Browse Source

Edited view/sv/strings.php via GitHub

pull/1/head
erik 11 years ago
parent
commit
89103c99ef
  1. 128
      view/sv/strings.php

128
view/sv/strings.php

@ -16,7 +16,7 @@ $a->strings['Login'] = 'Logga in';
$a->strings['Nickname/Email/OpenID: '] = 'Användarnamn/e-post/OpenID: ';
$a->strings["Password \x28if not OpenID\x29: "] = "Lösenord \x28om inget OpenID\x29: ";
$a->strings['Forgot your password?'] = 'Har du glömt lösenordet?';
$a->strings['Password Reset'] = 'Återställ lösenordet';
$a->strings['Password Reset'] = 'Glömt lösenordet?';
$a->strings['Logout'] = 'Logga ut';
$a->strings['prev'] = 'föreg';
$a->strings['first'] = 'första';
@ -63,10 +63,10 @@ $a->strings['December'] = 'december';
$a->strings['Birthday Reminders'] = 'Födelsedagspåminnelser';
$a->strings['Birthdays this week:'] = 'Födelsedagar denna vecka:';
$a->strings["\x28Adjusted for local time\x29"] = "\x28Justerad till lokal tid\x29";
$a->strings['[today]'] = '[today]';
$a->strings['[today]'] = '[idag]';
$a->strings['link to source'] = 'länk till källa';
$a->strings['No recipient selected.'] = 'Ingen mottagare vald.';
$a->strings['[no subject]'] = '[no subject]';
$a->strings['[no subject]'] = '[ingen rubrik]';
$a->strings['Unable to locate contact information.'] = 'Hittar inga kontaktuppgifter.';
$a->strings['Wall Photos'] = 'Loggfoton';
$a->strings['Message sent.'] = 'Meddelandet har skickats.';
@ -79,8 +79,8 @@ $a->strings['Message deleted.'] = 'Meddelandet borttaget.';
$a->strings['Conversation removed.'] = 'Konversationen borttagen.';
$a->strings['Send Private Message'] = 'Skicka personligt meddelande';
$a->strings['To:'] = 'Till:';
$a->strings['Subject:'] = 'Ämne:';
$a->strings['Your message:'] = 'Ditt meddelande:';
$a->strings['Subject:'] = 'Rubrik:';
$a->strings['Your message:'] = 'Meddelande:';
$a->strings['Upload photo'] = 'Ladda upp foto';
$a->strings['Insert web link'] = 'Infoga länk';
$a->strings['Please wait'] = 'Vänta';
@ -94,10 +94,10 @@ $a->strings["Invite Friends"] = "Bjud in vänner";
$a->strings['Connect/Follow'] = 'Anslut/Följ';
$a->strings['Example: bob@example.com, http://example.com/barbara'] = 'Exempel: adam@exempel.com, http://exempel.com/bertil';
$a->strings['Follow'] = 'Följ';
$a->strings['Could not access contact record.'] = 'Could not access contact record.';
$a->strings['Could not locate selected profile.'] = 'Hittade inte vald profil.';
$a->strings['Could not access contact record.'] = 'Hittar inte information om kontakten.';
$a->strings['Could not locate selected profile.'] = 'Hittar inte vald profil.';
$a->strings['Contact updated.'] = 'Kontakten har uppdaterats.';
$a->strings['Failed to update contact record.'] = 'Failed to update contact record.';
$a->strings['Failed to update contact record.'] = 'Det blev fel när kontakten skulle uppdateras.';
$a->strings['Contact has been '] = 'Kontakten ';
$a->strings['blocked'] = 'spärrad';
$a->strings['unblocked'] = 'inte längre spärrad';
@ -140,31 +140,31 @@ $a->strings['Edit contact'] = 'Ändra kontakt';
$a->strings['Profile not found.'] = 'Profilen hittades inte.';
$a->strings['Response from remote site was not understood.'] = 'Kunde inte tolka svaret från fjärrsajten.';
$a->strings['Unexpected response from remote site: '] = 'Oväntat svar från fjärrsajten: ';
$a->strings["Confirmation completed successfully."] = "Confirmation completed successfully.";
$a->strings['Remote site reported: '] = 'Remote site reported: ';
$a->strings["Confirmation completed successfully."] = "Bekräftat.";
$a->strings['Remote site reported: '] = 'Meddelande från fjärrsajten: ';
$a->strings["Temporary failure. Please wait and try again."] = "Tillfälligt fel. Försök igen lite senare.";
$a->strings["Introduction failed or was revoked."] = "Introduction failed or was revoked.";
$a->strings['Unable to set contact photo.'] = 'Det gick inte att välja profilbild.';
$a->strings["Introduction failed or was revoked."] = "Presentationen gick inte fram eller har återkallats.";
$a->strings['Unable to set contact photo.'] = 'Det gick inte att byta profilbild.';
$a->strings['is now friends with'] = 'är nu vän med';
$a->strings['No user record found for '] = 'No user record found for ';
$a->strings['No user record found for '] = 'Efterfrågad info hittades inte för ';
$a->strings['Our site encryption key is apparently messed up.'] = 'Det är något fel på webbplatsens krypteringsnyckel.';
$a->strings['Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us.'] = 'Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us.';
$a->strings['Contact record was not found for you on our site.'] = 'Contact record was not found for you on our site.';
$a->strings['The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work if you try again.'] = 'Det ID som angavs av ditt system är samma som på vårt system. Det borde fungera om du provar igen.';
$a->strings['Unable to set your contact credentials on our system.'] = 'Unable to set your contact credentials on our system.';
$a->strings['Unable to update your contact profile details on our system'] = 'Unable to update your contact profile details on our system';
$a->strings["Connection accepted at %s"] = "Anslutningen accepterades %s";
$a->strings["Connection accepted at "] = "Anslutningen accepterades ";
$a->strings['Administrator'] = 'Administratör';
$a->strings["Connection accepted at %s"] = "Kontakt accepterad %s";
$a->strings["Connection accepted at "] = "Kontakt accepterad ";
$a->strings['Administrator'] = 'Admin';
$a->strings['noreply'] = 'noreply';
$a->strings["%s commented on an item at %s"] = "%s har kommenterat något %s";
$a->strings[' commented on an item at '] = ' har kommenterat ';
$a->strings[" commented on an item at "] = " har kommenterat ";
$a->strings["%s commented on an item at %s"] = "%s har kommenterat ett inlägg på %s";
$a->strings[' commented on an item at '] = ' har kommenterat ett inlägg på ';
$a->strings[" commented on an item at "] = " har kommenterat ett inlägg på ";
$a->strings[' welcomes '] = ' välkomnar ';
$a->strings["This introduction has already been accepted."] = "Den här förfrågan har redan accepterats.";
$a->strings['Profile location is not valid or does not contain profile information.'] = 'Profiladressen är ogiltig eller innehåller ingen profilinformation.';
$a->strings['Warning: profile location has no identifiable owner name.'] = 'Warning: profile location has no identifiable owner name.';
$a->strings['Warning: profile location has no profile photo.'] = 'Varning: I den profilen finns ingen profilbild.';
$a->strings['Warning: profile location has no profile photo.'] = 'Varning: Profilen innehåller inte någon profilbild.';
$a->strings["Introduction complete."] = "Presentationen är klar.";
$a->strings[' required parameter'] = ' obligatoriskt fält';
$a->strings[" was "] = " var ";
@ -176,25 +176,25 @@ $a->strings['Profile unavailable.'] = 'Profilen är inte tillgänglig.';
$a->strings['%s has received too many connection requests today.'] = '%s har tagit emot för många förfrågningar idag.';
$a->strings[' has received too many connection requests today.'] = ' har tagit emot för många förfrågningar idag.';
$a->strings['Spam protection measures have been invoked.'] = 'Åtgärder för skydd mot spam har aktiverats.';
$a->strings['Friends are advised to please try again in 24 hours.'] = 'Friends are advised to please try again in 24 hours.';
$a->strings['Friends are advised to please try again in 24 hours.'] = 'Dina vänner kan prova igen om ett dygn.';
$a->strings["Invalid locator"] = "Invalid locator";
$a->strings["Unable to resolve your name at the provided location."] = "Unable to resolve your name at the provided location.";
$a->strings['You have already introduced yourself here.'] = 'Du har redan presenterat dig här.';
$a->strings['Apparently you are already friends with .'] = 'Du är tydligen redan vän med .';
$a->strings['Apparently you are already friends with .'] = 'Du är redan vän med .';
$a->strings['Invalid profile URL.'] = 'Ogiltig profil-URL.';
$a->strings['Disallowed profile URL.'] = 'Otillåten profil-URL.';
$a->strings['Your introduction has been sent.'] = 'Presentationen har skickats.';
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Logga in för att acceptera förfrågan.";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile.";
$a->strings['[Name Withheld]'] = '[Name Withheld]';
$a->strings["Introduction received at "] = "Presentationen ankom ";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Inloggad med fel identitet. Logga in med <strong>den här</strong> profilen.";
$a->strings['[Name Withheld]'] = '[Namnet visas inte]';
$a->strings["Introduction received at "] = "Inkommen presentation - ";
$a->strings['Friend/Connection Request'] = 'Vän- eller kontaktförfrågan';
$a->strings['Please answer the following:'] = 'Besvara följande, tack:';
$a->strings['Please answer the following:'] = 'Besvara följande:';
$a->strings['Does $name know you?'] = 'Känner $name dig?';
$a->strings['Yes'] = 'Ja';
$a->strings['No'] = 'Nej';
$a->strings['Add a personal note:'] = 'Lägg till ett personligt meddelande:';
$a->strings['Please enter your profile address from one of the following supported social networks:'] = 'Ange din profiladress på ett av följande sociala nätverk som stöds:';
$a->strings['Please enter your profile address from one of the following supported social networks:'] = 'Ange din profiladress på ett av följande sociala nätverk:';
$a->strings['Friendika'] = 'Friendika';
$a->strings['StatusNet/Federated Social Web'] = 'StatusNet/Federated Social Web';
$a->strings["Private \x28secure\x29 network"] = "Privat \x28säkert\x29 nätverk";
@ -209,15 +209,15 @@ $a->strings["%d required parameter was not found at the given location"] = array
$a->strings['Global Directory'] = 'Global medlemskatalog';
$a->strings['Item not found.'] = 'Hittades inte.';
$a->strings['Private Message'] = 'Personligt meddelande';
$a->strings["I like this \x28toggle\x29"] = "Jag gillar detta \x28toggle\x29";
$a->strings["I don't like this \x28toggle\x29"] = "Jag ogillar detta \x28toggle\x29";
$a->strings['Share'] = 'Dela med dig';
$a->strings["I like this \x28toggle\x29"] = "Jag gillar det här \x28toggle\x29";
$a->strings["I don't like this \x28toggle\x29"] = "Jag ogillar det här \x28toggle\x29";
$a->strings['Share'] = 'Publicera';
$a->strings['Please wait'] = 'Vänta';
$a->strings['This is you'] = 'Det här är du';
$a->strings['Edit'] = 'Ändra';
$a->strings['Delete'] = 'Ta bort';
$a->strings['View $name\'s profile'] = 'Visa $name s profil';
$a->strings['View $owner_name\'s profile'] = 'Visa $owner_name s profil';
$a->strings['View $name\'s profile'] = 'Visa profil tillhörande $name ';
$a->strings['View $owner_name\'s profile'] = 'Visa profil tillhörande $owner_name ';
$a->strings['to'] = 'till';
$a->strings['Wall-to-Wall'] = 'Logg-till-logg';
$a->strings['via Wall-To-Wall:'] = 'via Logg-till-logg:';
@ -232,12 +232,12 @@ $a->strings['Insert Vorbis [.ogg] video'] = 'Lägg in video i format Vorbis [.og
$a->strings['Insert Vorbis [.ogg] audio'] = 'Lägg in ljud i format Vorbis [.ogg]';
$a->strings['Set your location'] = 'Ange plats';
$a->strings['Clear browser location'] = 'Clear browser location';
$a->strings['Permission settings'] = 'Inställning av rättigheter';
$a->strings['CC: email addresses'] = 'CC: e-postadresser';
$a->strings['Permission settings'] = 'Inställning av åtkomst';
$a->strings['CC: email addresses'] = 'Kopia: e-postadresser';
$a->strings['Example: bob@example.com, mary@example.com'] = 'Exempel: adam@exempel.com, bertil@exempel.com';
$a->strings['The profile address specified does not provide adequate information.'] = 'Angiven profiladress ger inte tillräcklig information.';
$a->strings['Limited profile. This person will be unable to receive direct/personal notifications from you.'] = 'Begränsad profil. Den här personen kommer inte att kunna ta emot personliga meddelanden från dig.';
$a->strings['Unable to retrieve contact information.'] = 'Det gick inte att kontaktinformationen.';
$a->strings['Unable to retrieve contact information.'] = 'Det gick inte att komma åt kontaktinformationen.';
$a->strings['following'] = 'följer';
$a->strings['Group created.'] = 'Gruppen har skapats.';
$a->strings['Could not create group.'] = 'Det gick inte att skapa gruppen.';
@ -245,7 +245,7 @@ $a->strings['Group not found.'] = 'Gruppen hittades inte.';
$a->strings['Group name changed.'] = 'Gruppens namn har ändrats.';
$a->strings['Membership list updated.'] = 'Medlemslistan har uppdaterats.';
$a->strings['Group removed.'] = 'Gruppen har tagits bort.';
$a->strings['Unable to remove group.'] = 'Gruppen kunde inte tas bort.';
$a->strings['Unable to remove group.'] = 'Det gick inte att ta bort gruppen.';
$a->strings["Welcome to %s"] = "Välkommen till %s";
$a->strings["Welcome to "] = "Välkommen till ";
$a->strings['Could not create/connect to database.'] = 'Det gick inte att skapa eller ansluta till databasen.';
@ -280,21 +280,21 @@ $a->strings['Not a valid email address.'] = 'Ogiltig e-postadress.';
$a->strings['Please join my network on '] = 'Gå med i mitt nätverk på ';
$a->strings['Message delivery failed.'] = 'Meddelandet kom inte fram.';
$a->strings[' messages sent.'] = ' meddelanden har skickats.';
$a->strings['Send invitations'] = 'Send invitations';
$a->strings['Send invitations'] = 'Skicka inbjudningar';
$a->strings['Enter email addresses, one per line:'] = 'Ange e-postadresser, en per rad:';
$a->strings['Please join my social network on '] = 'Gå med i mitt sociala nätverk på ';
$a->strings['Your message:'] = 'Ditt meddelande:';
$a->strings['Your message:'] = 'Meddelande:';
$a->strings['To accept this invitation, please visit:'] = 'Gå hit för att tacka ja till inbjudan:';
$a->strings['Once you have registered, please connect with me via my profile page at:'] = 'Once you have registered, please connect with me via my profile page at:';
$a->strings['Once you have registered, please connect with me via my profile page at:'] = 'Via min profil kan vi bli kontakter. Besök min profil på följande adress när du registrerat dig:';
$a->strings["%d message sent."] = array(
0 => "%d meddelande skickat.",
1 => "%d meddelanden skickade.",
);
$a->strings['Unable to locate original post.'] = 'Unable to locate original post.';
$a->strings['Unable to locate original post.'] = 'Hittar inte det ursprungliga inlägget.';
$a->strings['Empty post discarded.'] = 'Tomt inlägg. Inte sparat.';
$a->strings['Wall Photos'] = 'Loggfoton';
$a->strings["%s commented on your item at %s"] = "%s har kommenterat något %s";
$a->strings["Administrator"] = "Administratör";
$a->strings["%s commented on your item at %s"] = "%s har kommenterat ditt inlägg på %s";
$a->strings["Administrator"] = "Admin";
$a->strings["%s posted on your profile wall at %s"] = "%s har gjort ett inlägg på din logg %s";
$a->strings['System error. Post not saved.'] = 'Något gick fel. Inlägget sparades inte.';
$a->strings['You may visit them online at'] = 'Besök online på';
@ -306,14 +306,14 @@ $a->strings['%1$s likes %2$s\'s %3$s'] = '%1$s gillar %2$s\'s %3$s';
$a->strings['%1$s doesn\'t like %2$s\'s %3$s'] = '%1$s ogillar %2$s\'s %3$s';
$a->strings['Remote privacy information not available.'] = 'Remote privacy information not available.';
$a->strings['Visible to:'] = 'Synlig för:';
$a->strings["Welcome back %s"] = "Välkommen tillbaka, %s";
$a->strings["Welcome back %s"] = "Välkommen tillbaka %s";
$a->strings['Password reset requested at '] = 'Lösenordsåterställning begärd ';
$a->strings["Welcome back "] = "Välkommen tillbaka ";
$a->strings['Manage Identities and/or Pages'] = 'Ändra identiteter eller sidor';
$a->strings["\x28Toggle between different identities or community/group pages which share your account details.\x29"] = "\x28Toggle between different identities or community/group pages which share your account details.\x29";
$a->strings['Select an identity to manage: '] = 'Välj vilken identitet du vill ändra: ';
$a->strings['No recipient selected.'] = 'Ingen mottagare har valts.';
$a->strings['[no subject]'] = '[no subject]';
$a->strings['[no subject]'] = '[ingen rubrik]';
$a->strings['Unable to locate contact information.'] = 'Det gick inte att hitta kontaktuppgifterna.';
$a->strings['Message sent.'] = 'Meddelandet har skickats.';
$a->strings['Message could not be sent.'] = 'Det gick inte att skicka meddelandet.';
@ -326,7 +326,7 @@ $a->strings['Conversation removed.'] = 'Konversationen togs bort.';
$a->strings['Please enter a link URL:'] = 'Ange en länk (URL):';
$a->strings['Send Private Message'] = 'Skicka ett personligt meddelande';
$a->strings['To:'] = 'Till:';
$a->strings['Subject:'] = 'Ämne:';
$a->strings['Subject:'] = 'Rubrik:';
$a->strings['No messages.'] = 'Inga meddelanden.';
$a->strings['Delete conversation'] = 'Ta bort konversation';
$a->strings['Message not available.'] = 'Meddelandet är inte tillgängligt.';
@ -334,11 +334,11 @@ $a->strings['Delete message'] = 'Ta bort meddelande';
$a->strings['Send Reply'] = 'Skicka svar';
$a->strings['Normal View'] = 'Normal vy';
$a->strings['New Item View'] = 'New Item View';
$a->strings['Share'] = 'Dela med dig';
$a->strings['Share'] = 'Publicera';
$a->strings['Insert YouTube video'] = 'Infoga klipp från YouTube';
$a->strings['Please enter a YouTube link:'] = 'Ange en YouTube-länk:';
$a->strings["Please enter a video\x28.ogg\x29 link/URL:"] = "Please enter a video\x28.ogg\x29 link/URL:";
$a->strings["Please enter an audio\x28.ogg\x29 link/URL:"] = "Please enter an audio\x28.ogg\x29 link/URL:";
$a->strings["Please enter a video\x28.ogg\x29 link/URL:"] = "Ange länk/URL till video \x28.ogg\x29:";
$a->strings["Please enter an audio\x28.ogg\x29 link/URL:"] = "Ange länk/URL till ljud \x28.ogg\x29:";
$a->strings['Where are you right now?'] = 'Var är du just nu?';
$a->strings['No such group'] = 'Gruppen finns inte';
$a->strings['Group is empty'] = 'Gruppen är tom';
@ -356,16 +356,16 @@ $a->strings['Approve as: '] = 'Godkänn som: ';
$a->strings['Friend'] = 'Vän';
$a->strings['Fan/Admirer'] = 'Fan/Beundrare';
$a->strings['Notification type: '] = 'Notification type: ';
$a->strings['Friend/Connect Request'] = 'Friend/Connect Request';
$a->strings['Friend/Connect Request'] = 'Vän- eller kontaktförfrågan';
$a->strings['New Follower'] = 'New Follower';
$a->strings['Approve'] = 'Godkänn';
$a->strings['No notifications.'] = 'Inga aviseringar.';
$a->strings['No registrations.'] = 'Inga registreringar.';
$a->strings['Login failed.'] = 'Inloggningen misslyckades.';
$a->strings["Welcome back "] = "Välkommen tillbaka, ";
$a->strings["Welcome back "] = "Välkommen tillbaka ";
$a->strings['Photo Albums'] = 'Fotoalbum';
$a->strings['Contact Photos'] = 'Contact Photos';
$a->strings['Contact information unavailable'] = 'Kontaktinformationen är inte tillgänglig';
$a->strings['Contact information unavailable'] = 'Contact information unavailable';
$a->strings['Profile Photos'] = 'Profilbilder';
$a->strings['Album not found.'] = 'Albumet finns inte.';
$a->strings['Delete Album'] = 'Ta bort album';
@ -373,7 +373,7 @@ $a->strings['Delete Photo'] = 'Ta bort foto';
$a->strings['was tagged in a'] = 'har taggats i';
$a->strings['by'] = 'av';
$a->strings['Image exceeds size limit of '] = 'Bilden överskrider den tillåtna storleken ';
$a->strings['Unable to process image.'] = 'Bilden kunde inte bahandlas.';
$a->strings['Unable to process image.'] = 'Det gick inte att behandla bilden.';
$a->strings['Image upload failed.'] = 'Fel vid bilduppladdning.';
$a->strings['No photos selected'] = 'Inga foton har valts';
$a->strings['Upload Photos'] = 'Ladda upp foton';
@ -409,7 +409,7 @@ $a->strings['Profile deleted.'] = 'Profilen har tagits bort.';
$a->strings['Profile-'] = 'Profil-';
$a->strings['New profile created.'] = 'En ny profil har skapats.';
$a->strings['Profile unavailable to clone.'] = 'Det gick inte att klona profilen.';
$a->strings['This is your <strong>public</strong> profile.<br />It <strong>may</strong> be visible to anybody using the internet.'] = 'Det här är din <strong>offentliga</strong> profil.<br />Den <strong>kan</strong> vara synlig för vem som helst på internet.';
$a->strings['This is your <strong>public</strong> profile.<br />It <strong>may</strong> be visible to anybody using the internet.'] = 'Det här är din <strong>offentliga</strong> profil.<br />Den kan vara <strong>synlig för vem som helst</strong> på internet.';
$a->strings['Age: '] = 'Ålder: ';
$a->strings['Profile Image'] = 'Profilbild';
$a->strings['Invalid OpenID url'] = 'Ogiltig OpenID-URL';
@ -417,22 +417,22 @@ $a->strings['Please enter the required information.'] = 'Fyll i alla obligatoris
$a->strings['Please use a shorter name.'] = 'Välj ett kortare namn.';
$a->strings['Name too short.'] = 'Namnet är för kort.';
$a->strings["That doesn\'t appear to be your full \x28First Last\x29 name."] = "Du verkar inte ha angett ditt fullständiga namn.";
$a->strings['Your email domain is not among those allowed on this site.'] = 'Din epostdomän är inte tillåten på den här webbplatsen.';
$a->strings['Cannot use that email.'] = 'Får inte använda den e-postadressen.';
$a->strings['Your email domain is not among those allowed on this site.'] = 'Din e-postdomän är inte tillåten på den här webbplatsen.';
$a->strings['Cannot use that email.'] = 'Otillåten e-postadress.';
$a->strings['Your "nickname" can only contain "a-z", "0-9", "-", and "_", and must also begin with a letter.'] = 'Ditt användarnamn får bara innehålla "a-z", "0-9", "-" och "_", och måste dessutom börja med en bokstav.';
$a->strings['Nickname is already registered. Please choose another.'] = 'Användarnamnet är upptaget. Välj ett annat.';
$a->strings['SERIOUS ERROR: Generation of security keys failed.'] = 'SERIOUS ERROR: Generation of security keys failed.';
$a->strings['An error occurred during registration. Please try again.'] = 'Något gick fel vid registreringen. Försök igen.';
$a->strings['An error occurred creating your default profile. Please try again.'] = 'Det blev fel när din huvudsakliga profil (default) skulle skapas. Prova igen.';
$a->strings['An error occurred creating your default profile. Please try again.'] = 'Det blev fel när din förvalda profil (default) skulle skapas. Prova igen.';
$a->strings['Registration details for '] = 'Detaljer i registreringen av ';
$a->strings['Registration successful. Please check your email for further instructions.'] = 'Registrering klar. Kolla din e-post för vidare instruktioner.';
$a->strings['Registration successful. Please check your email for further instructions.'] = 'Registrering klar. Kolla din e-post för vidare information.';
$a->strings['Failed to send email message. Here is the message that failed.'] = 'Det gick inte att skicka e-brevet. Här är meddelandet som inte kunde skickas.';
$a->strings['Your registration can not be processed.'] = 'Det går inte att behandla registreringen.';
$a->strings['Registration request at '] = 'Registration request at ';
$a->strings['Your registration is pending approval by the site owner.'] = 'Din registrering inväntar godkännande av webbplatsens ägare.';
$a->strings["You may \x28optionally\x29 fill in this form via OpenID by supplying your OpenID and clicking 'Register'."] = "Om du vill kan du fylla i detta formulär via OpenID genom att ange ditt OpenID och klicka på 'Registrera'.";
$a->strings['If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill in the rest of the items.'] = 'Om du inte vet vad OpenID är kan du lämna det fältet tomt och fylla i resten.';
$a->strings["Your OpenID \x28optional\x29: "] = "Ditt OpenID \x28krävs ej\x29: ";
$a->strings["Your OpenID \x28optional\x29: "] = "Ditt OpenID \x28om du vill\x29: ";
$a->strings['Members of this network prefer to communicate with real people who use their real names.'] = 'Medlemmarna i det här nätverket föredrar att kommunicera med riktiga människor som använder sina riktiga namn.';
$a->strings['Include your profile in member directory?'] = 'Inkludera din profil i medlemskatalogen?';
$a->strings['Registration'] = 'Registrering';
@ -441,11 +441,11 @@ $a->strings['Your Email Address: '] = 'Din e-postadress: ';
$a->strings['Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Your profile address on this site will then be \'<strong>nickname@$sitename</strong>\'.'] = 'Välj ett användarnamn. Det måste inledas med en bokstav. Din profiladress på den här webbplatsen blir \'<strong>användarnamn@$sitename</strong>\'.';
$a->strings['Choose a nickname: '] = 'Välj ett användarnamn: ';
$a->strings['Please login.'] = 'Logga in.';
$a->strings['Registration revoked for '] = 'Registration revoked for ';
$a->strings['Registration revoked for '] = 'Registreringen har återkallats för ';
$a->strings['Account approved.'] = 'Kontot har godkänts.';
$a->strings['Remove My Account'] = 'Ta bort mitt konto';
$a->strings['This will completely remove your account. Once this has been done it is not recoverable.'] = 'Detta kommer att ta bort kontot helt och hållet. Efter att det är gjort går det inte att återställa.';
$a->strings['Please enter your password for verification:'] = 'Ange lösenordet igen för jämförelse:';
$a->strings['Please enter your password for verification:'] = 'Ange lösenordet igen för säkerhets skull:';
$a->strings['Passwords do not match. Password unchanged.'] = 'Lösenorden skiljer sig åt. Lösenordet ändras inte.';
$a->strings['Empty passwords are not allowed. Password unchanged.'] = 'Lösenordet får inte vara blankt. Lösenordet ändras inte.';
$a->strings['Password changed.'] = 'Lösenordet har ändrats.';
@ -473,12 +473,12 @@ $a->strings['Except For:'] = 'Utom för:';
$a->strings['Logged out.'] = 'Utloggad.';
$a->strings['Unknown | Not categorised'] = 'Okänd | Inte kategoriserad';
$a->strings['Block immediately'] = 'Spärra omedelbart';
$a->strings['Shady, spammer, self-marketer'] = 'Suspekt, spammare, reklamspridare';
$a->strings['Shady, spammer, self-marketer'] = 'Skum, spammare, reklamspridare';
$a->strings['Known to me, but no opinion'] = 'Jag vet vem det är, men har ingen åsikt';
$a->strings['OK, probably harmless'] = 'OK, antagligen harmlös';
$a->strings['Reputable, has my trust'] = 'Pålitlig, jag litar på personen';
$a->strings['Frequently'] = 'Ofta';
$a->strings['Hourly'] = 'Varje timme';
$a->strings['Hourly'] = 'En gång i timmen';
$a->strings['Twice daily'] = 'Två gånger om dagen';
$a->strings['Daily'] = 'Dagligen';
$a->strings['Weekly'] = 'Veckovis';
@ -512,7 +512,7 @@ $a->strings['Notifications'] = 'Aviseringar';
$a->strings['Manage'] = 'Hantera';
$a->strings['Settings'] = 'Inställningar';
$a->strings['Profiles'] = 'Profiler';
$a->strings['Embedding disabled'] = 'Embedding disabled';
$a->strings['Embedding disabled'] = 'Funktionen är avstängd';
$a->strings['Male'] = 'Man';
$a->strings['Female'] = 'Kvinna';
$a->strings['Currently Male'] = 'För närvarande man';
@ -614,7 +614,7 @@ $a->strings['You won!'] = 'Du vann!';
$a->strings['"Cat" game!'] = '"Cat" game!';
$a->strings['I won!'] = 'Jag vann!';
$a->strings['Post to Twitter'] = 'Lägg in på Twitter';
$a->strings['Twitter Posting Settings'] = 'Twitter Posting Settings';
$a->strings['Twitter Posting Settings'] = 'Inställningar för inlägg på Twitter';
$a->strings['No consumer key pair for Twitter found. Please contact your site administrator.'] = 'No consumer key pair for Twitter found. Please contact your site administrator.';
$a->strings['At this Friendika instance the Twitter plugin was enabled but you have not yet connected your account to your Twitter account. To do so click the button below to get a PIN from Twitter which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to Twitter.'] = 'At this Friendika instance the Twitter plugin was enabled but you have not yet connected your account to your Twitter account. To do so click the button below to get a PIN from Twitter which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to Twitter.';
$a->strings['Copy the PIN from Twitter here'] = 'Ange PIN-koden från Twitter här';

Loading…
Cancel
Save