Browse Source

remove unneeded htconfig templates

pull/1155/head
fabrixxm 7 years ago
parent
commit
f6cebf607f
 1. 68
    view/ca/htconfig.tpl
 2. 73
    view/cs/htconfig.tpl
 3. 68
    view/de/htconfig.tpl
 4. 71
    view/en/htconfig.tpl
 5. 68
    view/es/htconfig.tpl
 6. 68
    view/fr/htconfig.tpl
 7. 48
    view/it/smarty3/htconfig.tpl
 8. 68
    view/sv/htconfig.tpl

68
view/ca/htconfig.tpl

@ -1,68 +0,0 @@
<?php
// Set the following for your MySQL installation
// Copy or rename this file to .htconfig.php
$db_host = '$dbhost';
$db_user = '$dbuser';
$db_pass = '$dbpass';
$db_data = '$dbdata';
// If you are using a subdirectory of your domain you will need to put the
// relative path (from the root of your domain) here.
// For instance if your URL is 'http://example.com/directory/subdirectory',
// set $a->path to 'directory/subdirectory'.
$a->path = '$urlpath';
// Choose a legal default timezone. If you are unsure, use "America/Los_Angeles".
// It can be changed later and only applies to timestamps for anonymous viewers.
$default_timezone = '$timezone';
// What is your site name?
$a->config['sitename'] = "La Meva Xarxa d'Amics";
// Your choices are REGISTER_OPEN, REGISTER_APPROVE, or REGISTER_CLOSED.
// Be certain to create your own personal account before setting
// REGISTER_CLOSED. 'register_text' (if set) will be displayed prominently on
// the registration page. REGISTER_APPROVE requires you set 'admin_email'
// to the email address of an already registered person who can authorise
// and/or approve/deny the request.
$a->config['register_policy'] = REGISTER_OPEN;
$a->config['register_text'] = '';
$a->config['admin_email'] = '$adminmail';
// Maximum size of an imported message, 0 is unlimited
$a->config['max_import_size'] = 200000;
// maximum size of uploaded photos
$a->config['system']['maximagesize'] = 800000;
// Location of PHP command line processor
$a->config['php_path'] = '$phpath';
// Location of global directory submission page.
$a->config['system']['directory_submit_url'] = 'http://dir.friendica.com/submit';
$a->config['system']['directory_search_url'] = 'http://dir.friendica.com/directory?search=';
// PuSH - aka pubsubhubbub URL. This makes delivery of public posts as fast as private posts
$a->config['system']['huburl'] = '[internal]';
// Server-to-server private message encryption (RINO) is allowed by default.
// Encryption will only be provided if this setting is true and the
// PHP mcrypt extension is installed on both systems
$a->config['system']['rino_encrypt'] = true;
// default system theme
$a->config['system']['theme'] = 'duepuntozero';

73
view/cs/htconfig.tpl

@ -1,73 +0,0 @@
<?php
// Nastavte následující pro Vaši instalaci MySQL
// Zkopírujte nebo přejmenujte tento soubor na .htconfig.php
$db_host = '$dbhost';
$db_user = '$dbuser';
$db_pass = '$dbpass';
$db_data = '$dbdata';
// Pokud používáte podadresár z vaší domény, budete zde potřebovat zadat
// relativní cestu (od kořene vaší domény).
// Například pokud je URL adresa vaší instance 'http://priklad.cz/adresar/podadresar',
// nastavte $a->path na 'adresar/podadresar'.
$a->path = '$urlpath';
// Vyberte platnou defaultní časovou zónu. Pokud si nejste jistí, použijte use "Europe/Prague".
// Toto nastavení lze změnit i později a používá se pouze pro časové značky anonymních čtenářů.
$default_timezone = '$timezone';
// Jak se jmenuje Váš web?
$a->config['sitename'] = "Moje síť přátel";
// Nastavení defaultního jazyka webu
$a->config['system']['language'] = 'cs';
// Vaše možnosti jsou REGISTER_OPEN, REGISTER_APPROVE, or REGISTER_CLOSED.
// Ujistěte se, že jste si vytvořili Váš osobníúčet dříve, než nastavíte
// REGISTER_CLOSED. 'register_text' (pokud je nastaven) se bude zobrazovat jako první text na
// registrační stránce. REGISTER_APPROVE vyžaduje aby byl nastaven 'admin_email'
// na e-mailovou adresu již existující registrované osoby, která může autorizovat
// a/nebo schvalovat/odmítat žádosti o registraci.
$a->config['register_policy'] = REGISTER_OPEN;
$a->config['register_text'] = '';
$a->config['admin_email'] = '$adminmail';
// Maximální velikost importované zprávy, 0 je neomezeno
$a->config['max_import_size'] = 200000;
// maximální velikost nahrávaných fotografií
$a->config['system']['maximagesize'] = 800000;
// cesta k PHP command line processor
$a->config['php_path'] = '$phpath';
// URL adresy globálního adresáře.
$a->config['system']['directory_submit_url'] = 'http://dir.friendica.com/submit';
$a->config['system']['directory_search_url'] = 'http://dir.friendica.com/directory?search=';
// PuSH - také zvaný jako pubsubhubbub URL. Tímto zajistíte doručování veřejných přízpěvků stejně rychle jako těch soukromých
$a->config['system']['huburl'] = '[internal]';
// Server-to-server private message encryption (RINO) je defaultně povolen.
// Šifrování bude zajištěno pouze pokud je toto nastaveno na true a
// PHP mcrypt extension jsou nainstalována na obou systémech
$a->config['system']['rino_encrypt'] = true;
// defaultní systémové grafické téma
$a->config['system']['theme'] = 'duepuntozero';

68
view/de/htconfig.tpl

@ -1,68 +0,0 @@
<?php
// Set the following for your MySQL installation
// Copy or rename this file to .htconfig.php
$db_host = '$dbhost';
$db_user = '$dbuser';
$db_pass = '$dbpass';
$db_data = '$dbdata';
// If you are using a subdirectory of your domain you will need to put the
// relative path (from the root of your domain) here.
// For instance if your URL is 'http://example.com/directory/subdirectory',
// set $a->path to 'directory/subdirectory'.
$a->path = '$urlpath';
// Choose a legal default timezone. If you are unsure, use "America/Los_Angeles".
// It can be changed later and only applies to timestamps for anonymous viewers.
$default_timezone = '$timezone';
// What is your site name?
$a->config['sitename'] = "My Friend Network";
// Your choices are REGISTER_OPEN, REGISTER_APPROVE, or REGISTER_CLOSED.
// Be certain to create your own personal account before setting
// REGISTER_CLOSED. 'register_text' (if set) will be displayed prominently on
// the registration page. REGISTER_APPROVE requires you set 'admin_email'
// to the email address of an already registered person who can authorise
// and/or approve/deny the request.
$a->config['register_policy'] = REGISTER_OPEN;
$a->config['register_text'] = '';
$a->config['admin_email'] = '$adminmail';
// Maximum size of an imported message, 0 is unlimited
$a->config['max_import_size'] = 200000;
// maximum size of uploaded photos
$a->config['system']['maximagesize'] = 800000;
// Location of PHP command line processor
$a->config['php_path'] = '$phpath';
// Location of global directory submission page.
$a->config['system']['directory_submit_url'] = 'http://dir.friendica.com/submit';
$a->config['system']['directory_search_url'] = 'http://dir.friendica.com/directory?search=';
// PuSH - aka pubsubhubbub URL. This makes delivery of public posts as fast as private posts
$a->config['system']['huburl'] = '[internal]';
// Server-to-server private message encryption (RINO) is allowed by default.
// Encryption will only be provided if this setting is true and the
// PHP mcrypt extension is installed on both systems
$a->config['system']['rino_encrypt'] = true;
// default system theme
$a->config['system']['theme'] = 'duepuntozero';

71
view/en/htconfig.tpl

@ -1,71 +0,0 @@
<?php
// Set the following for your MySQL installation
// Copy or rename this file to .htconfig.php
$db_host = '$dbhost';
$db_user = '$dbuser';
$db_pass = '$dbpass';
$db_data = '$dbdata';
// If you are using a subdirectory of your domain you will need to put the
// relative path (from the root of your domain) here.
// For instance if your URL is 'http://example.com/directory/subdirectory',
// set $a->path to 'directory/subdirectory'.
$a->path = '$urlpath';
// Choose a legal default timezone. If you are unsure, use "America/Los_Angeles".
// It can be changed later and only applies to timestamps for anonymous viewers.
$default_timezone = '$timezone';
// What is your site name?
$a->config['sitename'] = "My Friend Network";
// Your choices are REGISTER_OPEN, REGISTER_APPROVE, or REGISTER_CLOSED.
// Be certain to create your own personal account before setting
// REGISTER_CLOSED. 'register_text' (if set) will be displayed prominently on
// the registration page. REGISTER_APPROVE requires you set 'admin_email'
// to the email address of an already registered person who can authorise
// and/or approve/deny the request.
$a->config['register_policy'] = REGISTER_OPEN;
$a->config['register_text'] = '';
$a->config['admin_email'] = '$adminmail';
// Maximum size of an imported message, 0 is unlimited
$a->config['max_import_size'] = 200000;
// maximum size of uploaded photos
$a->config['system']['maximagesize'] = 800000;
// Location of PHP command line processor
$a->config['php_path'] = '$phpath';
// Location of global directory submission page.
$a->config['system']['directory_submit_url'] = 'http://dir.friendica.com/submit';
$a->config['system']['directory_search_url'] = 'http://dir.friendica.com/directory?search=';
// PuSH - aka pubsubhubbub URL. This makes delivery of public posts as fast as private posts
$a->config['system']['huburl'] = '[internal]';
// Server-to-server private message encryption (RINO) is allowed by default.
// Encryption will only be provided if this setting is true and the
// PHP mcrypt extension is installed on both systems
$a->config['system']['rino_encrypt'] = true;
// default system theme
$a->config['system']['theme'] = 'duepuntozero';
// By default allow pseudonyms
$a->config['system']['no_regfullname'] = true;

68
view/es/htconfig.tpl

@ -1,68 +0,0 @@
<?php
// Set the following for your MySQL installation
// Copy or rename this file to .htconfig.php
$db_host = '$dbhost';
$db_user = '$dbuser';
$db_pass = '$dbpass';
$db_data = '$dbdata';
// If you are using a subdirectory of your domain you will need to put the
// relative path (from the root of your domain) here.
// For instance if your URL is 'http://example.com/directory/subdirectory',
// set $a->path to 'directory/subdirectory'.
$a->path = '$urlpath';
// Choose a legal default timezone. If you are unsure, use "America/Los_Angeles".
// It can be changed later and only applies to timestamps for anonymous viewers.
$default_timezone = '$timezone';
// What is your site name?
$a->config['sitename'] = "La Mia Rete di Amici";
// Your choices are REGISTER_OPEN, REGISTER_APPROVE, or REGISTER_CLOSED.
// Be certain to create your own personal account before setting
// REGISTER_CLOSED. 'register_text' (if set) will be displayed prominently on
// the registration page. REGISTER_APPROVE requires you set 'admin_email'
// to the email address of an already registered person who can authorise
// and/or approve/deny the request.
$a->config['register_policy'] = REGISTER_OPEN;
$a->config['register_text'] = '';
$a->config['admin_email'] = '$adminmail';
// Maximum size of an imported message, 0 is unlimited
$a->config['max_import_size'] = 200000;
// maximum size of uploaded photos
$a->config['system']['maximagesize'] = 800000;
// Location of PHP command line processor
$a->config['php_path'] = '$phpath';
// Location of global directory submission page.
$a->config['system']['directory_submit_url'] = 'http://dir.friendica.com/submit';
$a->config['system']['directory_search_url'] = 'http://dir.friendica.com/directory?search=';
// PuSH - aka pubsubhubbub URL. This makes delivery of public posts as fast as private posts
$a->config['system']['huburl'] = '[internal]';
// Server-to-server private message encryption (RINO) is allowed by default.
// Encryption will only be provided if this setting is true and the
// PHP mcrypt extension is installed on both systems
$a->config['system']['rino_encrypt'] = true;
// default system theme
$a->config['system']['theme'] = 'duepuntozero';

68
view/fr/htconfig.tpl

@ -1,68 +0,0 @@
<?php
// Set the following for your MySQL installation
// Copy or rename this file to .htconfig.php
$db_host = '$dbhost';
$db_user = '$dbuser';
$db_pass = '$dbpass';
$db_data = '$dbdata';
// If you are using a subdirectory of your domain you will need to put the
// relative path (from the root of your domain) here.
// For instance if your URL is 'http://example.com/directory/subdirectory',
// set $a->path to 'directory/subdirectory'.
$a->path = '$urlpath';
// Choose a legal default timezone. If you are unsure, use "America/Los_Angeles".
// It can be changed later and only applies to timestamps for anonymous viewers.
$default_timezone = '$timezone';
// What is your site name?
$a->config['sitename'] = "My Friend Network";
// Your choices are REGISTER_OPEN, REGISTER_APPROVE, or REGISTER_CLOSED.
// Be certain to create your own personal account before setting
// REGISTER_CLOSED. 'register_text' (if set) will be displayed prominently on
// the registration page. REGISTER_APPROVE requires you set 'admin_email'
// to the email address of an already registered person who can authorise
// and/or approve/deny the request.
$a->config['register_policy'] = REGISTER_OPEN;
$a->config['register_text'] = '';
$a->config['admin_email'] = '$adminmail';
// Maximum size of an imported message, 0 is unlimited
$a->config['max_import_size'] = 200000;
// maximum size of uploaded photos
$a->config['system']['maximagesize'] = 800000;
// Location of PHP command line processor
$a->config['php_path'] = '$phpath';
// Location of global directory submission page.
$a->config['system']['directory_submit_url'] = 'http://dir.friendica.com/submit';
$a->config['system']['directory_search_url'] = 'http://dir.friendica.com/directory?search=';
// PuSH - aka pubsubhubbub URL. This makes delivery of public posts as fast as private posts
$a->config['system']['huburl'] = '[internal]';
// Server-to-server private message encryption (RINO) is allowed by default.
// Encryption will only be provided if this setting is true and the
// PHP mcrypt extension is installed on both systems
$a->config['system']['rino_encrypt'] = true;
// default system theme
$a->config['system']['theme'] = 'duepuntozero';

48
view/it/smarty3/htconfig.tpl

@ -4,66 +4,66 @@
// Set the following for your MySQL installation
// Copy or rename this file to .htconfig.php
{{$db}}_host = '{{{{$dbhost}}}}';
{{$db}}_user = '{{{{$dbuser}}}}';
{{$db}}_pass = '{{{{$dbpass}}}}';
{{$db}}_data = '{{{{$dbdata}}}}';
$db_host = '$dbhost';
$db_user = '$dbuser';
$db_pass = '$dbpass';
$db_data = '$dbdata';
// If you are using a subdirectory of your domain you will need to put the
// relative path (from the root of your domain) here.
// For instance if your URL is 'http://example.com/directory/subdirectory',
// set {{$a}}->path to 'directory/subdirectory'.
// set $a->path to 'directory/subdirectory'.
$a->path = '$urlpath';
{{$a}}->path = '{{{{$urlpath}}}}';
// Choose a legal default timezone. If you are unsure, use "America/Los_Angeles".
// It can be changed later and only applies to timestamps for anonymous viewers.
{{$default}}_timezone = '{{{{$timezone}}}}';
$default_timezone = '$timezone';
// What is your site name?
{{$a}}->config['sitename'] = "La Mia Rete di Amici";
$a->config['sitename'] = "La Mia Rete di Amici";
// Your choices are REGISTER_OPEN, REGISTER_APPROVE, or REGISTER_CLOSED.
// Be certain to create your own personal account before setting
// REGISTER_CLOSED. 'register_text' (if set) will be displayed prominently on
// Be certain to create your own personal account before setting
// REGISTER_CLOSED. 'register_text' (if set) will be displayed prominently on
// the registration page. REGISTER_APPROVE requires you set 'admin_email'
// to the email address of an already registered person who can authorise
// and/or approve/deny the request.
{{$a}}->config['register_policy'] = REGISTER_OPEN;
{{$a}}->config['register_text'] = '';
{{$a}}->config['admin_email'] = '{{{{$adminmail}}}}';
$a->config['register_policy'] = REGISTER_OPEN;
$a->config['register_text'] = '';
$a->config['admin_email'] = '$adminmail';
// Maximum size of an imported message, 0 is unlimited
{{$a}}->config['max_import_size'] = 200000;
$a->config['max_import_size'] = 200000;
// maximum size of uploaded photos
{{$a}}->config['system']['maximagesize'] = 800000;
$a->config['system']['maximagesize'] = 800000;
// Location of PHP command line processor
{{$a}}->config['php_path'] = '{{{{$phpath}}}}';
$a->config['php_path'] = '$phpath';
// Location of global directory submission page.
{{$a}}->config['system']['directory_submit_url'] = 'http://dir.friendica.com/submit';
{{$a}}->config['system']['directory_search_url'] = 'http://dir.friendica.com/directory?search=';
$a->config['system']['directory_submit_url'] = 'http://dir.friendica.com/submit';
$a->config['system']['directory_search_url'] = 'http://dir.friendica.com/directory?search=';
// PuSH - aka pubsubhubbub URL. This makes delivery of public posts as fast as private posts
{{$a}}->config['system']['huburl'] = '[internal]';
$a->config['system']['huburl'] = '[internal]';
// Server-to-server private message encryption (RINO) is allowed by default.
// Server-to-server private message encryption (RINO) is allowed by default.
// Encryption will only be provided if this setting is true and the
// PHP mcrypt extension is installed on both systems
// PHP mcrypt extension is installed on both systems
{{$a}}->config['system']['rino_encrypt'] = true;
$a->config['system']['rino_encrypt'] = true;
// default system theme
{{$a}}->config['system']['theme'] = 'duepuntozero';
$a->config['system']['theme'] = 'duepuntozero';

68
view/sv/htconfig.tpl

@ -1,68 +0,0 @@
<?php
// Set the following for your MySQL installation
// Copy or rename this file to .htconfig.php
$db_host = '$dbhost';
$db_user = '$dbuser';
$db_pass = '$dbpass';
$db_data = '$dbdata';
// If you are using a subdirectory of your domain you will need to put the
// relative path (from the root of your domain) here.
// For instance if your URL is 'http://example.com/directory/subdirectory',
// set $a->path to 'directory/subdirectory'.
$a->path = '$urlpath';
// Choose a legal default timezone. If you are unsure, use "America/Los_Angeles".
// It can be changed later and only applies to timestamps for anonymous viewers.
$default_timezone = '$timezone';
// What is your site name?
$a->config['sitename'] = "My Friend Network";
// Your choices are REGISTER_OPEN, REGISTER_APPROVE, or REGISTER_CLOSED.
// Be certain to create your own personal account before setting
// REGISTER_CLOSED. 'register_text' (if set) will be displayed prominently on
// the registration page. REGISTER_APPROVE requires you set 'admin_email'
// to the email address of an already registered person who can authorise
// and/or approve/deny the request.
$a->config['register_policy'] = REGISTER_OPEN;
$a->config['register_text'] = '';
$a->config['admin_email'] = '$adminmail';
// Maximum size of an imported message, 0 is unlimited
$a->config['max_import_size'] = 200000;
// maximum size of uploaded photos
$a->config['system']['maximagesize'] = 800000;
// Location of PHP command line processor
$a->config['php_path'] = '$phpath';
// Location of global directory submission page.
$a->config['system']['directory_submit_url'] = 'http://dir.friendica.com/submit';
$a->config['system']['directory_search_url'] = 'http://dir.friendica.com/directory?search=';
// PuSH - aka pubsubhubbub URL. This makes delivery of public posts as fast as private posts
$a->config['system']['huburl'] = '[internal]';
// Server-to-server private message encryption (RINO) is allowed by default.
// Encryption will only be provided if this setting is true and the
// PHP mcrypt extension is installed on both systems
$a->config['system']['rino_encrypt'] = true;
// default system theme
$a->config['system']['theme'] = 'duepuntozero';
Loading…
Cancel
Save