Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

45 regels
757 B

<?php
/**
* BaseObjectTest class.
*/
namespace Friendica\Test;
use Friendica\App;
use Friendica\BaseObject;
use PHPUnit\Framework\TestCase;
/**
* Tests for the BaseObject class.
*/
class BaseObjectTest extends TestCase
{
/**
* Create variables used in tests.
*/
protected function setUp()
{
$this->baseObject = new BaseObject();
}
/**
* Test the getApp() function.
* @return void
*/
public function testGetApp()
{
$this->assertInstanceOf(App::class, $this->baseObject->getApp());
}
/**
* Test the setApp() function.
* @return void
*/
public function testSetApp()
{
$app = new App(__DIR__.'/../');
$this->assertNull($this->baseObject->setApp($app));
$this->assertEquals($app, $this->baseObject->getApp());
}
}