Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 

63 řádky
1.4 KiB

 1. <?php
 2. use Friendica\Core\Config;
 3. require_once("boot.php");
 4. $a = new App;
 5. @include(".htconfig.php");
 6. $lang = get_browser_language();
 7. load_translation_table($lang);
 8. require_once("include/dba.php");
 9. $db = new dba($db_host, $db_user, $db_pass, $db_data, false);
 10. unset($db_host, $db_user, $db_pass, $db_data);
 11. Config::load();
 12. $maint_mode = 1;
 13. if ($argc > 1) {
 14. $maint_mode = intval($argv[1]);
 15. }
 16. Config::set('system', 'maintenance', $maint_mode);
 17. if ($maint_mode AND ($argc > 2)) {
 18. $reason_arr = $argv;
 19. array_shift($reason_arr);
 20. array_shift($reason_arr);
 21. $reason = implode(' ', $reason_arr);
 22. Config::set('system', 'maintenance_reason', $reason);
 23. } else {
 24. Config::set('system', 'maintenance_reason', '');
 25. }
 26. if ($maint_mode) {
 27. $mode_str = "maintenance mode";
 28. } else {
 29. $mode_str = "normal mode";
 30. }
 31. echo "\n\tSystem set in $mode_str\n";
 32. if ($reason != '') {
 33. echo "\tMaintenance reason: $reason\n\n";
 34. } else {
 35. echo "\n";
 36. }
 37. echo "Usage:\n\n";
 38. echo "\tphp {$argv[0]} [1] [Maintenance reason|redirection url]\n";
 39. echo "\t\tSet the system in maintenance mode\n\n";
 40. echo "\t\tIf the optionally entered maintenance reason is an url\n";
 41. echo "\t\tthe visitor is redirected to that page.\n";
 42. echo "\n";
 43. echo "\t\tExamples:\n";
 44. echo "\t\t\tphp {$argv[0]} 1 System upgrade\n";
 45. echo "\t\t\tphp {$argv[0]} 1 http://domain.tld/downtime\n";
 46. echo "\n";
 47. echo "\tphp {$argv[0]} 0\n";
 48. echo "\t\tSet the system in normal mode\n\n";