Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 
Philipp 8318a0b640
Move ExAuth, FKOAuth1 & FKOAuthDataStore to own namespace `Friendica\Security`
před 1 měsícem
..
dev added Roger Meyer to the credits před 1 měsícem
.htaccess Prevents Apache from serving CLI scripts před 1 měsícem
auth_ejabberd.php Move ExAuth, FKOAuth1 & FKOAuthDataStore to own namespace `Friendica\Security` před 1 měsícem
composer.phar Update composer.phar to Version 1.10.7 před 4 měsíci
console Use correct /bin/bash hashbang in bin/console před 2 roky
console.bat Add console executables před 2 roky
console.php Forbid non-CLI access to command-line scripts před 1 měsícem
daemon.php Forbid non-CLI access to command-line scripts před 1 měsícem
run_xgettext.sh Improve bin/run_xgettext script před 6 měsíci
testargs.php Forbid non-CLI access to command-line scripts před 1 měsícem
wait-for-connection Forbid non-CLI access to command-line scripts před 1 měsícem
worker.php Merge remote-tracking branch 'friendica/stable' into develop před 1 měsícem