Преглед на файлове

Correcting tests

tags/2019.12
Michael преди 11 месеца
родител
ревизия
fbe7a78dfb
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      tests/src/Network/CurlResultTest.php

+ 1
- 1
tests/src/Network/CurlResultTest.php Целия файл

@@ -187,6 +187,6 @@ class CurlResultTest extends TestCase
]);

$this->assertNotEmpty($curlResult->getHeader());
$this->assertEmpty('vary', $curlResult->getHeader('wrongHeader'));
$this->assertEmpty($curlResult->getHeader('wrongHeader'));
}
}

Зареждане…
Отказ
Запис