Преглед на файлове

fix group image name

pull/1/head
Fabio Comuni преди 11 години
родител
ревизия
9debbfde1e
  1. 0
      images/default-group-mm.png
  2. 2
      mod/acl.php

0
images/default-group-mm.jpg.png → images/default-group-mm.png

Преди

Ширина:  |  Височина:  |  Големина: 598 B

След

Ширина:  |  Височина:  |  Големина: 598 B

2
mod/acl.php

@ -50,7 +50,7 @@ function acl_init(&$a){
foreach($r as $g){
$groups[] = array(
"type" => "g",
"photo" => "images/default-group-mm.jpg",
"photo" => "images/default-group-mm.png",
"name" => $g['name'],
"id" => intval($g['id']),
"uids" => array_map("intval", explode(",",$g['uids']))

Зареждане…
Отказ
Запис