Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

27 lines
602 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
Kara {{$username}},
Boegaj novaĵoj.... '{{$fn}}' ĉe '{{$dfrn_url}}' aprobis
vian kontaktpeton ĉe '{{$sitename}}'.
Vi nun estas reciprokaj amikoj kaj povas interŝanĝi afiŝojn, bildojn kaj mesaĝojn
senkatene.
Bonvolu viziti vian 'Kontaktoj' paĝon ĉe {{$sitename}} se vi volas
ŝangi la rilaton.
{{$siteurl}}
[Ekzempe, vi eble volas krei disiĝintan profilon kun informoj kiu ne
haveblas al la komuna publiko - kaj rajtigi '{{$fn}}' al ĝi]'
Salutoj,
{{$sitename}} administranto