Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 wiersze
127B

  1. coverage:
  2. status:
  3. project:
  4. default:
  5. target: auto
  6. threshold: null
  7. base: auto
  8. comment: off