advancedcontentfilter addon added HU translation THX Balázs Úr

pull/1060/head
Tobias Diekershoff 2 years ago
parent 46e05158b8
commit e2676eb618

@ -0,0 +1,176 @@
# ADDON advancedcontentfilter
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica advancedcontentfilter addon package.
#
#
# Translators:
# Balázs Úr, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-17 04:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-24 06:41+0000\n"
"Last-Translator: Balázs Úr, 2020\n"
"Language-Team: Hungarian (https://www.transifex.com/Friendica/teams/12172/hu/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hu\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: advancedcontentfilter.php:134
#, php-format
msgid "Filtered by rule: %s"
msgstr "Szűrve a szabály alapján: %s"
#: advancedcontentfilter.php:147 advancedcontentfilter.php:204
msgid "Advanced Content Filter"
msgstr "Speciális tartalomszűrő"
#: advancedcontentfilter.php:203
msgid "Back to Addon Settings"
msgstr "Vissza a bővítménybeállításokhoz"
#: advancedcontentfilter.php:205
msgid "Add a Rule"
msgstr "Szabály hozzáadása"
#: advancedcontentfilter.php:206
msgid "Help"
msgstr "Súgó"
#: advancedcontentfilter.php:207
msgid ""
"Add and manage your personal content filter rules in this screen. Rules have"
" a name and an arbitrary expression that will be matched against post data. "
"For a complete reference of the available operations and variables, check "
"the <a href=\"advancedcontentfilter/help\">help page</a>."
msgstr ""
"Személyes tartalomszűrő szabályok hozzáadása és kezelése ezen a képernyőn. A"
" szabályoknak van nevük és egy tetszőleges kifejezésük, amely illesztve lesz"
" a bejegyzés adatára. Az elérhető műveletek és változók teljes "
"hivatkozásáért nézze meg a <a "
"href=\"advancedcontentfilter/help\">súgóoldalt</a>."
#: advancedcontentfilter.php:208
msgid "Your rules"
msgstr "Az Ön szabályai"
#: advancedcontentfilter.php:209
msgid ""
"You have no rules yet! Start adding one by clicking on the button above next"
" to the title."
msgstr ""
"Még nincsenek szabályai! Kezdje meg egy szabály hozzáadását a cím mellett "
"lévő fenti gombra kattintva."
#: advancedcontentfilter.php:210
msgid "Disabled"
msgstr "Letiltva"
#: advancedcontentfilter.php:211
msgid "Enabled"
msgstr "Engedélyezve"
#: advancedcontentfilter.php:212
msgid "Disable this rule"
msgstr "A szabály letiltása"
#: advancedcontentfilter.php:213
msgid "Enable this rule"
msgstr "A szabály engedélyezése"
#: advancedcontentfilter.php:214
msgid "Edit this rule"
msgstr "A szabály szerkesztése"
#: advancedcontentfilter.php:215
msgid "Edit the rule"
msgstr "A szabály szerkesztése"
#: advancedcontentfilter.php:216
msgid "Save this rule"
msgstr "A szabály mentése"
#: advancedcontentfilter.php:217
msgid "Delete this rule"
msgstr "A szabály törlése"
#: advancedcontentfilter.php:218
msgid "Rule"
msgstr "Szabály"
#: advancedcontentfilter.php:219
msgid "Close"
msgstr "Bezárás"
#: advancedcontentfilter.php:220
msgid "Add new rule"
msgstr "Új szabály hozzáadása"
#: advancedcontentfilter.php:221
msgid "Rule Name"
msgstr "Szabály neve"
#: advancedcontentfilter.php:222
msgid "Rule Expression"
msgstr "Szabály kifejezése"
#: advancedcontentfilter.php:223
msgid ""
"<p>Examples:</p><ul><li><pre>author_link == "
"'https://friendica.mrpetovan.com/profile/hypolite'</pre></li><li>tags</li></ul>"
msgstr ""
"<p>Példák:</p><ul><li><pre>author_link == "
"'https://friendica.mrpetovan.com/profile/hypolite'</pre></li><li>tags</li></ul>"
#: advancedcontentfilter.php:224
msgid "Cancel"
msgstr "Mégse"
#: advancedcontentfilter.php:290 advancedcontentfilter.php:301
#: advancedcontentfilter.php:312 advancedcontentfilter.php:346
#: advancedcontentfilter.php:375 advancedcontentfilter.php:396
msgid "You must be logged in to use this method"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie a módszer használatához"
#: advancedcontentfilter.php:316 advancedcontentfilter.php:350
#: advancedcontentfilter.php:379
msgid "Invalid form security token, please refresh the page."
msgstr "Érvénytelen űrlap biztonsági token. Frissítse az oldalt."
#: advancedcontentfilter.php:328
msgid "The rule name and expression are required."
msgstr "A szabály neve és kifejezése kötelező."
#: advancedcontentfilter.php:340
msgid "Rule successfully added"
msgstr "A szabály sikeresen hozzáadva"
#: advancedcontentfilter.php:354 advancedcontentfilter.php:383
msgid "Rule doesn't exist or doesn't belong to you."
msgstr "A szabály nem létezik vagy nem Önhöz tatozik."
#: advancedcontentfilter.php:369
msgid "Rule successfully updated"
msgstr "A szabály sikeresen frissítve"
#: advancedcontentfilter.php:390
msgid "Rule successfully deleted"
msgstr "A szabály sikeresen törölve"
#: advancedcontentfilter.php:400
msgid "Missing argument: guid."
msgstr "Hiányzó argumentum: guid."
#: advancedcontentfilter.php:406
#, php-format
msgid "Unknown post with guid: %s"
msgstr "Ismeretlen bejegyzés a következő guid azonosítóval: %s"
#: src/middlewares.php:28
msgid "Method not found"
msgstr "A módszer nem található"

@ -0,0 +1,41 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_hu")) {
function string_plural_select_hu($n){
$n = intval($n);
return ($n != 1);;
}}
;
$a->strings["Filtered by rule: %s"] = "Szűrve a szabály alapján: %s";
$a->strings["Advanced Content Filter"] = "Speciális tartalomszűrő";
$a->strings["Back to Addon Settings"] = "Vissza a bővítménybeállításokhoz";
$a->strings["Add a Rule"] = "Szabály hozzáadása";
$a->strings["Help"] = "Súgó";
$a->strings["Add and manage your personal content filter rules in this screen. Rules have a name and an arbitrary expression that will be matched against post data. For a complete reference of the available operations and variables, check the <a href=\"advancedcontentfilter/help\">help page</a>."] = "Személyes tartalomszűrő szabályok hozzáadása és kezelése ezen a képernyőn. A szabályoknak van nevük és egy tetszőleges kifejezésük, amely illesztve lesz a bejegyzés adatára. Az elérhető műveletek és változók teljes hivatkozásáért nézze meg a <a href=\"advancedcontentfilter/help\">súgóoldalt</a>.";
$a->strings["Your rules"] = "Az Ön szabályai";
$a->strings["You have no rules yet! Start adding one by clicking on the button above next to the title."] = "Még nincsenek szabályai! Kezdje meg egy szabály hozzáadását a cím mellett lévő fenti gombra kattintva.";
$a->strings["Disabled"] = "Letiltva";
$a->strings["Enabled"] = "Engedélyezve";
$a->strings["Disable this rule"] = "A szabály letiltása";
$a->strings["Enable this rule"] = "A szabály engedélyezése";
$a->strings["Edit this rule"] = "A szabály szerkesztése";
$a->strings["Edit the rule"] = "A szabály szerkesztése";
$a->strings["Save this rule"] = "A szabály mentése";
$a->strings["Delete this rule"] = "A szabály törlése";
$a->strings["Rule"] = "Szabály";
$a->strings["Close"] = "Bezárás";
$a->strings["Add new rule"] = "Új szabály hozzáadása";
$a->strings["Rule Name"] = "Szabály neve";
$a->strings["Rule Expression"] = "Szabály kifejezése";
$a->strings["<p>Examples:</p><ul><li><pre>author_link == 'https://friendica.mrpetovan.com/profile/hypolite'</pre></li><li>tags</li></ul>"] = "<p>Példák:</p><ul><li><pre>author_link == 'https://friendica.mrpetovan.com/profile/hypolite'</pre></li><li>tags</li></ul>";
$a->strings["Cancel"] = "Mégse";
$a->strings["You must be logged in to use this method"] = "Bejelentkezve kell lennie a módszer használatához";
$a->strings["Invalid form security token, please refresh the page."] = "Érvénytelen űrlap biztonsági token. Frissítse az oldalt.";
$a->strings["The rule name and expression are required."] = "A szabály neve és kifejezése kötelező.";
$a->strings["Rule successfully added"] = "A szabály sikeresen hozzáadva";
$a->strings["Rule doesn't exist or doesn't belong to you."] = "A szabály nem létezik vagy nem Önhöz tatozik.";
$a->strings["Rule successfully updated"] = "A szabály sikeresen frissítve";
$a->strings["Rule successfully deleted"] = "A szabály sikeresen törölve";
$a->strings["Missing argument: guid."] = "Hiányzó argumentum: guid.";
$a->strings["Unknown post with guid: %s"] = "Ismeretlen bejegyzés a következő guid azonosítóval: %s";
$a->strings["Method not found"] = "A módszer nem található";
Loading…
Cancel
Save