Przeglądaj źródła

better colour matching on toolbar, replace "share" with "recycle"

tags/2.2
Friendika 9 lat temu
rodzic
commit
6380d22229
3 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
 1. BIN
    images/recycle.gif
 2. BIN
    images/remote-link.gif
 3. +1
  -1
    view/like.tpl

BIN
images/recycle.gif Wyświetl plik

Przed Po
Szerokość: 16  |  Wysokość: 16  |  Rozmiar: 612 B

BIN
images/remote-link.gif Wyświetl plik

Przed Po
Szerokość: 16  |  Wysokość: 16  |  Rozmiar: 365 B Szerokość: 16  |  Wysokość: 16  |  Rozmiar: 237 B

+ 1
- 1
view/like.tpl Wyświetl plik

@@ -1,6 +1,6 @@
<div class="wall-item-like-buttons" id="wall-item-like-buttons-$id">
<img src="images/like.gif" alt="$likethis" title="$likethis" onclick="dolike($id,'like');" />
<img src="images/dislike.gif" alt="$nolike" title="$nolike" onclick="dolike($id,'dislike');" />
<img src="images/share.gif" alt="$share" title="$share" class="wall-item-share-buttons" onclick="jotShare($id);" />
<img src="images/recycle.gif" alt="$share" title="$share" class="wall-item-share-buttons" onclick="jotShare($id);" />
<img id="like-rotator-$id" class="like-rotator" src="images/rotator.gif" alt="$wait" title="$wait" style="display: none;" />
</div>

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz