Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2732 lines
255 KiB

<?php
if(! function_exists("string_plural_select_hu")) {
function string_plural_select_hu($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}
$a->strings['Access denied.'] = 'Hozzáférés megtagadva.';
$a->strings['User not found.'] = 'A felhasználó nem található.';
$a->strings['Access to this profile has been restricted.'] = 'A profilhoz való hozzáférés korlátozva lett.';
$a->strings['Events'] = 'Események';
$a->strings['View'] = 'Nézet';
$a->strings['Previous'] = 'Előző';
$a->strings['Next'] = 'Következő';
$a->strings['today'] = 'ma';
$a->strings['month'] = 'hónap';
$a->strings['week'] = 'hét';
$a->strings['day'] = 'nap';
$a->strings['list'] = 'lista';
$a->strings['User not found'] = 'A felhasználó nem található';
$a->strings['This calendar format is not supported'] = 'Ez a naptárformátum nem támogatott';
$a->strings['No exportable data found'] = 'Nem található exportálható adat';
$a->strings['calendar'] = 'naptár';
$a->strings['Public access denied.'] = 'Nyilvános hozzáférés megtagadva.';
$a->strings['The requested item doesn\'t exist or has been deleted.'] = 'A kért elem nem létezik vagy törölték.';
$a->strings['The feed for this item is unavailable.'] = 'Ennek az elemnek a hírforrása nem érhető el.';
$a->strings['Permission denied.'] = 'Hozzáférés megtagadva.';
$a->strings['Item not found'] = 'Az elem nem található';
$a->strings['Edit post'] = 'Bejegyzés szerkesztése';
$a->strings['Save'] = 'Mentés';
$a->strings['Loading...'] = 'Betöltés…';
$a->strings['Upload photo'] = 'Fénykép feltöltése';
$a->strings['upload photo'] = 'fénykép feltöltése';
$a->strings['Attach file'] = 'Fájl csatolása';
$a->strings['attach file'] = 'fájl csatolása';
$a->strings['Insert web link'] = 'Webhivatkozás beszúrása';
$a->strings['web link'] = 'webhivatkozás';
$a->strings['Insert video link'] = 'Videohivatkozás beszúrása';
$a->strings['video link'] = 'videohivatkozás';
$a->strings['Insert audio link'] = 'Hanghivatkozás beszúrása';
$a->strings['audio link'] = 'hanghivatkozás';
$a->strings['Set your location'] = 'Az Ön helyének beállítása';
$a->strings['set location'] = 'hely beállítása';
$a->strings['Clear browser location'] = 'Böngésző helyének törlése';
$a->strings['clear location'] = 'hely törlése';
$a->strings['Please wait'] = 'Kis türelmet';
$a->strings['Permission settings'] = 'Jogosultsági beállítások';
$a->strings['CC: email addresses'] = 'Másolat: e-mail-címek';
$a->strings['Public post'] = 'Nyilvános bejegyzés';
$a->strings['Set title'] = 'Cím beállítása';
$a->strings['Categories (comma-separated list)'] = 'Kategóriák (vesszővel elválasztott lista)';
$a->strings['Example: bob@example.com, mary@example.com'] = 'Példa: bob@example.com, mary@example.com';
$a->strings['Preview'] = 'Előnézet';
$a->strings['Cancel'] = 'Mégse';
$a->strings['Bold'] = 'Félkövér';
$a->strings['Italic'] = 'Dőlt';
$a->strings['Underline'] = 'Aláhúzott';
$a->strings['Quote'] = 'Idézet';
$a->strings['Code'] = 'Kód';
$a->strings['Link'] = 'Hivatkozás';
$a->strings['Link or Media'] = 'Hivatkozás vagy média';
$a->strings['Message'] = 'Üzenet';
$a->strings['Browser'] = 'Böngésző';
$a->strings['Permissions'] = 'Jogosultságok';
$a->strings['Open Compose page'] = 'Írás oldal megnyitása';
$a->strings['Event can not end before it has started.'] = 'Az esemény nem fejeződhet be, mielőtt elkezdődött volna.';
$a->strings['Event title and start time are required.'] = 'Az esemény címe és a kezdési idő kötelező.';
$a->strings['Create New Event'] = 'Új esemény létrehozása';
$a->strings['Event details'] = 'Esemény részletei';
$a->strings['Starting date and Title are required.'] = 'A kezdési dátum és a cím kötelező.';
$a->strings['Event Starts:'] = 'Esemény kezdete:';
$a->strings['Required'] = 'Kötelező';
$a->strings['Finish date/time is not known or not relevant'] = 'A befejezési dátum vagy idő nem ismert vagy nem fontos';
$a->strings['Event Finishes:'] = 'Esemény befejezése:';
$a->strings['Description:'] = 'Leírás:';
$a->strings['Location:'] = 'Hely:';
$a->strings['Title:'] = 'Cím:';
$a->strings['Share this event'] = 'Az esemény megosztása';
$a->strings['Submit'] = 'Elküldés';
$a->strings['Basic'] = 'Alap';
$a->strings['Advanced'] = 'Speciális';
$a->strings['Failed to remove event'] = 'Nem sikerült eltávolítani az eseményt';
$a->strings['Photos'] = 'Fényképek';
$a->strings['Upload'] = 'Feltöltés';
$a->strings['Files'] = 'Fájlok';
$a->strings['Submit Request'] = 'Kérés elküldése';
$a->strings['You already added this contact.'] = 'Már hozzáadta ezt a partnert.';
$a->strings['The network type couldn\'t be detected. Contact can\'t be added.'] = 'A hálózat típusát nem sikerült felismerni. A partnert nem lehet hozzáadni.';
$a->strings['Diaspora support isn\'t enabled. Contact can\'t be added.'] = 'A Diaspora támogatása nincs engedélyezve. A partnert nem lehet hozzáadni.';
$a->strings['OStatus support is disabled. Contact can\'t be added.'] = 'Az OStatus támogatása le van tiltva. A partnert nem lehet hozzáadni.';
$a->strings['Connect/Follow'] = 'Kapcsolódás vagy követés';
$a->strings['Please answer the following:'] = 'Válaszoljon a következőre:';
$a->strings['Your Identity Address:'] = 'Az Ön személyazonosság-címe:';
$a->strings['Profile URL'] = 'Profil URL';
$a->strings['Tags:'] = 'Címkék:';
$a->strings['%s knows you'] = '%s ismeri Önt';
$a->strings['Add a personal note:'] = 'Személyes jegyzet hozzáadása:';
$a->strings['Status Messages and Posts'] = 'Állapotüzenetek és bejegyzések';
$a->strings['The contact could not be added.'] = 'A partnert nem sikerült hozzáadni.';
$a->strings['Unable to locate original post.'] = 'Nem lehet megtalálni az eredeti bejegyzést.';
$a->strings['Empty post discarded.'] = 'Az üres bejegyzés elvetve.';
$a->strings['Post updated.'] = 'Bejegyzés frissítve.';
$a->strings['Item wasn\'t stored.'] = 'Az elem nem lett eltárolva.';
$a->strings['Item couldn\'t be fetched.'] = 'Az elemet nem sikerült lekérni.';
$a->strings['Item not found.'] = 'Az elem nem található.';
$a->strings['No valid account found.'] = 'Nem található érvényes fiók.';
$a->strings['Password reset request issued. Check your email.'] = 'A jelszó-visszaállítási kérés el lett küldve. Nézze meg a leveleit.';
$a->strings['
Dear %1$s,
A request was recently received at "%2$s" to reset your account
password. In order to confirm this request, please select the verification link
below or paste it into your web browser address bar.
If you did NOT request this change, please DO NOT follow the link
provided and ignore and/or delete this email, the request will expire shortly.
Your password will not be changed unless we can verify that you
issued this request.'] = '
Kedves %1$s!
Nemrég kérés érkezett a „%2$s” oldalról a fiókja jelszavának
visszaállítására. A kérés megerősítése érdekében kattintson a lenti
ellenőrző hivatkozásra, vagy illessze be a webböngészője címsávjába.
Ha NEM Ön kérte ezt a változtatást, akkor NE kövesse a megadott
hivatkozást, illetve hagyja figyelmen kívül és/vagy törölje ezt az
e-mailt. A kérés hamarosan le fog járni.
A jelszava nem lesz megváltoztatva, hacsak nem tudjuk ellenőrizni, hogy
Ön indította ezt a kérést.';
$a->strings['
Follow this link soon to verify your identity:
%1$s
You will then receive a follow-up message containing the new password.
You may change that password from your account settings page after logging in.
The login details are as follows:
Site Location: %2$s
Login Name: %3$s'] = '
Kövesse ezt a hivatkozást a személyazonossága ellenőrzéséhez:
%1$s
Ezután kapni fog egy követő üzenetet, amely az új jelszavát tartalmazza.
A jelszót a fiókja beállításainak oldalán változtathatja meg, miután bejelentkezett.
A bejelentkezés részletei a következők:
Oldal címe: %2$s
Bejelentkezési név: %3$s';
$a->strings['Password reset requested at %s'] = 'Jelszó-visszaállítás kérve itt: %s';
$a->strings['Request could not be verified. (You may have previously submitted it.) Password reset failed.'] = 'A kérést nem sikerült ellenőrizni (lehet, hogy korábban már elküldte). A jelszó-visszaállítás sikertelen.';
$a->strings['Request has expired, please make a new one.'] = 'A kérés lejárt, készítsen egy újat.';
$a->strings['Forgot your Password?'] = 'Elfelejtette a jelszavát?';
$a->strings['Enter your email address and submit to have your password reset. Then check your email for further instructions.'] = 'Adja meg az e-mail-címét, és küldje el a jelszó-visszaállítás kéréséhez. Azután nézze meg a postafiókját a további utasításokért.';
$a->strings['Nickname or Email: '] = 'Becenév vagy e-mail-cím: ';
$a->strings['Reset'] = 'Visszaállítás';
$a->strings['Password Reset'] = 'Jelszó visszaállítása';
$a->strings['Your password has been reset as requested.'] = 'A jelszava vissza lett állítva a kérés alapján.';
$a->strings['Your new password is'] = 'Az új jelszava';
$a->strings['Save or copy your new password - and then'] = 'Mentse el vagy másolja le az új jelszavát – majd';
$a->strings['click here to login'] = 'kattintson ide a bejelentkezéshez';
$a->strings['Your password may be changed from the <em>Settings</em> page after successful login.'] = 'A jelszava megváltoztatható a <em>Beállítások</em> oldalon, miután sikeresen bejelentkezett.';
$a->strings['Your password has been reset.'] = 'A jelszava vissza lett állítva.';
$a->strings['
Dear %1$s,
Your password has been changed as requested. Please retain this
information for your records (or change your password immediately to
something that you will remember).
'] = '
Kedves %1$s!
A jelszava vissza lett állítva a kérés alapján. Őrizze meg ezt az
információt a feljegyzéséhez (vagy változtassa meg a jelszót azonnal
valami olyanra, amelyre emlékezni fog).
';
$a->strings['
Your login details are as follows:
Site Location: %1$s
Login Name: %2$s
Password: %3$s
You may change that password from your account settings page after logging in.
'] = '
A bejelentkezés részletei a következők:
Oldal címe: %1$s
Bejelentkezési név: %2$s
Jelszó: %3$s
Megváltoztathatja a jelszót a fiókbeállítások oldalon, miután bejelentkezett.
';
$a->strings['Your password has been changed at %s'] = 'A jelszava meg lett változtatva itt: %s';
$a->strings['No keywords to match. Please add keywords to your profile.'] = 'Nincs illesztendő kulcsszó. Adjon kulcsszavakat a profiljához.';
$a->strings['No matches'] = 'Nincs találat';
$a->strings['Profile Match'] = 'Profilegyezés';
$a->strings['New Message'] = 'Új üzenet';
$a->strings['No recipient selected.'] = 'Nincs címzett kiválasztva.';
$a->strings['Unable to locate contact information.'] = 'Nem lehet megtalálni a partner információit.';
$a->strings['Message could not be sent.'] = 'Az üzenetet nem sikerült elküldeni.';
$a->strings['Message collection failure.'] = 'Üzenet-összegyűjtési hiba.';
$a->strings['Discard'] = 'Elvetés';
$a->strings['Messages'] = 'Üzenetek';
$a->strings['Conversation not found.'] = 'A beszélgetés nem található.';
$a->strings['Message was not deleted.'] = 'Az üzenet nem lett törölve.';
$a->strings['Conversation was not removed.'] = 'A beszélgetés nem lett eltávolítva.';
$a->strings['Please enter a link URL:'] = 'Írjon be egy hivatkozás URL-t:';
$a->strings['Send Private Message'] = 'Személyes üzenet küldése';
$a->strings['To:'] = 'Címzett:';
$a->strings['Subject:'] = 'Tárgy:';
$a->strings['Your message:'] = 'Az üzenete:';
$a->strings['No messages.'] = 'Nincsenek üzenetek.';
$a->strings['Message not available.'] = 'Az üzenet nem érhető el.';
$a->strings['Delete message'] = 'Üzenet törlése';
$a->strings['D, d M Y - g:i A'] = 'Y. M. j., D. – H:i';
$a->strings['Delete conversation'] = 'Beszélgetés törlése';
$a->strings['No secure communications available. You <strong>may</strong> be able to respond from the sender\'s profile page.'] = 'Nem érhető el biztonságos kommunikáció. <strong>Esetleg</strong> válaszolhat a küldő profiloldaláról.';
$a->strings['Send Reply'] = 'Válasz küldése';
$a->strings['Unknown sender - %s'] = 'Ismeretlen küldő – %s';
$a->strings['You and %s'] = 'Ön és %s';
$a->strings['%s and You'] = '%s és Ön';
$a->strings['%d message'] = [
0 => '%d üzenet',
1 => '%d üzenet',
];
$a->strings['Personal Notes'] = 'Személyes jegyzetek';
$a->strings['Personal notes are visible only by yourself.'] = 'A személyes jegyzetek csak az Ön számára láthatók.';
$a->strings['Subscribing to contacts'] = 'Feliratkozás a partnerekre';
$a->strings['No contact provided.'] = 'Nincs partner megadva.';
$a->strings['Couldn\'t fetch information for contact.'] = 'Nem sikerült lekérni a partner információit.';
$a->strings['Couldn\'t fetch friends for contact.'] = 'Nem sikerült lekérni a partner ismerőseit.';
$a->strings['Couldn\'t fetch following contacts.'] = 'Nem sikerült lekérni a következő partnereket.';
$a->strings['Couldn\'t fetch remote profile.'] = 'Nem sikerült lekérni a távoli profilt.';
$a->strings['Unsupported network'] = 'Nem támogatott hálózat';
$a->strings['Done'] = 'Kész';
$a->strings['success'] = 'sikeres';
$a->strings['failed'] = 'sikertelen';
$a->strings['ignored'] = 'mellőzve';
$a->strings['Keep this window open until done.'] = 'Tartsa nyitva ezt az ablakot, amíg el nem készül.';
$a->strings['Photo Albums'] = 'Fényképalbumok';
$a->strings['Recent Photos'] = 'Legutóbbi fényképek';
$a->strings['Upload New Photos'] = 'Új fényképek feltöltése';
$a->strings['everybody'] = 'mindenki';
$a->strings['Contact information unavailable'] = 'A partner információi nem érhetők el';
$a->strings['Album not found.'] = 'Az album nem található.';
$a->strings['Album successfully deleted'] = 'Az album sikeresen törölve';
$a->strings['Album was empty.'] = 'Az album üres volt.';
$a->strings['Failed to delete the photo.'] = 'Nem sikerült törölni a fényképet.';
$a->strings['a photo'] = 'egy fényképen';
$a->strings['%1$s was tagged in %2$s by %3$s'] = '%1$s meg lett jelölve %2$s %3$s által';
$a->strings['Image exceeds size limit of %s'] = 'A kép meghaladja a beállított %s méretkorlátot';
$a->strings['Image upload didn\'t complete, please try again'] = 'A kép feltöltése nem fejeződött be, próbálja újra';
$a->strings['Image file is missing'] = 'A képfájl hiányzik';
$a->strings['Server can\'t accept new file upload at this time, please contact your administrator'] = 'A kiszolgáló jelenleg nem tud új fájlfeltöltést fogadni, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával';
$a->strings['Image file is empty.'] = 'A képfájl üres.';
$a->strings['Unable to process image.'] = 'Nem lehet feldolgozni a képet.';
$a->strings['Image upload failed.'] = 'A kép feltöltése sikertelen.';
$a->strings['No photos selected'] = 'Nincsenek fényképek kijelölve';
$a->strings['Access to this item is restricted.'] = 'Az elemhez való hozzáférés korlátozott.';
$a->strings['Upload Photos'] = 'Fényképek feltöltése';
$a->strings['New album name: '] = 'Új album neve: ';
$a->strings['or select existing album:'] = 'vagy meglévő album kiválasztása:';
$a->strings['Do not show a status post for this upload'] = 'Ne jelenítsen meg állapotbejegyzést ehhez a feltöltéshez';
$a->strings['Do you really want to delete this photo album and all its photos?'] = 'Valóban törölni szeretné ezt a fényképalbumot és az összes fényképét?';
$a->strings['Delete Album'] = 'Album törlése';
$a->strings['Edit Album'] = 'Album szerkesztése';
$a->strings['Drop Album'] = 'Album eldobása';
$a->strings['Show Newest First'] = 'Legújabb megjelenítése először';
$a->strings['Show Oldest First'] = 'Legrégebbi megjelenítése először';
$a->strings['View Photo'] = 'Fénykép megtekintése';
$a->strings['Permission denied. Access to this item may be restricted.'] = 'Hozzáférés megtagadva. Az elemhez való hozzáférés korlátozva lehet.';
$a->strings['Photo not available'] = 'A fénykép nem érhető el';
$a->strings['Do you really want to delete this photo?'] = 'Valóban törölni szeretné ezt a fényképet?';
$a->strings['Delete Photo'] = 'Fénykép törlése';
$a->strings['View photo'] = 'Fénykép megtekintése';
$a->strings['Edit photo'] = 'Fénykép szerkesztése';
$a->strings['Delete photo'] = 'Fénykép törlése';
$a->strings['Use as profile photo'] = 'Használat profilfényképként';
$a->strings['Private Photo'] = 'Személyes fénykép';
$a->strings['View Full Size'] = 'Teljes méret megtekintése';
$a->strings['Tags: '] = 'Címkék: ';
$a->strings['[Select tags to remove]'] = '[Eltávolítandó címkék kiválasztása]';
$a->strings['New album name'] = 'Új album neve';
$a->strings['Caption'] = 'Felirat';
$a->strings['Add a Tag'] = 'Címke hozzáadása';
$a->strings['Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping'] = 'Példa: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #Budapest, #kemping';
$a->strings['Do not rotate'] = 'Ne forgassa el';
$a->strings['Rotate CW (right)'] = 'Forgatás jobbra';
$a->strings['Rotate CCW (left)'] = 'Forgatás balra';
$a->strings['This is you'] = 'Ez Ön';
$a->strings['Comment'] = 'Hozzászólás';
$a->strings['Select'] = 'Kiválasztás';
$a->strings['Delete'] = 'Törlés';
$a->strings['Like'] = 'Tetszik';
$a->strings['I like this (toggle)'] = 'Ezt kedvelem (átváltás)';
$a->strings['Dislike'] = 'Nem tetszik';
$a->strings['I don\'t like this (toggle)'] = 'Ezt nem kedvelem (átváltás)';
$a->strings['Map'] = 'Térkép';
$a->strings['View Album'] = 'Album megtekintése';
$a->strings['Bad Request.'] = 'Hibás kérés.';
$a->strings['Contact not found.'] = 'A partner nem található.';
$a->strings['[Friendica System Notify]'] = '[Friendica rendszerértesítés]';
$a->strings['User deleted their account'] = 'A felhasználó törölte a fiókját';
$a->strings['On your Friendica node an user deleted their account. Please ensure that their data is removed from the backups.'] = 'Az Ön Friendica csomópontján egy felhasználó törölte a fiókját. Győződjön meg arról, hogy az adatai el lettek-e távolítva a biztonsági mentésekből.';
$a->strings['The user id is %d'] = 'A felhasználó-azonosító %d';
$a->strings['Remove My Account'] = 'Saját fiók eltávolítása';
$a->strings['This will completely remove your account. Once this has been done it is not recoverable.'] = 'Ez teljesen el fogja távolítani a fiókját. Miután ez megtörtént, nem lesz visszaállítható.';
$a->strings['Please enter your password for verification:'] = 'Adja meg a jelszavát az ellenőrzéshez:';
$a->strings['Resubscribing to OStatus contacts'] = 'Újrafeliratkozás az OStatus partnerekre';
$a->strings['Error'] = [
0 => 'Hiba',
1 => 'Hibák',
];
$a->strings['Failed to connect with email account using the settings provided.'] = 'Nem sikerült kapcsolódni a megadott beállításokat használó e-mail-fiókkal.';
$a->strings['Connected Apps'] = 'Kapcsolt alkalmazások';
$a->strings['Name'] = 'Név';
$a->strings['Home Page'] = 'Kezdőlap';
$a->strings['Created'] = 'Létrehozva';
$a->strings['Remove authorization'] = 'Felhatalmazás eltávolítása';
$a->strings['Save Settings'] = 'Beállítások mentése';
$a->strings['Addon Settings'] = 'Bővítménybeállítások';
$a->strings['No Addon settings configured'] = 'Nincsenek bővítménybeállítások meghatározva';
$a->strings['Additional Features'] = 'További funkciók';
$a->strings['Diaspora (Socialhome, Hubzilla)'] = 'Diaspora (Socialhome, Hubzilla)';
$a->strings['enabled'] = 'engedélyezve';
$a->strings['disabled'] = 'letiltva';
$a->strings['Built-in support for %s connectivity is %s'] = 'A(z) %s összekapcsolhatóságának beépített támogatása %s';
$a->strings['OStatus (GNU Social)'] = 'OStatus (GNU Social)';
$a->strings['Email access is disabled on this site.'] = 'Az e-mailes hozzáférés le van tiltva ezen az oldalon.';
$a->strings['None'] = 'Nincs';
$a->strings['Social Networks'] = 'Közösségi hálózatok';
$a->strings['General Social Media Settings'] = 'Általános közösségimédia-beállítások';
$a->strings['Followed content scope'] = 'Követett tartalom hatóköre';
$a->strings['By default, conversations in which your follows participated but didn\'t start will be shown in your timeline. You can turn this behavior off, or expand it to the conversations in which your follows liked a post.'] = 'Alapértelmezetten az idővonalán megjelennek azok a beszélgetések, amelyekben a követői részt vettek, de nem ők indították el. Ezt a viselkedést kikapcsolhatja, vagy kiterjesztheti azokra a beszélgetésekre, amelyekben a követőinek tetszett egy bejegyzés.';
$a->strings['Only conversations my follows started'] = 'Csak a követőim által indított beszélgetések';
$a->strings['Conversations my follows started or commented on (default)'] = 'A követőim által indított vagy hozzászólt beszélgetések (alapértelmezett)';
$a->strings['Any conversation my follows interacted with, including likes'] = 'A követőim által interakcióba került beszélgetések, beleértve a kedveléseket is';
$a->strings['Enable Content Warning'] = 'Tartalomfigyelmeztetés engedélyezése';
$a->strings['Users on networks like Mastodon or Pleroma are able to set a content warning field which collapse their post by default. This enables the automatic collapsing instead of setting the content warning as the post title. Doesn\'t affect any other content filtering you eventually set up.'] = 'Például a Mastodon vagy a Pleroma hálózatán lévő felhasználók képesek egy olyan tartalomfigyelmeztetési mezőt beállítani, amely alapértelmezetten összecsukja a bejegyzéseiket. Ez engedélyezi az automatikus összecsukást, ahelyett hogy beállítaná a tartalomfigyelmeztetést a bejegyzés címeként. Nincs hatással semmilyen más tartalomszűrésre, amelyet végül beállított.';
$a->strings['Enable intelligent shortening'] = 'Intelligens rövidítés engedélyezése';
$a->strings['Normally the system tries to find the best link to add to shortened posts. If disabled, every shortened post will always point to the original friendica post.'] = 'Általában a rendszer megpróbálja megkeresni a legjobb hivatkozást a rövidített bejegyzésekhez történő hozzáadáshoz. Ha le van tiltva, akkor minden egyes rövidített bejegyzés mindig az eredeti Friendica bejegyzésre fog mutatni.';
$a->strings['Enable simple text shortening'] = 'Egyszerű szövegrövidítés engedélyezése';
$a->strings['Normally the system shortens posts at the next line feed. If this option is enabled then the system will shorten the text at the maximum character limit.'] = 'Általában a rendszer lerövidíti a bejegyzéseket a következő soremelésnél. Ha ez a beállítás engedélyezve van, akkor a rendszer a legnagyobb karakterkorlátnál fogja rövidíteni a szöveget.';
$a->strings['Attach the link title'] = 'A hivatkozás címének csatolása';
$a->strings['When activated, the title of the attached link will be added as a title on posts to Diaspora. This is mostly helpful with "remote-self" contacts that share feed content.'] = 'Ha be van kapcsolva, akkor a csatolt hivatkozás címe címként lesz hozzáadva a Diaspora hálózatra küldött bejegyzéseknél. Ez többnyire az olyan „távoli önmaga” partnerekkel hasznos, amelyek megosztják a hírforrás tartalmát.';
$a->strings['Your legacy ActivityPub/GNU Social account'] = 'Az örökölt ActivityPub/GNU Social fiókja';
$a->strings['If you enter your old account name from an ActivityPub based system or your GNU Social/Statusnet account name here (in the format user@domain.tld), your contacts will be added automatically. The field will be emptied when done.'] = 'Ha megadja itt a régi, egy ActivityPub alapú rendszerből származó fiókja nevét, illetve a GNU Social vagy Statusnet fiókja nevét (felhasználó@tartomány.tld formátumban), akkor a partnerei automatikusan hozzá lesznek adva. A mező ki lesz ürítve, ha elkészült.';
$a->strings['Repair OStatus subscriptions'] = 'OStatus feliratkozások javítása';
$a->strings['Email/Mailbox Setup'] = 'E-mail vagy postafiók-beállítások';
$a->strings['If you wish to communicate with email contacts using this service (optional), please specify how to connect to your mailbox.'] = 'Ha e-mailes partnerekkel szeretne kommunikálni ezen szolgáltatás használatával (opcionális), akkor adja meg, hogy hogyan kell kapcsolódni a postafiókjához.';
$a->strings['Last successful email check:'] = 'Legutóbbi sikeres e-mail-ellenőrzés:';
$a->strings['IMAP server name:'] = 'IMAP-kiszolgáló neve:';
$a->strings['IMAP port:'] = 'IMAP port:';
$a->strings['Security:'] = 'Biztonság:';
$a->strings['Email login name:'] = 'E-mail bejelentkezési neve:';
$a->strings['Email password:'] = 'E-mail jelszava:';
$a->strings['Reply-to address:'] = 'Válaszcím:';
$a->strings['Send public posts to all email contacts:'] = 'Nyilvános bejegyzések küldése az összes e-mail partnernek:';
$a->strings['Action after import:'] = 'Importálás utáni művelet:';
$a->strings['Mark as seen'] = 'Megjelölés olvasottként';
$a->strings['Move to folder'] = 'Áthelyezés mappába';
$a->strings['Move to folder:'] = 'Áthelyezés mappába:';
$a->strings['No suggestions available. If this is a new site, please try again in 24 hours.'] = 'Nem érhetők el javaslatok. Ha ez egy új oldal, akkor próbálja újra 24 óra múlva.';
$a->strings['Friend Suggestions'] = 'Ismerős javaslatok';
$a->strings['photo'] = 'fénykép';
$a->strings['status'] = 'állapot';
$a->strings['%1$s tagged %2$s\'s %3$s with %4$s'] = '%1$s megjelölte %2$s %3$s vele: %4$s';
$a->strings['Remove Item Tag'] = 'Elem címkéjének eltávolítása';
$a->strings['Select a tag to remove: '] = 'Eltávolítandó címke kiválasztása: ';
$a->strings['Remove'] = 'Eltávolítás';
$a->strings['User imports on closed servers can only be done by an administrator.'] = 'A lezárt kiszolgálókon történő felhasználó-importálásokat csak egy adminisztrátor végezheti el.';
$a->strings['This site has exceeded the number of allowed daily account registrations. Please try again tomorrow.'] = 'Ez az oldal túllépte a fiókregisztrációk naponta megengedett számát. Próbálja újra holnap.';
$a->strings['Import'] = 'Importálás';
$a->strings['Move account'] = 'Fiók áthelyezése';
$a->strings['You can import an account from another Friendica server.'] = 'Importálhat egy fiókot egy másik Friendica kiszolgálóról.';
$a->strings['You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here.'] = 'Exportálnia kell a fiókját a régi kiszolgálóról, és fel kell töltenie ide. Itt újra létre fogjuk hozni a régi fiókját az összes partnerével. Megpróbáljuk tájékoztatni az ismerőseit arról is, hogy átköltözött ide.';
$a->strings['This feature is experimental. We can\'t import contacts from the OStatus network (GNU Social/Statusnet) or from Diaspora'] = 'Ez a funkció kísérleti. Nem tudunk partnereket importálni az OStatus hálózatból (GNU Social/Statusnet) vagy Diaspora hálózatból.';
$a->strings['Account file'] = 'Fiókfájl';
$a->strings['To export your account, go to "Settings->Export your personal data" and select "Export account"'] = 'A fiókja exportálásához menjen a „Beállítások → Személyes adatok exportálása” oldalra, és válassza a „Fiók exportálása” lehetőséget.';
$a->strings['You aren\'t following this contact.'] = 'Ön nem követi ezt a partnert.';
$a->strings['Unfollowing is currently not supported by your network.'] = 'A követés megszüntetését jelenleg nem támogatja a hálózata.';
$a->strings['Disconnect/Unfollow'] = 'Leválasztás vagy követés megszüntetése';
$a->strings['Contact was successfully unfollowed'] = 'A partner követése sikeresen meg lett szüntetve';
$a->strings['Unable to unfollow this contact, please contact your administrator'] = 'Nem lehet megszüntetni ennek a partnernek a követését, vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral';
$a->strings['Invalid request.'] = 'Érvénytelen kérés.';
$a->strings['Sorry, maybe your upload is bigger than the PHP configuration allows'] = 'Elnézést, talán a feltöltése nagyobb annál, amit a PHP beállítása megenged';
$a->strings['Or - did you try to upload an empty file?'] = 'Vagy – egy üres fájlt próbált meg feltölteni?';
$a->strings['File exceeds size limit of %s'] = 'A fájl meghaladja a beállított %s méretkorlátot';
$a->strings['File upload failed.'] = 'A fájl feltöltése sikertelen.';
$a->strings['Wall Photos'] = 'Falfényképek';
$a->strings['Number of daily wall messages for %s exceeded. Message failed.'] = 'A(z) %s napi falüzeneteinek száma túllépve. Az üzenet sikertelen.';
$a->strings['Unable to check your home location.'] = 'Nem lehet ellenőrizni az otthona helyét.';
$a->strings['No recipient.'] = 'Nincs címzett.';
$a->strings['If you wish for %s to respond, please check that the privacy settings on your site allow private mail from unknown senders.'] = 'Ha azt szeretné, hogy %s válaszoljon, ellenőrizze, hogy az Ön oldalán lévő adatvédelmi beállítások lehetővé teszik-e az ismeretlen küldőktől származó személyes leveleket.';
$a->strings['No system theme config value set.'] = 'Nincs rendszertéma beállítási érték megadva.';
$a->strings['Apologies but the website is unavailable at the moment.'] = 'Elnézést, de a weboldal jelenleg nem érhető el.';
$a->strings['Delete this item?'] = 'Törli ezt az elemet?';
$a->strings['Block this author? They won\'t be able to follow you nor see your public posts, and you won\'t be able to see their posts and their notifications.'] = 'Tiltja ezt a szerzőt? Nem lesz képes követni Önt, és a nyilvános bejegyzéseit sem látja, valamint Ön sem lesz képes megtekinteni az ő bejegyzéseit és értesítéseit.';
$a->strings['toggle mobile'] = 'váltás mobilra';
$a->strings['Method not allowed for this module. Allowed method(s): %s'] = 'A módszer nem engedélyezett ennél a modulnál. Az engedélyezett módszerek: %s';
$a->strings['Page not found.'] = 'Az oldal nem található.';
$a->strings['You must be logged in to use addons. '] = 'Bejelentkezve kell lennie a bővítmények használatához.';
$a->strings['The form security token was not correct. This probably happened because the form has been opened for too long (>3 hours) before submitting it.'] = 'Az űrlap biztonsági tokenje nem volt helyes. Ez valószínűleg azért történt, mert az űrlapot túl hosszan tartották nyitva (>3 óra), mielőtt elküldték volna.';
$a->strings['All contacts'] = 'Összes partner';
$a->strings['Followers'] = 'Követők';
$a->strings['Following'] = 'Követés';
$a->strings['Mutual friends'] = 'Kölcsönösen ismerősök';
$a->strings['Common'] = 'Közös';
$a->strings['Addon not found'] = 'A bővítmény nem található';
$a->strings['Addon already enabled'] = 'A bővítmény már engedélyezve van';
$a->strings['Addon already disabled'] = 'A bővítmény már le van tiltva';
$a->strings['Could not find any unarchived contact entry for this URL (%s)'] = 'Nem sikerült találni egyetlen archiválatlan partnerbejegyzést sem erről az URL-ről (%s)';
$a->strings['The contact entries have been archived'] = 'A partnerbejegyzések archiválva lettek';
$a->strings['Could not find any contact entry for this URL (%s)'] = 'Nem sikerült találni egyetlen partnerbejegyzést sem erről az URL-ről (%s)';
$a->strings['The contact has been blocked from the node'] = 'A partner tiltva lett a csomópontról';
$a->strings['Post update version number has been set to %s.'] = 'A bejegyzésfrissítés verziószáma erre lett beállítva: %s.';
$a->strings['Check for pending update actions.'] = 'Függőben lévő frissítési műveletek ellenőrzése.';
$a->strings['Done.'] = 'Kész.';
$a->strings['Execute pending post updates.'] = 'Függőben lévő bejegyzésfrissítések végrehajtása.';
$a->strings['All pending post updates are done.'] = 'Az összes függőben lévő bejegyzésfrissítés kész.';
$a->strings['Enter user nickname: '] = 'Felhasználó becenevének megadása: ';
$a->strings['Enter new password: '] = 'Új jelszó megadása: ';
$a->strings['Password update failed. Please try again.'] = 'A jelszó frissítése sikertelen. Próbálja újra.';
$a->strings['Password changed.'] = 'A jelszó megváltoztatva.';
$a->strings['Enter user name: '] = 'Felhasználónév megadása: ';
$a->strings['Enter user email address: '] = 'Felhasználó e-mail-címének megadása: ';
$a->strings['Enter a language (optional): '] = 'Nyelv megadása (elhagyható): ';
$a->strings['User is not pending.'] = 'A felhasználó nincs függőben.';
$a->strings['User has already been marked for deletion.'] = 'A felhasználó már meg lett jelölve törlésre.';
$a->strings['Type "yes" to delete %s'] = 'Írja be a „yes” szót %s törléséhez';
$a->strings['Deletion aborted.'] = 'Törlés megszakítva.';
$a->strings['Enter category: '] = 'Kategória megadása: ';
$a->strings['Enter key: '] = 'Kulcs megadása: ';
$a->strings['Enter value: '] = 'Érték megadása: ';
$a->strings['newer'] = 'soha';
$a->strings['older'] = 'régebbi';
$a->strings['Frequently'] = 'Gyakran';
$a->strings['Hourly'] = 'Óránként';
$a->strings['Twice daily'] = 'Naponta kétszer';
$a->strings['Daily'] = 'Naponta';
$a->strings['Weekly'] = 'Hetente';
$a->strings['Monthly'] = 'Havonta';
$a->strings['DFRN'] = 'DFRN';
$a->strings['OStatus'] = 'OStatus';
$a->strings['RSS/Atom'] = 'RSS/Atom';
$a->strings['Email'] = 'E-mail';
$a->strings['Diaspora'] = 'Diaspora';
$a->strings['Zot!'] = 'Zot!';
$a->strings['LinkedIn'] = 'LinkedIn';
$a->strings['XMPP/IM'] = 'XMPP/IM';
$a->strings['MySpace'] = 'MySpace';
$a->strings['Google+'] = 'Google+';
$a->strings['pump.io'] = 'pump.io';
$a->strings['Twitter'] = 'Twitter';
$a->strings['Discourse'] = 'Discourse';
$a->strings['Diaspora Connector'] = 'Diaspora összekötő';
$a->strings['GNU Social Connector'] = 'GNU Social összekötő';
$a->strings['ActivityPub'] = 'ActivityPub';
$a->strings['pnut'] = 'pnut';
$a->strings['%s (via %s)'] = '%s (ezen keresztül: %s)';
$a->strings['%s likes this.'] = '%s kedveli ezt.';
$a->strings['%s doesn\'t like this.'] = '%s nem kedveli ezt.';
$a->strings['%s attends.'] = '%s részt vesz.';
$a->strings['%s doesn\'t attend.'] = '%s nem vesz részt.';
$a->strings['%s attends maybe.'] = '%s talán részt vesz.';
$a->strings['%s reshared this.'] = '%s újra megosztotta ezt.';
$a->strings['and'] = 'és';
$a->strings['and %d other people'] = 'és %d más személy';
$a->strings['<span %1$s>%2$d people</span> like this'] = '<span %1$s>%2$d személy</span> kedveli ezt';
$a->strings['%s like this.'] = '%s kedveli ezt.';
$a->strings['<span %1$s>%2$d people</span> don\'t like this'] = '<span %1$s>%2$d személy</span> nem kedveli ezt';
$a->strings['%s don\'t like this.'] = '%s nem kedveli ezt.';
$a->strings['<span %1$s>%2$d people</span> attend'] = '<span %1$s>%2$d személy</span> részt vesz';
$a->strings['%s attend.'] = '%s részt vesz.';
$a->strings['<span %1$s>%2$d people</span> don\'t attend'] = '<span %1$s>%2$d személy</span> nem vesz részt';
$a->strings['%s don\'t attend.'] = '%s nem vesz részt.';
$a->strings['<span %1$s>%2$d people</span> attend maybe'] = '<span %1$s>%2$d személy</span> talán részt vesz';
$a->strings['%s attend maybe.'] = '%s talán részt vesz.';
$a->strings['<span %1$s>%2$d people</span> reshared this'] = '<span %1$s>%2$d személy</span> újra megosztotta ezt';
$a->strings['Visible to <strong>everybody</strong>'] = 'Látható <strong>mindenkinek</strong>';
$a->strings['Please enter a image/video/audio/webpage URL:'] = 'Írjon be egy kép, videó, hang vagy weboldal URL-t:';
$a->strings['Tag term:'] = 'Címkézési kifejezés:';
$a->strings['Save to Folder:'] = 'Mentés mappába:';
$a->strings['Where are you right now?'] = 'Hol van most éppen?';
$a->strings['Delete item(s)?'] = 'Törli az elemeket?';
$a->strings['Created at'] = 'Létrehozva';
$a->strings['New Post'] = 'Új bejegyzés';
$a->strings['Share'] = 'Megosztás';
$a->strings['Image'] = 'Kép';
$a->strings['Video'] = 'Videó';
$a->strings['Scheduled at'] = 'Ütemezve ekkor';
$a->strings['Pinned item'] = 'Kitűzött elem';
$a->strings['View %s\'s profile @ %s'] = '%s profiljának megtekintése ezen: %s';
$a->strings['Categories:'] = 'Kategóriák:';
$a->strings['Filed under:'] = 'Iktatva itt:';
$a->strings['%s from %s'] = '%s tőle: %s';
$a->strings['View in context'] = 'Megtekintés környezetben';
$a->strings['remove'] = 'eltávolítás';
$a->strings['Delete Selected Items'] = 'Kijelölt elemek törlése';
$a->strings['You had been addressed (%s).'] = 'Önt megszólították (%s).';
$a->strings['You are following %s.'] = 'Ön követi őt: %s.';
$a->strings['Tagged'] = 'Megjelölve';
$a->strings['Reshared'] = 'Újra megosztva';
$a->strings['Reshared by %s <%s>'] = '%s <%s> újra megosztotta';
$a->strings['%s is participating in this thread.'] = '%s részt vesz ebben a szálban.';
$a->strings['Stored'] = 'Tárolt';
$a->strings['Global'] = 'Globális';
$a->strings['Relayed'] = 'Továbbítva';
$a->strings['Relayed by %s <%s>'] = '%s <%s> továbbította';
$a->strings['Fetched'] = 'Lekérve';
$a->strings['Fetched because of %s <%s>'] = 'Lekérve %s <%s> miatt';
$a->strings['General Features'] = 'Általános funkciók';
$a->strings['Photo Location'] = 'Fénykép helye';
$a->strings['Photo metadata is normally stripped. This extracts the location (if present) prior to stripping metadata and links it to a map.'] = 'A fénykép metaadatai általában ki vannak törölve. Ez kinyeri a helyet (ha meg van adva) a metaadatok törlése előtt, és hivatkozást készít rá egy térképen.';
$a->strings['Trending Tags'] = 'Népszerű címkék';
$a->strings['Show a community page widget with a list of the most popular tags in recent public posts.'] = 'Egy közösségi oldal felületi elem megjelenítése a legutóbbi nyilvános bejegyzésekben lévő legnépszerűbb címkék listájával.';
$a->strings['Post Composition Features'] = 'Bejegyzés-összeállítási funkciók';
$a->strings['Auto-mention Forums'] = 'Fórumok automatikus említése';
$a->strings['Add/remove mention when a forum page is selected/deselected in ACL window.'] = 'Említés hozzáadása vagy eltávolítása, ha egy fórumoldalt kiválasztanak vagy megszüntetik a kiválasztását az ACL ablakokban.';
$a->strings['Explicit Mentions'] = 'Közvetlen említések';
$a->strings['Add explicit mentions to comment box for manual control over who gets mentioned in replies.'] = 'Közvetlen említések hozzáadása a hozzászólásmezőhöz kézi vezérléssel, hogy ki lesz megemlítve a válaszokban.';
$a->strings['Add an abstract from ActivityPub content warnings'] = 'Kivonat hozzáadása az ActivityPub tartalomfigyelmeztetéseiből';
$a->strings['Add an abstract when commenting on ActivityPub posts with a content warning. Abstracts are displayed as content warning on systems like Mastodon or Pleroma.'] = 'Kivonat hozzáadása a tartalomfigyelmeztetéssel rendelkező ActivityPub bejegyzéseknél történő hozzászóláskor. A kivonatok tartalomfigyelmeztetésként jelennek meg az olyan rendszerekben, mint a Mastodon vagy a Pleroma.';
$a->strings['Post/Comment Tools'] = 'Bejegyzés és hozzászólás eszközök';
$a->strings['Post Categories'] = 'Bejegyzéskategóriák';
$a->strings['Add categories to your posts'] = 'Kategóriák hozzáadása a bejegyzéseihez.';
$a->strings['Advanced Profile Settings'] = 'Speciális profilbeállítások';
$a->strings['List Forums'] = 'Fórumok felsorolása';
$a->strings['Show visitors public community forums at the Advanced Profile Page'] = 'Nyilvános közösségi fórumok megjelenítése a látogatóknak a speciális profiloldalon.';
$a->strings['Tag Cloud'] = 'Címkefelhő';
$a->strings['Provide a personal tag cloud on your profile page'] = 'Személyes címkefelhő biztosítása a profiloldalán.';
$a->strings['Display Membership Date'] = 'Tagsági dátum megjelenítése';
$a->strings['Display membership date in profile'] = 'Tagsági dátum megjelenítése a profilban.';
$a->strings['Forums'] = 'Fórumok';
$a->strings['External link to forum'] = 'Külső hivatkozás a fórumhoz';
$a->strings['show less'] = 'kevesebb megjelenítése';
$a->strings['show more'] = 'több megjelenítése';
$a->strings['%1$s poked %2$s'] = '%1$s megbökte őt: %2$s';
$a->strings['event'] = 'esemény';
$a->strings['Follow Thread'] = 'Szál követése';
$a->strings['View Status'] = 'Állapot megtekintése';
$a->strings['View Profile'] = 'Profil megtekintése';
$a->strings['View Photos'] = 'Fényképek megtekintése';
$a->strings['Network Posts'] = 'Hálózati bejegyzések';
$a->strings['View Contact'] = 'Partner megtekintése';
$a->strings['Send PM'] = 'Személyes üzenet küldése';
$a->strings['Block'] = 'Tiltás';
$a->strings['Ignore'] = 'Mellőzés';
$a->strings['Languages'] = 'Nyelvek';
$a->strings['Poke'] = 'Megbökés';
$a->strings['Nothing new here'] = 'Semmi új nincs itt';
$a->strings['Go back'] = 'Vissza';
$a->strings['Clear notifications'] = 'Értesítések törlése';
$a->strings['@name, !forum, #tags, content'] = '@név, !fórum, #címkék, tartalom';
$a->strings['Logout'] = 'Kijelentkezés';
$a->strings['End this session'] = 'Munkamenet befejezése';
$a->strings['Login'] = 'Bejelentkezés';
$a->strings['Sign in'] = 'Bejelentkezés';
$a->strings['Status'] = 'Állapot';
$a->strings['Your posts and conversations'] = 'Az Ön bejegyzései és beszélgetései';
$a->strings['Profile'] = 'Profil';
$a->strings['Your profile page'] = 'Az Ön profiloldala';
$a->strings['Your photos'] = 'Az Ön fényképei';
$a->strings['Media'] = 'Média';
$a->strings['Your postings with media'] = 'Az Ön médiával rendelkező beküldései';
$a->strings['Your events'] = 'Az Ön eseményei';
$a->strings['Personal notes'] = 'Személyes jegyzetek';
$a->strings['Your personal notes'] = 'Az Ön személyes jegyzetei';
$a->strings['Home'] = 'Kezdőlap';
$a->strings['Register'] = 'Regisztráció';
$a->strings['Create an account'] = 'Fiók létrehozása';
$a->strings['Help'] = 'Súgó';
$a->strings['Help and documentation'] = 'Súgó és dokumentáció';
$a->strings['Apps'] = 'Alkalmazások';
$a->strings['Addon applications, utilities, games'] = 'Bővítményalkalmazások, segédprogramok és játékok';
$a->strings['Search'] = 'Keresés';
$a->strings['Search site content'] = 'Oldaltartalom keresése';
$a->strings['Full Text'] = 'Teljes szöveg';
$a->strings['Tags'] = 'Címkék';
$a->strings['Contacts'] = 'Partnerek';
$a->strings['Community'] = 'Közösség';
$a->strings['Conversations on this and other servers'] = 'Beszélgetések ezen és más kiszolgálókon';
$a->strings['Events and Calendar'] = 'Események és naptár';
$a->strings['Directory'] = 'Könyvtár';
$a->strings['People directory'] = 'Emberek könyvtár';
$a->strings['Information'] = 'Információk';
$a->strings['Information about this friendica instance'] = 'Információk erről a Friendica példányról';
$a->strings['Terms of Service'] = 'Használati feltételek';
$a->strings['Terms of Service of this Friendica instance'] = 'Ezen Friendica példány használati feltételei';
$a->strings['Network'] = 'Hálózat';
$a->strings['Conversations from your friends'] = 'Ismerősökkel való beszélgetések';
$a->strings['Introductions'] = 'Bemutatkozások';
$a->strings['Friend Requests'] = 'Ismerőskérések';
$a->strings['Notifications'] = 'Értesítések';
$a->strings['See all notifications'] = 'Összes értesítés megtekintése';
$a->strings['Mark all system notifications as seen'] = 'Összes rendszerértesítés megjelölése olvasottként';
$a->strings['Private mail'] = 'Személyes levél';
$a->strings['Inbox'] = 'Beérkezett üzenetek';
$a->strings['Outbox'] = 'Elküldött üzenetek';
$a->strings['Accounts'] = 'Fiókok';
$a->strings['Manage other pages'] = 'Más oldalak kezelése';
$a->strings['Settings'] = 'Beállítások';
$a->strings['Account settings'] = 'Fiókbeállítások';
$a->strings['Manage/edit friends and contacts'] = 'Ismerősök és partnerek kezelése vagy szerkesztése';
$a->strings['Admin'] = 'Adminisztráció';
$a->strings['Site setup and configuration'] = 'Oldal beállítása és konfigurálás';
$a->strings['Navigation'] = 'Navigáció';
$a->strings['Site map'] = 'Oldaltérkép';
$a->strings['Embedding disabled'] = 'A beágyazás letiltva';
$a->strings['Embedded content'] = 'Beágyazott tartalom';
$a->strings['first'] = 'első';
$a->strings['prev'] = 'előző';
$a->strings['next'] = 'következő';
$a->strings['last'] = 'utolsó';
$a->strings['Image/photo'] = 'Kép vagy fénykép';
$a->strings['<a href="%1$s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">%2$s</a> %3$s'] = '<a href="%1$s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">%2$s</a> %3$s';
$a->strings['Link to source'] = 'Hivatkozás a forráshoz';
$a->strings['Click to open/close'] = 'Kattintson a megnyitáshoz vagy bezáráshoz';
$a->strings['$1 wrote:'] = '$1 írta:';
$a->strings['Encrypted content'] = 'Titkosított tartalom';
$a->strings['Invalid source protocol'] = 'Érvénytelen forrásprotokoll';
$a->strings['Invalid link protocol'] = 'Érvénytelen hivatkozási protokoll';
$a->strings['Loading more entries...'] = 'További bejegyzések betöltése…';
$a->strings['The end'] = 'Vége';
$a->strings['Follow'] = 'Követés';
$a->strings['Add New Contact'] = 'Új partner hozzáadása';
$a->strings['Enter address or web location'] = 'Cím vagy webhely megadása';
$a->strings['Example: bob@example.com, http://example.com/barbara'] = 'Példa: bob@example.com, http://example.com/barbara';
$a->strings['Connect'] = 'Kapcsolódás';
$a->strings['%d invitation available'] = [
0 => '%d meghívás érhető el',
1 => '%d meghívás érhető el',
];
$a->strings['Find People'] = 'Emberek keresése';
$a->strings['Enter name or interest'] = 'Név vagy érdeklődés beírása';
$a->strings['Examples: Robert Morgenstein, Fishing'] = 'Példák: Szabó János, Halászat';
$a->strings['Find'] = 'Keresés';
$a->strings['Similar Interests'] = 'Hasonló érdeklődések';
$a->strings['Random Profile'] = 'Véletlen profil';
$a->strings['Invite Friends'] = 'Ismerősök meghívása';
$a->strings['Global Directory'] = 'Globális könyvtár';
$a->strings['Local Directory'] = 'Helyi könyvtár';
$a->strings['Groups'] = 'Csoportok';
$a->strings['Everyone'] = 'Mindenki';
$a->strings['Relationships'] = 'Kapcsolatok';
$a->strings['All Contacts'] = 'Összes partner';
$a->strings['Protocols'] = 'Protokollok';
$a->strings['All Protocols'] = 'Összes protokoll';
$a->strings['Saved Folders'] = 'Mentett mappák';
$a->strings['Everything'] = 'Minden';
$a->strings['Categories'] = 'Kategóriák';
$a->strings['%d contact in common'] = [
0 => '%d partner közös',
1 => '%d partner közös',
];
$a->strings['Archives'] = 'Archívumok';
$a->strings['Persons'] = 'Személyek';
$a->strings['Organisations'] = 'Szervezetek';
$a->strings['News'] = 'Hírek';
$a->strings['Account Types'] = 'Fióktípusok';
$a->strings['All'] = 'Összes';
$a->strings['Export'] = 'Exportálás';
$a->strings['Export calendar as ical'] = 'Naptár exportálása iCal-ként';
$a->strings['Export calendar as csv'] = 'Naptár exportálása CSV-ként';
$a->strings['No contacts'] = 'Nincsenek partnerek';
$a->strings['%d Contact'] = [
0 => '%d partner',
1 => '%d partner',
];
$a->strings['View Contacts'] = 'Partnerek megtekintése';
$a->strings['Remove term'] = 'Kifejezés eltávolítása';
$a->strings['Saved Searches'] = 'Mentett keresések';
$a->strings['Trending Tags (last %d hour)'] = [
0 => 'Népszerű címkék (legutóbbi %d óra)',
1 => 'Népszerű címkék (legutóbbi %d óra)',
];
$a->strings['More Trending Tags'] = 'További népszerű címkék';
$a->strings['XMPP:'] = 'XMPP:';
$a->strings['Matrix:'] = 'Mátrix:';
$a->strings['Network:'] = 'Hálózat:';
$a->strings['Unfollow'] = 'Követés megszüntetése';
$a->strings['Yourself'] = 'Önmaga';
$a->strings['Mutuals'] = 'Kölcsönösen ismerősök';
$a->strings['Post to Email'] = 'Beküldés e-mailbe';
$a->strings['Public'] = 'Nyilvános';
$a->strings['This content will be shown to all your followers and can be seen in the community pages and by anyone with its link.'] = 'Ez a tartalom meg fog jelenni az összes követőjének, és látható lesz a közösségi oldalakon, valamint bárki számára a hivatkozásával.';
$a->strings['Limited/Private'] = 'Korlátozott vagy személyes';
$a->strings['This content will be shown only to the people in the first box, to the exception of the people mentioned in the second box. It won\'t appear anywhere public.'] = 'Ez a tartalom csak az első mezőben lévő embereknek fog megjelenni, kivéve a második mezőben említett embereknek. Nem jelenik meg sehol sem nyilvánosan.';
$a->strings['Show to:'] = 'Megjelenítés nekik:';
$a->strings['Except to:'] = 'Kivéve nekik:';
$a->strings['Connectors'] = 'Összekötők';
$a->strings['The database configuration file "config/local.config.php" could not be written. Please use the enclosed text to create a configuration file in your web server root.'] = 'A „config/local.config.php” adatbázis-beállítófájlt nem sikerült írni. Használja a mellékelt szöveget egy beállítófájl létrehozásához a webkiszolgáló gyökerében.';
$a->strings['You may need to import the file "database.sql" manually using phpmyadmin or mysql.'] = 'Lehet, hogy kézzel kell importálnia a „database.sql” fájlt phpMyAdmin vagy MySQL használatával.';
$a->strings['Please see the file "doc/INSTALL.md".'] = 'Nézze meg a „doc/INSTALL.md” fájlt.';
$a->strings['Could not find a command line version of PHP in the web server PATH.'] = 'Nem sikerült megtalálni a PHP parancssori verzióját a webkiszolgáló PATH környezeti változójában.';
$a->strings['If you don\'t have a command line version of PHP installed on your server, you will not be able to run the background processing. See <a href=\'https://github.com/friendica/friendica/blob/stable/doc/Install.md#set-up-the-worker\'>\'Setup the worker\'</a>'] = 'Ha nincs telepítve a PHP parancssori verziója a kiszolgálóján, akkor nem lesz képes futtatni a háttérfeldolgozást. Nézze meg a <a href=\'https://github.com/friendica/friendica/blob/stable/doc/Install.md#set-up-the-worker\'>Setup the worker</a> szakaszt a dokumentációban (angol nyelven).';
$a->strings['PHP executable path'] = 'PHP végrehajtható útvonala';
$a->strings['Enter full path to php executable. You can leave this blank to continue the installation.'] = 'A teljes útvonal megadása a PHP végrehajthatóhoz. Ezt üresen hagyhatja a telepítés folytatásához.';
$a->strings['Command line PHP'] = 'Parancssori PHP';
$a->strings['PHP executable is not the php cli binary (could be cgi-fgci version)'] = 'A PHP végrehajtható nem a PHP parancssori bináris (lehet cgi-fgci verzió)';
$a->strings['Found PHP version: '] = 'Megtalált PHP-verzió: ';
$a->strings['PHP cli binary'] = 'PHP parancssori bináris';
$a->strings['The command line version of PHP on your system does not have "register_argc_argv" enabled.'] = 'A rendszerén lévő PHP parancssori verziójában a „register_argc_argv” nincs engedélyezve.';
$a->strings['This is required for message delivery to work.'] = 'Ez ahhoz szükséges, hogy az üzenetkézbesítés működjön.';
$a->strings['PHP register_argc_argv'] = 'PHP register_argc_argv';
$a->strings['Error: the "openssl_pkey_new" function on this system is not able to generate encryption keys'] = 'Hiba: az „openssl_pkey_new” függvény ezen a rendszeren nem képes titkosítási kulcsokat előállítani';
$a->strings['If running under Windows, please see "http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php".'] = 'Ha Windows alatt fut, akkor nézze meg a „http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php” dokumentációt.';
$a->strings['Generate encryption keys'] = 'Titkosítási kulcsok előállítása';
$a->strings['Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed.'] = 'Hiba: az Apache webkiszolgáló mod-rewrite modulja szükséges, de nincs telepítve.';
$a->strings['Apache mod_rewrite module'] = 'Apache mod_rewrite modul';
$a->strings['Error: PDO or MySQLi PHP module required but not installed.'] = 'Hiba: a PDO vagy a MySQLi PHP-modul szükséges, de nincs telepítve.';
$a->strings['Error: The MySQL driver for PDO is not installed.'] = 'Hiba: a PDO-hoz szükséges MySQL illesztőprogram nincs telepítve.';
$a->strings['PDO or MySQLi PHP module'] = 'PDO vagy MySQLi PHP-modul';
$a->strings['Error, XML PHP module required but not installed.'] = 'Hiba: az XML PHP-modul szükséges, de nincs telepítve.';
$a->strings['XML PHP module'] = 'XML PHP-modul';
$a->strings['libCurl PHP module'] = 'libCurl PHP-modul';
$a->strings['Error: libCURL PHP module required but not installed.'] = 'Hiba: az libCURL PHP-modul szükséges, de nincs telepítve.';
$a->strings['GD graphics PHP module'] = 'GD grafikai PHP-modul';
$a->strings['Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed.'] = 'Hiba: a JPEG támogatással rendelkező GD grafikai PHP-modul szükséges, de nincs telepítve.';
$a->strings['OpenSSL PHP module'] = 'OpenSSL PHP-modul';
$a->strings['Error: openssl PHP module required but not installed.'] = 'Hiba: az OpenSSL PHP-modul szükséges, de nincs telepítve.';
$a->strings['mb_string PHP module'] = 'mb_string PHP-modul';
$a->strings['Error: mb_string PHP module required but not installed.'] = 'Hiba: az mb_string PHP-modul szükséges, de nincs telepítve.';
$a->strings['iconv PHP module'] = 'iconv PHP-modul';
$a->strings['Error: iconv PHP module required but not installed.'] = 'Hiba: az iconv PHP-modul szükséges, de nincs telepítve.';
$a->strings['POSIX PHP module'] = 'POSIX PHP-modul';
$a->strings['Error: POSIX PHP module required but not installed.'] = 'Hiba: a POSIX PHP-modul szükséges, de nincs telepítve.';
$a->strings['Program execution functions'] = 'Programvégrehajtási funkciók';
$a->strings['Error: Program execution functions (proc_open) required but not enabled.'] = 'Hiba: a programvégrehajtási funkciók (proc_open) szükségesek, de nincsenek engedélyezve.';
$a->strings['JSON PHP module'] = 'JSON PHP-modul';
$a->strings['Error: JSON PHP module required but not installed.'] = 'Hiba: a JSON PHP-modul szükséges, de nincs telepítve.';
$a->strings['File Information PHP module'] = 'Fájlinformációk PHP-modul';
$a->strings['Error: File Information PHP module required but not installed.'] = 'Hiba: a fájlinformációk PHP-modul szükséges, de nincs telepítve.';
$a->strings['The web installer needs to be able to create a file called "local.config.php" in the "config" folder of your web server and it is unable to do so.'] = 'A webes telepítőnek képesnek kell lennie létrehozni egy „local.config.php” nevű fájlt a webkiszolgáló „config” mappájában, és ezt nem lehet megtenni.';
$a->strings['This is most often a permission setting, as the web server may not be able to write files in your folder - even if you can.'] = 'Ez leggyakrabban jogosultsági beállítás, mivel előfordulhat, hogy a webkiszolgáló nem képes fájlokat írni a mappájába, annak ellenére, hogy Ön tud.';
$a->strings['At the end of this procedure, we will give you a text to save in a file named local.config.php in your Friendica "config" folder.'] = 'Ezen eljárás végén adni fogunk Önnek egy szöveget, hogy elmentse egy „local.config.php” nevű fájlba a Friendica „config” mappájában.';
$a->strings['You can alternatively skip this procedure and perform a manual installation. Please see the file "doc/INSTALL.md" for instructions.'] = 'Alternatívaként kihagyhatja ezt az eljárást, és végezhet kézi telepítést. Az utasításokért nézze meg a „doc/INSTALL.txt” fájlt.';
$a->strings['config/local.config.php is writable'] = 'a config/local.config.php írható';
$a->strings['Friendica uses the Smarty3 template engine to render its web views. Smarty3 compiles templates to PHP to speed up rendering.'] = 'A Friendica a Smarty3 sablonmotort használja a webes nézetei megjelenítéséhez. A Smarty3 lefordítja a sablonokat PHP-ra a megjelenítés felgyorsításához.';
$a->strings['In order to store these compiled templates, the web server needs to have write access to the directory view/smarty3/ under the Friendica top level folder.'] = 'A lefordított sablonok tárolása érdekében a webkiszolgálónak írási hozzáférésre van szüksége a Friendica felső szintű mappája alatti „view/smarty3/” könyvtárhoz.';
$a->strings['Please ensure that the user that your web server runs as (e.g. www-data) has write access to this folder.'] = 'Biztosítsa, hogy a webkiszolgálót futtató felhasználónak (például www-data) legyen írási hozzáférése ehhez a mappához.';
$a->strings['Note: as a security measure, you should give the web server write access to view/smarty3/ only--not the template files (.tpl) that it contains.'] = 'Megjegyzés: biztonsági intézkedésként csak a „view/smarty3/” mappához kell írási hozzáférést adnia a webkiszolgálónak, nem azokhoz a sablonfájlokhoz (.tpl), amelyeket tartalmaz.';
$a->strings['view/smarty3 is writable'] = 'A „view/smarty3” írható';
$a->strings['Url rewrite in .htaccess seems not working. Make sure you copied .htaccess-dist to .htaccess.'] = 'Úgy tűnik, hogy a .htaccess fájlban lévő URL átírás nem működik. Győződjön meg arról, hogy lemásolta-e a .htaccess-dist fájlt .htaccess néven.';
$a->strings['In some circumstances (like running inside containers), you can skip this error.'] = 'Bizonyos körülmények között (például konténereken belül való futtatáskor) átugorhatja ezt a hibát.';
$a->strings['Error message from Curl when fetching'] = 'Hibaüzenet a cURL-től a lekéréskor';
$a->strings['Url rewrite is working'] = 'Az URL átírás működik';
$a->strings['The detection of TLS to secure the communication between the browser and the new Friendica server failed.'] = 'Nem sikerült a TLS felismerése a böngésző és a Friendica kiszolgálója közötti kommunikáció biztonságossá tételéhez.';
$a->strings['It is highly encouraged to use Friendica only over a secure connection as sensitive information like passwords will be transmitted.'] = 'Erősen ajánlott a Friendica kiszolgálót csak biztonságos kapcsolaton keresztül használni, mivel olyan érzékeny információk kerülnek továbbításra, mint például a jelszavak.';
$a->strings['Please ensure that the connection to the server is secure.'] = 'Győződjön meg arról, hogy a kiszolgálóval való kapcsolat biztonságos.';
$a->strings['No TLS detected'] = 'Nincs TLS felismerve';
$a->strings['TLS detected'] = 'TLS felismerve';
$a->strings['ImageMagick PHP extension is not installed'] = 'Az ImageMagick PHP-kiterjesztés nincs telepítve';
$a->strings['ImageMagick PHP extension is installed'] = 'Az ImageMagick PHP-kiterjesztés telepítve van';
$a->strings['ImageMagick supports GIF'] = 'Az ImageMagick támogatja a GIF-et';
$a->strings['Database already in use.'] = 'Az adatbázis már használatban van.';
$a->strings['Could not connect to database.'] = 'Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz.';
$a->strings['Monday'] = 'Hétfő';
$a->strings['Tuesday'] = 'Kedd';
$a->strings['Wednesday'] = 'Szerda';
$a->strings['Thursday'] = 'Csütörtök';
$a->strings['Friday'] = 'Péntek';
$a->strings['Saturday'] = 'Szombat';
$a->strings['Sunday'] = 'Vasárnap';
$a->strings['January'] = 'Január';
$a->strings['February'] = 'Február';
$a->strings['March'] = 'Március';
$a->strings['April'] = 'Április';
$a->strings['May'] = 'Május';
$a->strings['June'] = 'Június';
$a->strings['July'] = 'Július';
$a->strings['August'] = 'Augusztus';
$a->strings['September'] = 'Szeptember';
$a->strings['October'] = 'Október';
$a->strings['November'] = 'November';
$a->strings['December'] = 'December';
$a->strings['Mon'] = 'Hét';
$a->strings['Tue'] = 'Ked';
$a->strings['Wed'] = 'Sze';
$a->strings['Thu'] = 'Csü';
$a->strings['Fri'] = 'Pén';
$a->strings['Sat'] = 'Szo';
$a->strings['Sun'] = 'Vas';
$a->strings['Jan'] = 'Jan';
$a->strings['Feb'] = 'Feb';
$a->strings['Mar'] = 'Már';
$a->strings['Apr'] = 'Ápr';
$a->strings['Jun'] = 'Jún';
$a->strings['Jul'] = 'Júl';
$a->strings['Aug'] = 'Aug';
$a->strings['Sep'] = 'Sze';
$a->strings['Oct'] = 'Okt';
$a->strings['Nov'] = 'Nov';
$a->strings['Dec'] = 'Dec';
$a->strings['poke'] = 'megbökés';
$a->strings['poked'] = 'megbökte őt:';
$a->strings['ping'] = 'pingelés';
$a->strings['pinged'] = 'megpingelte őt:';
$a->strings['prod'] = 'döfés';
$a->strings['prodded'] = 'megdöfte őt:';
$a->strings['slap'] = 'ütés';
$a->strings['slapped'] = 'megütötte őt:';
$a->strings['finger'] = 'fogdosás';
$a->strings['fingered'] = 'megfogdosta őt:';
$a->strings['rebuff'] = 'visszautasítás';
$a->strings['rebuffed'] = 'visszautasította őt:';
$a->strings['Friendica can\'t display this page at the moment, please contact the administrator.'] = 'A Friendica jelenleg nem tudja megjeleníteni ezt az oldalt. Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.';
$a->strings['template engine cannot be registered without a name.'] = 'a sablonmotort nem lehet regisztrálni név nélkül.';
$a->strings['template engine is not registered!'] = 'a sablonmotor nincs regisztrálva!';
$a->strings['Storage base path'] = 'Tároló alapútvonala';
$a->strings['Folder where uploaded files are saved. For maximum security, This should be a path outside web server folder tree'] = 'Az a mappa, ahova a feltöltött fájlok mentve lesznek. A legnagyobb biztonság érdekében ennek a webkiszolgáló mappafáján kívüli útvonalnak kell lennie.';
$a->strings['Enter a valid existing folder'] = 'Adjon meg egy érvényes, létező mappát';
$a->strings['Updates from version %s are not supported. Please update at least to version 2021.01 and wait until the postupdate finished version 1383.'] = 'A korábbi %s verzióról való frissítések nem támogatottak. Frissítsen legalább a 2021.01-es verzióra, és várja meg, amíg a bejegyzésfrissítés befejezi az 1383-as verziót.';
$a->strings['Updates from postupdate version %s are not supported. Please update at least to version 2021.01 and wait until the postupdate finished version 1383.'] = 'A korábbi %s bejegyzésfrissítési verzióról való frissítések nem támogatottak. Frissítsen legalább a 2021.01-es verzióra, és várja meg, amíg a bejegyzésfrissítés befejezi az 1383-as verziót.';
$a->strings['%s: executing pre update %d'] = '%s: %d előfrissítés végrehajtása';
$a->strings['%s: executing post update %d'] = '%s: %d bejegyzésfrissítés végrehajtása';
$a->strings['Update %s failed. See error logs.'] = 'A(z) %s frissítés sikertelen. Nézze meg a hibanaplókat.';
$a->strings['
The friendica developers released update %s recently,
but when I tried to install it, something went terribly wrong.
This needs to be fixed soon and I can\'t do it alone. Please contact a
friendica developer if you can not help me on your own. My database might be invalid.'] = '
A Friendica fejlesztői nemrég kiadták a(z) %s frissítést, de amikor
megpróbáltam telepíteni, valami nagyon elromlott.
Ezt hamarosan javítani kell, és én nem tudom egyedül elvégezni.
Vegye fel a kapcsolatot egy Friendica fejlesztővel, ha egyedül nem
tud nekem segíteni. Az adatbázisunk érvénytelen lehet.';
$a->strings['The error message is\n[pre]%s[/pre]'] = 'A hibaüzenet a következő:\n[pre]%s[/pre]';
$a->strings['[Friendica Notify] Database update'] = '[Friendica értesítés] Adatbázis-frissítés';
$a->strings['
The friendica database was successfully updated from %s to %s.'] = '
A Friendica adatbázisa sikeresen frissítve lett: %s → %s.';
$a->strings['Error decoding account file'] = 'Hiba a fiókfájl dekódolásakor';
$a->strings['Error! No version data in file! This is not a Friendica account file?'] = 'Hiba! Nincsenek verzióadatok a fájlban! Ez nem Friendica fiókfájl?';
$a->strings['User \'%s\' already exists on this server!'] = '„%s” felhasználó már létezik ezen a kiszolgálón!';
$a->strings['User creation error'] = 'Felhasználó-létrehozási hiba';
$a->strings['%d contact not imported'] = [
0 => '%d partner nincs importálva',
1 => '%d partner nincs importálva',
];
$a->strings['User profile creation error'] = 'Felhasználóiprofil-létrehozási hiba';
$a->strings['Done. You can now login with your username and password'] = 'Kész. Most már bejelentkezhet a felhasználónevével és a jelszavával.';
$a->strings['The database version had been set to %s.'] = 'Az adatbázis verziója %s értékre lett állítva.';
$a->strings['The post update is at version %d, it has to be at %d to safely drop the tables.'] = 'A bejegyzésfrissítés %d. verziónál van. %d. verziónál kell lennie a táblák biztonságos eldobásához.';
$a->strings['No unused tables found.'] = 'Nem találhatók nem használt táblák.';
$a->strings['These tables are not used for friendica and will be deleted when you execute "dbstructure drop -e":'] = 'Ezek a táblák nincsenek használatban a Friendica programnál, és törölve lesznek, ha lefuttatja a „dbstructure drop -e” parancsot:';
$a->strings['There are no tables on MyISAM or InnoDB with the Antelope file format.'] = 'Nincsenek Antelope fájlformátummal rendelkező táblák MyISAM vagy InnoDB motorokon.';
$a->strings['
Error %d occurred during database update:
%s
'] = '
Hiba (%d) történt az adatbázis frissítése során:
%s
';
$a->strings['Errors encountered performing database changes: '] = 'Hibák történtek az adatbázis változtatásainak végrehajtásakor: ';
$a->strings['Another database update is currently running.'] = 'Egy másik adatbázis-frissítés is fut jelenleg.';
$a->strings['%s: Database update'] = '%s: adatbázis-frissítés';
$a->strings['%s: updating %s table.'] = '%s: a(z) %s tábla frissítése.';
$a->strings['Record not found'] = 'A rekord nem található';
$a->strings['Unprocessable Entity'] = 'Feldolgozhatatlan entitás';
$a->strings['Unauthorized'] = 'Nem engedélyezett';
$a->strings['Token is not authorized with a valid user or is missing a required scope'] = 'A token nincs felhatalmazva egy érvényes felhasználóval, vagy hiányzik a szükséges hatókör';
$a->strings['Internal Server Error'] = 'Belső kiszolgálóhiba';
$a->strings['Legacy module file not found: %s'] = 'Az örökölt modulfájl nem található: %s';
$a->strings['UnFollow'] = 'Követés megszüntetése';
$a->strings['Approve'] = 'Jóváhagyás';
$a->strings['Organisation'] = 'Szervezet';
$a->strings['Forum'] = 'Fórum';
$a->strings['Disallowed profile URL.'] = 'Nem engedélyezett profil URL.';
$a->strings['Blocked domain'] = 'Tiltott tartomány';
$a->strings['Connect URL missing.'] = 'A kapcsolódási URL hiányzik.';
$a->strings['The contact could not be added. Please check the relevant network credentials in your Settings -> Social Networks page.'] = 'A partnert nem sikerült hozzáadni. Ellenőrizze a hozzá tartozó hálózat hitelesítési adatait a Beállítások → Közösségi hálózatok oldalon.';
$a->strings['The profile address specified does not provide adequate information.'] = 'A megadott profilcím nem biztosít elegendő információt.';
$a->strings['No compatible communication protocols or feeds were discovered.'] = 'Nem lettek megfelelő kommunikációs protokollok vagy hírforrások felfedezve.';
$a->strings['An author or name was not found.'] = 'Egy szerző vagy név nem található.';
$a->strings['No browser URL could be matched to this address.'] = 'Egyetlen böngésző URL-t sem sikerült illeszteni ehhez a címhez.';
$a->strings['Unable to match @-style Identity Address with a known protocol or email contact.'] = 'Nem lehet illeszteni @-stílusú személyazonosság-címet egy ismert protokollal vagy e-mailes partnerrel.';
$a->strings['Use mailto: in front of address to force email check.'] = 'Használja a mailto: előtagot a cím előtt az e-mail-ellenőrzés kényszerítéséhez.';
$a->strings['The profile address specified belongs to a network which has been disabled on this site.'] = 'A megadott profilcím egy olyan hálózathoz tartozik, amely le lett tiltva ezen az oldalon.';
$a->strings['Limited profile. This person will be unable to receive direct/personal notifications from you.'] = 'Korlátozott profil. Ez a személy nem lesz képes közvetlen vagy személyes értesítéseket fogadni Öntől.';
$a->strings['Unable to retrieve contact information.'] = 'Nem lehet lekérni a partner információit.';
$a->strings['l F d, Y \@ g:i A \G\M\TP (e)'] = 'Y. F j., l, H:i \G\M\TP (e)';
$a->strings['Starts:'] = 'Kezdődik:';
$a->strings['Finishes:'] = 'Befejeződik:';
$a->strings['all-day'] = 'egész nap';
$a->strings['Sept'] = 'Szept';
$a->strings['No events to display'] = 'Nincsenek megjelenítendő események';
$a->strings['l, F j'] = 'F j., l';
$a->strings['Edit event'] = 'Esemény szerkesztése';
$a->strings['Duplicate event'] = 'Esemény kettőzése';
$a->strings['Delete event'] = 'Esemény törlése';
$a->strings['l F d, Y \@ g:i A'] = 'Y. F j., l, H:i';
$a->strings['D g:i A'] = 'D H:i';
$a->strings['g:i A'] = 'H:i';
$a->strings['Show map'] = 'Térkép megjelenítése';
$a->strings['Hide map'] = 'Térkép elrejtése';
$a->strings['%s\'s birthday'] = '%s születésnapja';
$a->strings['Happy Birthday %s'] = 'Boldog születésnapot, %s';
$a->strings['A deleted group with this name was revived. Existing item permissions <strong>may</strong> apply to this group and any future members. If this is not what you intended, please create another group with a different name.'] = 'Egy ilyen névvel rendelkező törölt csoport újraéledt. <strong>Lehet</strong>, hogy a meglévő elemjogosultságok alkalmazva lesznek erre a csoportra és bármely jövőbeli tagjaira. Ha ez nem az, amit szeretett volna, akkor hozzon létre egy másik csoportot eltérő névvel.';
$a->strings['Default privacy group for new contacts'] = 'Alapértelmezett adatvédelmi csoport az új partnerekhez';
$a->strings['Everybody'] = 'Mindenki';
$a->strings['edit'] = 'szerkesztés';
$a->strings['add'] = 'hozzáadás';
$a->strings['Edit group'] = 'Csoport szerkesztése';
$a->strings['Contacts not in any group'] = 'Egyetlen csoportban sem lévő partnerek';
$a->strings['Create a new group'] = 'Új csoport létrehozása';
$a->strings['Group Name: '] = 'Csoport neve: ';
$a->strings['Edit groups'] = 'Csoportok szerkesztése';
$a->strings['Detected languages in this post:\n%s'] = 'A bejegyzésben felismert nyelvek:\n%s';
$a->strings['activity'] = 'tevékenység';
$a->strings['comment'] = 'hozzászólás';
$a->strings['post'] = 'bejegyzés';
$a->strings['Content warning: %s'] = 'Tartalom figyelmeztetés: %s';
$a->strings['bytes'] = 'bájt';
$a->strings['View on separate page'] = 'Megtekintés külön oldalon';
$a->strings['[no subject]'] = '[nincs tárgy]';
$a->strings['Edit profile'] = 'Profil szerkesztése';
$a->strings['Change profile photo'] = 'Profilfénykép megváltoztatása';
$a->strings['Homepage:'] = 'Honlap:';
$a->strings['About:'] = 'Névjegy:';
$a->strings['Atom feed'] = 'Atom hírforrás';
$a->strings['F d'] = 'F j.';
$a->strings['[today]'] = '[ma]';
$a->strings['Birthday Reminders'] = 'Születésnapi emlékeztetők';
$a->strings['Birthdays this week:'] = 'Születésnapok ezen a héten:';
$a->strings['g A l F d'] = 'F j., l, H';
$a->strings['[No description]'] = '[Nincs leírás]';
$a->strings['Event Reminders'] = 'Eseményemlékeztetők';
$a->strings['Upcoming events the next 7 days:'] = 'Közelgő események a következő 7 napon:';
$a->strings['OpenWebAuth: %1$s welcomes %2$s'] = 'OpenWebAuth: %1$s üdvözli őt: %2$s';
$a->strings['Hometown:'] = 'Szülőváros:';
$a->strings['Marital Status:'] = 'Családi állapot:';
$a->strings['With:'] = 'Ezzel:';
$a->strings['Since:'] = 'Ekkortól:';
$a->strings['Sexual Preference:'] = 'Szexuális irányultság:';
$a->strings['Political Views:'] = 'Politikai nézetek:';
$a->strings['Religious Views:'] = 'Vallási néztek:';
$a->strings['Likes:'] = 'Kedvelések:';
$a->strings['Dislikes:'] = 'Nem kedvelések:';
$a->strings['Title/Description:'] = 'Cím vagy leírás:';
$a->strings['Summary'] = 'Összefoglaló';
$a->strings['Musical interests'] = 'Zenei érdeklődések';
$a->strings['Books, literature'] = 'Könyvek, irodalom';
$a->strings['Television'] = 'Televízió';
$a->strings['Film/dance/culture/entertainment'] = 'Film, tánc, kultúra, szórakozás';
$a->strings['Hobbies/Interests'] = 'Hobbik, érdeklődések';
$a->strings['Love/romance'] = 'Szerelem, romantika';
$a->strings['Work/employment'] = 'Munka, foglalkoztatás';
$a->strings['School/education'] = 'Iskola, oktatás';
$a->strings['Contact information and Social Networks'] = 'Partnerinformációk és közösségi hálózatok';
$a->strings['SERIOUS ERROR: Generation of security keys failed.'] = 'SÚLYOS HIBA: a biztonsági kulcsok előállítása nem sikerült.';
$a->strings['Login failed'] = 'Bejelentkezés sikertelen';
$a->strings['Not enough information to authenticate'] = 'Nincs elegendő információ a hitelesítéshez';
$a->strings['Password can\'t be empty'] = 'A jelszó nem lehet üres';
$a->strings['Empty passwords are not allowed.'] = 'Az üres jelszavak nem megengedettek.';
$a->strings['The new password has been exposed in a public data dump, please choose another.'] = 'Az új jelszót közzétették egy nyilvános adattárban. Válasszon egy másikat.';
$a->strings['The password can\'t contain accentuated letters, white spaces or colons (:)'] = 'A jelszó nem tartalmazhat ékezetes betűket, üres karaktereket vagy kettőspontot (:)';
$a->strings['Passwords do not match. Password unchanged.'] = 'A jelszavak nem egyeznek. A jelszó változatlan maradt.';
$a->strings['An invitation is required.'] = 'Egy meghívás szükséges.';
$a->strings['Invitation could not be verified.'] = 'A meghívást nem sikerült ellenőrizni.';
$a->strings['Invalid OpenID url'] = 'Érvénytelen OpenID URL';
$a->strings['We encountered a problem while logging in with the OpenID you provided. Please check the correct spelling of the ID.'] = 'Problémába ütköztünk a megadott OpenID-val történő bejelentkezés közben. Ellenőrizze az azonosító helyesírását.';
$a->strings['The error message was:'] = 'A hibaüzenet ez volt:';
$a->strings['Please enter the required information.'] = 'Adja meg a szükséges információkat.';
$a->strings['system.username_min_length (%s) and system.username_max_length (%s) are excluding each other, swapping values.'] = 'A system.username_min_length (%s) és a system.username_max_length (%s) kizárják egymást, értékek felcserélése.';
$a->strings['Username should be at least %s character.'] = [
0 => 'A felhasználónévnek legalább %s karakternek kell lennie.',
1 => 'A felhasználónévnek legalább %s karakternek kell lennie.',
];
$a->strings['Username should be at most %s character.'] = [
0 => 'A felhasználónévnek legfeljebb %s karakternek kell lennie.',
1 => 'A felhasználónévnek legfeljebb %s karakternek kell lennie.',
];
$a->strings['That doesn\'t appear to be your full (First Last) name.'] = 'Úgy tűnik, hogy ez nem a teljes neve (vezetéknév és keresztnév).';
$a->strings['Your email domain is not among those allowed on this site.'] = 'Az e-mail tartománya nem tartozik azok közé, amelyek megengedettek ezen az oldalon.';
$a->strings['Not a valid email address.'] = 'Nem érvényes e-mail-cím.';
$a->strings['The nickname was blocked from registration by the nodes admin.'] = 'A becenevet a csomópont adminisztrátora tiltotta a regisztrációtól.';
$a->strings['Cannot use that email.'] = 'Nem lehet használni azt az e-mail-címet.';
$a->strings['Your nickname can only contain a-z, 0-9 and _.'] = 'A becenév csak a-z, 0-9 és _ karaktereket tartalmazhat.';
$a->strings['Nickname is already registered. Please choose another.'] = 'A becenév már regisztrálva van. Válasszon egy másikat.';
$a->strings['An error occurred during registration. Please try again.'] = 'Hiba történt a regisztráció során. Próbálja újra.';
$a->strings['An error occurred creating your default profile. Please try again.'] = 'Hiba történt az alapértelmezett profil létrehozásakor. Próbálja újra.';
$a->strings['An error occurred creating your self contact. Please try again.'] = 'Hiba történt a saját partnere létrehozásakor. Próbálja újra.';
$a->strings['Friends'] = 'Ismerősök';
$a->strings['An error occurred creating your default contact group. Please try again.'] = 'Hiba történt az alapértelmezett partnercsoport létrehozásakor. Próbálja újra.';
$a->strings['Profile Photos'] = 'Profilfényképek';
$a->strings['
Dear %1$s,
the administrator of %2$s has set up an account for you.'] = '
Kedves %1$s!
A(z) %2$s adminisztrátora beállított egy fiókot Önnek.';
$a->strings['
The login details are as follows:
Site Location: %1$s
Login Name: %2$s
Password: %3$s
You may change your password from your account "Settings" page after logging
in.
Please take a few moments to review the other account settings on that page.
You may also wish to add some basic information to your default profile
(on the "Profiles" page) so that other people can easily find you.
We recommend setting your full name, adding a profile photo,
adding some profile "keywords" (very useful in making new friends) - and
perhaps what country you live in; if you do not wish to be more specific
than that.
We fully respect your right to privacy, and none of these items are necessary.
If you are new and do not know anybody here, they may help
you to make some new and interesting friends.
If you ever want to delete your account, you can do so at %1$s/removeme
Thank you and welcome to %4$s.'] = '
A bejelentkezés részletei a következők:
Oldal címe: %1$s
Bejelentkezési név: %2$s
Jelszó: %3$s
A jelszavát a fiókja „Beállítások” oldalán változtathatja meg, miután
bejelentkezett.
Szánjon pár percet a többi fiókbeállítás felülvizsgálatára is azon az oldalon.
Érdemes lehet néhány alapvető információt is hozzáadnia az
alapértelmezett profiljához (a „Profilok” oldalon), azért hogy más
emberek egyszerűen megtalálják Önt.
Azt ajánljuk, hogy állítsa be a teljes nevét, adjon hozzá
profilfényképet, adjon hozzá néhány profil „kulcsszót” (nagyon hasznos
új ismerősök kereséséhez), valamint talán azt, hogy mely országban él,
ha nem szeretne annál pontosabbat megadni.
Teljes mértékben tiszteletben tartjuk az adatvédelemmel kapcsolatos
jogát, és ezen elemek egyike sem kötelező. Ha még új itt, és senkit
sem ismer, akkor ezek segíthetnek Önnek néhány új és érdekes
ismerőst találni.
Ha bármikor törölni szeretné a fiókját, akkor megteheti azt a
következő címen: %1$s/removeme
Köszönjük, és üdvözöljük a %4$s oldalon.';
$a->strings['Registration details for %s'] = 'Regisztrációs részletek ehhez: %s';
$a->strings['
Dear %1$s,
Thank you for registering at %2$s. Your account is pending for approval by the administrator.
Your login details are as follows:
Site Location: %3$s
Login Name: %4$s
Password: %5$s
'] = '
Kedves %1$s!
Köszönjük, hogy regisztrált itt: %2$s. A fiókja adminisztrátori jóváhagyásra vár.
A bejelentkezés részletei a következők:
Oldal címe: %3$s
Bejelentkezési név: %4$s
Jelszó: %5$s
';
$a->strings['Registration at %s'] = 'Regisztráció itt: %s';
$a->strings['
Dear %1$s,
Thank you for registering at %2$s. Your account has been created.
'] = '
Kedves %1$s!
Köszönjük, hogy regisztrált itt: %2$s. A fiókja létrejött.
';
$a->strings['
The login details are as follows:
Site Location: %3$s
Login Name: %1$s
Password: %5$s
You may change your password from your account "Settings" page after logging
in.
Please take a few moments to review the other account settings on that page.
You may also wish to add some basic information to your default profile
(on the "Profiles" page) so that other people can easily find you.
We recommend setting your full name, adding a profile photo,
adding some profile "keywords" (very useful in making new friends) - and
perhaps what country you live in; if you do not wish to be more specific
than that.
We fully respect your right to privacy, and none of these items are necessary.
If you are new and do not know anybody here, they may help
you to make some new and interesting friends.
If you ever want to delete your account, you can do so at %3$s/removeme
Thank you and welcome to %2$s.'] = '
A bejelentkezés részletei a következők:
Oldal címe: %3$s
Bejelentkezési név: %1$s
Jelszó: %5$s
A jelszavát a fiókja „Beállítások” oldalán változtathatja meg, miután
bejelentkezett.
Szánjon pár percet a többi fiókbeállítás felülvizsgálatára is azon az oldalon.
Érdemes lehet néhány alapvető információt is hozzáadnia az
alapértelmezett profiljához (a „Profilok” oldalon), azért hogy más
emberek egyszerűen megtalálják Önt.
Azt ajánljuk, hogy állítsa be a teljes nevét, adjon hozzá
profilfényképet, adjon hozzá néhány profil „kulcsszót” (nagyon hasznos
új ismerősök kereséséhez), valamint talán azt, hogy mely országban él,
ha nem szeretne annál pontosabbat megadni.
Teljes mértékben tiszteletben tartjuk az adatvédelemmel kapcsolatos
jogát, és ezen elemek egyike sem kötelező. Ha még új itt, és senkit
sem ismer, akkor ezek segíthetnek Önnek néhány új és érdekes
ismerőst találni.
Ha bármikor törölni szeretné a fiókját, akkor megteheti azt a
következő címen: %3$s/removeme
Köszönjük, és üdvözöljük a %2$s oldalon.';
$a->strings['Addon not found.'] = 'A bővítmény nem található.';
$a->strings['Addon %s disabled.'] = 'A(z) „%s” bővítmény letiltva.';
$a->strings['Addon %s enabled.'] = 'A(z) „%s” bővítmény engedélyezve.';
$a->strings['Disable'] = 'Letiltás';
$a->strings['Enable'] = 'Engedélyezés';
$a->strings['Administration'] = 'Adminisztráció';
$a->strings['Addons'] = 'Bővítmények';
$a->strings['Toggle'] = 'Átváltás';
$a->strings['Author: '] = 'Szerző: ';
$a->strings['Maintainer: '] = 'Karbantartó: ';
$a->strings['Addons reloaded'] = 'Bővítmények újratöltve';
$a->strings['Addon %s failed to install.'] = 'A(z) „%s” bővítmény telepítése sikertelen.';
$a->strings['Reload active addons'] = 'Bekapcsolt bővítmények újratöltése';
$a->strings['There are currently no addons available on your node. You can find the official addon repository at %1$s and might find other interesting addons in the open addon registry at %2$s'] = 'Jelenleg nem érhetők el bővítmények az Ön csomópontján. A hivatalos bővítménytároló megtalálható a %1$s oldalon, és esetleg egyéb érdekes bővítményeket is találhat a %2$s címen elérhető nyílt bővítményjegyzékben.';
$a->strings['List of all users'] = 'Összes felhasználó listája';
$a->strings['Active'] = 'Aktív';
$a->strings['List of active accounts'] = 'Aktív fiókok listája';
$a->strings['Pending'] = 'Függőben';
$a->strings['List of pending registrations'] = 'Függőben lévő regisztrációk listája';
$a->strings['Blocked'] = 'Tiltva';
$a->strings['List of blocked users'] = 'Tiltott felhasználók listája';
$a->strings['Deleted'] = 'Törölve';
$a->strings['List of pending user deletions'] = 'Függőben lévő felhasználó-törlések listája';
$a->strings['Normal Account Page'] = 'Normál fiókoldal';
$a->strings['Soapbox Page'] = 'Szappantartó oldal';
$a->strings['Public Forum'] = 'Nyilvános fórum';
$a->strings['Automatic Friend Page'] = 'Automatikus ismerős oldal';
$a->strings['Private Forum'] = 'Személyes fórum';
$a->strings['Personal Page'] = 'Személyes oldal';
$a->strings['Organisation Page'] = 'Szervezeti oldal';
$a->strings['News Page'] = 'Hírek oldal';
$a->strings['Community Forum'] = 'Közösségi fórum';
$a->strings['Relay'] = 'Továbbítás';
$a->strings['You can\'t block a local contact, please block the user instead'] = 'Nem tilthat egy helyi partnert, inkább a felhasználót tiltsa';
$a->strings['%s contact unblocked'] = [
0 => '%s partner tiltása feloldva',
1 => '%s partner tiltása feloldva',
];
$a->strings['Remote Contact Blocklist'] = 'Távoli partnerek tiltólistája';
$a->strings['This page allows you to prevent any message from a remote contact to reach your node.'] = 'Ez az oldal lehetővé teszi, hogy megakadályozzon egy távoli partnertől származó minden üzenetet, amely elérné a csomópontját.';
$a->strings['Block Remote Contact'] = 'Távoli partner tiltása';
$a->strings['select all'] = 'összes kijelölése';
$a->strings['select none'] = 'kijelölés törlése';
$a->strings['Unblock'] = 'Tiltás feloldása';
$a->strings['No remote contact is blocked from this node.'] = 'Nincs olyan távoli partner, aki tiltva lenne erről a csomópontról.';
$a->strings['Blocked Remote Contacts'] = 'Tiltott távoli partnerek';
$a->strings['Block New Remote Contact'] = 'Új távoli partner tiltása';
$a->strings['Photo'] = 'Fénykép';
$a->strings['Reason'] = 'Indok';
$a->strings['%s total blocked contact'] = [
0 => 'összesen %s tiltott partner',
1 => 'összesen %s tiltott partner',
];
$a->strings['URL of the remote contact to block.'] = 'A tiltandó távoli partner URL-je.';
$a->strings['Also purge contact'] = 'Távolítsa el a partnert is';
$a->strings['Removes all content related to this contact from the node. Keeps the contact record. This action cannot be undone.'] = 'Eltávolítja az ehhez a partnerhez kapcsolódó összes partnert a csomópontról. Megtartja a partner rekordját. Ezt a műveletet nem lehet visszavonni.';
$a->strings['Block Reason'] = 'Tiltás oka';
$a->strings['Server domain pattern added to the blocklist.'] = 'A tiltólistához hozzáadott kiszolgáló tartománymintája.';
$a->strings['%s server scheduled to be purged.'] = [
0 => '%s kiszolgáló van ütemezve eltávolításra.',
1 => '%s kiszolgáló van ütemezve eltávolításra.',
];
$a->strings['← Return to the list'] = '← Vissza a listához';
$a->strings['Block A New Server Domain Pattern'] = 'Új kiszolgálótartomány-minta tiltása';
$a->strings['<p>The server domain pattern syntax is case-insensitive shell wildcard, comprising the following special characters:</p>
<ul>
<li><code>*</code>: Any number of characters</li>
<li><code>?</code>: Any single character</li>
</ul>'] = '<p>A kiszolgálótartomány-minta szintaxisa kis- és nagybetű-érzéketlen parancsértelmezői helyettesítő karakter, amely a következő különleges karakterekből áll:</p>
<ul>
<li><code>*</code>: Tetszőleges számú karakter</li>
<li><code>?</code>: Egy önálló karakter</li>
</ul>';
$a->strings['Check pattern'] = 'Minta ellenőrzése';
$a->strings['Matching known servers'] = 'Illeszkedő ismert kiszolgálók';
$a->strings['Server Name'] = 'Kiszolgáló neve';
$a->strings['Server Domain'] = 'Kiszolgáló tartománya';
$a->strings['Known Contacts'] = 'Ismert partnerek';
$a->strings['%d known server'] = [
0 => '%d ismert kiszolgáló',
1 => '%d ismert kiszolgáló',
];
$a->strings['Add pattern to the blocklist'] = 'Minta hozzáadása a tiltólistához';
$a->strings['Server Domain Pattern'] = 'Kiszolgálótartomány-minta';
$a->strings['The domain pattern of the new server to add to the blocklist. Do not include the protocol.'] = 'A tiltólistához hozzáadandó új kiszolgáló tartományának mintája. Ne tegye bele a protokollt.';
$a->strings['Purge server'] = 'Kiszolgáló eltávolítása';
$a->strings['Also purges all the locally stored content authored by the known contacts registered on that server. Keeps the contacts and the server records. This action cannot be undone.'] = [
0 => 'Eltávolítja az összes olyan helyileg tárolt tartalmat is, amelyet az adott kiszolgálón regisztrált ismert partnerek hoztak létre. Megtartja a partnereket és a kiszolgáló rekordjait. Ezt a művelet nem lehet visszavonni.',
1 => 'Eltávolítja az összes olyan helyileg tárolt tartalmat is, amelyet az adott kiszolgálókon regisztrált ismert partnerek hoztak létre. Megtartja a partnereket és a kiszolgálók rekordjait. Ezt a művelet nem lehet visszavonni.',
];
$a->strings['Block reason'] = 'Tiltás oka';
$a->strings['The reason why you blocked this server domain pattern. This reason will be shown publicly in the server information page.'] = 'Az ok, amiért kitiltotta ezt a kiszolgálótartomány-mintát. Az ok nyilvánosan meg lesz jelenítve a kiszolgáló információs oldalán.';
$a->strings['Blocked server domain pattern'] = 'Tiltott kiszolgálótartomány-minta';
$a->strings['Reason for the block'] = 'A tiltás oka';
$a->strings['Delete server domain pattern'] = 'Kiszolgálótartomány-minta törlése';
$a->strings['Check to delete this entry from the blocklist'] = 'Jelölje be a bejegyzés tiltólistából való törléséhez';
$a->strings['Server Domain Pattern Blocklist'] = 'Kiszolgálótartomány-minta tiltólistája';
$a->strings['This page can be used to define a blocklist of server domain patterns from the federated network that are not allowed to interact with your node. For each domain pattern you should also provide the reason why you block it.'] = 'Ez az oldal használható a föderált hálózatból származó azon kiszolgálótartomány-minták tiltólistájának meghatározásához, amelyeknek nem engedélyezett kapcsolatba lépniük az Ön csomópontjával. Minden egyes tartománymintához meg kell adnia az indokot is, hogy miért tiltja azt.';
$a->strings['The list of blocked server domain patterns will be made publically available on the <a href="/friendica">/friendica</a> page so that your users and people investigating communication problems can find the reason easily.'] = 'A tiltott kiszolgálótartomány-minták listája nyilvánosan elérhetővé lesz téve a <a href="/friendica">/friendica</a> oldalon, azért hogy a kommunikációs problémákat kivizsgáló felhasználók és emberek egyszerűen megtalálják az okot.';
$a->strings['Add new entry to the blocklist'] = 'Új bejegyzés hozzáadása a tiltólistához';
$a->strings['Save changes to the blocklist'] = 'Változtatások mentése a tiltólistába';
$a->strings['Current Entries in the Blocklist'] = 'Jelenlegi bejegyzések a tiltólistán';
$a->strings['Delete entry from the blocklist'] = 'Bejegyzés törlése a tiltólistáról';
$a->strings['Delete entry from the blocklist?'] = 'Törli a bejegyzést a tiltólistáról?';
$a->strings['Update has been marked successful'] = 'A frissítés sikeresen meg lett jelölve';
$a->strings['Database structure update %s was successfully applied.'] = 'A(z) %s adatbázisszerkezet-frissítés sikeresen alkalmazva.';
$a->strings['Executing of database structure update %s failed with error: %s'] = 'A(z) %s adatbázisszerkezet-frissítés végrehajtása meghiúsult ezzel a hibával: %s';
$a->strings['Executing %s failed with error: %s'] = 'A(z) %s végrehajtása meghiúsult ezzel a hibával: %s';
$a->strings['Update %s was successfully applied.'] = 'A(z) %s frissítés sikeresen alkalmazva.';
$a->strings['Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded.'] = 'A(z) %s frissítés nem adott vissza állapotot. Nem tudni, hogy sikerült-e.';
$a->strings['There was no additional update function %s that needed to be called.'] = 'Nem volt további frissítési funkció, %s amelyet meg kellett hívni.';
$a->strings['No failed updates.'] = 'Nincsenek sikertelen frissítések.';
$a->strings['Check database structure'] = 'Adatbázis-szerkezet ellenőrzése';
$a->strings['Failed Updates'] = 'Sikertelen frissítések';
$a->strings['This does not include updates prior to 1139, which did not return a status.'] = 'Ez nem tartalmazza az 1139 előtti frissítéseket, amelyek nem adtak vissza állapotot.';
$a->strings['Mark success (if update was manually applied)'] = 'Megjelölés sikeresként (ha a frissítés kézzel lett alkalmazva)';
$a->strings['Attempt to execute this update step automatically'] = 'Próbálja meg automatikusan végrehajtani ezt a frissítési lépést';
$a->strings['Lock feature %s'] = '%s funkció zárolása';
$a->strings['Manage Additional Features'] = 'További funkciók kezelése';
$a->strings['Other'] = 'Egyéb';
$a->strings['unknown'] = 'ismeretlen';
$a->strings['%s total systems'] = '%s rendszer összesen';
$a->strings['%s active users last month'] = '%s aktív felhasználó az elmúlt hónapban';
$a->strings['%s active users last six months'] = '%s aktív felhasználó az elmúlt hat hónapban';
$a->strings['%s registered users'] = '%s regisztrált felhasználó';
$a->strings['%s locally created posts and comments'] = '%s helyileg létrehozott bejegyzés és hozzászólás';
$a->strings['%s posts per user'] = '%s bejegyzés felhasználónként';
$a->strings['%s users per system'] = '%s felhasználó rendszerenként';
$a->strings['This page offers you some numbers to the known part of the federated social network your Friendica node is part of. These numbers are not complete but only reflect the part of the network your node is aware of.'] = 'Ez az oldal néhány számadatot nyújt a föderált közösségi hálózat azon ismert részéhez, amelynek része az Ön Friendica csomópontja. Ezek a számok nem teljesek, hanem csak a hálózat azon részét tükrözik, amelyről a csomópontja tud.';
$a->strings['Federation Statistics'] = 'Föderációs statisztikák';
$a->strings['Currently this node is aware of %s nodes (%s active users last month, %s active users last six months, %s registered users in total) from the following platforms:'] = 'Jelenleg erről a csomópontról %s csomópontnak van tudomása (%s aktív felhasználóval az elmúlt hónapban, %s aktív felhasználóval az elmúlt hat hónapban, összesen %s regisztrált felhasználóval) a következő platformokról:';
$a->strings['Item marked for deletion.'] = 'Az elem megjelölve törlésre.';
$a->strings['Delete Item'] = 'Elem törlése';
$a->strings['Delete this Item'] = 'Az elem törlése';
$a->strings['On this page you can delete an item from your node. If the item is a top level posting, the entire thread will be deleted.'] = 'Ezen az oldalon törölhet egy elemet a csomópontjáról. Ha az elem egy felső szintű beküldés, akkor a teljes szál törlésre fog kerülni.';
$a->strings['You need to know the GUID of the item. You can find it e.g. by looking at the display URL. The last part of http://example.com/display/123456 is the GUID, here 123456.'] = 'Tudnia kell az elem GUID értékét. Ezt megtalálhatja például a megjelenített URL-re tekintve. A http://example.com/display/123456 utolsó része a GUID, itt az 123456.';
$a->strings['GUID'] = 'GUID';
$a->strings['The GUID of the item you want to delete.'] = 'Annak az elemnek GUID értéke, amelyet törölni szeretne.';
$a->strings['Item Source'] = 'Elem forrása';
$a->strings['Item Guid'] = 'Elem GUID értéke';
$a->strings['Item Id'] = 'Elemazonosító';
$a->strings['Item URI'] = 'Elem URI';
$a->strings['Terms'] = 'Kifejezések';
$a->strings['Tag'] = 'Címke';
$a->strings['Type'] = 'Típus';
$a->strings['Term'] = 'Kifejezés';
$a->strings['URL'] = 'URL';
$a->strings['Mention'] = 'Említés';
$a->strings['Implicit Mention'] = 'Implicit említés';
$a->strings['Source'] = 'Forrás';
$a->strings['The logfile \'%s\' is not writable. No logging possible'] = 'A(z) „%s” naplófájl nem írható. A naplózás nem lehetséges.';
$a->strings['PHP log currently enabled.'] = 'A PHP-naplózás jelenleg engedélyezve van.';
$a->strings['PHP log currently disabled.'] = 'A PHP-naplózás jelenleg le van tiltva.';
$a->strings['Logs'] = 'Naplók';
$a->strings['Clear'] = 'Törlés';
$a->strings['Enable Debugging'] = 'Hibakeresés engedélyezése';
$a->strings['Log file'] = 'Naplófájl';
$a->strings['Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level directory.'] = 'Írhatónak kell lennie a webkiszolgáló által. Relatívan kell megadni a Friendica felső szintű könyvtárához képest.';
$a->strings['Log level'] = 'Naplózási szint';
$a->strings['PHP logging'] = 'PHP-naplózás';
$a->strings['To temporarily enable logging of PHP errors and warnings you can prepend the following to the index.php file of your installation. The filename set in the \'error_log\' line is relative to the friendica top-level directory and must be writeable by the web server. The option \'1\' for \'log_errors\' and \'display_errors\' is to enable these options, set to \'0\' to disable them.'] = 'A PHP hibák és figyelmeztetések naplózásának átmeneti engedélyezéséhez beszúrhatja a következőket a telepítése index.php fájljának elejére. Az „error_log” sorban beállított fájlnév relatív a Friendica felső szintű könyvtárához képest, és írhatónak kell lennie a webkiszolgáló által. A „log_errors” és a „display_errors” beállítások „1” értéke a beállítások engedélyezéséhez kell. Állítsa „0” értékre a letiltásukhoz.';
$a->strings['Error trying to open <strong>%1$s</strong> log file.<br/>Check to see if file %1$s exist and is readable.'] = 'Hiba a(z) <strong>%1$s</strong> naplófájl megnyitási kísérlete során.<br/>Ellenőrizze, hogy a(z) „%1$s” fájl létezik-e és olvasható-e.';
$a->strings['Couldn\'t open <strong>%1$s</strong> log file.<br/>Check to see if file %1$s is readable.'] = 'Nem sikerült megnyitni a(z) <strong>%1$s</strong> naplófájlt.<br/>Ellenőrizze, hogy a(z) „%1$s” fájl olvasható-e.';
$a->strings['View Logs'] = 'Naplók megtekintése';
$a->strings['Search in logs'] = 'Keresés a naplókban';
$a->strings['Show all'] = 'Összes megjelenítése';
$a->strings['Date'] = 'Dátum';
$a->strings['Level'] = 'Szint';
$a->strings['Context'] = 'Környezet';
$a->strings['ALL'] = 'Összes';
$a->strings['View details'] = 'Részletek megtekintése';
$a->strings['Click to view details'] = 'Kattintson a részletek megtekintéséhez';
$a->strings['Data'] = 'Adatok';
$a->strings['File'] = 'Fájl';
$a->strings['Line'] = 'Sor';
$a->strings['Function'] = 'Függvény';
$a->strings['UID'] = 'UID';
$a->strings['Process ID'] = 'Folyamatazonosító';
$a->strings['Close'] = 'Bezárás';
$a->strings['Inspect Deferred Worker Queue'] = 'Elhalasztott feldolgozó várakozási sorának vizsgálata';
$a->strings['This page lists the deferred worker jobs. This are jobs that couldn\'t be executed at the first time.'] = 'Ez az oldal az elhalasztott feldolgozó feladatokat sorolja fel. Ezek azok a feladatok, amelyeket nem sikerült végrehajtani első alkalommal.';
$a->strings['Inspect Worker Queue'] = 'Feldolgozó várakozási sorának vizsgálata';
$a->strings['This page lists the currently queued worker jobs. These jobs are handled by the worker cronjob you\'ve set up during install.'] = 'Ez az oldal a jelenleg sorba állított feldolgozó feladatokat sorolja fel. Ezeket a feladatokat a feldolgozó cron-feladata kezeli, amelyet a telepítés során állított be.';
$a->strings['ID'] = 'Azonosító';
$a->strings['Command'] = 'Parancs';
$a->strings['Job Parameters'] = 'Feladat paraméterei';
$a->strings['Priority'] = 'Prioritás';
$a->strings['Can not parse base url. Must have at least <scheme>://<domain>'] = 'Nem lehet feldolgozni az alap URL-t. Legalább <séma>://<tartomány> értékkel kell rendelkeznie.';
$a->strings['Relocation started. Could take a while to complete.'] = 'Az áthelyezés elkezdődött. Eltarthat egy ideig, mire befejeződik.';
$a->strings['No special theme for mobile devices'] = 'Nincs különleges téma a mobil eszközökhöz';
$a->strings['%s - (Experimental)'] = '%s – (kísérleti)';
$a->strings['No community page for local users'] = 'Nincs közösségi oldal a helyi felhasználókhoz';
$a->strings['No community page'] = 'Nincs közösségi oldal';
$a->strings['Public postings from users of this site'] = 'Nyilvános beküldések ezen oldal felhasználóitól';
$a->strings['Public postings from the federated network'] = 'Nyilvános beküldések a föderált hálózatból';
$a->strings['Public postings from local users and the federated network'] = 'Nyilvános beküldések a helyi felhasználóktól és a föderált hálózatból';
$a->strings['Multi user instance'] = 'Többfelhasználós példány';
$a->strings['Closed'] = 'Lezárva';
$a->strings['Requires approval'] = 'Jóváhagyást igényel';
$a->strings['Open'] = 'Nyitott';
$a->strings['No SSL policy, links will track page SSL state'] = 'Nincs SSL irányelv, a hivatkozások követik az oldal SSL állapotát';
$a->strings['Force all links to use SSL'] = 'Az összes hivatkozás kényszerítése SSL használatára';
$a->strings['Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)'] = 'Önaláírt tanúsítvány, SSL használata csak helyi hivatkozásoknál (nem ajánlott)';
$a->strings['Don\'t check'] = 'Ne ellenőrizze';
$a->strings['check the stable version'] = 'a stabil verzió ellenőrzése';
$a->strings['check the development version'] = 'a fejlesztői verzió ellenőrzése';
$a->strings['none'] = 'nincs';
$a->strings['Local contacts'] = 'Helyi partnerek';
$a->strings['Interactors'] = 'Interaktorok';
$a->strings['Site'] = 'Oldal';
$a->strings['General Information'] = 'Általános információk';
$a->strings['Republish users to directory'] = 'Felhasználók újra közzé tétele a könyvtárba';
$a->strings['Registration'] = 'Regisztráció';
$a->strings['File upload'] = 'Fájlfeltöltés';
$a->strings['Policies'] = 'Irányelvek';
$a->strings['Auto Discovered Contact Directory'] = 'Automatikusan felfedezett partnerkönyvtár';
$a->strings['Performance'] = 'Teljesítmény';
$a->strings['Worker'] = 'Feldolgozó';
$a->strings['Message Relay'] = 'Üzenettovábbítás';
$a->strings['Use the command "console relay" in the command line to add or remove relays.'] = 'Használja a „console relay” parancsot a parancssorban a továbbítók hozzáadásához vagy eltávolításához.';
$a->strings['The system is not subscribed to any relays at the moment.'] = 'A rendszer jelenleg nincs feliratkozva semmilyen továbbítóra sem.';
$a->strings['The system is currently subscribed to the following relays:'] = 'A rendszer jelenleg a következő továbbítókra van feliratkozva:';
$a->strings['Relocate Instance'] = 'Példány áthelyezése';
$a->strings['<strong>Warning!</strong> Advanced function. Could make this server unreachable.'] = '<strong>Figyelmeztetés!</strong> Speciális funkció. Elérhetetlenné teheti a kiszolgálót.';
$a->strings['Site name'] = 'Oldal neve';
$a->strings['Sender Email'] = 'Küldő e-mail-címe';
$a->strings['The email address your server shall use to send notification emails from.'] = 'Az az e-mail-cím, amelyet a kiszolgáló használhat az értesítési e-mailek kiküldéséhez.';
$a->strings['Name of the system actor'] = 'A rendszer szereplőjének neve';
$a->strings['Name of the internal system account that is used to perform ActivityPub requests. This must be an unused username. If set, this can\'t be changed again.'] = 'A belső rendszerfiók neve, amely az ActivityPub kérések végrehajtásához lesz használva. Ennek egy nem használt felhasználónévnek kell lennie. Ha be van állítva, akkor ez nem változtatható meg újra.';
$a->strings['Banner/Logo'] = 'Reklámcsík vagy logó';
$a->strings['Email Banner/Logo'] = 'E-mail reklámcsík vagy logó';
$a->strings['Shortcut icon'] = 'Böngészőikon';
$a->strings['Link to an icon that will be used for browsers.'] = 'Hivatkozás egy ikonra, amely a böngészőknél lesz használva.';
$a->strings['Touch icon'] = 'Érintő ikon';
$a->strings['Link to an icon that will be used for tablets and mobiles.'] = 'Hivatkozás egy ikonra, amely táblagépeknél és mobiltelefonoknál lesz használva.';
$a->strings['Additional Info'] = 'További információk';
$a->strings['For public servers: you can add additional information here that will be listed at %s/servers.'] = 'Nyilvános kiszolgálóknál: itt adhat meg további információkat, amelyek a %s/servers oldalon lesznek felsorolva.';
$a->strings['System language'] = 'Rendszer nyelve';
$a->strings['System theme'] = 'Rendszer témája';
$a->strings['Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href="%s" id="cnftheme">Change default theme settings</a>'] = 'Alapértelmezett rendszertéma – a felhasználói profilok felülbírálhatják – <a href="%s" id="cnftheme">alapértelmezett témabeállítások megváltoztatása</a>.';
$a->strings['Mobile system theme'] = 'Mobilrendszer témája';
$a->strings['Theme for mobile devices'] = 'Téma a mobil eszközökhöz.';
$a->strings['SSL link policy'] = 'SSL-hivatkozás irányelve';
$a->strings['Determines whether generated links should be forced to use SSL'] = 'Meghatározza, hogy az előállított hivatkozásokat kényszeríteni kell-e SSL használatára.';
$a->strings['Force SSL'] = 'SSL kényszerítése';
$a->strings['Force all Non-SSL requests to SSL - Attention: on some systems it could lead to endless loops.'] = 'Az összes nem SSL kérés SSL-re kényszerítése – Figyelem: néhány rendszeren végtelen hurkokat eredményezhet.';
$a->strings['Show help entry from navigation menu'] = 'Súgó bejegyzés megjelenítése a navigációs menüből';
$a->strings['Displays the menu entry for the Help pages from the navigation menu. It is always accessible by calling /help directly.'] = 'Megjeleníti a súgóoldalak menübejegyzését a navigációs menüből. Ez mindig elérhető a „/help” közvetlen meghívásával.';
$a->strings['Single user instance'] = 'Egyfelhasználós példány';
$a->strings['Make this instance multi-user or single-user for the named user'] = 'Többfelhasználóssá vagy a megnevezett felhasználó számára egyfelhasználóssá teszi ezt a rendszert.';
$a->strings['Maximum image size'] = 'Legnagyobb képméret';
$a->strings['Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits.'] = 'A feltöltött képek legnagyobb mérete bájtban. Alapértelmezetten 0, ami azt jelenti, hogy nincs korlát.';
$a->strings['Maximum image length'] = 'Legnagyobb képhossz';
$a->strings['Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. Default is -1, which means no limits.'] = 'A feltöltött képek leghosszabb oldalának legnagyobb hossza képpontban. Alapértelmezetten -1, ami azt jelenti, hogy nincs korlát.';
$a->strings['JPEG image quality'] = 'JPEG-képek minősége';
$a->strings['Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is 100, which is full quality.'] = 'A feltöltött JPEG-képek ezzel a minőségbeállítással lesznek elmentve [0-100]. Alapértelmezetten 100, ami teljes minőséget jelent.';
$a->strings['Register policy'] = 'Regisztrációs irányelv';
$a->strings['Maximum Daily Registrations'] = 'Legtöbb napi regisztráció';
$a->strings['If registration is permitted above, this sets the maximum number of new user registrations to accept per day. If register is set to closed, this setting has no effect.'] = 'Ha a regisztrációk megengedettek fent, akkor ez állítja be a naponta elfogadandó új felhasználói regisztrációk legnagyobb számát. Ha a regisztráció lezártra van állítva, akkor ennek a beállításnak nincs hatása.';
$a->strings['Register text'] = 'Regisztrációs szöveg';
$a->strings['Will be displayed prominently on the registration page. You can use BBCode here.'] = 'Szembetűnően lesz megjelenítve a regisztrációs oldalon. BBCode formázást is használhat itt.';
$a->strings['Forbidden Nicknames'] = 'Tiltott becenevek';
$a->strings['Comma separated list of nicknames that are forbidden from registration. Preset is a list of role names according RFC 2142.'] = 'A becenevek vesszővel elválasztott listája, amelyek tiltottak a regisztrációnál. Az előbeállítás az RFC 2142 szerinti szerepnevek listája.';
$a->strings['Accounts abandoned after x days'] = 'Fiókok elhagyottak X nap után';
$a->strings['Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit.'] = 'Nem fogja pazarolni a rendszer erőforrásait a külső oldalak lekérdezésével az elhagyott fiókoknál. Adjon meg 0 értéket, hogy ne legyen időkorlát.';
$a->strings['Allowed friend domains'] = 'Engedélyezett ismerőstartományok';
$a->strings['Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains'] = 'Azon tartományok vesszővel elválasztott listája, amelyeknek engedélyezett ismeretséget létesíteni ezzel az oldallal. A helyettesítő karakterek is elfogadottak. Ha üresen marad, akkor bármely tartomány megengedett.';
$a->strings['Allowed email domains'] = 'Engedélyezett e-mail-tartományok';
$a->strings['Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains'] = 'Azon tartományok vesszővel elválasztott listája, amelyek engedélyezettek az e-mail-címekben az oldalra történő regisztrációkhoz. A helyettesítő karakterek is elfogadottak. Ha üresen marad, akkor bármely tartomány megengedett.';
$a->strings['No OEmbed rich content'] = 'Nincs OEmbed gazdag tartalom';
$a->strings['Don\'t show the rich content (e.g. embedded PDF), except from the domains listed below.'] = 'Ne jelenítse meg a gazdag tartalmat (például beágyazott PDF), kivéve az alább felsorolt tartományokról.';
$a->strings['Trusted third-party domains'] = 'Megbízható harmadik fél tartományok';
$a->strings['Comma separated list of domains from which content is allowed to be embedded in posts like with OEmbed. All sub-domains of the listed domains are allowed as well.'] = 'Tartományok vesszővel elválasztott listája, amelyekről engedélyezett a tartalom bejegyzésekben való beágyazása, mint például az OEmbed használatával. A felsorolt tartományok összes altartománya is engedélyezve van.';
$a->strings['Block public'] = 'Nyilvános tiltása';
$a->strings['Check to block public access to all otherwise public personal pages on this site unless you are currently logged in.'] = 'Jelölje be az ezen az oldalon lévő összes, egyébként nyilvános személyes oldal nyilvános hozzáférésének tiltásához, hacsak jelenleg nincs bejelentkezve.';
$a->strings['Force publish'] = 'Közzététel kényszerítése';
$a->strings['Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory.'] = 'Jelölje be, hogy ezen az oldalon az összes profil kényszerítetten fel legyen sorolva az oldal könyvtárában.';
$a->strings['Enabling this may violate privacy laws like the GDPR'] = 'Ennek engedélyezése megsértheti az adatvédelmi rendeleteket, mint például a GDPR-t.';
$a->strings['Global directory URL'] = 'Globális könyvtár URL';
$a->strings['URL to the global directory. If this is not set, the global directory is completely unavailable to the application.'] = 'Az URL a globális könyvtárhoz. Ha ez nincs beállítva, akkor a globális könyvtár teljesen elérhetetlen lesz az alkalmazásoknak.';
$a->strings['Private posts by default for new users'] = 'Alapértelmezetten személyes bejegyzések az új felhasználóknál';
$a->strings['Set default post permissions for all new members to the default privacy group rather than public.'] = 'Az összes új tag alapértelmezett bejegyzés-jogosultságainak beállítása az alapértelmezett adatvédelmi csoportra a nyilvános helyett.';
$a->strings['Don\'t include post content in email notifications'] = 'Ne ágyazza be a bejegyzés tartalmát az e-mailes értesítésekbe';
$a->strings['Don\'t include the content of a post/comment/private message/etc. in the email notifications that are sent out from this site, as a privacy measure.'] = 'Adatvédelmi intézkedésként ne ágyazza be egy bejegyzés, hozzászólás, személyes üzenet stb. tartalmát azokba az e-mailes értesítésekbe, amelyek erről az oldalról kerülnek kiküldésre.';
$a->strings['Disallow public access to addons listed in the apps menu.'] = 'Nyilvános hozzáférés letiltása az alkalmazások menüben felsorolt bővítményekhez';
$a->strings['Checking this box will restrict addons listed in the apps menu to members only.'] = 'A jelölőnégyzet bejelölésével csak a tagok számára fogja korlátozni az alkalmazások menüben felsorolt bővítményeket.';
$a->strings['Don\'t embed private images in posts'] = 'Ne ágyazzon be személyes képeket a bejegyzésekbe';
$a->strings['Don\'t replace locally-hosted private photos in posts with an embedded copy of the image. This means that contacts who receive posts containing private photos will have to authenticate and load each image, which may take a while.'] = 'Ne cserélje ki a bejegyzésekben lévő helyileg kiszolgált személyes fényképeket a kép beágyazott másolatával. Ez azt jelenti, hogy a személyes fényképeket tartalmazó bejegyzéseket fogadó partnereknek hitelesíteniük kell magukat és be kell tölteniük minden egyes képet, ami eltarthat egy ideig.';
$a->strings['Explicit Content'] = 'Felnőtteknek szánt tartalom';
$a->strings['Set this to announce that your node is used mostly for explicit content that might not be suited for minors. This information will be published in the node information and might be used, e.g. by the global directory, to filter your node from listings of nodes to join. Additionally a note about this will be shown at the user registration page.'] = 'Állítsa be ezt annak közléséhez, hogy a csomópontját főként felnőtteknek szóló tartalomhoz használják, ami lehet, hogy nem alkalmas kiskorúak számára. Ez az információ közzé lesz téve a csomópont információiban, és használhatja például a globális könyvtár is, hogy kiszűrje a csomópontját a csatlakozáshoz felajánlott csomópontok listájából. Ezenkívül egy megjegyzés is meg lesz jelenítve ezzel kapcsolatban a felhasználó regisztrációs oldalán.';
$a->strings['Proxify external content'] = 'Külső tartalom proxyzása';
$a->strings['Route external content via the proxy functionality. This is used for example for some OEmbed accesses and in some other rare cases.'] = 'Külső tartalom átirányítása a proxy funkción keresztül. Ezt például néhány OEmbed-hozzáférésnél és egyéb ritka esetekben használják.';
$a->strings['Cache contact avatars'] = 'Partnerprofilképek gyorsítótárazása';
$a->strings['Locally store the avatar pictures of the contacts. This uses a lot of storage space but it increases the performance.'] = 'A partnerek profilképeinek helyi tárolása. Ez nagyon sok tárhelyet használ, de növeli a teljesítményt.';
$a->strings['Allow Users to set remote_self'] = 'Távoli önmaguk beállításának engedélyezése a felhasználóknak';
$a->strings['With checking this, every user is allowed to mark every contact as a remote_self in the repair contact dialog. Setting this flag on a contact causes mirroring every posting of that contact in the users stream.'] = 'Ennek bejelölésével minden egyes felhasználó számára engedélyezett, hogy az egyes partnereket távoli önmagukként jelöljék meg a partner javítása párbeszédablakban. Ezen jelző beállítása egy partnernél a tartalom minden egyes beküldésének tükrözését okozza a felhasználók adatfolyamában.';
$a->strings['Enable multiple registrations'] = 'Többszörös regisztrációk engedélyezése';
$a->strings['Enable users to register additional accounts for use as pages.'] = 'Lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy további fiókokat regisztráljanak oldalakként történő használathoz.';
$a->strings['Enable OpenID'] = 'OpenID engedélyezése';
$a->strings['Enable OpenID support for registration and logins.'] = 'Az OpenID támogatás engedélyezése a regisztrációnál és a bejelentkezéseknél.';
$a->strings['Enable Fullname check'] = 'Teljes név ellenőrzésének engedélyezése';
$a->strings['Enable check to only allow users to register with a space between the first name and the last name in their full name.'] = 'Lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a felhasználóknak csak a teljes nevükben lévő vezetéknév és a keresztnév közti szóközzel legyen lehetőségük regisztrálniuk.';
$a->strings['Community pages for visitors'] = 'Közösségi oldalak a látogatók számára';
$a->strings['Which community pages should be available for visitors. Local users always see both pages.'] = 'Mely közösségi oldalaknak kell elérhetőnek lenniük a látogatók számára. A helyi felhasználók mindig mindkét oldalt látják.';
$a->strings['Posts per user on community page'] = 'Felhasználónkénti bejegyzések a közösségi oldalon';
$a->strings['The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for "Global Community")'] = 'A felhasználónkénti bejegyzések legnagyobb száma a közösségi oldalon (nem érvényes a „globális közösségnél”).';
$a->strings['Enable Mail support'] = 'Levelezési támogatás engedélyezése';
$a->strings['Enable built-in mail support to poll IMAP folders and to reply via mail.'] = 'A beépített levelezési támogatás engedélyezése az IMAP-mappák lekérdezéséhez és az e-mailben történő válaszhoz.';
$a->strings['Mail support can\'t be enabled because the PHP IMAP module is not installed.'] = 'A levelezési támogatást nem lehet engedélyezni, mert a PHP IMAP-modulja nincs telepítve.';
$a->strings['Enable OStatus support'] = 'OStatus támogatás engedélyezése';
$a->strings['Enable built-in OStatus (StatusNet, GNU Social etc.) compatibility. All communications in OStatus are public.'] = 'A beépített OStatus (StatusNet, GNU Social stb.) kompatibilitás engedélyezése. Az OStatus hálózaton lévő összes kommunikáció nyilvános.';
$a->strings['Diaspora support can\'t be enabled because Friendica was installed into a sub directory.'] = 'A Diaspora támogatást nem lehet engedélyezni, mert a Friendica egy alkönyvtárba lett telepítve.';
$a->strings['Enable Diaspora support'] = 'Diaspora támogatás engedélyezése';
$a->strings['Enable built-in Diaspora network compatibility for communicating with diaspora servers.'] = 'A beépített Diaspora hálózati kompatibilitás engedélyezése a Diaspora kiszolgálókkal való kommunikációhoz.';
$a->strings['Verify SSL'] = 'SSL ellenőrzése';
$a->strings['If you wish, you can turn on strict certificate checking. This will mean you cannot connect (at all) to self-signed SSL sites.'] = 'Ha szeretné, bekapcsolhatja a szigorú tanúsítvány-ellenőrzést. Ezt azt jelenti, hogy nem tud kapcsolódni (egyáltalán) az önaláírt SSL-t használó oldalakhoz.';
$a->strings['Proxy user'] = 'Proxy felhasználó';
$a->strings['User name for the proxy server.'] = 'Felhasználónév a proxy-kiszolgálóhoz.';
$a->strings['Proxy URL'] = 'Proxy URL';
$a->strings['If you want to use a proxy server that Friendica should use to connect to the network, put the URL of the proxy here.'] = 'Ha olyan proxy-kiszolgálót szeretne használni, amelyet a Friendicának a hálózathoz való kapcsolódáshoz használnia kell, akkor itt adja meg a proxy URL-ét.';
$a->strings['Network timeout'] = 'Hálózati időkorlát';
$a->strings['Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended).'] = 'Az érték másodpercben van. Állítsa 0-ra a korlátlan időhöz (nem ajánlott).';
$a->strings['Maximum Load Average'] = 'Legnagyobb terhelésátlag';
$a->strings['Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default %d.'] = 'A legnagyobb rendszerterhelés, mielőtt a kézbesítési és lekérdezési folyamatok elhalasztásra kerülnek. Alapértelmezetten %d.';
$a->strings['Minimal Memory'] = 'Legkevesebb memória';
$a->strings['Minimal free memory in MB for the worker. Needs access to /proc/meminfo - default 0 (deactivated).'] = 'A legkevesebb szabad memória MB-ban a feldolgozónál. Hozzáférést igényel a /proc/meminfo fájlhoz. Alapértelmezetten 0 (kikapcsolva).';
$a->strings['Periodically optimize tables'] = 'Táblák időszakos optimalizálása';
$a->strings['Periodically optimize tables like the cache and the workerqueue'] = 'A táblák időszakos optimalizálása, mint például a gyorsítótár és a feldolgozó várakozási sorának táblái.';
$a->strings['Discover followers/followings from contacts'] = 'Követők vagy követések felfedezése a partnerekből';
$a->strings['If enabled, contacts are checked for their followers and following contacts.'] = 'Ha engedélyezve van, akkor a partnerek ellenőrizve lesznek a követő és követett partnereik számára.';
$a->strings['None - deactivated'] = 'Nincs: ki van kapcsolva.';
$a->strings['Local contacts - contacts of our local contacts are discovered for their followers/followings.'] = 'Helyi partnerek: a helyi partnereink partnerei lesznek felfedezve a követőik vagy követésiek számára.';
$a->strings['Interactors - contacts of our local contacts and contacts who interacted on locally visible postings are discovered for their followers/followings.'] = 'Interaktorok: a helyi partnereink partnerei és a helyileg látható beküldésekkel kapcsolatba került partnerek lesznek felfedezve a követőik vagy követésiek számára.';
$a->strings['Synchronize the contacts with the directory server'] = 'A partnerek szinkronizálása a könyvtárkiszolgálóval';
$a->strings['if enabled, the system will check periodically for new contacts on the defined directory server.'] = 'Ha engedélyezve van, akkor a rendszer időszakosan ellenőrizni fogja az új partnereket a meghatározott könyvtárkiszolgálón.';
$a->strings['Days between requery'] = 'Ismételt lekérdezések közti napok';
$a->strings['Number of days after which a server is requeried for his contacts.'] = 'A napok száma, amely után egy kiszolgáló ismét lekérdezésre kerül a partnereiért.';
$a->strings['Discover contacts from other servers'] = 'Partnerek felfedezése más kiszolgálókról';
$a->strings['Periodically query other servers for contacts. The system queries Friendica, Mastodon and Hubzilla servers.'] = 'Más kiszolgálók időszakos lekérdezése partnerek után. A rendszer Friendica, Mastodon és Hubzilla kiszolgálókat kérdez le.';
$a->strings['Search the local directory'] = 'A helyi könyvtár keresése';
$a->strings['Search the local directory instead of the global directory. When searching locally, every search will be executed on the global directory in the background. This improves the search results when the search is repeated.'] = 'A helyi könyvtár keresése a globális könyvtár helyett. Helyi kereséskor minden egyes keresés a globális könyvtárban lesz végrehajtva a háttérben. Ez javítja a keresési eredményeket, ha a keresést megismétlik.';
$a->strings['Publish server information'] = 'Kiszolgálóinformációk közzététele';
$a->strings['If enabled, general server and usage data will be published. The data contains the name and version of the server, number of users with public profiles, number of posts and the activated protocols and connectors. See <a href="http://the-federation.info/">the-federation.info</a> for details.'] = 'Ha engedélyezve van, akkor az általános kiszolgáló és használati adatok közzé lesznek téve. Az adatok tartalmazzák a kiszolgáló nevét és verzióját, a nyilvános profillal rendelkező felhasználók számát, a bejegyzések számát, valamint a engedélyezett protokollokat és összekötőket. A részletekért nézze meg a <a href="https://the-federation.info/">the-federation.info</a> weboldalt.';
$a->strings['Check upstream version'] = 'Távoli verzió ellenőrzése';
$a->strings['Enables checking for new Friendica versions at github. If there is a new version, you will be informed in the admin panel overview.'] = 'Engedélyezi az új Friendica verziójának keresését a GitHubon. Ha új verzió érhető el, akkor tájékoztatva lesz az adminisztrátori panel áttekintőjében.';
$a->strings['Suppress Tags'] = 'Címkék letiltása';
$a->strings['Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting.'] = 'A kettős keresztes címkék listája megjelenítésének letiltása a beküldések végénél.';
$a->strings['Clean database'] = 'Adatbázis tisztítása';
$a->strings['Remove old remote items, orphaned database records and old content from some other helper tables.'] = 'Régi távoli elemek, árva adatbázisrekordok és néhány egyéb segédtáblából származó régi tartalom eltávolítása.';
$a->strings['Lifespan of remote items'] = 'Távoli elemek élettartama';
$a->strings['When the database cleanup is enabled, this defines the days after which remote items will be deleted. Own items, and marked or filed items are always kept. 0 disables this behaviour.'] = 'Ha az adatbázis-tisztítás engedélyezve van, akkor ez határozza meg azon napok számát, amely után a távoli elemek törölve lesznek. A saját elemek, valamint a megjelölt és iktatott elemek mindig meg lesznek tartva. A 0 érték letiltja ezt a viselkedést.';
$a->strings['Lifespan of unclaimed items'] = 'Nem igényelt elemek élettartama';
$a->strings['When the database cleanup is enabled, this defines the days after which unclaimed remote items (mostly content from the relay) will be deleted. Default value is 90 days. Defaults to the general lifespan value of remote items if set to 0.'] = 'Ha az adatbázis-tisztítás engedélyezve van, akkor ez határozza meg azon napok számát, amely után a nem igényelt távoli elemek (főleg a továbbításból származó tartalmak) törölve lesznek. Az alapértelmezett érték 90 nap. A távoli elemek általános élettartamértékének alapértelmezettje lesz, ha 0 értékre van állítva.';
$a->strings['Lifespan of raw conversation data'] = 'Nyers beszélgetési adatok élettartama';
$a->strings['The conversation data is used for ActivityPub and OStatus, as well as for debug purposes. It should be safe to remove it after 14 days, default is 90 days.'] = 'A beszélgetési adatok az ActivityPub és az OStatus hálózatoknál, valamint hibakeresési célokhoz vannak használva. Biztonságosan el lehet távolítani azokat 14 nap után. Alapértelmezetten 90 nap.';
$a->strings['Maximum numbers of comments per post'] = 'Bejegyzésenkénti hozzászólások legnagyobb száma';
$a->strings['How much comments should be shown for each post? Default value is 100.'] = 'Mennyi hozzászólást kell megjeleníteni az egyes bejegyzéseknél? Az alapértelmezett érték 100.';
$a->strings['Maximum numbers of comments per post on the display page'] = 'Bejegyzésenkénti hozzászólások legnagyobb száma a megjelenítési oldalon';
$a->strings['How many comments should be shown on the single view for each post? Default value is 1000.'] = 'Mennyi hozzászólást kell megjeleníteni egy önálló nézeten az egyes bejegyzéseknél? Az alapértelmezett érték 1000.';
$a->strings['Temp path'] = 'Ideiglenes mappa útvonala';
$a->strings['If you have a restricted system where the webserver can\'t access the system temp path, enter another path here.'] = 'Ha korlátozott rendszere van, ahol a webkiszolgáló nem tudja elérni a rendszer ideiglenes mappájának útvonalát, akkor adjon meg egy másik útvonalat itt.';
$a->strings['Only search in tags'] = 'Keresés csak címkékben';
$a->strings['On large systems the text search can slow down the system extremely.'] = 'Nagy rendszereknél a szöveges keresés rendkívüli módon lelassíthatja a rendszert.';
$a->strings['New base url'] = 'Új alap URL';
$a->strings['Change base url for this server. Sends relocate message to all Friendica and Diaspora* contacts of all users.'] = 'A kiszolgáló alap URL-ének megváltoztatása. Áthelyezési üzenetet küld az összes felhasználó minden Friendica és Diaspora* partnerének.';
$a->strings['Maximum number of parallel workers'] = 'Párhuzamos feldolgozók legnagyobb száma';
$a->strings['On shared hosters set this to %d. On larger systems, values of %d are great. Default value is %d.'] = 'Osztott tárhelyszolgáltatóknál állítsa ezt %d értékre. Nagyobb rendszereknél érdemes a számot %d értékre állítani. Az alapértelmezett érték %d.';
$a->strings['Enable fastlane'] = 'Prioritásos sor engedélyezése';
$a->strings['When enabed, the fastlane mechanism starts an additional worker if processes with higher priority are blocked by processes of lower priority.'] = 'Ha engedélyezve van, akkor a prioritásos sor mechanizmus további feldolgozót indít, ha a magasabb prioritással rendelkező folyamatokat blokkolják az alacsonyabb prioritású folyamatok.';
$a->strings['Direct relay transfer'] = 'Közvetlen továbbító-átvitel';
$a->strings['Enables the direct transfer to other servers without using the relay servers'] = 'Engedélyezi a más kiszolgálókra való közvetlen átvitelt a továbbító kiszolgálók használata nélkül.';
$a->strings['Relay scope'] = 'Továbbítás hatóköre';
$a->strings['Can be "all" or "tags". "all" means that every public post should be received. "tags" means that only posts with selected tags should be received.'] = 'Lehet „összes” vagy „címkék”. Az „összes” azt jelenti, hogy minden nyilvános bejegyzést meg kell kapni. A „címkék” jelentése, hogy csak a kijelölt címkékkel rendelkező bejegyzéseket kell megkapni.';
$a->strings['Disabled'] = 'Letiltva';
$a->strings['all'] = 'összes';
$a->strings['tags'] = 'címkék';
$a->strings['Server tags'] = 'Kiszolgálócímkék';
$a->strings['Comma separated list of tags for the "tags" subscription.'] = 'Címkék vesszővel elválasztott listája a „címkék” feliratkozáshoz.';
$a->strings['Deny Server tags'] = 'Kiszolgálócímkék megtagadása';
$a->strings['Comma separated list of tags that are rejected.'] = 'Címkék vesszővel elválasztott listája, amelyek vissza lesznek utasítva.';
$a->strings['Allow user tags'] = 'Felhasználói címkék engedélyezése';
$a->strings['If enabled, the tags from the saved searches will used for the "tags" subscription in addition to the "relay_server_tags".'] = 'Ha engedélyezve van, akkor a mentett keresésekből származó címkék lesznek használva a „címkék” feliratkozásnál a „relay_server_tags” címkéken kívül.';
$a->strings['Start Relocation'] = 'Áthelyezés indítása';
$a->strings['Storage backend, %s is invalid.'] = 'Tároló háttérprogram, a(z) %s érvénytelen.';
$a->strings['Storage backend %s error: %s'] = 'Tároló háttérprogram (%s) hiba: %s';
$a->strings['Invalid storage backend setting value.'] = 'Érvénytelen tároló-háttérprogram beállítási érték.';
$a->strings['Current Storage Backend'] = 'Jelenlegi tároló háttérprogram';
$a->strings['Storage Configuration'] = 'Tároló beállításai';
$a->strings['Storage'] = 'Tároló';
$a->strings['Save & Use storage backend'] = 'Mentés és a tároló háttérprogram használata';
$a->strings['Use storage backend'] = 'Tároló háttérprogram használata';
$a->strings['Save & Reload'] = 'Mentés és újratöltés';
$a->strings['This backend doesn\'t have custom settings'] = 'Ennek a háttérprogramnak nincsenek egyéni beállításai';
$a->strings['Database (legacy)'] = 'Adatbázis (örökölt)';
$a->strings['Template engine (%s) error: %s'] = 'Sablonmotor (%s) hiba: %s';
$a->strings['Your DB still runs with MyISAM tables. You should change the engine type to InnoDB. As Friendica will use InnoDB only features in the future, you should change this! See <a href="%s">here</a> for a guide that may be helpful converting the table engines. You may also use the command <tt>php bin/console.php dbstructure toinnodb</tt> of your Friendica installation for an automatic conversion.<br />'] = 'Az adatbázisa még mindig MyISAM táblákkal fut. Meg kell változtatnia a motor típusát InnoDB-re. Mivel a Friendica a jövőben olyan funkciókat fog használni, amely csak InnoDB használatával érhető el, ezért meg kell változtatnia! <a href="%s">Nézze meg ezt az útmutatót</a>, amely hasznos lehet a táblamotorok átalakításához. Használhatja a Friendica telepítésének <tt>php bin/console.php dbstructure toinnodb</tt> parancsát is az automatikus átalakításhoz.<br />';
$a->strings['Your DB still runs with InnoDB tables in the Antelope file format. You should change the file format to Barracuda. Friendica is using features that are not provided by the Antelope format. See <a href="%s">here</a> for a guide that may be helpful converting the table engines. You may also use the command <tt>php bin/console.php dbstructure toinnodb</tt> of your Friendica installation for an automatic conversion.<br />'] = 'Az adatbázisa még mindig Antelope fájlformátumban lévő InnoDB táblákkal fut. Meg kell változtatnia a fájlformátumot Barracudára. A Friendica olyan funkciókat használ, amelyeket az Antelope fájlformátum nem biztosít. <a href="%s">Nézze meg ezt az útmutatót</a>, amely hasznos lehet a táblamotorok átalakításához. Használhatja a Friendica telepítésének <tt>php bin/console.php dbstructure toinnodb</tt> parancsát is az automatikus átalakításhoz.<br />';
$a->strings['Your table_definition_cache is too low (%d). This can lead to the database error "Prepared statement needs to be re-prepared". Please set it at least to %d. See <a href="%s">here</a> for more information.<br />'] = 'A table_definition_cache értéke túl alacsony (%d). Ez a „Prepared statement needs to be re-prepared” adatbázishibához vezethet. Állítsa legalább %d értékre. További információkért <a href="%s">nézze meg ezt</a>.<br />';
$a->strings['There is a new version of Friendica available for download. Your current version is %1$s, upstream version is %2$s'] = 'Elérhető a Friendica új verziója a letöltéshez. A jelenlegi verziója %1$s, a távoli verzió %2$s.';
$a->strings['The database update failed. Please run "php bin/console.php dbstructure update" from the command line and have a look at the errors that might appear.'] = 'Az adatbázis frissítése sikertelen. Futtassa a „php bin/console.php dbstructure update” parancsot a parancssorból, és nézze meg a hibákat, amelyek esetleg megjelennek.';
$a->strings['The last update failed. Please run "php bin/console.php dbstructure update" from the command line and have a look at the errors that might appear. (Some of the errors are possibly inside the logfile.)'] = 'A legutóbbi frissítés sikertelen. Futtassa a „php bin/console.php dbstructure update” parancsot a parancssorból, és nézze meg a hibákat, amelyek esetleg megjelennek (néhány hiba valószínűleg a naplófájlban lesz).';
$a->strings['The worker was never executed. Please check your database structure!'] = 'A feldolgozó sosem lett végrehajtva. Ellenőrizze az adatbázis szerkezetét!';
$a->strings['The last worker execution was on %s UTC. This is older than one hour. Please check your crontab settings.'] = 'Az utolsó feldolgozó-végrehajtás ideje %s volt (UTC szerint). Ez régebbi mint egy óra. Ellenőrizze a cron-feladat beállításait.';
$a->strings['Friendica\'s configuration now is stored in config/local.config.php, please copy config/local-sample.config.php and move your config from <code>.htconfig.php</code>. See <a href="%s">the Config help page</a> for help with the transition.'] = 'A Friendica beállításai most a „config/local.config.php” fájlban vannak eltárolva. Másolja le a „config/local-sample.config.php” fájlt, és helyezze át a beállításokat a <code>.htconfig.php</code> fájlból. Az átvitelhez való segítségért nézze meg a <a href="%s">beállítások súgóoldalát</a>.';
$a->strings['Friendica\'s configuration now is stored in config/local.config.php, please copy config/local-sample.config.php and move your config from <code>config/local.ini.php</code>. See <a href="%s">the Config help page</a> for help with the transition.'] = 'A Friendica beállításai most a „config/local.config.php” fájlban vannak eltárolva. Másolja le a „config/local-sample.config.php” fájlt, és helyezze át a beállításokat a <code>config/local.ini.php</code> fájlból. Az átvitelhez való segítségért nézze meg a <a href="%s">beállítások súgóoldalát</a>.';
$a->strings['<a href="%s">%s</a> is not reachable on your system. This is a severe configuration issue that prevents server to server communication. See <a href="%s">the installation page</a> for help.'] = 'A <a href="%s">%s</a> nem érhető el a rendszeréről. Ez súlyos beállítási probléma, amely megakadályozza a kiszolgálók közti kommunikációt. Nézze meg a <a href="%s">telepítési oldalt</a> a segítségért.';
$a->strings['The logfile \'%s\' is not usable. No logging possible (error: \'%s\')'] = 'A(z) „%s” naplófájl nem használható. Nem lehetséges a naplózás (hiba: „%s”).';
$a->strings['The debug logfile \'%s\' is not usable. No logging possible (error: \'%s\')'] = 'A(z) „%s” hibakeresési naplófájl nem használható. Nem lehetséges a naplózás (hiba: „%s”).';
$a->strings['Friendica\'s system.basepath was updated from \'%s\' to \'%s\'. Please remove the system.basepath from your db to avoid differences.'] = 'A Friendica „system.basepath” beállítása frissítve lett „%s” értékről „%s” értékre. Távolítsa el a „system.basepath” beállítást az adatbázisából az eltérések elkerüléséhez.';
$a->strings['Friendica\'s current system.basepath \'%s\' is wrong and the config file \'%s\' isn\'t used.'] = 'A Friendica jelenlegi „system.basepath” értéke („%s”) hibás, és a(z) „%s” beállítófájl nincs használva.';
$a->strings['Friendica\'s current system.basepath \'%s\' is not equal to the config file \'%s\'. Please fix your configuration.'] = 'A Friendica jelenlegi „system.basepath” értéke („%s”) nem azonos a(z) „%s” beállítófájlban lévővel. Javítsa a beállításokat.';
$a->strings['Normal Account'] = 'Normál fiók';
$a->strings['Automatic Follower Account'] = 'Automatikusan követő fiók';
$a->strings['Public Forum Account'] = 'Nyilvános fórum fiók';
$a->strings['Automatic Friend Account'] = 'Automatikus ismerős fiók';
$a->strings['Blog Account'] = 'Blog fiók';
$a->strings['Private Forum Account'] = 'Személyes fórumfiók';
$a->strings['Message queues'] = 'Üzenet várakozási sorai';
$a->strings['Server Settings'] = 'Kiszolgálóbeállítások';
$a->strings['Registered users'] = 'Regisztrált felhasználók';
$a->strings['Pending registrations'] = 'Függőben lévő regisztrációk';
$a->strings['Version'] = 'Verzió';
$a->strings['Active addons'] = 'Bekapcsolt bővítmények';
$a->strings['Theme %s disabled.'] = 'A(z) „%s” téma letiltva.';
$a->strings['Theme %s successfully enabled.'] = 'A(z) „%s” téma sikeresen engedélyezve.';
$a->strings['Theme %s failed to install.'] = 'A(z) „%s” téma telepítése sikertelen.';
$a->strings['Screenshot'] = 'Képernyőkép';
$a->strings['Themes'] = 'Témák';
$a->strings['Unknown theme.'] = 'Ismeretlen téma.';
$a->strings['Themes reloaded'] = 'Témák újratöltve';
$a->strings['Reload active themes'] = 'Bekapcsolt témák újratöltése';
$a->strings['No themes found on the system. They should be placed in %1$s'] = 'Nem találhatók témák a rendszeren. A témákat a %1$s könyvtárba kell elhelyezni.';
$a->strings['[Experimental]'] = '[Kísérleti]';
$a->strings['[Unsupported]'] = '[Nem támogatott]';
$a->strings['Display Terms of Service'] = 'Használati feltételek megjelenítése';
$a->strings['Enable the Terms of Service page. If this is enabled a link to the terms will be added to the registration form and the general information page.'] = 'A használati feltételek oldal engedélyezése. Ha ez engedélyezve van, akkor a használati feltételekre mutató hivatkozás hozzá lesz adva a regisztrációs űrlaphoz és az általános információk oldalához.';
$a->strings['Display Privacy Statement'] = 'Adatvédelmi nyilatkozatok megjelenítése';
$a->strings['Show some informations regarding the needed information to operate the node according e.g. to <a href="%s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EU-GDPR</a>.'] = 'Néhány információ megjelenítése a csomópont üzemeltetésére vonatkozó szükséges információkról, például az <a href="%s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EU-GDPR</a> szerint.';
$a->strings['Privacy Statement Preview'] = 'Adatvédelmi nyilatkozat előnézete';
$a->strings['The Terms of Service'] = 'A használati feltételek';
$a->strings['Enter the Terms of Service for your node here. You can use BBCode. Headers of sections should be [h2] and below.'] = 'Itt adja meg a csomópontja használati feltételeit. Használhat BBCode formázást is. A szakaszok címeinek [h2] vagy az alattiaknak kell lenniük.';
$a->strings['%s user blocked'] = [
0 => '%s felhasználó tiltva',
1 => '%s felhasználó tiltva',
];
$a->strings['You can\'t remove yourself'] = 'Nem távolíthatja el önmagát';
$a->strings['%s user deleted'] = [
0 => '%s felhasználó törölve',
1 => '%s felhasználó törölve',
];
$a->strings['User "%s" deleted'] = '„%s” felhasználó törölve';
$a->strings['User "%s" blocked'] = '„%s” felhasználó tiltva';
$a->strings['Register date'] = 'Regisztráció dátuma';
$a->strings['Last login'] = 'Utolsó bejelentkezés';
$a->strings['Last public item'] = 'Utolsó nyilvános elem';
$a->strings['Active Accounts'] = 'Aktív fiókok';
$a->strings['User blocked'] = 'Felhasználó tiltva';
$a->strings['Site admin'] = 'Oldal adminisztrátor';
$a->strings['Account expired'] = 'A fiók lejárt';
$a->strings['Create a new user'] = 'Új felhasználó létrehozása';
$a->strings['Selected users will be deleted!\n\nEverything these users had posted on this site will be permanently deleted!\n\nAre you sure?'] = 'A kijelölt felhasználók törölve lesznek!\n\nMinden, amit ezek a felhasználók erre az oldalra beküldtek, véglegesen törölve lesz!\n\nBiztos benne?';
$a->strings['The user {0} will be deleted!\n\nEverything this user has posted on this site will be permanently deleted!\n\nAre you sure?'] = '{0} felhasználó törölve lesz!\n\nMinden, amit ez a felhasználó erre az oldalra beküldött, véglegesen törölve lesz!\n\nBiztos benne?';
$a->strings['%s user unblocked'] = [
0 => '%s felhasználó tiltása feloldva',
1 => '%s felhasználó tiltása feloldva',
];
$a->strings['User "%s" unblocked'] = '„%s” felhasználó tiltása feloldva';
$a->strings['Blocked Users'] = 'Tiltott felhasználók';
$a->strings['New User'] = 'Új felhasználó';
$a->strings['Add User'] = 'Felhasználó hozzáadása';
$a->strings['Name of the new user.'] = 'Az új felhasználó neve.';
$a->strings['Nickname'] = 'Becenév';
$a->strings['Nickname of the new user.'] = 'Az új felhasználó beceneve.';
$a->strings['Email address of the new user.'] = 'Az új felhasználó e-mail-címe.';
$a->strings['Users awaiting permanent deletion'] = 'Végleges törlésre váró felhasználók';
$a->strings['Permanent deletion'] = 'Végleges törlés';
$a->strings['Users'] = 'Felhasználók';
$a->strings['User waiting for permanent deletion'] = 'Végleges törlésre váró felhasználó';
$a->strings['%s user approved'] = [
0 => '%s felhasználó jóváhagyva',
1 => '%s felhasználó jóváhagyva',
];
$a->strings['%s registration revoked'] = [
0 => '%s regisztráció visszavonva',
1 => '%s regisztráció visszavonva',
];
$a->strings['Account approved.'] = 'Fiók jóváhagyva.';
$a->strings['Registration revoked'] = 'Regisztráció visszavonva';
$a->strings['User registrations awaiting review'] = 'Felülvizsgálatra váró felhasználói regisztrációk';
$a->strings['Request date'] = 'Kérés dátuma';
$a->strings['No registrations.'] = 'Nincsenek regisztrációk.';
$a->strings['Note from the user'] = 'Jegyzet a felhasználótól';
$a->strings['Deny'] = 'Elutasítás';
$a->strings['API endpoint %s %s is not implemented'] = 'A(z) %s %s API-végpont nincs megvalósítva';
$a->strings['The API endpoint is currently not implemented but might be in the future.'] = 'Az API-végpont jelenleg nincs megvalósítva, de ez változhat a jövőben.';
$a->strings['Missing parameters'] = 'Hiányzó paraméterek';
$a->strings['Only starting posts can be bookmarked'] = 'Csak a kezdeti bejegyzéseket lehet könyvjelzőzni';
$a->strings['Only starting posts can be muted'] = 'Csak a kezdeti bejegyzéseket lehet némítani';
$a->strings['Posts from %s can\'t be shared'] = '%s bejegyzéseit nem lehet megosztani';
$a->strings['Only starting posts can be unbookmarked'] = 'Csak a kezdeti bejegyzéseket lehet kivenni a könyvjelzőkből';
$a->strings['Only starting posts can be unmuted'] = 'Csak a kezdeti bejegyzéseket némítását lehet megszüntetni';
$a->strings['Posts from %s can\'t be unshared'] = '%s bejegyzéseinek megosztását nem lehet visszavonni';
$a->strings['Contact not found'] = 'A partner nem található';
$a->strings['No installed applications.'] = 'Nincsenek telepített alkalmazások.';
$a->strings['Applications'] = 'Alkalmazások';
$a->strings['Item was not found.'] = 'Az elem nem található.';
$a->strings['Please login to continue.'] = 'Jelentkezzen be a folytatáshoz.';
$a->strings['You don\'t have access to administration pages.'] = 'Nincs hozzáférése az adminisztrációs oldalakhoz.';
$a->strings['Submanaged account can\'t access the administration pages. Please log back in as the main account.'] = 'Az alkezelt fiókok nem férhetnek hozzá az adminisztrációs oldalakhoz. Jelentkezzen vissza a fő fiókkal.';
$a->strings['Overview'] = 'Áttekintő';
$a->strings['Configuration'] = 'Beállítás';
$a->strings['Additional features'] = 'További funkciók';
$a->strings['Database'] = 'Adatbázis';
$a->strings['DB updates'] = 'Adatbázis-frissítések';
$a->strings['Inspect Deferred Workers'] = 'Elhalasztott feldolgozók vizsgálata';
$a->strings['Inspect worker Queue'] = 'Feldolgozó várakozási sorának vizsgálata';
$a->strings['Tools'] = 'Eszközök';
$a->strings['Contact Blocklist'] = 'Partnertiltólista';
$a->strings['Server Blocklist'] = 'Kiszolgáló-tiltólista';
$a->strings['Diagnostics'] = 'Diagnosztika';
$a->strings['PHP Info'] = 'PHP-információk';
$a->strings['probe address'] = 'Cím szondázása';
$a->strings['check webfinger'] = 'WebFinger ellenőrzése';
$a->strings['Babel'] = 'Babel';
$a->strings['ActivityPub Conversion'] = 'ActivityPub beszélgetés';
$a->strings['Addon Features'] = 'Bővítményszolgáltatások';
$a->strings['User registrations waiting for confirmation'] = 'Megerősítésre váró felhasználói regisztrációk';
$a->strings['Too Many Requests'] = 'Túl sok kérés';
$a->strings['Daily posting limit of %d post reached. The post was rejected.'] = [
0 => 'A napi %d bejegyzésből álló beküldési korlát elérve. A bejegyzés vissza lett utasítva.',
1 => 'A napi %d bejegyzésből álló beküldési korlát elérve. A bejegyzés vissza lett utasítva.',
];
$a->strings['Weekly posting limit of %d post reached. The post was rejected.'] = [
0 => 'A heti %d bejegyzésből álló beküldési korlát elérve. A bejegyzés vissza lett utasítva.',
1 => 'A heti %d bejegyzésből álló beküldési korlát elérve. A bejegyzés vissza lett utasítva.',
];
$a->strings['Monthly posting limit of %d post reached. The post was rejected.'] = 'A havi %d bejegyzésből álló beküldési korlát elérve. A bejegyzés vissza lett utasítva.';
$a->strings['Profile Details'] = 'Profil részletei';
$a->strings['Only You Can See This'] = 'Csak Ön láthatja ezt';
$a->strings['Scheduled Posts'] = 'Ütemezett bejegyzések';
$a->strings['Posts that are scheduled for publishing'] = 'Bejegyzések, amelyek közzétételre vannak üzemezve';
$a->strings['Tips for New Members'] = 'Tippek új tagoknak';
$a->strings['People Search - %s'] = 'Emberek keresése – %s';
$a->strings['Forum Search - %s'] = 'Fórum keresése – %s';
$a->strings['Account'] = 'Fiók';
$a->strings['Two-factor authentication'] = 'Kétlépcsős hitelesítés';
$a->strings['Display'] = 'Megjelenítés';
$a->strings['Manage Accounts'] = 'Fiókok kezelése';
$a->strings['Connected apps'] = 'Kapcsolt alkalmazások';
$a->strings['Export personal data'] = 'Személyes adatok exportálása';
$a->strings['Remove account'] = 'Fiók eltávolítása';
$a->strings['This page is missing a url parameter.'] = 'Erről az oldalról hiányzik egy URL paraméter.';
$a->strings['The post was created'] = 'A bejegyzés létrejött';
$a->strings['%d contact edited.'] = [
0 => '%d partner szerkesztve.',
1 => '%d partner szerkesztve.',
];
$a->strings['Show all contacts'] = 'Összes partner megjelenítése';
$a->strings['Only show pending contacts'] = 'Csak a függőben lévő partnerek megjelenítése';
$a->strings['Only show blocked contacts'] = 'Csak a tiltott partnerek megjelenítése';
$a->strings['Ignored'] = 'Mellőzve';
$a->strings['Only show ignored contacts'] = 'Csak a mellőzött partnerek megjelenítése';
$a->strings['Archived'] = 'Archiválva';
$a->strings['Only show archived contacts'] = 'Csak az archivált partnerek megjelenítése';
$a->strings['Hidden'] = 'Rejtett';
$a->strings['Only show hidden contacts'] = 'Csak a rejtett partnerek megjelenítése';
$a->strings['Organize your contact groups'] = 'Partnercsoportok szervezése';
$a->strings['Search your contacts'] = 'Partnerek keresése';
$a->strings['Results for: %s'] = 'Találatok erre: %s';
$a->strings['Update'] = 'Frissítés';
$a->strings['Unignore'] = 'Mellőzés feloldása';
$a->strings['Batch Actions'] = 'Tömeges műveletek';
$a->strings['Conversations started by this contact'] = 'A partner által elkezdett beszélgetések';
$a->strings['Posts and Comments'] = 'Bejegyzések és hozzászólások';
$a->strings['Posts containing media objects'] = 'Médiaobjektumokat tartalmazó bejegyzések';
$a->strings['View all known contacts'] = 'Összes ismert partner megtekintése';
$a->strings['Advanced Contact Settings'] = 'Speciális partnerbeállítások';
$a->strings['Mutual Friendship'] = 'Kölcsönös ismeretség';
$a->strings['is a fan of yours'] = 'az Ön rajongója';
$a->strings['you are a fan of'] = 'Ön rajong érte:';
$a->strings['Pending outgoing contact request'] = 'Függőben lévő kimenő partnerkérés';
$a->strings['Pending incoming contact request'] = 'Függőben lévő bejövő partnerkérés';
$a->strings['Visit %s\'s profile [%s]'] = '%s profiljának megtekintése [%s]';
$a->strings['Contact update failed.'] = 'A partner frissítése sikertelen.';
$a->strings['Return to contact editor'] = 'Visszatérés a partnerszerkesztőhöz';
$a->strings['Account Nickname'] = 'Fiók beceneve';
$a->strings['Account URL'] = 'Fiók URL';
$a->strings['Poll/Feed URL'] = 'Lekérés vagy hírforrás URL';
$a->strings['New photo from this URL'] = 'Új fénykép erről az URL-ről';
$a->strings['Invalid contact.'] = 'Érvénytelen partner.';
$a->strings['No known contacts.'] = 'Nincsenek ismert partnerek.';
$a->strings['No common contacts.'] = 'Nincsenek közös partnerek.';
$a->strings['Follower (%s)'] = [
0 => 'Követő (%s)',
1 => 'Követők (%s)',
];
$a->strings['Following (%s)'] = [
0 => 'Követés (%s)',
1 => 'Követés (%s)',
];
$a->strings['Mutual friend (%s)'] = [
0 => 'Kölcsönösen ismerősök (%s)',
1 => 'Kölcsönösen ismerősök (%s)',
];
$a->strings['These contacts both follow and are followed by <strong>%s</strong>.'] = 'Ezeket a partnereket <strong>%s</strong> követi és ők is követik őt.';
$a->strings['Common contact (%s)'] = [
0 => 'Közös partner (%s)',
1 => 'Közös partnerek (%s)',
];
$a->strings['Both <strong>%s</strong> and yourself have publicly interacted with these contacts (follow, comment or likes on public posts).'] = '<strong>%s</strong> és Ön is nyilvánosan kapcsolatba léptek ezekkel a partnerekkel (követés, hozzászólás vagy kedvelések a nyilvános bejegyzéseknél).';
$a->strings['Contact (%s)'] = [
0 => 'Partner (%s)',
1 => 'Partnerek (%s)',
];
$a->strings['Error while sending poke, please retry.'] = 'Hiba a bökés küldése során. Próbálja újra.';
$a->strings['You must be logged in to use this module.'] = 'Bejelentkezve kell lennie a modul használatához.';
$a->strings['Poke/Prod'] = 'Bökés vagy döfés';
$a->strings['poke, prod or do other things to somebody'] = 'Bökés, döfés vagy egyéb dolgok művelése valakivel.';
$a->strings['Choose what you wish to do to recipient'] = 'Válassza ki, hogy mit szeretne tenni a címzettel';
$a->strings['Make this post private'] = 'A bejegyzés személyessé tétele';
$a->strings['Failed to update contact record.'] = 'Nem sikerült frissíteni a partner rekordját.';
$a->strings['Contact has been unblocked'] = 'A partner tiltása fel lett oldva';
$a->strings['Contact has been blocked'] = 'A partner tiltva lett';
$a->strings['Contact has been unignored'] = 'A partner figyelmen kívül hagyása fel lett oldva';
$a->strings['Contact has been ignored'] = 'A partner figyelmen kívül lett hagyva';
$a->strings['You are mutual friends with %s'] = 'Ön kölcsönösen ismerős %s partnerrel';
$a->strings['You are sharing with %s'] = 'Ön megoszt %s partnerrel';
$a->strings['%s is sharing with you'] = '%s megoszt Önnel';
$a->strings['Private communications are not available for this contact.'] = 'A személyes kommunikációk nem érhetők el ennél a partnernél.';
$a->strings['Never'] = 'Soha';
$a->strings['(Update was not successful)'] = '(a frissítés nem volt sikeres)';
$a->strings['(Update was successful)'] = '(a frissítés sikeres volt)';
$a->strings['Suggest friends'] = 'Ismerősök ajánlása';
$a->strings['Network type: %s'] = 'Hálózat típusa: %s';
$a->strings['Communications lost with this contact!'] = 'A kommunikációk megszakadtak ezzel a partnerrel!';
$a->strings['Fetch further information for feeds'] = 'További információk lekérése a hírforrásokhoz';
$a->strings['Fetch information like preview pictures, title and teaser from the feed item. You can activate this if the feed doesn\'t contain much text. Keywords are taken from the meta header in the feed item and are posted as hash tags.'] = 'Információk lekérése a hírforrás eleméből, mint például előnézeti képek, cím és előzetes. Akkor kapcsolhatja be ezt, ha a hírforrás nem tartalmaz sok szöveget. A kulcsszavak a hírforrás elemében lévő metafejlécéből lesznek kiszedve, és kettős keresztes címkékként lesznek beküldve.';
$a->strings['Fetch information'] = 'Információk lekérése';
$a->strings['Fetch keywords'] = 'Kulcsszavak lekérése';
$a->strings['Fetch information and keywords'] = 'Információk és kulcsszavak lekérése';
$a->strings['No mirroring'] = 'Nincs tükrözés';
$a->strings['Mirror as forwarded posting'] = 'Tükrözés továbbított beküldésként';
$a->strings['Mirror as my own posting'] = 'Tükrözés saját beküldésként';
$a->strings['Native reshare'] = 'Natív újra megosztás';
$a->strings['Contact Information / Notes'] = 'Partner információ vagy jegyzetek';
$a->strings['Contact Settings'] = 'Partnerbeállítások';
$a->strings['Contact'] = 'Partner';
$a->strings['Their personal note'] = 'A személyes jegyzeteik';
$a->strings['Edit contact notes'] = 'Partner jegyzeteinek szerkesztése';
$a->strings['Block/Unblock contact'] = 'Partner tiltása vagy tiltásának feloldása';
$a->strings['Ignore contact'] = 'Partner mellőzése';
$a->strings['View conversations'] = 'Beszélgetések megtekintése';
$a->strings['Last update:'] = 'Utolsó frissítés:';
$a->strings['Update public posts'] = 'Nyilvános bejegyzések frissítése';
$a->strings['Update now'] = 'Frissítés most';
$a->strings['Currently blocked'] = 'Jelenleg tiltva';
$a->strings['Currently ignored'] = 'Jelenleg mellőzve';
$a->strings['Currently archived'] = 'Jelenleg archiválva';
$a->strings['Awaiting connection acknowledge'] = 'Várakozás a kapcsolat nyugtázására';
$a->strings['Hide this contact from others'] = 'A partner elrejtése mások elől';
$a->strings['Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible'] = 'A nyilvános bejegyzéseire adott válaszok vagy kedvelések továbbra is láthatóak <strong>lehetnek</strong>.';
$a->strings['Notification for new posts'] = 'Értesítés új bejegyzéseknél';
$a->strings['Send a notification of every new post of this contact'] = 'Értesítés küldése a partner minden új bejegyzéséről.';
$a->strings['Keyword Deny List'] = 'Kulcsszavas tiltólista';
$a->strings['Comma separated list of keywords that should not be converted to hashtags, when "Fetch information and keywords" is selected'] = 'Kulcsszavak vesszővel elválasztott listája, amelyeket nem szabad kettős keresztes címkékké átalakítani, ha az „Információk és kulcsszavak lekérése” ki van jelölve.';
$a->strings['Actions'] = 'Műveletek';
$a->strings['Mirror postings from this contact'] = 'Beküldés tükrözése ettől a partnertől';
$a->strings['Mark this contact as remote_self, this will cause friendica to repost new entries from this contact.'] = 'A partner megjelölése távoli önmagaként. Ezt azt fogja okozni, hogy a Friendica újraküldi az ettől a partnertől származó új bejegyzéseket.';
$a->strings['Refetch contact data'] = 'Partneradatok ismételt lekérése';
$a->strings['Toggle Blocked status'] = 'Tiltott állapot átváltása';
$a->strings['Toggle Ignored status'] = 'Mellőzött állapot átváltása';
$a->strings['Revoke Follow'] = 'Követés visszavonása';
$a->strings['Revoke the follow from this contact'] = 'A követés visszavonása ettől a partnertől';
$a->strings['Unknown contact.'] = 'Ismeretlen partner.';
$a->strings['Contact is deleted.'] = 'A partner törölve.';
$a->strings['Contact is being deleted.'] = 'A partner törlésre került.';
$a->strings['Follow was successfully revoked.'] = 'A követés sikeresen vissza lett vonva.';
$a->strings['Do you really want to revoke this contact\'s follow? This cannot be undone and they will have to manually follow you back again.'] = 'Valóban vissza szeretné vonni ennek a partnernek a követését? Ezt a műveletet nem lehet visszavonni, és a partnernek kézzel kell majd újra követnie Önt.';
$a->strings['Yes'] = 'Igen';
$a->strings['Local Community'] = 'Helyi közösség';
$a->strings['Posts from local users on this server'] = 'Bejegyzések a kiszolgálón lévő helyi felhasználóktól';
$a->strings['Global Community'] = 'Globális közösség';
$a->strings['Posts from users of the whole federated network'] = 'Bejegyzések a teljes föderált hálózat felhasználóitól';
$a->strings['Own Contacts'] = 'Saját partnerek';
$a->strings['Include'] = 'Tartalmazás';
$a->strings['Hide'] = 'Elrejtés';
$a->strings['No results.'] = 'Nincs találat.';
$a->strings['This community stream shows all public posts received by this node. They may not reflect the opinions of this node’s users.'] = 'Ez a közösségi folyam megjeleníti az összes nyilvános bejegyzést, amelyet ez a csomópont megkapott. Előfordulhat, hogy azok nem tükrözik ezen csomópont felhasználóinak véleményét.';
$a->strings['Community option not available.'] = 'A közösségi beállítás nem érhető el.';
$a->strings['Not available.'] = 'Nem érhető el.';
$a->strings['No such group'] = 'Nincs ilyen csoport';
$a->strings['Group: %s'] = 'Csoport: %s';
$a->strings['Latest Activity'] = 'Legutóbbi tevékenység';
$a->strings['Sort by latest activity'] = 'Rendezés a legutóbbi tevékenység szerint';
$a->strings['Latest Posts'] = 'Legutóbbi bejegyzések';
$a->strings['Sort by post received date'] = 'Rendezés a bejegyzés érkezési dátuma szerint';
$a->strings['Latest Creation'] = 'Legutóbbi létrehozás';
$a->strings['Sort by post creation date'] = 'Rendezés a bejegyzés létrehozási dátuma szerint';
$a->strings['Personal'] = 'Személyes';
$a->strings['Posts that mention or involve you'] = 'Bejegyzések, amelyek említik vagy tartalmazzák Önt';
$a->strings['Starred'] = 'Csillagozott';
$a->strings['Favourite Posts'] = 'Kedvenc bejegyzések';
$a->strings['Credits'] = 'Köszönetnyilvánítás';
$a->strings['Friendica is a community project, that would not be possible without the help of many people. Here is a list of those who have contributed to the code or the translation of Friendica. Thank you all!'] = 'A Friendica egy közösségi projekt, amely nem lehetne lehetséges a sok ember segítsége nélkül. Itt van azok listája, akik közreműködtek a kódban vagy a Friendica fordításában. Köszönet mindannyiuknak!';
$a->strings['Formatted'] = 'Formázott';