Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

22 regels
523 B

<?php
function pretheme_init(App $a) {
if ($_REQUEST['theme']) {
$theme = $_REQUEST['theme'];
$info = get_theme_info($theme);
if ($info) {
// unfortunately there will be no translation for this string
$desc = $info['description'];
$version = $info['version'];
$credits = $info['credits'];
} else {
$desc = '';
$version = '';
$credits = '';
}
echo json_encode(array('img' => get_theme_screenshot($theme), 'desc' => $desc, 'version' => $version, 'credits' => $credits));
}
killme();
}