Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

13 lines
293 B

#!/usr/bin/env php
<?php
require dirname(__DIR__) . '/vendor/autoload.php';
use Friendica\Util\LoggerFactory;
$logger = LoggerFactory::create('console');
$a = new Friendica\App(dirname(__DIR__), $logger);
\Friendica\BaseObject::setApp($a);
(new Friendica\Core\Console($argv))->execute();