Hypolite Petovan před 2 měsíci
rodič
revize
a16d46b0d7
1 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 5 odebrání
  1. +3
    -5
      include/conversation.php

+ 3
- 5
include/conversation.php Zobrazit soubor

@ -1034,11 +1034,6 @@ function builtin_activity_puller(array $activity, array &$conv_responses)
$activity['thr-parent'] = $activity['parent-uri'];
}
// only list each unique author once
if (in_array($link, $conv_responses[$mode][$activity['thr-parent']]['links'])) {
continue;
}
// Skip when the causer of the parent is the same than the author of the announce
if (($verb == Activity::ANNOUNCE) && Item::exists(['uri' => $activity['thr-parent'],
'uid' => $activity['uid'], 'causer-id' => $activity['author-id'], 'gravity' => GRAVITY_PARENT])) {
@ -1050,6 +1045,9 @@ function builtin_activity_puller(array $activity, array &$conv_responses)
'links' => [],
'self' => 0,
];
} elseif (in_array($link, $conv_responses[$mode][$activity['thr-parent']]['links'])) {
// only list each unique author once
continue;
}
if (public_contact() == $activity['author-id']) {

Načítá se…
Zrušit
Uložit