Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

19 wiersze
290B

 1. <?php
 2. function toggle_mobile_init(App $a) {
 3. if (isset($_GET['off'])) {
 4. $_SESSION['show-mobile'] = false;
 5. } else {
 6. $_SESSION['show-mobile'] = true;
 7. }
 8. if (isset($_GET['address'])) {
 9. $address = $_GET['address'];
 10. } else {
 11. $address = App::get_baseurl();
 12. }
 13. goaway($address);
 14. }