1 Ревизии (eafcf3592db02392770cdc88bed9ddb000cb44f2)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Pierre Rudloff 8567113f0f Doc about j/k keyboard shortcuts преди 3 години