Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

14 wiersze
220 B

  1. <?php
  2. namespace Friendica\Test\src\Content;
  3. use Friendica\Test\MockedTest;
  4. class ItemTest extends MockedTest
  5. {
  6. public function testDetermineCategoriesTerms()
  7. {
  8. $this->markTestIncomplete('Test data needed.');
  9. }
  10. }