Bladeren bron

added library and include to .htaccess

pull/132/head
Alexander Kampmann 8 jaren geleden
bovenliggende
commit
2e3116a11e
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 3 en 0 verwijderingen
  1. +3
    -0
      .htaccess

+ 3
- 0
.htaccess Bestand weergeven

@ -5,6 +5,9 @@ AddType audio/ogg .oga
<FilesMatch "\.(out|log)$">
Deny from all
</FilesMatch>
<Files "(include|library)">
Deny from all
</Files>
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on

Laden…
Annuleren
Opslaan