SV addon translation update THX Kristoffer Grundström

pull/1231/head
Tobias Diekershoff 1 year ago
parent 5a236d72b6
commit 631b456755

@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-17 04:04+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:13-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-24 06:41+0000\n"
"Last-Translator: Bjoessi <torbjorn.andersson@syte.se>, 2019\n"
"Language-Team: Swedish (https://www.transifex.com/Friendica/teams/12172/sv/)\n"
@ -21,44 +21,40 @@ msgstr ""
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: advancedcontentfilter.php:134
#: advancedcontentfilter.php:154
#, php-format
msgid "Filtered by rule: %s"
msgstr "Filtrerat efter regel: %s"
#: advancedcontentfilter.php:147 advancedcontentfilter.php:204
#: advancedcontentfilter.php:170 advancedcontentfilter.php:225
msgid "Advanced Content Filter"
msgstr "Avancerat innehållsfiter"
#: advancedcontentfilter.php:203
#: advancedcontentfilter.php:224
msgid "Back to Addon Settings"
msgstr "TIllbaka till Tilläggsinställningar"
#: advancedcontentfilter.php:205
#: advancedcontentfilter.php:226
msgid "Add a Rule"
msgstr "Lägg till en regel"
#: advancedcontentfilter.php:206
#: advancedcontentfilter.php:227
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
#: advancedcontentfilter.php:207
#: advancedcontentfilter.php:228
msgid ""
"Add and manage your personal content filter rules in this screen. Rules have"
" a name and an arbitrary expression that will be matched against post data. "
"For a complete reference of the available operations and variables, check "
"the <a href=\"advancedcontentfilter/help\">help page</a>."
"the help page."
msgstr ""
"Lägg till och hantera dina personliga regler för innehållsfilter i det här "
"fönstret. Regler har ett namn och ett valfritt uttryck och kommer jämföras "
"mot inläggets innehåll. Förteckning av alla operander och variabler finns "
"att hitta på <a href=\"advancedcontentfilter/help\">hjälpsidan</a>."
#: advancedcontentfilter.php:208
#: advancedcontentfilter.php:229
msgid "Your rules"
msgstr "Dina regler"
#: advancedcontentfilter.php:209
#: advancedcontentfilter.php:230
msgid ""
"You have no rules yet! Start adding one by clicking on the button above next"
" to the title."
@ -66,110 +62,102 @@ msgstr ""
"Du har inga regler än! Lägg till regler genom att klicka på knappen ovanför,"
" bredvid överskriften."
#: advancedcontentfilter.php:210
#: advancedcontentfilter.php:231
msgid "Disabled"
msgstr "Inaktiverad"
#: advancedcontentfilter.php:211
#: advancedcontentfilter.php:232
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"
#: advancedcontentfilter.php:212
#: advancedcontentfilter.php:233
msgid "Disable this rule"
msgstr "Inaktivera den här regeln"
#: advancedcontentfilter.php:213
#: advancedcontentfilter.php:234
msgid "Enable this rule"
msgstr "Aktivera den här regeln"
#: advancedcontentfilter.php:214
#: advancedcontentfilter.php:235
msgid "Edit this rule"
msgstr "Redigera den här regeln"
#: advancedcontentfilter.php:215
#: advancedcontentfilter.php:236
msgid "Edit the rule"
msgstr "Redigera den här regeln"
#: advancedcontentfilter.php:216
#: advancedcontentfilter.php:237
msgid "Save this rule"
msgstr "Spara den här regeln"
#: advancedcontentfilter.php:217
#: advancedcontentfilter.php:238
msgid "Delete this rule"
msgstr "Ta bort den här regeln"
#: advancedcontentfilter.php:218
#: advancedcontentfilter.php:239
msgid "Rule"
msgstr "Regel"
#: advancedcontentfilter.php:219
#: advancedcontentfilter.php:240
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: advancedcontentfilter.php:220
#: advancedcontentfilter.php:241
msgid "Add new rule"
msgstr "Lägg till ny regel"
#: advancedcontentfilter.php:221
#: advancedcontentfilter.php:242
msgid "Rule Name"
msgstr "Regelnamn"
#: advancedcontentfilter.php:222
#: advancedcontentfilter.php:243
msgid "Rule Expression"
msgstr "Regeluttryck"
#: advancedcontentfilter.php:223
msgid ""
"<p>Examples:</p><ul><li><pre>author_link == "
"'https://friendica.mrpetovan.com/profile/hypolite'</pre></li><li>tags</li></ul>"
msgstr ""
"<p>Exempel:</p><ul><li><pre>author_link == "
"'https://friendica.mrpetovan.com/profile/hypolite'</pre></li><li>taggar</li></ul>"
#: advancedcontentfilter.php:224
#: advancedcontentfilter.php:244
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: advancedcontentfilter.php:290 advancedcontentfilter.php:301
#: advancedcontentfilter.php:312 advancedcontentfilter.php:346
#: advancedcontentfilter.php:375 advancedcontentfilter.php:396
#: advancedcontentfilter.php:312 advancedcontentfilter.php:323
#: advancedcontentfilter.php:334 advancedcontentfilter.php:370
#: advancedcontentfilter.php:401 advancedcontentfilter.php:424
msgid "You must be logged in to use this method"
msgstr "Du måste vara inloggad för att använda den här funktionen"
#: advancedcontentfilter.php:316 advancedcontentfilter.php:350
#: advancedcontentfilter.php:379
#: advancedcontentfilter.php:338 advancedcontentfilter.php:374
#: advancedcontentfilter.php:405
msgid "Invalid form security token, please refresh the page."
msgstr "Felaktigt säkerhetsformulärstecken, vänligen uppdatera sidan."
#: advancedcontentfilter.php:328
#: advancedcontentfilter.php:350
msgid "The rule name and expression are required."
msgstr "Regelns namn och uttryck krävs."
#: advancedcontentfilter.php:340
#: advancedcontentfilter.php:364
msgid "Rule successfully added"
msgstr "Regeln kunde läggas till"
#: advancedcontentfilter.php:354 advancedcontentfilter.php:383
#: advancedcontentfilter.php:378 advancedcontentfilter.php:409
msgid "Rule doesn't exist or doesn't belong to you."
msgstr "Regeln finns inte eller tillhör inte dig."
#: advancedcontentfilter.php:369
#: advancedcontentfilter.php:395
msgid "Rule successfully updated"
msgstr "Uppdatering av regel lyckades"
#: advancedcontentfilter.php:390
#: advancedcontentfilter.php:418
msgid "Rule successfully deleted"
msgstr "Borttagning av regel lyckades"
#: advancedcontentfilter.php:400
#: advancedcontentfilter.php:428
msgid "Missing argument: guid."
msgstr "Argument saknas: guid."
#: advancedcontentfilter.php:406
#: advancedcontentfilter.php:436
#, php-format
msgid "Unknown post with guid: %s"
msgstr "Okänt inlägg med guid: %s"
#: src/middlewares.php:28
#: src/middlewares.php:49
msgid "Method not found"
msgstr "Metod hittades inte"

@ -10,7 +10,6 @@ $a->strings['Advanced Content Filter'] = 'Avancerat innehållsfiter';
$a->strings['Back to Addon Settings'] = 'TIllbaka till Tilläggsinställningar';
$a->strings['Add a Rule'] = 'Lägg till en regel';
$a->strings['Help'] = 'Hjälp';
$a->strings['Add and manage your personal content filter rules in this screen. Rules have a name and an arbitrary expression that will be matched against post data. For a complete reference of the available operations and variables, check the <a href="advancedcontentfilter/help">help page</a>.'] = 'Lägg till och hantera dina personliga regler för innehållsfilter i det här fönstret. Regler har ett namn och ett valfritt uttryck och kommer jämföras mot inläggets innehåll. Förteckning av alla operander och variabler finns att hitta på <a href="advancedcontentfilter/help">hjälpsidan</a>.';
$a->strings['Your rules'] = 'Dina regler';
$a->strings['You have no rules yet! Start adding one by clicking on the button above next to the title.'] = 'Du har inga regler än! Lägg till regler genom att klicka på knappen ovanför, bredvid överskriften.';
$a->strings['Disabled'] = 'Inaktiverad';
@ -26,7 +25,6 @@ $a->strings['Close'] = 'Stäng';
$a->strings['Add new rule'] = 'Lägg till ny regel';
$a->strings['Rule Name'] = 'Regelnamn';
$a->strings['Rule Expression'] = 'Regeluttryck';
$a->strings['<p>Examples:</p><ul><li><pre>author_link == \'https://friendica.mrpetovan.com/profile/hypolite\'</pre></li><li>tags</li></ul>'] = '<p>Exempel:</p><ul><li><pre>author_link == \'https://friendica.mrpetovan.com/profile/hypolite\'</pre></li><li>taggar</li></ul>';
$a->strings['Cancel'] = 'Avbryt';
$a->strings['You must be logged in to use this method'] = 'Du måste vara inloggad för att använda den här funktionen';
$a->strings['Invalid form security token, please refresh the page.'] = 'Felaktigt säkerhetsformulärstecken, vänligen uppdatera sidan.';

@ -4,16 +4,16 @@
#
#
# Translators:
# Jonatan Nyberg, 2017
# efef6ec5b435a041fce803c7f8af77d2_2341d43, 2017
# Tim Stahel <transifex@swedneck.xyz>, 2018
# Bjoessi <torbjorn.andersson@syte.se>, 2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 09:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-04 20:32+0000\n"
"Last-Translator: Bjoessi <torbjorn.andersson@syte.se>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 18:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-04 08:29+0000\n"
"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -21,48 +21,49 @@ msgstr ""
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: blackout.php:101
#: blackout.php:97
msgid ""
"The end-date is prior to the start-date of the blackout, you should fix this"
msgstr "Slutdatumet ligger före startdatumet för nedsläckningen, du bör rätta detta."
"The end-date is prior to the start-date of the blackout, you should fix "
"this."
msgstr ""
#: blackout.php:103
#: blackout.php:99
#, php-format
msgid ""
"Please double check that the current settings for the blackout. Begin will "
"be <strong>%s</strong> and it will end <strong>%s</strong>."
msgstr "Vänligen försäkra dig om att inställningarna för nedsläckningen är korrekt. Början <strong>%s</strong> och slut <strong>%s</strong>."
"Please double check the current settings for the blackout. It will begin on "
"<strong>%s</strong> and end on <strong>%s</strong>."
msgstr ""
#: blackout.php:106
#: blackout.php:102
msgid "Save Settings"
msgstr "Spara inställningar"
#: blackout.php:107
#: blackout.php:103
msgid "Redirect URL"
msgstr "Omdirigera URL"
#: blackout.php:107
msgid "all your visitors from the web will be redirected to this URL"
msgstr "alla dina besökare från webben kommer omdirigeras till denna URL"
#: blackout.php:103
msgid "All your visitors from the web will be redirected to this URL."
msgstr ""
#: blackout.php:108
#: blackout.php:104
msgid "Begin of the Blackout"
msgstr "Start på nedsläckningen"
#: blackout.php:108
#: blackout.php:104
msgid ""
"Format is <tt>YYYY-MM-DD hh:mm</tt>; <em>YYYY</em> year, <em>MM</em> month, "
"<em>DD</em> day, <em>hh</em> hour and <em>mm</em> minute."
msgstr "Formatet är <tt>ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm</tt>; <em>ÅÅÅÅ</em> år, <em>MM</em> månad, <em>DD</em> dag, <em>tt</em> timme och <em>mm</em> minut."
#: blackout.php:109
#: blackout.php:105
msgid "End of the Blackout"
msgstr "Slut på nedsläckningen"
#: blackout.php:111
#: blackout.php:107
msgid ""
"<strong>Note</strong>: The redirect will be active from the moment you press"
" the submit button. Users currently logged in will <strong>not</strong> be "
"thrown out but can't login again after logging out should the blackout is "
"thrown out but can't login again after logging out while the blackout is "
"still in place."
msgstr "<strong>Observera</strong>: Hänvisningen kommer att träda i kraft när du trycker på skicka-knappen. Användare som just nu är inloggade kommer <strong>inte</strong> bli utkastade men kan inte logga in igen efter utloggning om nedsläckningen fortfarande är i kraft. "
msgstr ""

@ -5,12 +5,8 @@ function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}
$a->strings['The end-date is prior to the start-date of the blackout, you should fix this'] = 'Slutdatumet ligger före startdatumet för nedsläckningen, du bör rätta detta.';
$a->strings['Please double check that the current settings for the blackout. Begin will be <strong>%s</strong> and it will end <strong>%s</strong>.'] = 'Vänligen försäkra dig om att inställningarna för nedsläckningen är korrekt. Början <strong>%s</strong> och slut <strong>%s</strong>.';
$a->strings['Save Settings'] = 'Spara inställningar';
$a->strings['Redirect URL'] = 'Omdirigera URL';
$a->strings['all your visitors from the web will be redirected to this URL'] = 'alla dina besökare från webben kommer omdirigeras till denna URL';
$a->strings['Begin of the Blackout'] = 'Start på nedsläckningen';
$a->strings['Format is <tt>YYYY-MM-DD hh:mm</tt>; <em>YYYY</em> year, <em>MM</em> month, <em>DD</em> day, <em>hh</em> hour and <em>mm</em> minute.'] = 'Formatet är <tt>ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm</tt>; <em>ÅÅÅÅ</em> år, <em>MM</em> månad, <em>DD</em> dag, <em>tt</em> timme och <em>mm</em> minut.';
$a->strings['End of the Blackout'] = 'Slut på nedsläckningen';
$a->strings['<strong>Note</strong>: The redirect will be active from the moment you press the submit button. Users currently logged in will <strong>not</strong> be thrown out but can\'t login again after logging out should the blackout is still in place.'] = '<strong>Observera</strong>: Hänvisningen kommer att träda i kraft när du trycker på skicka-knappen. Användare som just nu är inloggade kommer <strong>inte</strong> bli utkastade men kan inte logga in igen efter utloggning om nedsläckningen fortfarande är i kraft. ';

@ -9,9 +9,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-17 10:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-20 07:51+0000\n"
"Last-Translator: Bjoessi <torbjorn.andersson@syte.se>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:13-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2021-12-22 15:27+0000\n"
"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -19,41 +19,29 @@ msgstr ""
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: blockem.php:54 blockem.php:58
msgid "Blockem"
msgstr "BLOCKEM"
#: blockem.php:62
#: blockem.php:39
msgid ""
"Hides user's content by collapsing posts. Also replaces their avatar with "
"generic image."
msgstr "Döljer användares inlägg genom sammanslagning nedåt. Användarens profilbild ersätts med en standardbild."
#: blockem.php:63
#: blockem.php:40
msgid "Comma separated profile URLS:"
msgstr "Kommaseparerade profiladresser:"
#: blockem.php:67
msgid "Save Settings"
msgstr "Spara inställningar"
#: blockem.php:81
msgid "BLOCKEM Settings saved."
msgstr "BLOCKEM Inställningar sparade."
#: blockem.php:45
msgid "Blockem"
msgstr "BLOCKEM"
#: blockem.php:143
#: blockem.php:120
#, php-format
msgid "Filtered user: %s"
msgstr "Filtrerat på användare:%s"
#: blockem.php:202
#: blockem.php:183
msgid "Unblock Author"
msgstr "Avblockera författare"
#: blockem.php:204
#: blockem.php:185
msgid "Block Author"
msgstr "Blockera författare"
#: blockem.php:244
msgid "blockem settings updated"
msgstr "BLOCKEM Inställningar uppdaterade"

@ -5,12 +5,9 @@ function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}
$a->strings['Blockem'] = 'BLOCKEM';
$a->strings['Hides user\'s content by collapsing posts. Also replaces their avatar with generic image.'] = 'Döljer användares inlägg genom sammanslagning nedåt. Användarens profilbild ersätts med en standardbild.';
$a->strings['Comma separated profile URLS:'] = 'Kommaseparerade profiladresser:';
$a->strings['Save Settings'] = 'Spara inställningar';
$a->strings['BLOCKEM Settings saved.'] = 'BLOCKEM Inställningar sparade.';
$a->strings['Blockem'] = 'BLOCKEM';
$a->strings['Filtered user: %s'] = 'Filtrerat på användare:%s';
$a->strings['Unblock Author'] = 'Avblockera författare';
$a->strings['Block Author'] = 'Blockera författare';
$a->strings['blockem settings updated'] = 'BLOCKEM Inställningar uppdaterade';

@ -0,0 +1,58 @@
# ADDON catavatar
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica catavatar addon package.
#
#
# Translators:
# Bjoessi <torbjorn.andersson@syte.se>, 2019
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-07 05:23+0000\n"
"Last-Translator: Bjoessi <torbjorn.andersson@syte.se>, 2019\n"
"Language-Team: Swedish (https://www.transifex.com/Friendica/teams/12172/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: catavatar.php:48
msgid "Set default profile avatar or randomize the cat."
msgstr ""
#: catavatar.php:53
msgid "Cat Avatar Settings"
msgstr "Inställningar för profilkatt"
#: catavatar.php:56
msgid "Use Cat as Avatar"
msgstr "Använd katt som profilbild"
#: catavatar.php:57
msgid "Another random Cat!"
msgstr ""
#: catavatar.php:58
msgid "Reset to email Cat"
msgstr "Återställ till epost-katt"
#: catavatar.php:77
msgid "The cat hadn't found itself."
msgstr ""
#: catavatar.php:86
msgid "There was an error, the cat ran away."
msgstr ""
#: catavatar.php:92
msgid "Profile Photos"
msgstr ""
#: catavatar.php:102
msgid "Meow!"
msgstr ""

@ -0,0 +1,10 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}
$a->strings['Cat Avatar Settings'] = 'Inställningar för profilkatt';
$a->strings['Use Cat as Avatar'] = 'Använd katt som profilbild';
$a->strings['Reset to email Cat'] = 'Återställ till epost-katt';

@ -0,0 +1,53 @@
# ADDON cookienotice
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica cookienotice addon package.
#
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 18:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-23 16:01+0000\n"
"Language-Team: Swedish (https://www.transifex.com/Friendica/teams/12172/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: cookienotice.php:42
msgid ""
"This website uses cookies. If you continue browsing this website, you agree "
"to the usage of cookies."
msgstr ""
#: cookienotice.php:43 cookienotice.php:108
msgid "OK"
msgstr ""
#: cookienotice.php:47
msgid ""
"<b>Configure your cookie usage notice.</b> It should just be a notice, "
"saying that the website uses cookies. It is shown as long as a user didnt "
"confirm clicking the OK button."
msgstr ""
#: cookienotice.php:48
msgid "Cookie Usage Notice"
msgstr ""
#: cookienotice.php:49
msgid "OK Button Text"
msgstr ""
#: cookienotice.php:50
msgid "Save Settings"
msgstr ""
#: cookienotice.php:107
msgid ""
"This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You "
"accept the usage of these cookies by continue browsing this website."
msgstr ""

@ -0,0 +1,7 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}

@ -0,0 +1,125 @@
# ADDON curweather
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica curweather addon package.
#
#
# Translators:
# Hypolite Petovan <hypolite@mrpetovan.com>, 2019
# Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>, 2022
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-16 01:04+0000\n"
"Last-Translator: Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: curweather.php:47
msgid "Error fetching weather data. Error was: "
msgstr ""
#: curweather.php:130
msgid "Current Weather"
msgstr "Nuvarande väder"
#: curweather.php:137
msgid "Relative Humidity"
msgstr "Relativ luftfuktighet"
#: curweather.php:138
msgid "Pressure"
msgstr "Tryck"
#: curweather.php:139
msgid "Wind"
msgstr "Vind"
#: curweather.php:140
msgid "Last Updated"
msgstr "Uppdaterades senast"
#: curweather.php:141
msgid "Data by"
msgstr "Data av"
#: curweather.php:142
msgid "Show on map"
msgstr "Visa på karta"
#: curweather.php:147
msgid "There was a problem accessing the weather data. But have a look"
msgstr ""
#: curweather.php:149
msgid "at OpenWeatherMap"
msgstr "vid OpenWeatherMap"
#: curweather.php:178
msgid "No APPID found, please contact your admin to obtain one."
msgstr ""
#: curweather.php:188
msgid "Enter either the name of your location or the zip code."
msgstr ""
#: curweather.php:189
msgid "Your Location"
msgstr "Din plats"
#: curweather.php:189
msgid ""
"Identifier of your location (name or zip code), e.g. <em>Berlin,DE</em> or "
"<em>14476,DE</em>."
msgstr ""
#: curweather.php:190
msgid "Units"
msgstr "Enheter"
#: curweather.php:190
msgid "select if the temperature should be displayed in &deg;C or &deg;F"
msgstr ""
#: curweather.php:191
msgid "Show weather data"
msgstr "Visa väder-data"
#: curweather.php:196
msgid "Current Weather Settings"
msgstr ""
#: curweather.php:227
msgid "Save Settings"
msgstr "Spara inställningar"
#: curweather.php:230
msgid "Caching Interval"
msgstr ""
#: curweather.php:232
msgid ""
"For how long should the weather data be cached? Choose according your "
"OpenWeatherMap account type."
msgstr ""
#: curweather.php:233
msgid "no cache"
msgstr "ingen cache"
#: curweather.php:234 curweather.php:235 curweather.php:236 curweather.php:237
msgid "minutes"
msgstr "minuter"
#: curweather.php:240
msgid "Your APPID"
msgstr "Ditt APP-ID"
#: curweather.php:240
msgid "Your API key provided by OpenWeatherMap"
msgstr ""

@ -1,3 +1,22 @@
<?php
$a->strings["Submit"] = "Spara";
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}
$a->strings['Current Weather'] = 'Nuvarande väder';
$a->strings['Relative Humidity'] = 'Relativ luftfuktighet';
$a->strings['Pressure'] = 'Tryck';
$a->strings['Wind'] = 'Vind';
$a->strings['Last Updated'] = 'Uppdaterades senast';
$a->strings['Data by'] = 'Data av';
$a->strings['Show on map'] = 'Visa på karta';
$a->strings['at OpenWeatherMap'] = 'vid OpenWeatherMap';
$a->strings['Your Location'] = 'Din plats';
$a->strings['Units'] = 'Enheter';
$a->strings['Show weather data'] = 'Visa väder-data';
$a->strings['Save Settings'] = 'Spara inställningar';
$a->strings['no cache'] = 'ingen cache';
$a->strings['minutes'] = 'minuter';
$a->strings['Your APPID'] = 'Ditt APP-ID';

@ -0,0 +1,102 @@
# ADDON diaspora
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica diaspora addon package.
#
#
# Translators:
# Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>, 2022
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:17-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-15 23:38+0000\n"
"Last-Translator: Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: diaspora.php:44
msgid "Post to Diaspora"
msgstr ""
#: diaspora.php:67
#, php-format
msgid ""
"Please remember: You can always be reached from Diaspora with your Friendica"
" handle <strong>%s</strong>. "
msgstr ""
#: diaspora.php:68
msgid ""
"This connector is only meant if you still want to use your old Diaspora "
"account for some time. "
msgstr ""
#: diaspora.php:69
#, php-format
msgid ""
"However, it is preferred that you tell your Diaspora contacts the new handle"
" <strong>%s</strong> instead."
msgstr ""
#: diaspora.php:79
msgid "All aspects"
msgstr ""
#: diaspora.php:80
msgid "Public"
msgstr ""
#: diaspora.php:86
msgid "Post to aspect:"
msgstr ""
#: diaspora.php:87
#, php-format
msgid "Connected with your Diaspora account <strong>%s</strong>"
msgstr ""
#: diaspora.php:90
msgid ""
"Can't login to your Diaspora account. Please check handle (in the format "
"user@domain.tld) and password."
msgstr ""
#: diaspora.php:97
msgid "Information"
msgstr ""
#: diaspora.php:98
msgid "Error"
msgstr ""
#: diaspora.php:104
msgid "Enable Diaspora Post Addon"
msgstr ""
#: diaspora.php:105
msgid "Diaspora handle"
msgstr ""
#: diaspora.php:106
msgid "Diaspora password"
msgstr "Lösenord för Diaspora"
#: diaspora.php:106
msgid ""
"Privacy notice: Your Diaspora password will be stored unencrypted to "
"authenticate you with your Diaspora pod. This means your Friendica node "
"administrator can have access to it."
msgstr ""
#: diaspora.php:108
msgid "Post to Diaspora by default"
msgstr ""
#: diaspora.php:113
msgid "Diaspora Export"
msgstr ""

@ -0,0 +1,8 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}
$a->strings['Diaspora password'] = 'Lösenord för Diaspora';

@ -0,0 +1,43 @@
# ADDON dwpost
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica dwpost addon package.
#
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:17-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2021-12-22 16:17+0000\n"
"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: dwpost.php:43
msgid "Post to Dreamwidth"
msgstr ""
#: dwpost.php:63
msgid "Enable Dreamwidth Post Addon"
msgstr ""
#: dwpost.php:64
msgid "Dreamwidth username"
msgstr ""
#: dwpost.php:65
msgid "Dreamwidth password"
msgstr ""
#: dwpost.php:66
msgid "Post to Dreamwidth by default"
msgstr ""
#: dwpost.php:71
msgid "Dreamwidth Export"
msgstr ""

@ -1,3 +1,7 @@
<?php
$a->strings["Submit"] = "Spara";
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}

@ -0,0 +1,49 @@
# ADDON forumdirectory
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica forumdirectory addon package.
#
#
# Translators:
# Hypolite Petovan <hypolite@mrpetovan.com>, 2019
# Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>, 2022
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 18:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-15 23:39+0000\n"
"Last-Translator: Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: forumdirectory.php:33 forumdirectory.php:137
msgid "Forum Directory"
msgstr "Forum-mapp"
#: forumdirectory.php:53
msgid "Public access denied."
msgstr "Publik åtkomst nekades."
#: forumdirectory.php:125
msgid "No entries (some entries may be hidden)."
msgstr "Inget att visa. (Man kan välja att inte synas här)"
#: forumdirectory.php:131
msgid "Global Directory"
msgstr "Medlemskatalog för flera sajter (global)"
#: forumdirectory.php:133
msgid "Find on this site"
msgstr "Hitta på den här sidan"
#: forumdirectory.php:135
msgid "Results for:"
msgstr ""
#: forumdirectory.php:139
msgid "Find"
msgstr "Sök"

@ -1,14 +1,13 @@
<?php
$a->strings["Global Directory"] = "Medlemskatalog f&ouml;r flera sajter (global)";
$a->strings["Finding: "] = "Hittar: ";
$a->strings["Site Directory"] = "Medlemskatalog";
$a->strings["Find"] = "S&ouml;k";
$a->strings["Age: "] = "&Aring;lder: ";
$a->strings["Gender: "] = "K&ouml;n: ";
$a->strings["Location:"] = "Plats:";
$a->strings["Gender:"] = "K&ouml;n:";
$a->strings["Status:"] = "Status:";
$a->strings["Homepage:"] = "Hemsida:";
$a->strings["About:"] = "Om:";
$a->strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "Inget att visa. (Man kan v&auml;lja att inte synas h&auml;r)";
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}
$a->strings['Forum Directory'] = 'Forum-mapp';
$a->strings['Public access denied.'] = 'Publik åtkomst nekades.';
$a->strings['No entries (some entries may be hidden).'] = 'Inget att visa. (Man kan välja att inte synas här)';
$a->strings['Global Directory'] = 'Medlemskatalog för flera sajter (global)';
$a->strings['Find on this site'] = 'Hitta på den här sidan';
$a->strings['Find'] = 'Sök';

@ -0,0 +1,34 @@
# ADDON fromapp
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica fromapp addon package.
#
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2021-12-22 15:15+0000\n"
"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: fromapp.php:45
msgid ""
"The application name you would like to show your posts originating from. "
"Separate different app names with a comma. A random one will then be "
"selected for every posting."
msgstr ""
#: fromapp.php:46
msgid "Use this application name even if another application was used."
msgstr ""
#: fromapp.php:51
msgid "FromApp Settings"
msgstr ""

@ -1,3 +1,7 @@
<?php
$a->strings["Submit"] = "Spara";
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}

@ -0,0 +1,33 @@
# ADDON geonames
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica geonames addon package.
#
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2021-12-22 17:23+0000\n"
"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: geonames.php:135
msgid ""
"Replace numerical coordinates by the nearest populated location name in your"
" posts."
msgstr ""
#: geonames.php:136
msgid "Enable Geonames Addon"
msgstr ""
#: geonames.php:141
msgid "Geonames Settings"
msgstr ""

@ -1,3 +1,7 @@
<?php
$a->strings["Submit"] = "Spara";
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}

@ -0,0 +1,39 @@
# ADDON gnot
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica gnot addon package.
#
#
# Translators:
# Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>, 2022
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-15 23:39+0000\n"
"Last-Translator: Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: gnot.php:63
msgid ""
"Allows threading of email comment notifications on Gmail and anonymising the"
" subject line."
msgstr ""
#: gnot.php:64
msgid "Enable this addon?"
msgstr ""
#: gnot.php:69
msgid "Gnot Settings"
msgstr "Gnot-inställningar"
#: gnot.php:79
#, php-format
msgid "[Friendica:Notify] Comment to conversation #%d"
msgstr ""

@ -1,3 +1,8 @@
<?php
$a->strings["Submit"] = "Spara";
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}
$a->strings['Gnot Settings'] = 'Gnot-inställningar';

@ -0,0 +1,71 @@
# ADDON gravatar
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica gravatar addon package.
#
#
# Translators:
# Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>, 2022
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 18:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-16 00:35+0000\n"
"Last-Translator: Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: gravatar.php:78
msgid "generic profile image"
msgstr ""
#: gravatar.php:79
msgid "random geometric pattern"
msgstr ""
#: gravatar.php:80
msgid "monster face"
msgstr "monsteransikte"
#: gravatar.php:81
msgid "computer generated face"
msgstr "datorgenererat ansikte"
#: gravatar.php:82
msgid "retro arcade style face"
msgstr ""
#: gravatar.php:96
msgid "Information"
msgstr "Information"
#: gravatar.php:96
msgid ""
"Libravatar addon is installed, too. Please disable Libravatar addon or this "
"Gravatar addon.<br>The Libravatar addon will fall back to Gravatar if "
"nothing was found at Libravatar."
msgstr ""
#: gravatar.php:102
msgid "Save Settings"
msgstr ""
#: gravatar.php:103
msgid "Default avatar image"
msgstr ""
#: gravatar.php:103
msgid "Select default avatar image if none was found at Gravatar. See README"
msgstr ""
#: gravatar.php:104
msgid "Rating of images"
msgstr "Betygssättning av bilder"
#: gravatar.php:104
msgid "Select the appropriate avatar rating for your site. See README"
msgstr ""

@ -1,3 +1,11 @@
<?php
$a->strings["Submit"] = "Spara";
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}
$a->strings['monster face'] = 'monsteransikte';
$a->strings['computer generated face'] = 'datorgenererat ansikte';
$a->strings['Information'] = 'Information';
$a->strings['Rating of images'] = 'Betygssättning av bilder';

@ -0,0 +1,28 @@
# ADDON group_text
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica group_text addon package.
#
#
# Translators:
# Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>, 2022
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-16 00:35+0000\n"
"Last-Translator: Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: group_text.php:58
msgid "Use a text only (non-image) group selector in the \"group edit\" menu"
msgstr ""
#: group_text.php:63
msgid "Group Text"
msgstr "Grupptext"

@ -1,3 +1,8 @@
<?php
$a->strings["Submit"] = "Spara";
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}
$a->strings['Group Text'] = 'Grupptext';

@ -0,0 +1,58 @@
# ADDON ifttt
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica ifttt addon package.
#
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:17-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-27 10:37+0000\n"
"Language-Team: Swedish (https://www.transifex.com/Friendica/teams/12172/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ifttt.php:52
msgid ""
"Create an account at <a href=\"http://www.ifttt.com\">IFTTT</a>. Create "
"three Facebook recipes that are connected with <a "
"href=\"https://ifttt.com/maker\">Maker</a> (In the form \"if Facebook then "
"Maker\") with the following parameters:"
msgstr ""
#: ifttt.php:53
msgid "URL"
msgstr ""
#: ifttt.php:54
msgid "Method"
msgstr ""
#: ifttt.php:55
msgid "Content Type"
msgstr ""
#: ifttt.php:56
msgid "Body for \"new status message\""
msgstr ""
#: ifttt.php:57
msgid "Body for \"new photo upload\""
msgstr ""
#: ifttt.php:58
msgid "Body for \"new link post\""
msgstr ""
#: ifttt.php:68
msgid "IFTTT Mirror"
msgstr ""
#: ifttt.php:71
msgid "Generate new key"
msgstr ""

@ -0,0 +1,7 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}

@ -0,0 +1,44 @@
# ADDON ijpost
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica ijpost addon package.
#
#
# Translators:
# Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>, 2022
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:17-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-16 00:35+0000\n"
"Last-Translator: Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ijpost.php:42
msgid "Post to Insanejournal"
msgstr ""
#: ijpost.php:61
msgid "Enable InsaneJournal Post Addon"
msgstr ""
#: ijpost.php:62
msgid "InsaneJournal username"
msgstr "Användarnamn för InsaneJournal"
#: ijpost.php:63
msgid "InsaneJournal password"
msgstr "Lösenord för InsaneJournal"
#: ijpost.php:64
msgid "Post to InsaneJournal by default"
msgstr ""
#: ijpost.php:69
msgid "InsaneJournal Export"
msgstr ""

@ -1,3 +1,9 @@
<?php
$a->strings["Submit"] = "Spara";
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}
$a->strings['InsaneJournal username'] = 'Användarnamn för InsaneJournal';
$a->strings['InsaneJournal password'] = 'Lösenord för InsaneJournal';

@ -0,0 +1,86 @@
# ADDON impressum
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica impressum addon package.
#
#
# Translators:
# Hypolite Petovan <hypolite@mrpetovan.com>, 2019
# Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>, 2022
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 18:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-16 00:37+0000\n"
"Last-Translator: Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: impressum.php:53
msgid "Impressum"
msgstr "Intryck"
#: impressum.php:66 impressum.php:68 impressum.php:99
msgid "Site Owner"
msgstr "Sidans ägare"
#: impressum.php:66 impressum.php:103
msgid "Email Address"
msgstr "E-postadress"
#: impressum.php:71 impressum.php:101
msgid "Postal Address"
msgstr "Postadress"
#: impressum.php:77
msgid ""
"The impressum addon needs to be configured!<br />Please add at least the "
"<tt>owner</tt> variable to your config file. For other variables please "
"refer to the README file of the addon."
msgstr ""
#: impressum.php:98
msgid "Save Settings"
msgstr ""
#: impressum.php:99
msgid "The page operators name."
msgstr ""
#: impressum.php:100
msgid "Site Owners Profile"
msgstr ""
#: impressum.php:100
msgid "Profile address of the operator."
msgstr ""
#: impressum.php:101
msgid "How to contact the operator via snail mail. You can use BBCode here."
msgstr "Hur man kontaktar operatören via snigelpost. Du kan använda BB-kod här."
#: impressum.php:102
msgid "Notes"
msgstr "Anteckningar"
#: impressum.php:102
msgid ""
"Additional notes that are displayed beneath the contact information. You can"
" use BBCode here."
msgstr ""
#: impressum.php:103
msgid "How to contact the operator via email. (will be displayed obfuscated)"
msgstr ""
#: impressum.php:104
msgid "Footer note"
msgstr "Fotnotering"
#: impressum.php:104
msgid "Text for the footer. You can use BBCode here."
msgstr ""

@ -1,4 +1,14 @@
<?php
$a->strings["Settings updated."] = "Inst&auml;llningarna har uppdaterats.";
$a->strings["Submit"] = "Spara";
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}
$a->strings['Impressum'] = 'Intryck';
$a->strings['Site Owner'] = 'Sidans ägare';
$a->strings['Email Address'] = 'E-postadress';
$a->strings['Postal Address'] = 'Postadress';
$a->strings['How to contact the operator via snail mail. You can use BBCode here.'] = 'Hur man kontaktar operatören via snigelpost. Du kan använda BB-kod här.';
$a->strings['Notes'] = 'Anteckningar';
$a->strings['Footer note'] = 'Fotnotering';

@ -0,0 +1,23 @@
# ADDON infiniteimprobabilitydrive
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica infiniteimprobabilitydrive addon package.
#
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 18:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-23 08:41+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: infiniteimprobabilitydrive.php:18
msgid "Infinite Improbability Drive"
msgstr ""

@ -1,2 +1,7 @@
<?php
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}

@ -0,0 +1,63 @@
# ADDON irc
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica irc addon package.
#
#
# Translators:
# Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>, 2022
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-16 01:02+0000\n"
"Last-Translator: Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: irc.php:32
msgid ""
"Here you can change the system wide settings for the channels to "
"automatically join and access via the side bar. Note the changes you do "
"here, only effect the channel selection if you are logged in."
msgstr ""
#: irc.php:33 irc.php:133
msgid "Channel(s) to auto connect (comma separated)"
msgstr "Kanal(er) att ansluta till automatiskt (separerade med komma)"
#: irc.php:33 irc.php:133
msgid ""
"List of channels that shall automatically connected to when the app is "
"launched."
msgstr ""
#: irc.php:34 irc.php:134
msgid "Popular Channels (comma separated)"
msgstr "Populära kanaler (separerade med komma)"
#: irc.php:34 irc.php:134
msgid ""
"List of popular channels, will be displayed at the side and hotlinked for "
"easy joining."
msgstr ""
#: irc.php:39
msgid "IRC Settings"
msgstr "IRC-inställningar"
#: irc.php:60
msgid "IRC Chatroom"
msgstr "Chatt-rum för IRC"
#: irc.php:88
msgid "Popular Channels"
msgstr "Populära kanaler"
#: irc.php:132
msgid "Save Settings"
msgstr "Spara inställningar"

@ -1,3 +1,13 @@
<?php
$a->strings["Submit"] = "Spara";
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_sv")) {
function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}
$a->strings['Channel(s) to auto connect (comma separated)'] = 'Kanal(er) att ansluta till automatiskt (separerade med komma)';
$a->strings['Popular Channels (comma separated)'] = 'Populära kanaler (separerade med komma)';
$a->strings['IRC Settings'] = 'IRC-inställningar';
$a->strings['IRC Chatroom'] = 'Chatt-rum för IRC';
$a->strings['Popular Channels'] = 'Populära kanaler';
$a->strings['Save Settings'] = 'Spara inställningar';

@ -0,0 +1,58 @@
# ADDON js_upload
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica js_upload addon package.
#
#
# Translators:
# Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>, 2022
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-23 23:53-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-16 00:41+0000\n"
"Last-Translator: Kristoffer Grundström <lovaren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: js_upload.php:34
msgid "Select files for upload"
msgstr ""
#: js_upload.php:35
msgid "Drop files here to upload"
msgstr "Släpp filer här för att ladda upp"
#: js_upload.php:36
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: js_upload.php:37
msgid "Failed"
msgstr "Misslyckades"
#: js_upload.php:215
msgid "No files were uploaded."
msgstr "Inga filer laddades upp."
#: js_upload.php:221
msgid "Uploaded file is empty"
msgstr "Den uppladdade filen är tom"
#: js_upload.php:233
#, php-format
msgid "Image exceeds size limit of %s"
msgstr ""
#: js_upload.php:245
#, php-format
msgid "File has an invalid extension, it should be one of %s."
msgstr ""
#: js_upload.php:256
msgid "Upload was cancelled, or server error encountered"
msgstr "Uppladdningen avbröts, eller så uppstod det ett server-fel"

@ -1,11 +1,13 @@
<?php
$a->strings["Upload a file"] = "Ladda upp en fil";
$a->strings["Drop files here to upload"] = "Dra filer som ska laddas upp hit";
$a->strings["Cancel"] = "Avbryt";