Преглед на файлове

The remove page now has the settings menu.

pull/956/head
Michael Vogel преди 6 години
родител
ревизия
a6b03b6263
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 4 реда
  1. +5
    -4
      mod/removeme.php

+ 5
- 4
mod/removeme.php Целия файл

@ -27,8 +27,6 @@ function removeme_post(&$a) {
}
function removeme_content(&$a) {
if(! local_user())
@ -36,6 +34,9 @@ function removeme_content(&$a) {
$hash = random_string();
require_once("mod/settings.php");
settings_init($a);
$_SESSION['remove_account_verify'] = $hash;
$tpl = get_markup_template('removeme.tpl');
@ -48,6 +49,6 @@ function removeme_content(&$a) {
'$submit' => t('Remove My Account')
));
return $o;
return $o;
}
}

Зареждане…
Отказ
Запис