You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
friendica/view/cs/htconfig.tpl

79 lines
2.8 KiB

<?php
// Nastavte následující pro Vaši instalaci MySQL
// Zkopírujte nebo přejmenujte tento soubor na .htconfig.php
$db_host = '$dbhost';
$db_user = '$dbuser';
$db_pass = '$dbpass';
$db_data = '$dbdata';
// Pokud používáte podadresár z vaší domény, budete zde potřebovat zadat
// relativní cestu (od kořene vaší domény).
// Například pokud je URL adresa vaší instance 'http://priklad.cz/adresar/podadresar',
// nastavte $a->path na 'adresar/podadresar'.
$a->path = '$urlpath';
// Vyberte platnou defaultní časovou zónu. Pokud si nejste jistí, použijte use "Europe/Prague".
// Toto nastavení lze změnit i později a používá se pouze pro časové značky anonymních čtenářů.
$default_timezone = '$timezone';
// Jak se jmenuje Váš web?
$a->config['sitename'] = "Moje síť přátel";
// Nastavení defaultního jazyka webu
$a->config['system']['language'] = 'cs';
// Vaše možnosti jsou REGISTER_OPEN, REGISTER_APPROVE, or REGISTER_CLOSED.
// Ujistěte se, že jste si vytvořili Váš osobníúčet dříve, než nastavíte
// REGISTER_CLOSED. 'register_text' (pokud je nastaven) se bude zobrazovat jako první text na
// registrační stránce. REGISTER_APPROVE vyžaduje aby byl nastaven 'admin_email'
// na e-mailovou adresu již existující registrované osoby, která může autorizovat
// a/nebo schvalovat/odmítat žádosti o registraci.
$a->config['register_policy'] = REGISTER_OPEN;
$a->config['register_text'] = '';
$a->config['admin_email'] = '$adminmail';
// Maximální velikost importované zprávy, 0 je neomezeno
$a->config['max_import_size'] = 200000;
// maximální velikost nahrávaných fotografií
$a->config['system']['maximagesize'] = 800000;
// cesta k PHP command line processor
$a->config['php_path'] = '$phpath';
// URL adresy globálního adresáře.
$a->config['system']['directory_submit_url'] = 'http://dir.friendika.com/submit';
$a->config['system']['directory_search_url'] = 'http://dir.friendika.com/directory?search=';
// PuSH - také zvaný jako pubsubhubbub URL. Tímto zajistíte doručování veřejných přízpěvků stejně rychle jako těch soukromých
$a->config['system']['huburl'] = 'http://pubsubhubbub.appspot.com';
// Server-to-server private message encryption (RINO) je defaultně povolen.
// Šifrování bude zajištěno pouze pokud je toto nastaveno na true a
// PHP mcrypt extension jsou nainstalována na obou systémech
$a->config['system']['rino_encrypt'] = true;
// defaultní systémové grafické téma
$a->config['system']['theme'] = 'duepuntozero';
// Addony or pluginy se nastavují zde.
// Toto je list čárkou oddělených addonů, které jsou povoleny. Příklad:
// $a->config['system']['addon'] = 'js_upload,randplace,oembed';
$a->config['system']['addon'] = 'js_upload';