Преглед на файлове

Doc about j/k keyboard shortcuts

tags/3.5.2
Pierre Rudloff преди 3 години
родител
ревизия
8567113f0f
променени са 2 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 0 реда
  1. +10
    -0
      doc/KeyboardShortcuts.md
  2. +1
    -0
      js/main.js

+ 10
- 0
doc/KeyboardShortcuts.md Целия файл

@@ -0,0 +1,10 @@
Keyboard shortcuts in Friendica
=======================

* [Home](help)

General
-------

* j: Scroll to next thread
* k: Scroll to previous thread

+ 1
- 0
js/main.js Целия файл

@@ -322,6 +322,7 @@
}
});

// Scroll to the next/previous thread when pressing J and K
$(document).keydown(function (event) {
var threads = $('.thread_level_1');
if ((event.keyCode === 74 || event.keyCode === 75) && !$(event.target).is('textarea, input')) {


Зареждане…
Отказ
Запис