Преглед на файлове

slightly better group icon

pull/26/merge
friendica преди 10 години
родител
ревизия
99fc4309be
променени са 2 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. Двоични данни
      images/twopeople.png
  2. +1
    -1
      mod/acl.php

Двоични данни
images/twopeople.png Целия файл

Преди След
Ширина: 32  |  Височина: 32  |  Големина: 2.6 KiB

+ 1
- 1
mod/acl.php Целия файл

@ -64,7 +64,7 @@ function acl_init(&$a){
// logger('acl: group: ' . $g['name'] . ' members: ' . $g['uids']);
$groups[] = array(
"type" => "g",
"photo" => "images/default-group-mm.png",
"photo" => "images/twopeople.png",
"name" => $g['name'],
"id" => intval($g['id']),
"uids" => array_map("intval", explode(",",$g['uids'])),


Зареждане…
Отказ
Запис