Browse Source

commit001

pull/1/head
erik 11 years ago
parent
commit
26f0b37738
  1. 4
      view/sv/strings.php

4
view/sv/strings.php

@ -369,8 +369,8 @@ $a->strings['Failed to send email message. Here is the message that failed.'] =
$a->strings['Your registration can not be processed.'] = 'Det går inte att behandla registreringen.';
$a->strings['Registration request at '] = 'Registration request at ';
$a->strings['Your registration is pending approval by the site owner.'] = 'Din registrering inväntar godkännande av webbplatsens ägare.';
$a->strings["You may \x28optionally\x29 fill in this form via OpenID by supplying your OpenID and clicking 'Register'."] = "You may \x28optionally\x29 fill in this form via OpenID by supplying your OpenID and clicking 'Register'.";
$a->strings['If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill in the rest of the items.'] = 'Om du inte känner till OpenID kan du lämna det fältet tomt och fylla i resten.';
$a->strings["You may \x28optionally\x29 fill in this form via OpenID by supplying your OpenID and clicking 'Register'."] = "Om du vill kan du fylla i detta formulär via OpenID genom att ange ditt OpenID och klicka på 'Registrera'.";
$a->strings['If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill in the rest of the items.'] = 'Om du inte vet vad OpenID är kan du lämna det fältet tomt och fylla i resten.';
$a->strings["Your OpenID \x28optional\x29: "] = "Ditt OpenID \x28krävs ej\x29: ";
$a->strings['Members of this network prefer to communicate with real people who use their real names.'] = 'Medlemmarna i det här nätverket föredrar att kommunicera med riktiga människor som använder sina riktiga namn.';
$a->strings['Include your profile in member directory?'] = 'Inkludera din profil i medlemskatalogen?';

Loading…
Cancel
Save