Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

9 wiersze
237 B

<script>
$(document).ready(function() {
$('.settings-content-block').hide();
$('.settings-heading').click(function(){
$('.settings-content-block').hide();
$(this).next('.settings-content-block').toggle();
});
});
</script>