "komentarz",
);
$a->strings["post"] = "post";
$a->strings["Item filed"] = "";
$a->strings["Image/photo"] = "Obrazek/zdjęcie";
$a->strings["<span><a href=\"%s\" target=\"external-link\">%s</a> wrote the following <a href=\"%s\" target=\"external-link\">post</a>"] = "";
$a->strings["$1 wrote:"] = "$1 napisał:";
$a->strings["Encrypted content"] = "";
$a->strings["Visible to everybody"] = "Widoczny dla wszystkich";
$a->strings["show"] = "pokaż";
$a->strings["don't show"] = "nie pokazuj";
@ -186,19 +109,6 @@ $a->strings["Logged out."] = "Wyloguj";
$a->strings["Login failed."] = "Niepowodzenie logowania";
$a->strings["We encountered a problem while logging in with the OpenID you provided. Please check the correct spelling of the ID."] = "";
$a->strings["The error message was:"] = "Komunikat o błędzie:";
$a->strings["Error decoding account file"] = "";
$a->strings["Error! No version data in file! This is not a Friendica account file?"] = "";
$a->strings["Error! I can't import this file: DB schema version is not compatible."] = "";
$a->strings["Error! Cannot check nickname"] = "";
$a->strings["User '%s' already exists on this server!"] = "";
$a->strings["User creation error"] = "";
$a->strings["User profile creation error"] = "";
$a->strings["%d contact not imported"] = array(
0 => "",
1 => "",
2 => "",
);
$a->strings["Done. You can now login with your username and password"] = "Wykonano. Teraz możesz się zalogować z użyciem loginu i hasła.";
$a->strings["l F d, Y \\@ g:i A"] = "";
$a->strings["Starts:"] = "Start:";
$a->strings["Finishes:"] = "Wykończenia:";
@ -231,6 +141,7 @@ $a->strings["Nickname is already registered. Please choose another."] = "Ten log
$a->strings["Nickname was once registered here and may not be re-used. Please choose another."] = "Ten nick był już zarejestrowany na tej stronie i nie może być użyty ponownie.";
$a->strings["SERIOUS ERROR: Generation of security keys failed."] = "POWAŻNY BŁĄD: niepowodzenie podczas tworzenia kluczy zabezpieczeń.";
$a->strings["An error occurred during registration. Please try again."] = "Wystąpił bład podczas rejestracji, Spróbuj ponownie.";
$a->strings["default"] = "standardowe";
$a->strings["An error occurred creating your default profile. Please try again."] = "Wystąpił błąd podczas tworzenia profilu. Spróbuj ponownie.";
$a->strings["Profile Photos"] = "Zdjęcia profilowe";
$a->strings["Unknown | Not categorised"] = "Nieznany | Bez kategori";
@ -286,10 +197,7 @@ $a->strings["%d contact in common"] = array(
);
$a->strings["show more"] = "Pokaż więcej";
$a->strings[" on Last.fm"] = "na Last.fm";
$a->strings["Image/photo"] = "Obrazek/zdjęcie";
$a->strings["<span><a href=\"%s\" target=\"external-link\">%s</a> wrote the following <a href=\"%s\" target=\"external-link\">post</a>"] = "";
$a->strings["$1 wrote:"] = "$1 napisał:";
$a->strings["Encrypted content"] = "";
$a->strings["view full size"] = "Zobacz pełen rozmiar";
$a->strings["Miscellaneous"] = "Różny";
$a->strings["year"] = "rok";
$a->strings["month"] = "miesiąc";
@ -309,7 +217,7 @@ $a->strings["second"] = "sekunda";
$a->strings["seconds"] = "sekundy";
$a->strings["%1\$d %2\$s ago"] = "";
$a->strings["%s's birthday"] = "Urodziny %s";
$a->strings["Happy Birthday %s"] = "";
$a->strings["Happy Birthday %s"] = "Urodziny %s";
$a->strings["Click here to upgrade."] = "Kliknij tu, aby zaktualizować.";
$a->strings["This action exceeds the limits set by your subscription plan."] = "";
$a->strings["This action is not available under your subscription plan."] = "";
@ -317,9 +225,19 @@ $a->strings["(no subject)"] = "(bez tematu)";
$a->strings["noreply"] = "brak odpowiedzi";
$a->strings["%1\$s is now friends with %2\$s"] = "%1\$s jest teraz znajomym z %2\$s";
$a->strings["Sharing notification from Diaspora network"] = "Wspólne powiadomienie z sieci Diaspora";
$a->strings["photo"] = "zdjęcie";
$a->strings["status"] = "status";
$a->strings["%1\$s likes %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s lubi %2\$s's %3\$s";
$a->strings["Attachments:"] = "Załączniki:";
$a->strings["[Name Withheld]"] = "[Nazwa wstrzymana]";
$a->strings["A new person is sharing with you at "] = "";
$a->strings["You have a new follower at "] = "";
$a->strings["Item not found."] = "Element nie znaleziony.";
$a->strings["Do you really want to delete this item?"] = "";
$a->strings["Yes"] = "Tak";
$a->strings["Cancel"] = "Anuluj";
$a->strings["Permission denied."] = "Brak uprawnień.";
$a->strings["Archives"] = "Archiwum";
$a->strings["General Features"] = "";
$a->strings["Multiple Profiles"] = "";
$a->strings["Ability to create multiple profiles"] = "";
@ -359,6 +277,86 @@ $a->strings["Ability to dislike posts/comments"] = "";
$a->strings["Star Posts"] = "";
$a->strings["Ability to mark special posts with a star indicator"] = "";
$a->strings["Cannot locate DNS info for database server '%s'"] = "Nie można zlokalizować serwera DNS dla bazy danych '%s'";
$a->strings["prev"] = "poprzedni";
$a->strings["first"] = "pierwszy";
$a->strings["last"] = "ostatni";
$a->strings["next"] = "następny";
$a->strings["newer"] = "nowsze";
$a->strings["older"] = "starsze";
$a->strings["No contacts"] = "Brak kontaktów";
$a->strings["%d Contact"] = array(
0 => "%d kontakt",
1 => "%d kontaktów",
2 => "%d kontakty",
);
$a->strings["View Contacts"] = "widok kontaktów";
$a->strings["Search"] = "Szukaj";
$a->strings["Save"] = "Zapisz";
$a->strings["poke"] = "zaczep";
$a->strings["poked"] = "zaczepiony";
$a->strings["ping"] = "ping";
$a->strings["pinged"] = "";
$a->strings["prod"] = "";
$a->strings["prodded"] = "";
$a->strings["slap"] = "spoliczkuj";
$a->strings["slapped"] = "spoliczkowany";
$a->strings["finger"] = "dotknąć";
$a->strings["fingered"] = "dotknięty";
$a->strings["rebuff"] = "odprawiać";
$a->strings["rebuffed"] = "odprawiony";
$a->strings["happy"] = "szczęśliwy";
$a->strings["sad"] = "smutny";
$a->strings["mellow"] = "spokojny";
$a->strings["tired"] = "zmęczony";
$a->strings["perky"] = "pewny siebie";
$a->strings["angry"] = "wściekły";
$a->strings["stupified"] = "odurzony";
$a->strings["puzzled"] = "zdziwiony";
$a->strings["interested"] = "interesujący";
$a->strings["bitter"] = "zajadły";
$a->strings["cheerful"] = "wesoły";
$a->strings["alive"] = "żywy";
$a->strings["annoyed"] = "irytujący";
$a->strings["anxious"] = "zazdrosny";
$a->strings["cranky"] = "zepsuty";
$a->strings["disturbed"] = "przeszkadzający";
$a->strings["frustrated"] = "rozbity";
$a->strings["motivated"] = "zmotywowany";
$a->strings["relaxed"] = "zrelaksowany";
$a->strings["surprised"] = "zaskoczony";
$a->strings["Monday"] = "Poniedziałek";
$a->strings["Tuesday"] = "Wtorek";
$a->strings["Wednesday"] = "Środa";
$a->strings["Thursday"] = "Czwartek";
$a->strings["Friday"] = "Piątek";
$a->strings["Saturday"] = "Sobota";
$a->strings["Sunday"] = "Niedziela";
$a->strings["January"] = "Styczeń";
$a->strings["February"] = "Luty";
$a->strings["March"] = "Marzec";
$a->strings["April"] = "Kwiecień";
$a->strings["May"] = "Maj";
$a->strings["June"] = "Czerwiec";
$a->strings["July"] = "Lipiec";
$a->strings["August"] = "Sierpień";
$a->strings["September"] = "Wrzesień";
$a->strings["October"] = "Październik";
$a->strings["November"] = "Listopad";
$a->strings["December"] = "Grudzień";
$a->strings["View Video"] = "";
$a->strings["bytes"] = "bajty";
$a->strings["Click to open/close"] = "Kliknij aby otworzyć/zamknąć";
$a->strings["link to source"] = "link do źródła";
$a->strings["Select an alternate language"] = "Wybierz alternatywny język";
$a->strings["event"] = "wydarzenie";
$a->strings["activity"] = "aktywność";
$a->strings["comment"] = array(
0 => "",
1 => "",
2 => "komentarz",
);
$a->strings["post"] = "post";
$a->strings["Item filed"] = "";
$a->strings["A deleted group with this name was revived. Existing item permissions <strong>may</strong> apply to this group and any future members. If this is not what you intended, please create another group with a different name."] = "";
$a->strings["Default privacy group for new contacts"] = "Domyślne ustawienia prywatności dla nowych kontaktów";
$a->strings["Everybody"] = "Wszyscy";
@ -378,7 +376,7 @@ $a->strings["Select"] = "Wybierz";
$a->strings["Delete"] = "Usuń";
$a->strings["View %s's profile @ %s"] = "Pokaż %s's profil @ %s";
$a->strings["Categories:"] = "Kategorie:";
$a->strings["Filed under:"] = "";
$a->strings["Filed under:"] = "Zapisano pod:";
$a->strings["%s from %s"] = "%s od %s";
$a->strings["View in context"] = "Zobacz w kontekście";
$a->strings["Please wait"] = "Proszę czekać";
@ -425,7 +423,6 @@ $a->strings["CC: email addresses"] = "CC: adresy e-mail";
$a->strings["Public post"] = "Publiczny post";
$a->strings["Example: bob@example.com, mary@example.com"] = "Przykład: bob@example.com, mary@example.com";
$a->strings["Preview"] = "Podgląd";
$a->strings["Cancel"] = "Anuluj";
$a->strings["Post to Groups"] = "";
$a->strings["Post to Contacts"] = "";
$a->strings["Private post"] = "Prywatne posty";
@ -525,17 +522,20 @@ $a->strings["Admin"] = "Administator";
$a->strings["Site setup and configuration"] = "Konfiguracja i ustawienia instancji";
$a->strings["Navigation"] = "";
$a->strings["Site map"] = "Mapa strony";
$a->strings["view full size"] = "Zobacz pełen rozmiar";
$a->strings["Embedded content"] = "Osadzona zawartość";
$a->strings["Embedding disabled"] = "Osadzanie wyłączone";
$a->strings["[Name Withheld]"] = "[Nazwa wstrzymana]";
$a->strings["A new person is sharing with you at "] = "";
$a->strings["You have a new follower at "] = "";
$a->strings["Item not found."] = "Element nie znaleziony.";
$a->strings["Do you really want to delete this item?"] = "";
$a->strings["Yes"] = "Tak";
$a->strings["Permission denied."] = "Brak uprawnień.";
$a->strings["Archives"] = "Archiwum";
$a->strings["Error decoding account file"] = "";
$a->strings["Error! No version data in file! This is not a Friendica account file?"] = "";
$a->strings["Error! Cannot check nickname"] = "";
$a->strings["User '%s' already exists on this server!"] = "";
$a->strings["User creation error"] = "";
$a->strings["User profile creation error"] = "";
$a->strings["%d contact not imported"] = array(
0 => "",
1 => "",
2 => "",
);
$a->strings["Done. You can now login with your username and password"] = "Wykonano. Teraz możesz się zalogować z użyciem loginu i hasła.";
$a->strings["Welcome "] = "Witaj ";
$a->strings["Please upload a profile photo."] = "Proszę dodać zdjęcie profilowe.";
$a->strings["Welcome back "] = "Witaj ponownie ";
@ -620,6 +620,9 @@ $a->strings["Click on a contact to add or remove."] = "Kliknij na kontakt w celu
$a->strings["Visible To"] = "Widoczne dla";
$a->strings["All Contacts (with secure profile access)"] = "Wszystkie kontakty (z bezpiecznym dostępem do profilu)";
$a->strings["Personal Notes"] = "Osobiste notatki";
$a->strings["Public access denied."] = "Publiczny dostęp zabroniony";
$a->strings["Access to this profile has been restricted."] = "Ograniczony dostęp do tego konta";
$a->strings["Item has been removed."] = "Przedmiot został usunięty";
$a->strings["Visit %s's profile [%s]"] = "Obejrzyj %s's profil [%s]";
$a->strings["Edit contact"] = "Edytuj kontakt";
$a->strings["Contacts who are not members of a group"] = "Kontakty spoza członków grupy";
@ -633,6 +636,192 @@ $a->strings["{0} is now friends with %s"] = "{0} jest teraz znajomym %s";
$a->strings["{0} posted"] = "{0} utworzony";
$a->strings["{0} tagged %s's post with #%s"] = "{0} zaznaczony %s'go post z #%s";
$a->strings["{0} mentioned you in a post"] = "{0} wspomniał Cię w swoim wpisie";
$a->strings["Theme settings updated."] = "Ustawienia szablonu zmienione.";
$a->strings["Site"] = "Strona";
$a->strings["Users"] = "Użytkownicy";
$a->strings["Plugins"] = "Wtyczki";
$a->strings["Themes"] = "Temat";
$a->strings["DB updates"] = "Aktualizacje DB";
$a->strings["Logs"] = "Logi";
$a->strings["Plugin Features"] = "Polecane wtyczki";
$a->strings["User registrations waiting for confirmation"] = "Rejestracje użytkownika czekają na potwierdzenie.";
$a->strings["Normal Account"] = "Konto normalne";
$a->strings["Soapbox Account"] = "Konto Soapbox";
$a->strings["Community/Celebrity Account"] = "Konto społeczności/gwiazdy";
$a->strings["Automatic Friend Account"] = "Automatyczny przyjaciel konta";
$a->strings["Blog Account"] = "Konto Bloga";
$a->strings["Private Forum"] = "Forum Prywatne";
$a->strings["Message queues"] = "";
$a->strings["Administration"] = "Administracja";
$a->strings["Summary"] = "Skrót";
$a->strings["Registered users"] = "Zarejestrowani użytkownicy";
$a->strings["Pending registrations"] = "Rejestracje w toku.";
$a->strings["Version"] = "Wersja";
$a->strings["Active plugins"] = "Aktywne pluginy";
$a->strings["Site settings updated."] = "Ustawienia strony zaktualizowane";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "";
$a->strings["Never"] = "Nigdy";
$a->strings["Multi user instance"] = "";
$a->strings["Closed"] = "Zamknięty";
$a->strings["Requires approval"] = "Wymagane zatwierdzenie.";
$a->strings["Open"] = "Otwórz";
$a->strings["No SSL policy, links will track page SSL state"] = "";
$a->strings["Force all links to use SSL"] = "";
$a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"] = "";
$a->strings["Registration"] = "Rejestracja";
$a->strings["File upload"] = "Plik załadowano";
$a->strings["Policies"] = "zasady";
$a->strings["Advanced"] = "Zaawansowany";
$a->strings["Performance"] = "";
$a->strings["Site name"] = "Nazwa strony";
$a->strings["Banner/Logo"] = "Logo";
$a->strings["System language"] = "Język systemu";
$a->strings["System theme"] = "Motyw systemowy";
$a->strings["Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' id='cnftheme'>change theme settings</a>"] = "";
$a->strings["Mobile system theme"] = "Mobilny motyw systemowy";
$a->strings["Theme for mobile devices"] = "Szablon dla mobilnych urządzeń";
$a->strings["SSL link policy"] = "";
$a->strings["Determines whether generated links should be forced to use SSL"] = "";
$a->strings["'Share' element"] = "'Udostępnij' element";
$a->strings["Activates the bbcode element 'share' for repeating items."] = "";
$a->strings["Hide help entry from navigation menu"] = "";
$a->strings["Hides the menu entry for the Help pages from the navigation menu. You can still access it calling /help directly."] = "";
$a->strings["Single user instance"] = "";
$a->strings["Make this instance multi-user or single-user for the named user"] = "";
$a->strings["Maximum image size"] = "Maksymalny rozmiar zdjęcia";
$a->strings["Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits."] = "";
$a->strings["Maximum image length"] = "Maksymalna długość obrazu";
$a->strings["Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. Default is -1, which means no limits."] = "Maksymalna długość najdłuższej strony przesyłanego obrazu w pikselach.\nDomyślnie jest to -1, co oznacza brak limitu.";
$a->strings["JPEG image quality"] = "jakość obrazu JPEG";
$a->strings["Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is 100, which is full quality."] = "";
$a->strings["Register policy"] = "Zarejestruj polisę";
$a->strings["Maximum Daily Registrations"] = "Maksymalnie dziennych rejestracji";
$a->strings["If registration is permitted above, this sets the maximum number of new user registrations to accept per day. If register is set to closed, this setting has no effect."] = "";
$a->strings["Register text"] = "Zarejestruj tekst";
$a->strings["Will be displayed prominently on the registration page."] = "";
$a->strings["Accounts abandoned after x days"] = "Konto porzucone od x dni.";
$a->strings["Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit."] = "";
$a->strings["Allowed friend domains"] = "Dozwolone domeny przyjaciół";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "";
$a->strings["Allowed email domains"] = "Dozwolone domeny e-mailowe";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "";
$a->strings["Block public"] = "Blokuj publicznie";
$a->strings["Check to block public access to all otherwise public personal pages on this site unless you are currently logged in."] = "";
$a->strings["Force publish"] = "Wymuś publikację";
$a->strings["Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory."] = "";
$a->strings["Global directory update URL"] = "";
$a->strings["URL to update the global directory. If this is not set, the global directory is completely unavailable to the application."] = "";
$a->strings["Allow threaded items"] = "";
$a->strings["Allow infinite level threading for items on this site."] = "";
$a->strings["Private posts by default for new users"] = "";
$a->strings["Set default post permissions for all new members to the default privacy group rather than public."] = "";
$a->strings["Don't include post content in email notifications"] = "";
$a->strings["Don't include the content of a post/comment/private message/etc. in the email notifications that are sent out from this site, as a privacy measure."] = "";
$a->strings["Disallow public access to addons listed in the apps menu."] = "";
$a->strings["Checking this box will restrict addons listed in the apps menu to members only."] = "";
$a->strings["Don't embed private images in posts"] = "";
$a->strings["Don't replace locally-hosted private photos in posts with an embedded copy of the image. This means that contacts who receive posts containing private photos will have to authenticate and load each image, which may take a while."] = "";
$a->strings["Block multiple registrations"] = "";
$a->strings["Disallow users to register additional accounts for use as pages."] = "";
$a->strings["OpenID support"] = "Wsparcie OpenID";
$a->strings["OpenID support for registration and logins."] = "";
$a->strings["Fullname check"] = "Sprawdzanie pełnej nazwy";
$a->strings["Force users to register with a space between firstname and lastname in Full name, as an antispam measure"] = "";
$a->strings["UTF-8 Regular expressions"] = "";
$a->strings["Use PHP UTF8 regular expressions"] = "";
$a->strings["Show Community Page"] = "Pokaż stronę społeczności";
$a->strings["Display a Community page showing all recent public postings on this site."] = "";
$a->strings["Enable OStatus support"] = "Włącz wsparcie OStatus";
$a->strings["Provide built-in OStatus (identi.ca, status.net, etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "";
$a->strings["OStatus conversation completion interval"] = "";
$a->strings["How often shall the poller check for new entries in OStatus conversations? This can be a very ressource task."] = "";
$a->strings["Enable Diaspora support"] = "Włączyć obsługę Diaspory";
$a->strings["Provide built-in Diaspora network compatibility."] = "";
$a->strings["Only allow Friendica contacts"] = "Dopuść tylko kontakty Friendrica";
$a->strings["All contacts must use Friendica protocols. All other built-in communication protocols disabled."] = "";
$a->strings["Verify SSL"] = "Weryfikacja SSL";
$a->strings["If you wish, you can turn on strict certificate checking. This will mean you cannot connect (at all) to self-signed SSL sites."] = "";
$a->strings["Proxy user"] = "Użytkownik proxy";
$a->strings["Proxy URL"] = "URL Proxy";
$a->strings["Network timeout"] = "Network timeout";
$a->strings["Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended)."] = "";
$a->strings["Delivery interval"] = "";
$a->strings["Delay background delivery processes by this many seconds to reduce system load. Recommend: 4-5 for shared hosts, 2-3 for virtual private servers. 0-1 for large dedicated servers."] = "";
$a->strings["Poll interval"] = "";
$a->strings["Delay background polling processes by this many seconds to reduce system load. If 0, use delivery interval."] = "";
$a->strings["Maximum Load Average"] = "";
$a->strings["Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default 50."] = "";
$a->strings["Use MySQL full text engine"] = "";
$a->strings["Activates the full text engine. Speeds up search - but can only search for four and more characters."] = "";
$a->strings["Path to item cache"] = "";
$a->strings["Cache duration in seconds"] = "";
$a->strings["How long should the cache files be hold? Default value is 86400 seconds (One day)."] = "";
$a->strings["Path for lock file"] = "";
$a->strings["Temp path"] = "Ścieżka do Temp";
$a->strings["Base path to installation"] = "";
$a->strings["Update has been marked successful"] = "";
$a->strings["Executing %s failed. Check system logs."] = "";
$a->strings["Update %s was successfully applied."] = "";
$a->strings["Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded."] = "";
$a->strings["Update function %s could not be found."] = "";
$a->strings["No failed updates."] = "Brak błędów aktualizacji.";
$a->strings["Failed Updates"] = "Błąd aktualizacji";
$a->strings["This does not include updates prior to 1139, which did not return a status."] = "";
$a->strings["Mark success (if update was manually applied)"] = "";
$a->strings["Attempt to execute this update step automatically"] = "";
$a->strings["%s user blocked/unblocked"] = array(
0 => "",
1 => "",
2 => "",
);
$a->strings["%s user deleted"] = array(
0 => " %s użytkownik usunięty",
1 => " %s użytkownicy usunięci",
2 => " %s usuniętych użytkowników ",
);
$a->strings["User '%s' deleted"] = "Użytkownik '%s' usunięty";
$a->strings["User '%s' unblocked"] = "Użytkownik '%s' odblokowany";
$a->strings["User '%s' blocked"] = "Użytkownik '%s' zablokowany";
$a->strings["select all"] = "Zaznacz wszystko";
$a->strings["User registrations waiting for confirm"] = "zarejestrowany użytkownik czeka na potwierdzenie";
$a->strings["Request date"] = "Data prośby";
$a->strings["Name"] = "Imię";
$a->strings["No registrations."] = "brak rejestracji";
$a->strings["Approve"] = "Zatwierdź";
$a->strings["Deny"] = "Odmów";
$a->strings["Block"] = "Zablokuj";
$a->strings["Unblock"] = "Odblokuj";
$a->strings["Site admin"] = "Administracja stroną";
$a->strings["Account expired"] = "";
$a->strings["Register date"] = "Data rejestracji";
$a->strings["Last login"] = "Ostatnie logowanie";
$a->strings["Last item"] = "Ostatni element";
$a->strings["Account"] = "Konto";
$a->strings["Selected users will be deleted!\\n\\nEverything these users had posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Zaznaczeni użytkownicy zostaną usunięci!\\n\\nWszystko co zamieścili na tej stronie będzie trwale skasowane!\\n\\nJesteś pewien?";
$a->strings["The user {0} will be deleted!\\n\\nEverything this user has posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Użytkownik {0} zostanie usunięty!\\n\\nWszystko co zamieścił na tej stronie będzie trwale skasowane!\\n\\nJesteś pewien?";
$a->strings["Plugin %s disabled."] = "Wtyczka %s wyłączona.";
$a->strings["Plugin %s enabled."] = "Wtyczka %s właczona.";
$a->strings["Disable"] = "Wyłącz";
$a->strings["Enable"] = "Zezwól";
$a->strings["Toggle"] = "Włącz";
$a->strings["Author: "] = "Autor: ";
$a->strings["Maintainer: "] = "";
$a->strings["No themes found."] = "Nie znaleziono tematu.";
$a->strings["Screenshot"] = "Zrzut ekranu";
$a->strings["[Experimental]"] = "[Eksperymentalne]";
$a->strings["[Unsupported]"] = "[Niewspieralne]";
$a->strings["Log settings updated."] = "Zaktualizowano ustawienia logów.";
$a->strings["Clear"] = "Wyczyść";
$a->strings["Enable Debugging"] = "";
$a->strings["Log file"] = "Plik logów";
$a->strings["Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level directory."] = "";
$a->strings["Log level"] = "Poziom logów";
$a->strings["Update now"] = "Aktualizuj teraz";
$a->strings["Close"] = "Zamknij";
$a->strings["FTP Host"] = "Założyciel FTP";
$a->strings["FTP Path"] = "Ścieżka FTP";
$a->strings["FTP User"] = "Użytkownik FTP";
$a->strings["FTP Password"] = "FTP Hasło";
$a->strings["Unable to locate original post."] = "Nie można zlokalizować oryginalnej wiadomości.";
$a->strings["Empty post discarded."] = "Pusty wpis wyrzucony.";
$a->strings["System error. Post not saved."] = "Błąd. Post niezapisany.";
@ -643,7 +832,6 @@ $a->strings["%s posted an update."] = "%s zaktualizował wpis.";
$a->strings["Friends of %s"] = "Znajomy %s";
$a->strings["No friends to display."] = "Brak znajomych do wyświetlenia";
$a->strings["Remove term"] = "Usuń wpis";
$a->strings["Public access denied."] = "Publiczny dostęp zabroniony";
$a->strings["No results."] = "Brak wyników.";
$a->strings["Authorize application connection"] = "Autoryzacja połączenia aplikacji";
$a->strings["Return to your app and insert this Securty Code:"] = "Powróć do swojej aplikacji i wpisz ten Kod Bezpieczeństwa:";
@ -662,7 +850,6 @@ $a->strings["Your OpenID (optional): "] = "Twój OpenID (opcjonalnie):";
$a->strings["Include your profile in member directory?"] = "Czy dołączyć twój profil do katalogu członków?";
$a->strings["Membership on this site is by invitation only."] = "Członkostwo na tej stronie możliwe tylko dzięki zaproszeniu.";
$a->strings["Your invitation ID: "] = "Twoje zaproszenia ID:";
$a->strings["Registration"] = "Rejestracja";
$a->strings["Your Full Name (e.g. Joe Smith): "] = "Imię i nazwisko (np. Jan Kowalski):";
$a->strings["Your Email Address: "] = "Twój adres email:";
$a->strings["Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Your profile address on this site will then be '<strong>nickname@\$sitename</strong>'."] = "Wybierz login. Login musi zaczynać się literą. Adres twojego profilu na tej stronie będzie wyglądać następująco '<strong>login@\$nazwastrony</strong>'.";
@ -708,24 +895,21 @@ $a->strings["You are mutual friends with %s"] = "Jesteś już znajomym z %s";
$a->strings["You are sharing with %s"] = "Współdzielisz z %s";
$a->strings["%s is sharing with you"] = "%s współdzieli z tobą";
$a->strings["Private communications are not available for this contact."] = "Prywatna rozmowa jest niemożliwa dla tego kontaktu";
$a->strings["Never"] = "Nigdy";
$a->strings["(Update was successful)"] = "(Aktualizacja przebiegła pomyślnie)";
$a->strings["(Update was not successful)"] = "(Aktualizacja nie powiodła się)";
$a->strings["Suggest friends"] = "Osoby, które możesz znać";
$a->strings["Network type: %s"] = "Typ sieci: %s";
$a->strings["View all contacts"] = "Zobacz wszystkie kontakty";
$a->strings["Unblock"] = "Odblokuj";
$a->strings["Block"] = "Zablokuj";
$a->strings["Toggle Blocked status"] = "";
$a->strings["Unignore"] = "Odblokuj";
$a->strings["Ignore"] = "Ignoruj";
$a->strings["Toggle Ignored status"] = "";
$a->strings["Unarchive"] = "";
$a->strings["Unarchive"] = "Przywróć z archiwum";
$a->strings["Archive"] = "Archiwum";
$a->strings["Toggle Archive status"] = "";
$a->strings["Repair"] = "Napraw";
$a->strings["Advanced Contact Settings"] = "Zaawansowane ustawienia kontaktów";
$a->strings["Communications lost with this contact!"] = "";
$a->strings["Communications lost with this contact!"] = "Komunikacja przerwana z tym kontaktem!";
$a->strings["Contact Editor"] = "Edytor kontaktów";
$a->strings["Profile Visibility"] = "Widoczność profilu";
$a->strings["Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your profile securely."] = "Wybierz profil, który chcesz bezpiecznie wyświetlić %s";
@ -738,7 +922,6 @@ $a->strings["View conversations"] = "Zobacz rozmowę";
$a->strings["Delete contact"] = "Usuń kontakt";
$a->strings["Last update:"] = "Ostatnia aktualizacja:";
$a->strings["Update public posts"] = "Zaktualizuj publiczne posty";
$a->strings["Update now"] = "Aktualizuj teraz";
$a->strings["Currently blocked"] = "Obecnie zablokowany";
$a->strings["Currently ignored"] = "Obecnie zignorowany";
$a->strings["Currently archived"] = "Obecnie zarchiwizowany";
@ -778,17 +961,18 @@ $a->strings["Email settings updated."] = "Zaktualizowano ustawienia email.";
$a->strings["Features updated"] = "";
$a->strings["Passwords do not match. Password unchanged."] = "Hasło nie pasuje. Hasło nie zmienione.";
$a->strings["Empty passwords are not allowed. Password unchanged."] = "Brak hasła niedozwolony. Hasło nie zmienione.";
$a->strings["Wrong password."] = "";
$a->strings["Password changed."] = "Hasło zostało zmianione.";
$a->strings["Password update failed. Please try again."] = "Aktualizacja hasła nie powiodła się. Proszę spróbować ponownie.";
$a->strings[" Please use a shorter name."] = "Proszę użyć krótszej nazwy.";
$a->strings[" Name too short."] = "Za krótka nazwa.";
$a->strings["Wrong Password"] = "";
$a->strings[" Not valid email."] = "Zły email.";
$a->strings[" Cannot change to that email."] = "Nie mogę zmienić na ten email.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions. Using default privacy group."] = "";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions and no default privacy group."] = "";
$a->strings["Settings updated."] = "Zaktualizowano ustawienia.";
$a->strings["Add application"] = "Dodaj aplikacje";
$a->strings["Name"] = "Imię";
$a->strings["Consumer Key"] = "Klucz konsumenta";
$a->strings["Consumer Secret"] = "Sekret konsumenta";
$a->strings["Redirect"] = "Przekierowanie";
@ -825,7 +1009,6 @@ $a->strings["Action after import:"] = "Akcja po zaimportowaniu:";
$a->strings["Mark as seen"] = "Oznacz jako przeczytane";
$a->strings["Move to folder"] = "Przenieś do folderu";
$a->strings["Move to folder:"] = "Przenieś do folderu:";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "";
$a->strings["Display Settings"] = "Wyświetl ustawienia";
$a->strings["Display Theme:"] = "Wyświetl motyw:";
$a->strings["Mobile Theme:"] = "Mobilny motyw:";
@ -833,6 +1016,7 @@ $a->strings["Update browser every xx seconds"] = "Odświeżaj stronę co xx seku
$a->strings["Minimum of 10 seconds, no maximum"] = "Dolny limit 10 sekund, brak górnego limitu";
$a->strings["Number of items to display per page:"] = "";
$a->strings["Maximum of 100 items"] = "Maksymalnie 100 elementów";
$a->strings["Number of items to display per page when viewed from mobile device:"] = "";
$a->strings["Don't show emoticons"] = "Nie pokazuj emotikonek";
$a->strings["Normal Account Page"] = "";
$a->strings["This account is a normal personal profile"] = "To konto jest normalnym osobistym profilem";
@ -871,6 +1055,9 @@ $a->strings["Password Settings"] = "Ustawienia hasła";
$a->strings["New Password:"] = "Nowe hasło:";
$a->strings["Confirm:"] = "Potwierdź:";
$a->strings["Leave password fields blank unless changing"] = "Pozostaw pola hasła puste, chyba że chcesz je zmienić.";
$a->strings["Current Password:"] = "";
$a->strings["Your current password to confirm the changes"] = "";
$a->strings["Password:"] = "";
$a->strings["Basic Settings"] = "Ustawienia podstawowe";
$a->strings["Email Address:"] = "Adres email:";
$a->strings["Your Timezone:"] = "Twoja strefa czasowa:";
@ -881,8 +1068,8 @@ $a->strings["Maximum Friend Requests/Day:"] = "Maksymalna liczba zaproszeń do g
$a->strings["(to prevent spam abuse)"] = "(aby zapobiec spamowaniu)";
$a->strings["Default Post Permissions"] = "Domyślne prawa dostępu wiadomości";
$a->strings["(click to open/close)"] = "(kliknij by otworzyć/zamknąć)";
$a->strings["Show to Groups"] = "";
$a->strings["Show to Contacts"] = "";
$a->strings["Show to Groups"] = "Pokaż Grupy";
$a->strings["Show to Contacts"] = "Pokaż kontakty";
$a->strings["Default Private Post"] = "";
$a->strings["Default Public Post"] = "";
$a->strings["Default Permissions for New Posts"] = "";
@ -949,7 +1136,7 @@ $a->strings["The ID provided by your system is a duplicate on our system. It sho
$a->strings["Unable to set your contact credentials on our system."] = "Niezdolny do ustalenie tożsamości twoich kontaktów w naszym systemie";
$a->strings["Unable to update your contact profile details on our system"] = "Niezdolny do aktualizacji szczegółowych danych profilowych twoich kontaktów w naszym systemie";
$a->strings["Connection accepted at %s"] = "Połączenie zaakceptowane %s";
$a->strings["%1\$s has joined %2\$s"] = "";
$a->strings["%1\$s has joined %2\$s"] = "%1\$s dołączył/a do %2\$s";
$a->strings["%1\$s welcomes %2\$s"] = "%1\$s witamy %2\$s";
$a->strings["This introduction has already been accepted."] = "To wprowadzenie zostało już zaakceptowane.";
$a->strings["Profile location is not valid or does not contain profile information."] = "Położenie profilu jest niepoprawne lub nie zawiera żadnych informacji.";
@ -1003,183 +1190,11 @@ $a->strings["No suggestions available. If this is a new site, please try again i
$a->strings["Ignore/Hide"] = "Ignoruj/Ukryj";
$a->strings["People Search"] = "Szukaj osób";
$a->strings["No matches"] = "brak dopasowań";
$a->strings["Theme settings updated."] = "Ustawienia szablonu zmienione.";
$a->strings["Site"] = "Strona";
$a->strings["Users"] = "Użytkownicy";
$a->strings["Plugins"] = "Wtyczki";
$a->strings["Themes"] = "Temat";
$a->strings["DB updates"] = "Aktualizacje DB";
$a->strings["Logs"] = "Logi";
$a->strings["Plugin Features"] = "Polecane wtyczki";
$a->strings["User registrations waiting for confirmation"] = "Rejestracje użytkownika czekają na potwierdzenie.";
$a->strings["Normal Account"] = "Konto normalne";
$a->strings["Soapbox Account"] = "Konto Soapbox";
$a->strings["Community/Celebrity Account"] = "Konto społeczności/gwiazdy";
$a->strings["Automatic Friend Account"] = "Automatyczny przyjaciel konta";
$a->strings["Blog Account"] = "Konto Bloga";
$a->strings["Private Forum"] = "Forum Prywatne";
$a->strings["Message queues"] = "";
$a->strings["Administration"] = "Administracja";
$a->strings["Summary"] = "Skrót";
$a->strings["Registered users"] = "Zarejestrowani użytkownicy";
$a->strings["Pending registrations"] = "Rejestracje w toku.";
$a->strings["Version"] = "Wersja";
$a->strings["Active plugins"] = "Aktywne pluginy";
$a->strings["Site settings updated."] = "Ustawienia strony zaktualizowane";
$a->strings["Multi user instance"] = "";
$a->strings["Closed"] = "Zamknięty";
$a->strings["Requires approval"] = "Wymagane zatwierdzenie.";
$a->strings["Open"] = "Otwórz";
$a->strings["No SSL policy, links will track page SSL state"] = "";
$a->strings["Force all links to use SSL"] = "";
$a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"] = "";
$a->strings["File upload"] = "Plik załadowano";
$a->strings["Policies"] = "zasady";
$a->strings["Advanced"] = "Zaawansowany";
$a->strings["Performance"] = "";
$a->strings["Site name"] = "Nazwa strony";
$a->strings["Banner/Logo"] = "Logo";
$a->strings["System language"] = "Język systemu";
$a->strings["System theme"] = "Motyw systemowy";
$a->strings["Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' id='cnftheme'>change theme settings</a>"] = "";
$a->strings["Mobile system theme"] = "";
$a->strings["Theme for mobile devices"] = "Szablon dla mobilnych urządzeń";
$a->strings["SSL link policy"] = "";
$a->strings["Determines whether generated links should be forced to use SSL"] = "";
$a->strings["'Share' element"] = "'Udostępnij' element";
$a->strings["Activates the bbcode element 'share' for repeating items."] = "";
$a->strings["Hide help entry from navigation menu"] = "";
$a->strings["Hides the menu entry for the Help pages from the navigation menu. You can still access it calling /help directly."] = "";
$a->strings["Single user instance"] = "";
$a->strings["Make this instance multi-user or single-user for the named user"] = "";
$a->strings["Maximum image size"] = "Maksymalny rozmiar zdjęcia";
$a->strings["Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits."] = "";
$a->strings["Maximum image length"] = "Maksymalna długość obrazu";
$a->strings["Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. Default is -1, which means no limits."] = "Maksymalna długość najdłuższej strony przesyłanego obrazu w pikselach.\nDomyślnie jest to -1, co oznacza brak limitu.";
$a->strings["JPEG image quality"] = "jakość obrazu JPEG";
$a->strings["Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is 100, which is full quality."] = "";
$a->strings["Register policy"] = "Zarejestruj polisę";
$a->strings["Maximum Daily Registrations"] = "Maksymalnie dziennych rejestracji";
$a->strings["If registration is permitted above, this sets the maximum number of new user registrations to accept per day. If register is set to closed, this setting has no effect."] = "";
$a->strings["Register text"] = "Zarejestruj tekst";
$a->strings["Will be displayed prominently on the registration page."] = "";
$a->strings["Accounts abandoned after x days"] = "Konto porzucone od x dni.";
$a->strings["Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit."] = "";
$a->strings["Allowed friend domains"] = "Dozwolone domeny przyjaciół";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "";
$a->strings["Allowed email domains"] = "Dozwolone domeny e-mailowe";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "";
$a->strings["Block public"] = "Blokuj publicznie";
$a->strings["Check to block public access to all otherwise public personal pages on this site unless you are currently logged in."] = "";
$a->strings["Force publish"] = "Wymuś publikację";
$a->strings["Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory."] = "";
$a->strings["Global directory update URL"] = "";
$a->strings["URL to update the global directory. If this is not set, the global directory is completely unavailable to the application."] = "";
$a->strings["Allow threaded items"] = "";
$a->strings["Allow infinite level threading for items on this site."] = "";
$a->strings["Private posts by default for new users"] = "";
$a->strings["Set default post permissions for all new members to the default privacy group rather than public."] = "";
$a->strings["Don't include post content in email notifications"] = "";
$a->strings["Don't include the content of a post/comment/private message/etc. in the email notifications that are sent out from this site, as a privacy measure."] = "";
$a->strings["Disallow public access to addons listed in the apps menu."] = "";
$a->strings["Checking this box will restrict addons listed in the apps menu to members only."] = "";
$a->strings["Don't embed private images in posts"] = "";
$a->strings["Don't replace locally-hosted private photos in posts with an embedded copy of the image. This means that contacts who receive posts containing private photos will have to authenticate and load each image, which may take a while."] = "";
$a->strings["Block multiple registrations"] = "";
$a->strings["Disallow users to register additional accounts for use as pages."] = "";
$a->strings["OpenID support"] = "Wsparcie OpenID";
$a->strings["OpenID support for registration and logins."] = "";
$a->strings["Fullname check"] = "Sprawdzanie pełnej nazwy";
$a->strings["Force users to register with a space between firstname and lastname in Full name, as an antispam measure"] = "";
$a->strings["UTF-8 Regular expressions"] = "";
$a->strings["Use PHP UTF8 regular expressions"] = "";
$a->strings["Show Community Page"] = "Pokaż stronę społeczności";
$a->strings["Display a Community page showing all recent public postings on this site."] = "";
$a->strings["Enable OStatus support"] = "Włącz wsparcie OStatus";
$a->strings["Provide built-in OStatus (identi.ca, status.net, etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "";
$a->strings["Enable Diaspora support"] = "Włączyć obsługę Diaspory";
$a->strings["Provide built-in Diaspora network compatibility."] = "";
$a->strings["Only allow Friendica contacts"] = "Dopuść tylko kontakty Friendrica";
$a->strings["All contacts must use Friendica protocols. All other built-in communication protocols disabled."] = "";
$a->strings["Verify SSL"] = "Weryfikacja SSL";
$a->strings["If you wish, you can turn on strict certificate checking. This will mean you cannot connect (at all) to self-signed SSL sites."] = "";
$a->strings["Proxy user"] = "Użytkownik proxy";
$a->strings["Proxy URL"] = "URL Proxy";
$a->strings["Network timeout"] = "Network timeout";
$a->strings["Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended)."] = "";
$a->strings["Delivery interval"] = "";
$a->strings["Delay background delivery processes by this many seconds to reduce system load. Recommend: 4-5 for shared hosts, 2-3 for virtual private servers. 0-1 for large dedicated servers."] = "";
$a->strings["Poll interval"] = "";
$a->strings["Delay background polling processes by this many seconds to reduce system load. If 0, use delivery interval."] = "";
$a->strings["Maximum Load Average"] = "";
$a->strings["Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default 50."] = "";
$a->strings["Use MySQL full text engine"] = "";
$a->strings["Activates the full text engine. Speeds up search - but can only search for four and more characters."] = "";
$a->strings["Path to item cache"] = "";
$a->strings["Cache duration in seconds"] = "";
$a->strings["How long should the cache files be hold? Default value is 86400 seconds (One day)."] = "";
$a->strings["Path for lock file"] = "";
$a->strings["Temp path"] = "";
$a->strings["Base path to installation"] = "";
$a->strings["Update has been marked successful"] = "";
$a->strings["Executing %s failed. Check system logs."] = "";
$a->strings["Update %s was successfully applied."] = "";
$a->strings["Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded."] = "";
$a->strings["Update function %s could not be found."] = "";
$a->strings["No failed updates."] = "Brak błędów aktualizacji.";
$a->strings["Failed Updates"] = "Błąd aktualizacji";
$a->strings["This does not include updates prior to 1139, which did not return a status."] = "";
$a->strings["Mark success (if update was manually applied)"] = "";
$a->strings["Attempt to execute this update step automatically"] = "";
$a->strings["%s user blocked/unblocked"] = array(
0 => "",
1 => "",
2 => "",
);
$a->strings["%s user deleted"] = array(
0 => " %s użytkownik usunięty",
1 => " %s użytkownicy usunięci",
2 => " %s usuniętych użytkowników ",
);
$a->strings["User '%s' deleted"] = "Użytkownik '%s' usunięty";
$a->strings["User '%s' unblocked"] = "Użytkownik '%s' odblokowany";
$a->strings["User '%s' blocked"] = "Użytkownik '%s' zablokowany";
$a->strings["select all"] = "Zaznacz wszystko";
$a->strings["User registrations waiting for confirm"] = "zarejestrowany użytkownik czeka na potwierdzenie";
$a->strings["Request date"] = "Data prośby";
$a->strings["No registrations."] = "brak rejestracji";
$a->strings["Approve"] = "Zatwierdź";
$a->strings["Deny"] = "Odmów";
$a->strings["Site admin"] = "Administracja stroną";
$a->strings["Account expired"] = "";
$a->strings["Register date"] = "Data rejestracji";
$a->strings["Last login"] = "Ostatnie logowanie";
$a->strings["Last item"] = "Ostatni element";
$a->strings["Account"] = "Konto";
$a->strings["Selected users will be deleted!\\n\\nEverything these users had posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Zaznaczeni użytkownicy zostaną usunięci!\\n\\nWszystko co zamieścili na tej stronie będzie trwale skasowane!\\n\\nJesteś pewien?";
$a->strings["The user {0} will be deleted!\\n\\nEverything this user has posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Użytkownik {0} zostanie usunięty!\\n\\nWszystko co zamieścił na tej stronie będzie trwale skasowane!\\n\\nJesteś pewien?";
$a->strings["Plugin %s disabled."] = "Wtyczka %s wyłączona.";
$a->strings["Plugin %s enabled."] = "Wtyczka %s właczona.";
$a->strings["Disable"] = "Wyłącz";
$a->strings["Enable"] = "Zezwól";
$a->strings["Toggle"] = "Włącz";
$a->strings["Author: "] = "Autor: ";
$a->strings["Maintainer: "] = "";
$a->strings["No themes found."] = "Nie znaleziono tematu.";
$a->strings["Screenshot"] = "Zrzut ekranu";
$a->strings["[Experimental]"] = "[Eksperymentalne]";
$a->strings["[Unsupported]"] = "[Niewspieralne]";
$a->strings["Log settings updated."] = "";
$a->strings["Clear"] = "Wyczyść";
$a->strings["Debugging"] = "Naprawianie";
$a->strings["Log file"] = "Plik logów";
$a->strings["Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level directory."] = "";
$a->strings["Log level"] = "Poziom logów";
$a->strings["Close"] = "Zamknij";
$a->strings["FTP Host"] = "Założyciel FTP";
$a->strings["FTP Path"] = "Ścieżka FTP";
$a->strings["FTP User"] = "Użytkownik FTP";
$a->strings["FTP Password"] = "FTP Hasło";
$a->strings["No videos selected"] = "";
$a->strings["Access to this item is restricted."] = "Dostęp do tego obiektu jest ograniczony.";
$a->strings["View Album"] = "Zobacz album";
$a->strings["Recent Videos"] = "";
$a->strings["Upload New Videos"] = "";
$a->strings["Tag removed"] = "Tag usunięty";
$a->strings["Remove Item Tag"] = "Usuń pozycję Tag";
$a->strings["Select a tag to remove: "] = "Wybierz tag do usunięcia";
@ -1203,7 +1218,7 @@ $a->strings["Description:"] = "Opis:";
$a->strings["Title:"] = "Tytuł:";
$a->strings["Share this event"] = "Udostępnij te wydarzenie";
$a->strings["Files"] = "Pliki";
$a->strings["Export account"] = "";
$a->strings["Export account"] = "Eksportuj konto";
$a->strings["Export your account info and contacts. Use this to make a backup of your account and/or to move it to another server."] = "";
$a->strings["Export all"] = "Eksportuj wszystko";
$a->strings["Export your accout info, contacts and all your items as json. Could be a very big file, and could take a lot of time. Use this to make a full backup of your account (photos are not exported)"] = "";
@ -1300,7 +1315,7 @@ $a->strings["Your new password is"] = "Twoje nowe hasło to";
$a->strings["Save or copy your new password - and then"] = "Zapisz lub skopiuj swoje nowe hasło - i wtedy";
$a->strings["click here to login"] = "Kliknij tutaj aby zalogować";
$a->strings["Your password may be changed from the <em>Settings</em> page after successful login."] = "Twoje hasło może być zmienione w <em>Ustawieniach</em> po udanym zalogowaniu.";
$a->strings["Your password has been changed at %s"] = "";
$a->strings["Your password has been changed at %s"] = "Twoje hasło zostało zmienione na %s";
$a->strings["Forgot your Password?"] = "Zapomniałeś hasła?";
$a->strings["Enter your email address and submit to have your password reset. Then check your email for further instructions."] = "Wpisz swój adres email i wyślij, aby zresetować hasło. Później sprawdź swojego emaila w celu uzyskania dalszych instrukcji.";
$a->strings["Nickname or Email: "] = "Pseudonim lub Email:";
@ -1366,7 +1381,7 @@ $a->strings["Hide Ignored Requests"] = "Ukryj ignorowane żądania";
$a->strings["Notification type: "] = "Typ zawiadomień:";
$a->strings["Friend Suggestion"] = "Propozycja znajomych";
$a->strings["suggested by %s"] = "zaproponowane przez %s";
$a->strings["Post a new friend activity"] = "";
$a->strings["Post a new friend activity"] = "Pisz o nowej działalności przyjaciela";
$a->strings["if applicable"] = "jeśli odpowiednie";
$a->strings["Claims to be known to you: "] = "Twierdzi, że go znasz:";
$a->strings["yes"] = "tak";
@ -1405,7 +1420,6 @@ $a->strings["a photo"] = "zdjęcie";
$a->strings["Image exceeds size limit of "] = "obrazek przekracza limit rozmiaru";
$a->strings["Image file is empty."] = "Plik obrazka jest pusty.";
$a->strings["No photos selected"] = "Nie zaznaczono zdjęć";
$a->strings["Access to this item is restricted."] = "Dostęp do tego obiektu jest ograniczony.";
$a->strings["You have used %1$.2f Mbytes of %2$.2f Mbytes photo storage."] = "";
$a->strings["Upload Photos"] = "Prześlij zdjęcia";
$a->strings["New album name: "] = "Nazwa nowego albumu:";
@ -1427,8 +1441,8 @@ $a->strings["Private Message"] = "Wiadomość prywatna";
$a->strings["View Full Size"] = "Zobacz w pełnym rozmiarze";
$a->strings["Tags: "] = "Tagi:";
$a->strings["[Remove any tag]"] = "[Usunąć znacznik]";
$a->strings["Rotate CW (right)"] = "";
$a->strings["Rotate CCW (left)"] = "";
$a->strings["Rotate CW (right)"] = "Obróć CW (w prawo)";
$a->strings["Rotate CCW (left)"] = "Obróć CCW (w lewo)";
$a->strings["New album name"] = "Nazwa nowego albumu";
$a->strings["Caption"] = "Zawartość";
$a->strings["Add a Tag"] = "Dodaj tag";
@ -1439,12 +1453,11 @@ $a->strings["I like this (toggle)"] = "Lubię to (zmień)";
$a->strings["I don't like this (toggle)"] = "Nie lubię (zmień)";
$a->strings["This is you"] = "To jesteś ty";
$a->strings["Comment"] = "Komentarz";
$a->strings["View Album"] = "Zobacz album";
$a->strings["Recent Photos"] = "Ostatnio dodane zdjęcia";
$a->strings["Welcome to Friendica"] = "Witamy na Friendica";
$a->strings["New Member Checklist"] = "Lista nowych członków";
$a->strings["We would like to offer some tips and links to help make your experience enjoyable. Click any item to visit the relevant page. A link to this page will be visible from your home page for two weeks after your initial registration and then will quietly disappear."] = "Chcielibyśmy zaproponować kilka porad i linków, które pomogą uczynić twoje doświadczenie przyjemnym. Kliknij dowolny element, aby odwiedzić odpowiednią stronę. Link do tej strony będzie widoczny na stronie głównej przez dwa tygodnie od czasu rejestracji, a następnie zniknie.";
$a->strings["Getting Started"] = "";
$a->strings["Getting Started"] = "Pierwsze kroki";
$a->strings["Friendica Walk-Through"] = "";
$a->strings["On your <em>Quick Start</em> page - find a brief introduction to your profile and network tabs, make some new connections, and find some groups to join."] = "";
$a->strings["Go to Your Settings"] = "Idź do swoich ustawień";
@ -1463,7 +1476,7 @@ $a->strings["Importing Emails"] = "Importuję emaile...";
$a->strings["Enter your email access information on your Connector Settings page if you wish to import and interact with friends or mailing lists from your email INBOX"] = "";
$a->strings["Go to Your Contacts Page"] = "Idź do strony z Twoimi kontaktami";
$a->strings["Your Contacts page is your gateway to managing friendships and connecting with friends on other networks. Typically you enter their address or site URL in the <em>Add New Contact</em> dialog."] = "";
$a->strings["Go to Your Site's Directory"] = "";
$a->strings["Go to Your Site's Directory"] = "Idż do twojej strony";
$a->strings["The Directory page lets you find other people in this network or other federated sites. Look for a <em>Connect</em> or <em>Follow</em> link on their profile page. Provide your own Identity Address if requested."] = "";
$a->strings["Finding New People"] = "Poszukiwanie Nowych Ludzi";
$a->strings["On the side panel of the Contacts page are several tools to find new friends. We can match people by interest, look up people by name or interest, and provide suggestions based on network relationships. On a brand new site, friend suggestions will usually begin to be populated within 24 hours."] = "";
@ -1475,9 +1488,7 @@ $a->strings["Getting Help"] = "Otrzymywanie pomocy";
$a->strings["Go to the Help Section"] = "Idź do części o pomocy";
$a->strings["Our <strong>help</strong> pages may be consulted for detail on other program features and resources."] = "";
$a->strings["Requested profile is not available."] = "Żądany profil jest niedostępny";
$a->strings["Access to this profile has been restricted."] = "Ograniczony dostęp do tego konta";
$a->strings["Tips for New Members"] = "Wskazówki dla nowych użytkowników";
$a->strings["Item has been removed."] = "Przedmiot został usunięty";
$a->strings["Friendica Social Communications Server - Setup"] = "";
$a->strings["Could not connect to database."] = "Nie można nawiązać połączenia z bazą danych";
$a->strings["Could not create table."] = "Nie mogę stworzyć tabeli.";
@ -1588,7 +1599,7 @@ $a->strings["via"] = "przez";
$a->strings["Theme settings"] = "Ustawienia motywu";
$a->strings["Set resize level for images in posts and comments (width and height)"] = "";
$a->strings["Set font-size for posts and comments"] = "Ustaw rozmiar fontów dla postów i komentarzy";
$a->strings["Set theme width"] = "";
$a->strings["Set theme width"] = "Ustaw szerokość motywu";
$a->strings["Color scheme"] = "Zestaw kolorów";
$a->strings["Set line-height for posts and comments"] = "";
$a->strings["Set resolution for middle column"] = "";
@ -1618,6 +1629,7 @@ $a->strings["Left"] = "Lewo";
$a->strings["Center"] = "Środek";
$a->strings["Posts font size"] = "";
$a->strings["Textareas font size"] = "";
$a->strings["toggle mobile"] = "przełącz na mobilny";
$a->strings["Delete this item?"] = "Usunąć ten element?";
$a->strings["show fewer"] = "Pokaż mniej";
$a->strings["Update %s failed. See error logs."] = "";
@ -1646,6 +1658,6 @@ $a->strings["Event Reminders"] = "Przypominacze wydarzeń";
$a->strings["Events this week:"] = "Wydarzenia w tym tygodniu:";
$a->strings["Status Messages and Posts"] = "Status wiadomości i postów";
$a->strings["Profile Details"] = "Szczegóły profilu";
$a->strings["Videos"] = "";
$a->strings["Events and Calendar"] = "Wydarzenia i kalendarz";
$a->strings["Only You Can See This"] = "Tylko ty możesz to zobaczyć";
$a->strings["toggle mobile"] = "przełącz na mobilny";

@ -1,5 +1,5 @@
Hey,
Jestem $sitename.
Jestem $sitename;
Deweloperzy friendica wydali ostatnio aktualizację $update,
ale kiedy próbowałem ją zainstalować, coś poszło nie tak.
To musi być szybko poprawione, ale nie mogę zrobić tego sam. Proszę o kontakt z

Loading…
Cancel
Save