Browse Source

commit001

pull/1/head
erik 11 years ago
parent
commit
a5bca7ea4e
  1. 2
      view/sv/contact_edit.tpl
  2. 98
      view/sv/strings.php

2
view/sv/contact_edit.tpl

@ -69,7 +69,7 @@ $rating
</div>
<div id="contact-edit-rating-explain">
<p>
Var v&auml;nlig spendera tid p&aring; att fylla i n&aring;got h&auml;r om du k&auml;nner att det kan vara till n&aring;gon hj&auml;lp f&ouml;r andra.
Var v&auml;nlig &auml;gna en liten stund &aring;t att fylla i n&aring;got som du k&auml;nner kan vara till hj&auml;lp f&ouml;r andra.
</p>
<textarea id="contact-edit-rating-text" name="reason" rows="3" cols="64" >$reason</textarea>
</div>

98
view/sv/strings.php

@ -60,7 +60,7 @@ $a->strings['December'] = 'december';
$a->strings['Birthdays this week:'] = 'Födelsedagar denna vecka:';
$a->strings["\x28Adjusted for local time\x29"] = "\x28Justerad till lokal tid\x29";
$a->strings['[today]'] = '[today]';
$a->strings['link to source'] = 'link to source';
$a->strings['link to source'] = 'länk till källa';
$a->strings['No recipient selected.'] = 'Ingen mottagare vald.';
$a->strings['[no subject]'] = '[no subject]';
$a->strings['Unable to locate contact information.'] = 'Hittar inga kontaktuppgifter.';
@ -94,12 +94,12 @@ $a->strings['Could not access contact record.'] = 'Could not access contact reco
$a->strings['Could not locate selected profile.'] = 'Hittade inte vald profil.';
$a->strings['Contact updated.'] = 'Kontakten har uppdaterats.';
$a->strings['Failed to update contact record.'] = 'Failed to update contact record.';
$a->strings['Contact has been '] = 'Kontakt ';
$a->strings['Contact has been '] = 'Kontakten ';
$a->strings['blocked'] = 'spärrad';
$a->strings['unblocked'] = 'inte längre spärrad';
$a->strings['ignored'] = 'ignoreras';
$a->strings['unignored'] = 'ignoreras inte längre';
$a->strings['stopped following'] = 'stopped following';
$a->strings['stopped following'] = 'följer inte längre';
$a->strings['Contact has been removed.'] = 'Kontakten har tagits bort.';
$a->strings['Contact not found.'] = 'Kontakten hittades inte.';
$a->strings['Mutual Friendship'] = 'Ömsesidig vänskap';
@ -142,40 +142,40 @@ $a->strings['No user record found for '] = 'No user record found for ';
$a->strings['Our site encryption key is apparently messed up.'] = 'Det är något fel på webbplatsens krypteringsnyckel.';
$a->strings['Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us.'] = 'Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us.';
$a->strings['Contact record was not found for you on our site.'] = 'Contact record was not found for you on our site.';
$a->strings['The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work if you try again.'] = 'The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work if you try again.';
$a->strings['The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work if you try again.'] = 'Det ID som angavs av ditt system är samma som på vårt system. Det borde fungera om du provar igen.';
$a->strings['Unable to set your contact credentials on our system.'] = 'Unable to set your contact credentials on our system.';
$a->strings['Unable to update your contact profile details on our system'] = 'Unable to update your contact profile details on our system';
$a->strings["Connection accepted at "] = "Connection accepted at ";
$a->strings['Administrator'] = 'Administratör';
$a->strings['noreply'] = 'noreply';
$a->strings[' commented on an item at '] = ' skrev en kommentar på ';
$a->strings[" commented on an item at "] = " skrev en kommentar på ";
$a->strings[' commented on an item at '] = ' har kommenterat ';
$a->strings[" commented on an item at "] = " har kommenterat ";
$a->strings[' welcomes '] = ' välkomnar ';
$a->strings["This introduction has already been accepted."] = "This introduction has already been accepted.";
$a->strings["This introduction has already been accepted."] = "Den här förfrågan har redan accepterats.";
$a->strings['Profile location is not valid or does not contain profile information.'] = 'Profiladressen är ogiltig eller innehåller ingen profilinformation.';
$a->strings['Warning: profile location has no identifiable owner name.'] = 'Warning: profile location has no identifiable owner name.';
$a->strings['Warning: profile location has no profile photo.'] = 'Warning: profile location has no profile photo.';
$a->strings[' required parameter'] = ' obligatoriskt fält';
$a->strings[" was "] = " was ";
$a->strings["s were "] = "s were ";
$a->strings[" was "] = " var ";
$a->strings["s were "] = " var ";
$a->strings["not found at the given location."] = "finns inte på platsen som angavs.";
$a->strings["Introduction complete."] = "Presentationen klar.";
$a->strings['Unrecoverable protocol error.'] = 'Unrecoverable protocol error.';
$a->strings['Unrecoverable protocol error.'] = 'Irreparabelt protokollfel.';
$a->strings['Profile unavailable.'] = 'Profilen är inte tillgänglig.';
$a->strings[' has received too many connection requests today.'] = ' has received too many connection requests today.';
$a->strings['Spam protection measures have been invoked.'] = 'Spam protection measures have been invoked.';
$a->strings[' has received too many connection requests today.'] = ' har tagit emot för många förfrågningar idag.';
$a->strings['Spam protection measures have been invoked.'] = 'Åtgärder för skydd mot spam har aktiverats.';
$a->strings['Friends are advised to please try again in 24 hours.'] = 'Friends are advised to please try again in 24 hours.';
$a->strings["Invalid locator"] = "Invalid locator";
$a->strings["Unable to resolve your name at the provided location."] = "Unable to resolve your name at the provided location.";
$a->strings['You have already introduced yourself here.'] = 'Du har redan presenterat dig här.';
$a->strings['Apparently you are already friends with .'] = 'Du är tydligen redan vän med .';
$a->strings['Invalid profile URL.'] = 'Ogiltig profil-URL.';
$a->strings['Disallowed profile URL.'] = 'Disallowed profile URL.';
$a->strings['Disallowed profile URL.'] = 'Otillåten profil-URL.';
$a->strings['Your introduction has been sent.'] = 'Presentationen har skickats.';
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Please login to confirm introduction.";
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Logga in för att acceptera förfrågan.";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile.";
$a->strings['[Name Withheld]'] = '[Name Withheld]';
$a->strings['Friend/Connection Request'] = 'Friend/Connection Request';
$a->strings['Friend/Connection Request'] = 'Vän- eller kontaktförfrågan';
$a->strings['Please answer the following:'] = 'Besvara följande, tack:';
$a->strings['Does $name know you?'] = 'Känner $name dig?';
$a->strings['Yes'] = 'Ja';
@ -272,16 +272,16 @@ $a->strings['Remote privacy information not available.'] = 'Remote privacy infor
$a->strings['Visible to:'] = 'Synlig för:';
$a->strings['Password reset requested at '] = 'Lösenordsåterställning begärd kl ';
$a->strings["Welcome back "] = "Välkommen tillbaka ";
$a->strings['Manage Identities and/or Pages'] = 'Manage Identities and/or Pages';
$a->strings['Manage Identities and/or Pages'] = 'Ändra identitet eller sidor';
$a->strings["\x28Toggle between different identities or community/group pages which share your account details.\x29"] = "\x28Toggle between different identities or community/group pages which share your account details.\x29";
$a->strings['Select an identity to manage: '] = 'Select an identity to manage: ';
$a->strings['Select an identity to manage: '] = 'Välj vilken identitet du vill ändra: ';
$a->strings['Normal View'] = 'Normal vy';
$a->strings['New Item View'] = 'New Item View';
$a->strings['Share'] = 'Dela';
$a->strings['Insert YouTube video'] = 'Infoga klipp från YouTube';
$a->strings['Set your location'] = 'Ange plats';
$a->strings['Clear browser location'] = 'Clear browser location';
$a->strings['Permission settings'] = 'Permission settings';
$a->strings['Permission settings'] = 'Åtkomstinställningar';
$a->strings['No such group'] = 'Gruppen finns inte';
$a->strings['Group is empty'] = 'Gruppen är tom';
$a->strings['Group: '] = 'Grupp: ';
@ -291,10 +291,10 @@ $a->strings['Discard'] = 'Kasta bort';
$a->strings['Ignore'] = 'Ignorera';
$a->strings['Show Ignored Requests'] = 'Show Ignored Requests';
$a->strings['Hide Ignored Requests'] = 'Hide Ignored Requests';
$a->strings['Claims to be known to you: '] = 'Claims to be known to you: ';
$a->strings['Claims to be known to you: '] = 'Hävdar att du vet vem han/hon är: ';
$a->strings['yes'] = 'ja';
$a->strings['no'] = 'nej';
$a->strings['Approve as: '] = 'Approve as: ';
$a->strings['Approve as: '] = 'Godkänn som: ';
$a->strings['Friend'] = 'Vän';
$a->strings['Fan/Admirer'] = 'Fan/Beundrare';
$a->strings['Notification type: '] = 'Notification type: ';
@ -311,7 +311,7 @@ $a->strings['Profile Photos'] = 'Profilbilder';
$a->strings['Album not found.'] = 'Albumet finns inte.';
$a->strings['Delete Album'] = 'Ta bort album';
$a->strings['Delete Photo'] = 'Ta bort foto';
$a->strings['was tagged in a'] = 'was tagged in a';
$a->strings['was tagged in a'] = 'har taggats i';
$a->strings['by'] = 'av';
$a->strings['Image exceeds size limit of '] = 'Bilden överskrider den tillåtna storleken ';
$a->strings['Unable to process image.'] = 'Bilden kunde inte bahandlas.';
@ -320,7 +320,7 @@ $a->strings['No photos selected'] = 'Inga foton har valts';
$a->strings['Upload Photos'] = 'Ladda upp foton';
$a->strings['New album name: '] = 'Nytt album med namn: ';
$a->strings['or existing album name: '] = 'eller befintligt album med namn: ';
$a->strings['Permissions'] = 'Permissions';
$a->strings['Permissions'] = 'Åtkomst';
$a->strings['Edit Album'] = 'Redigera album';
$a->strings['View Photo'] = 'Visa foto';
$a->strings['Photo not available'] = 'Fotot är inte tillgängligt';
@ -328,10 +328,10 @@ $a->strings['Edit photo'] = 'Redigera foto';
$a->strings['View Full Size'] = 'Visa fullstor';
$a->strings['Tags: '] = 'Taggar: ';
$a->strings['[Remove any tag]'] = '[Remove any tag]';
$a->strings['New album name'] = 'New album name';
$a->strings['New album name'] = 'Nytt album med namn';
$a->strings['Caption'] = 'Caption';
$a->strings['Add a Tag'] = 'Lägg till tagg';
$a->strings['Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping'] = 'Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping';
$a->strings['Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping'] = 'Exempel: @adam, @Anna_Andersson, @johan@exempel.com, #Stockholm, #camping';
$a->strings['Recent Photos'] = 'Nyligen tillagda foton';
$a->strings['Upload New Photos'] = 'Ladda upp foton';
$a->strings['View Album'] = 'Titta i album';
@ -342,7 +342,7 @@ $a->strings['Image size reduction [48] failed.'] = 'Fel när bildstorlek skulle
$a->strings['Unable to process image'] = 'Det gick inte att behandla bilden';
$a->strings['Image uploaded successfully.'] = 'Bilden har laddats upp.';
$a->strings['Image size reduction [640] failed.'] = 'Fel när bildstorlek skulle minskas [640].';
$a->strings['Profile Name is required.'] = 'Profile Name is required.';
$a->strings['Profile Name is required.'] = 'Profilen måste ha ett namn.';
$a->strings['Profile updated.'] = 'Profilen har uppdaterats.';
$a->strings['Profile deleted.'] = 'Profilen har tagits bort.';
$a->strings['Profile-'] = 'Profil-';
@ -351,7 +351,7 @@ $a->strings['Profile unavailable to clone.'] = 'Det gick inte att klona profilen
$a->strings['This is your <strong>public</strong> profile.<br />It <strong>may</strong> be visible to anybody using the internet.'] = 'Det här är din <strong>offentliga</strong> profil.<br />Den <strong>kan</strong> vara synlig för vem som helst på internet.';
$a->strings['Age: '] = 'Ålder: ';
$a->strings['Profile Image'] = 'Profilbild';
$a->strings['Invalid OpenID url'] = 'Ogiltig OpenID-url';
$a->strings['Invalid OpenID url'] = 'Ogiltig OpenID-URL';
$a->strings['Please enter the required information.'] = 'Fyll i alla obligatoriska fält.';
$a->strings['Please use a shorter name.'] = 'Välj ett kortare namn.';
$a->strings['Name too short.'] = 'Namnet är för kort.';
@ -381,7 +381,7 @@ $a->strings['Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Y
$a->strings['Choose a nickname: '] = 'Välj ett användarnamn: ';
$a->strings['Please login.'] = 'Logga in.';
$a->strings['Registration revoked for '] = 'Registration revoked for ';
$a->strings['Account approved.'] = 'Account approved.';
$a->strings['Account approved.'] = 'Kontot har godkänts.';
$a->strings['Remove My Account'] = 'Ta bort mitt konto';
$a->strings['This will completely remove your account. Once this has been done it is not recoverable.'] = 'Detta kommer att ta bort kontot helt och hållet. Efter att det är gjort går det inte att återställa.';
$a->strings['Please enter your password for verification:'] = 'Ange lösenordet igen för jämförelse:';
@ -398,12 +398,12 @@ $a->strings['Plugin Settings'] = 'Plugin Settings';
$a->strings['Account Settings'] = 'Kontoinställningar';
$a->strings['No Plugin settings configured'] = 'No Plugin settings configured';
$a->strings['OpenID: '] = 'OpenID: ';
$a->strings["&nbsp;\x28Optional\x29 Allow this OpenID to login to this account."] = "&nbsp;\x28Optional\x29 Allow this OpenID to login to this account.";
$a->strings["&nbsp;\x28Optional\x29 Allow this OpenID to login to this account."] = "&nbsp;\x28Valfritt\x29 Tillåt inloggning med detta OpenID på det här kontot.";
$a->strings['Profile is <strong>not published</strong>.'] = 'Profilen är <strong>inte publicerad</strong>.';
$a->strings['Default Post Permissions'] = 'Default Post Permissions';
$a->strings['Tag removed'] = 'Taggen har tagits bort';
$a->strings['Remove Item Tag'] = 'Remove Item Tag';
$a->strings['Select a tag to remove: '] = 'Välj tagg som ska tas bort: ';
$a->strings['Remove Item Tag'] = 'Ta bort tagg';
$a->strings['Select a tag to remove: '] = 'Välj vilken tagg som ska tas bort: ';
$a->strings['Remove'] = 'Ta bort';
$a->strings['No contacts.'] = 'Inga kontakter.';
$a->strings['Visible To:'] = 'Synlig för:';
@ -502,7 +502,7 @@ $a->strings['Divorced'] = 'Skiljd';
$a->strings['Widowed'] = 'Widowed';
$a->strings['Uncertain'] = 'Uncertain';
$a->strings['Complicated'] = 'Komplicerat';
$a->strings['Don\'t care'] = 'Don\'t care';
$a->strings['Don\'t care'] = 'Bryr mig inte';
$a->strings['Ask me'] = 'Fråga mig';
$a->strings['Facebook disabled'] = 'Facebook disabled';
$a->strings['Facebook API key is missing.'] = 'Facebook API key is missing.';
@ -511,10 +511,10 @@ $a->strings['Install Facebook post connector'] = 'Install Facebook post connecto
$a->strings['Remove Facebook post connector'] = 'Remove Facebook post connector';
$a->strings['Facebook'] = 'Facebook';
$a->strings['Facebook Connector Settings'] = 'Facebook Connector Settings';
$a->strings['Post to Facebook'] = 'Post to Facebook';
$a->strings['Post to Facebook'] = 'Lägg in på Facebook';
$a->strings['Image: '] = 'Bild: ';
$a->strings['Select files to upload: '] = 'Välj filer att ladda upp: ';
$a->strings['Use the following controls only if the Java uploader [above] fails to launch.'] = 'Use the following controls only if the Java uploader [above] fails to launch.';
$a->strings['Use the following controls only if the Java uploader [above] fails to launch.'] = 'Använd följande bara om javauppladdaren ovanför inte startar.';
$a->strings['Upload a file'] = 'Ladda upp fil';
$a->strings['Drop files here to upload'] = 'Dra filer som ska laddas upp hit';
$a->strings['Failed'] = 'Misslyckades';
@ -525,36 +525,36 @@ $a->strings['File has an invalid extension, it should be one of '] = 'Otillåten
$a->strings['Upload was cancelled, or server error encountered'] = 'Serverfel eller avbruten uppladdning';
$a->strings['Randplace Settings'] = 'Randplace Settings';
$a->strings['Enable Randplace Plugin'] = 'Enable Randplace Plugin';
$a->strings['Post to StatusNet'] = 'Post to StatusNet';
$a->strings['Post to StatusNet'] = 'Lägg in på StatusNet';
$a->strings['StatusNet Posting Settings'] = 'StatusNet Posting Settings';
$a->strings['No consumer key pair for StatusNet found. Register your Friendika Account as an desktop client on your StatusNet account, copy the consumer key pair here and enter the API base root.<br />Before you register your own OAuth key pair ask the administrator if there is already a key pair for this Friendika installation at your favorited StatusNet installation.'] = 'No consumer key pair for StatusNet found. Register your Friendika Account as an desktop client on your StatusNet account, copy the consumer key pair here and enter the API base root.<br />Before you register your own OAuth key pair ask the administrator if there is already a key pair for this Friendika installation at your favorited StatusNet installation.';
$a->strings['OAuth Consumer Key'] = 'OAuth Consumer Key';
$a->strings['OAuth Consumer Secret'] = 'OAuth Consumer Secret';
$a->strings["Base API Path \x28remember the trailing /\x29"] = "Base API Path \x28remember the trailing /\x29";
$a->strings['To connect to your StatusNet account click the button below to get a security code from StatusNet which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to StatusNet.'] = 'To connect to your StatusNet account click the button below to get a security code from StatusNet which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to StatusNet.';
$a->strings['Log in with StatusNet'] = 'Log in with StatusNet';
$a->strings['Log in with StatusNet'] = 'Logga in med StatusNet';
$a->strings['Copy the security code from StatusNet here'] = 'Copy the security code from StatusNet here';
$a->strings['Currently connected to: '] = 'Currently connected to: ';
$a->strings['Currently connected to: '] = 'Ansluten till: ';
$a->strings['If enabled all your <strong>public</strong> postings will be posted to the associated StatusNet account as well.'] = 'If enabled all your <strong>public</strong> postings will be posted to the associated StatusNet account as well.';
$a->strings['Send public postings to StatusNet'] = 'Send public postings to StatusNet';
$a->strings['Clear OAuth configuration'] = 'Clear OAuth configuration';
$a->strings['Three Dimensional Tic-Tac-Toe'] = 'Tredimensionellt luffarschack';
$a->strings['3D Tic-Tac-Toe'] = '3D-luffarschack';
$a->strings['New game'] = 'New game';
$a->strings['New game with handicap'] = 'New game with handicap';
$a->strings['Three dimensional tic-tac-toe is just like the traditional game except that it is played on multiple levels simultaneously. '] = 'Three dimensional tic-tac-toe is just like the traditional game except that it is played on multiple levels simultaneously. ';
$a->strings['In this case there are three levels. You win by getting three in a row on any level, as well as up, down, and diagonally across the different levels.'] = 'In this case there are three levels. You win by getting three in a row on any level, as well as up, down, and diagonally across the different levels.';
$a->strings['The handicap game disables the center position on the middle level because the player claiming this square often has an unfair advantage.'] = 'The handicap game disables the center position on the middle level because the player claiming this square often has an unfair advantage.';
$a->strings['You go first...'] = 'You go first...';
$a->strings['I\'m going first this time...'] = 'I\'m going first this time...';
$a->strings['You won!'] = 'You won!';
$a->strings['New game'] = 'Ny spelomgång';
$a->strings['New game with handicap'] = 'Ny spelomgång med handikapp';
$a->strings['Three dimensional tic-tac-toe is just like the traditional game except that it is played on multiple levels simultaneously. '] = 'Det tredimensionella luffarschacket är precis som vanligt luffarschack förutom att det spelas i flera nivåer samtidigt. ';
$a->strings['In this case there are three levels. You win by getting three in a row on any level, as well as up, down, and diagonally across the different levels.'] = 'Här är det tre nivåer. Man vinner om man får tre i rad på vilken nivå som helst, eller uppåt, nedåt eller diagonalt på flera nivåer.';
$a->strings['The handicap game disables the center position on the middle level because the player claiming this square often has an unfair advantage.'] = 'Om man spelar med handikapp så stängs mittenpositionen på mittennivån av eftersom spelare som väljer den positionen ofta får övertaget.';
$a->strings['You go first...'] = 'Du börjar...';
$a->strings['I\'m going first this time...'] = 'Jag börjar den här gången...';
$a->strings['You won!'] = 'Du vann!';
$a->strings['"Cat" game!'] = '"Cat" game!';
$a->strings['I won!'] = 'I won!';
$a->strings['Post to Twitter'] = 'Post to Twitter';
$a->strings['I won!'] = 'Jag vann!';
$a->strings['Post to Twitter'] = 'Lägg in på Twitter';
$a->strings['Twitter Posting Settings'] = 'Twitter Posting Settings';
$a->strings['No consumer key pair for Twitter found. Please contact your site administrator.'] = 'No consumer key pair for Twitter found. Please contact your site administrator.';
$a->strings['At this Friendika instance the Twitter plugin was enabled but you have not yet connected your account to your Twitter account. To do so click the button below to get a PIN from Twitter which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to Twitter.'] = 'At this Friendika instance the Twitter plugin was enabled but you have not yet connected your account to your Twitter account. To do so click the button below to get a PIN from Twitter which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to Twitter.';
$a->strings['Copy the PIN from Twitter here'] = 'Copy the PIN from Twitter here';
$a->strings['Copy the PIN from Twitter here'] = 'Ange PIN-koden från Twitter här';
$a->strings['If enabled all your <strong>public</strong> postings will be posted to the associated Twitter account as well.'] = 'If enabled all your <strong>public</strong> postings will be posted to the associated Twitter account as well.';
$a->strings['Send public postings to Twitter'] = 'Send public postings to Twitter';
$a->strings['Africa/Abidjan'] = 'Afrika/Abidjan';
@ -1045,7 +1045,7 @@ $a->strings['Israel'] = 'Israel';
$a->strings['Jamaica'] = 'Jamaica';
$a->strings['Japan'] = 'Japan';
$a->strings['Kwajalein'] = 'Kwajalein';
$a->strings['Libya'] = 'Libya';
$a->strings['Libya'] = 'Libyen';
$a->strings['MET'] = 'MET';
$a->strings['Mexico/BajaNorte'] = 'Mexico/BajaNorte';
$a->strings['Mexico/BajaSur'] = 'Mexico/BajaSur';
@ -1095,7 +1095,7 @@ $a->strings['Pacific/Truk'] = 'Pacific/Truk';
$a->strings['Pacific/Wake'] = 'Pacific/Wake';
$a->strings['Pacific/Wallis'] = 'Pacific/Wallis';
$a->strings['Pacific/Yap'] = 'Pacific/Yap';
$a->strings['Poland'] = 'Poland';
$a->strings['Poland'] = 'Polen';
$a->strings['Portugal'] = 'Portugal';
$a->strings['PRC'] = 'PRC';
$a->strings['PST8PDT'] = 'PST8PDT';

Loading…
Cancel
Save