Преглед на файлове

add rsd.xml (needs a template)

tags/2.2
Fabio Comuni преди 9 години
родител
ревизия
793fc60a65
променени са 1 файла, в които са добавени 24 реда и са изтрити 0 реда
  1. +24
    -0
      mod/rsd_xml.php

+ 24
- 0
mod/rsd_xml.php Целия файл

@@ -0,0 +1,24 @@
<?phpfunction rsd_xml_content(&$a) {
header ("Content-Type: text/xml");
echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsd version="1.0" xmlns="http://archipelago.phrasewise.com/rsd">
<service>
<engineName>Friendika</engineName>
<engineLink>http://friendika.com/</engineLink>
<apis>
<api name="Twitter" preferred="true" apiLink="'.$a->get_baseurl().'/api/" blogID="">
<settings>
<docs>http://status.net/wiki/TwitterCompatibleAPI</docs>
<setting name="OAuth">false</setting>
</settings>
</api>
</apis>
</service>
</rsd>
';
die();
}

Зареждане…
Отказ
Запис