Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

18 wiersze
297 B

<?php
function opensearch_content(App $a) {
$tpl = get_markup_template('opensearch.tpl');
header("Content-type: application/opensearchdescription+xml");
$o = replace_macros($tpl, array(
'$baseurl' => App::get_baseurl(),
'$nodename' => $a->get_hostname(),
));
echo $o;
killme();
}