Преглед на файлове

forgot "default"

pull/6863/head
Philipp Holzer преди 1 година
родител
ревизия
1f3b231400
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 517BE60E2CE5C8A5
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 3 реда
  1. +4
    -3
      .codecov.yml

+ 4
- 3
.codecov.yml Целия файл

@ -2,8 +2,9 @@
coverage:
status:
project:
target: auto
treshold: null
base: auto
default:
target: auto
treshold: null
base: auto
comment: off

Зареждане…
Отказ
Запис