Преглед на файлове

Version 2020.09-dev

tags/2020.09
Tobias Diekershoff преди 3 месеца
родител
ревизия
13a4483c59
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      VERSION
  2. +1
    -1
      boot.php

+ 1
- 1
VERSION Целия файл

@@ -1 +1 @@
2020.07
2020.09-dev

+ 1
- 1
boot.php Целия файл

@@ -38,7 +38,7 @@ use Friendica\Util\DateTimeFormat;

define('FRIENDICA_PLATFORM', 'Friendica');
define('FRIENDICA_CODENAME', 'Red Hot Poker');
define('FRIENDICA_VERSION', '2020.07');
define('FRIENDICA_VERSION', '2020.09-dev');
define('DFRN_PROTOCOL_VERSION', '2.23');
define('NEW_UPDATE_ROUTINE_VERSION', 1170);Зареждане…
Отказ
Запис