Преглед на файлове

imported event should not have wall flag set

pull/1/head
Friendika преди 9 години
родител
ревизия
a66083b3e4
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      include/event.php

+ 1
- 1
include/event.php Целия файл

@ -308,7 +308,7 @@ function event_store($arr) {
$item_arr['uri'] = $arr['uri'];
$item_arr['parent-uri'] = $arr['uri'];
$item_arr['type'] = 'activity';
$item_arr['wall'] = 1;
$item_arr['wall'] = (($arr['cid']) ? 0 : 1);
$item_arr['contact-id'] = $contact['id'];
$item_arr['owner-name'] = $contact['name'];
$item_arr['owner-link'] = $contact['url'];

Зареждане…
Отказ
Запис