Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

13 wiersze
220 B

<?php
namespace Friendica\Test\src\Content;
use Friendica\Test\MockedTest;
class ItemTest extends MockedTest
{
public function testDetermineCategoriesTerms()
{
$this->markTestIncomplete('Test data needed.');
}
}