Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

14 wiersze
279B

  1. #!/usr/bin/env php
  2. <?php
  3. require dirname(__DIR__) . '/vendor/autoload.php';
  4. use Friendica\Core\Logger;
  5. $logger = Logger::create('console');
  6. $a = new Friendica\App(dirname(__DIR__), $logger);
  7. \Friendica\BaseObject::setApp($a);
  8. (new Friendica\Core\Console($argv))->execute();