Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

22 lines
456 B

Na webu $sitename byla vytvořena nová uživatelská registrace, která vyžaduje Vaše schválení.
Přihlašovací údaje jsou tato:
Celé jméno: $username
Adresa webu: $siteurl
Přihlašovací jméno: $email
Pro odsouhlasení tohoto požadavku prosím klikněte na následující odkaz:
$siteurl/regmod/allow/$hash
Pro zamítnutí žádosti a odstranění účtu prosím klikněte na tento odkaz:
$siteurl/regmod/deny/$hash
Díky.