Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

40 lines
972 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
Apreciat/da {{$username}},
S'ha rebut una sol·licitud en {{$sitename}} recentment per restablir
la teva contrasenya. Per confirmar aquesta sol·licitud, per favor seleccioni l'enllaç de
verificació sota o copia-ho i pega-ho en la barra d'adreces del teu navegador.
Si NO has sol·licitat aquest canvi, per favor NO segueixis l'enllaç indicat i ignora
i/o elimina aquest missatge.
La teva contrasenya no es canviarà tret que puguem verificar que ets la teva qui
va emetre aquesta sol·licitud.
Segueix aquest enllaç per verificar la teva identitat:
{{$reset_link}}
A continuació rebràs un missatge amb la nova contrasenya.
Després de accedir, podràs canviar la contrasenya del teu compte a la pàgina de
configuració.
Les dades d'accés són els següents:
Lloc: {{$siteurl}}
Nom: {{$email}}
Salutacions,
L'administració de {{$sitename}}