Преглед на файлове

Add log folder to project gitignore

tags/2019.06^2
Hypolite Petovan преди 1 година
родител
ревизия
3cc9920aff
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
  1. +3
    -1
      .gitignore

+ 3
- 1
.gitignore Целия файл

@@ -6,7 +6,6 @@ favicon.*
*.out
*.version*
home.html

*~
robots.txt

@@ -74,3 +73,6 @@ venv/

#ignore filesystem storage default path
/storage

#Ignore log folder
/log

Зареждане…
Отказ
Запис