Преглед на файлове

[composer] Update dependencies before release

- Updating fxp/composer-asset-plugin (v1.4.4) to fxp/composer-asset-plugin (v1.4.6)
- Updating divineomega/do-file-cache (v2.0.2) to divineomega/do-file-cache (v2.0.6)
- Updating paragonie/sodium_compat (v1.7.0) to paragonie/sodium_compat (v1.11.1)
- Installing ralouphie/getallheaders (3.0.3)
- Updating guzzlehttp/psr7 (1.4.2) to guzzlehttp/psr7 (1.6.1)
- Updating paragonie/certainty (v1.0.4) to paragonie/certainty (v2.5.0)
- Updating divineomega/password_exposed (v2.5.3) to divineomega/password_exposed (v2.8.0)
- Updating league/html-to-markdown (4.8.0) to league/html-to-markdown (4.8.2)
- Updating mobiledetect/mobiledetectlib (2.8.33) to mobiledetect/mobiledetectlib (2.8.34)
- Updating monolog/monolog (1.24.0) to monolog/monolog (1.25.1)
- Updating bower-asset/base64 (1.0.1) to bower-asset/base64 (1.0.2)
- Updating bower-asset/Chart-js (v2.7.2) to bower-asset/Chart-js (v2.8.0)
- Updating bower-asset/dompurify (1.0.10) to bower-asset/dompurify (1.0.11)
- Updating bower-asset/vue (v2.5.17) to bower-asset/vue (v2.6.10)
- Updating npm-asset/jquery-datetimepicker (2.5.20) to npm-asset/jquery-datetimepicker (2.5.21)
- Updating npm-asset/moment (2.22.2) to npm-asset/moment (2.24.0)
- Updating npm-asset/fullcalendar (3.10.0) to npm-asset/fullcalendar (3.10.1)
- Updating symfony/polyfill-util (v1.11.0) to symfony/polyfill-util (v1.12.0)
- Updating symfony/polyfill-php56 (v1.11.0) to symfony/polyfill-php56 (v1.12.0)
tags/2019.09
Hypolite Petovan преди 9 месеца
родител
ревизия
f00afe574b
променени са 1 файла, в които са добавени 283 реда и са изтрити 281 реда
  1. +283
    -281
      composer.lock

+ 283
- 281
composer.lock
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Loading…
Отказ
Запис