Преглед на файлове

Added docblox default configuration file.

Now docblox can be run without arguments on friendica root dir.
The documentation will be generated on ./data/output
tags/2.38
Abinoam P. Marques Jr преди 8 години
родител
ревизия
a19d8d9e9f
променени са 1 файла, в които са добавени 13 реда и са изтрити 0 реда
  1. +13
    -0
      docblox.dist.xml

+ 13
- 0
docblox.dist.xml Целия файл

@@ -0,0 +1,13 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<docblox>
<parser>
<target>data/output</target>
</parser>
<transformer>
<target>data/output</target>
</transformer>
<files>
<directory>.</directory>
</files>
</docblox>


Зареждане…
Отказ
Запис