Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

78 lines
2.7 KiB

 1. {{*
 2. * AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
 3. * DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
 4. *
 5. *}}
 6. <?php
 7. // Nastavte následující pro Vaši instalaci MySQL
 8. // Zkopírujte nebo přejmenujte tento soubor na .htconfig.php
 9. $db_host = '{{$dbhost}}';
 10. $db_user = '{{$dbuser}}';
 11. $db_pass = '{{$dbpass}}';
 12. $db_data = '{{$dbdata}}';
 13. // Pokud používáte podadresár z vaší domény, budete zde potřebovat zadat
 14. // relativní cestu (od kořene vaší domény).
 15. // Například pokud je URL adresa vaší instance 'http://priklad.cz/adresar/podadresar',
 16. // nastavte $a->path na 'adresar/podadresar'.
 17. $a->path = '{{$urlpath}}';
 18. // Vyberte platnou defaultní časovou zónu. Pokud si nejste jistí, použijte use "Europe/Prague".
 19. // Toto nastavení lze změnit i později a používá se pouze pro časové značky anonymních čtenářů.
 20. $default_timezone = '{{$timezone}}';
 21. // Jak se jmenuje Váš web?
 22. $a->config['sitename'] = "Moje síť přátel";
 23. // Nastavení defaultního jazyka webu
 24. $a->config['system']['language'] = 'cs';
 25. // Vaše možnosti jsou REGISTER_OPEN, REGISTER_APPROVE, or REGISTER_CLOSED.
 26. // Ujistěte se, že jste si vytvořili Váš osobníúčet dříve, než nastavíte
 27. // REGISTER_CLOSED. 'register_text' (pokud je nastaven) se bude zobrazovat jako první text na
 28. // registrační stránce. REGISTER_APPROVE vyžaduje aby byl nastaven 'admin_email'
 29. // na e-mailovou adresu již existující registrované osoby, která může autorizovat
 30. // a/nebo schvalovat/odmítat žádosti o registraci.
 31. $a->config['register_policy'] = REGISTER_OPEN;
 32. $a->config['register_text'] = '';
 33. $a->config['admin_email'] = '{{$adminmail}}';
 34. // Maximální velikost importované zprávy, 0 je neomezeno
 35. $a->config['max_import_size'] = 200000;
 36. // maximální velikost nahrávaných fotografií
 37. $a->config['system']['maximagesize'] = 800000;
 38. // cesta k PHP command line processor
 39. $a->config['php_path'] = '{{$phpath}}';
 40. // URL adresy globálního adresáře.
 41. $a->config['system']['directory_submit_url'] = 'http://dir.friendica.com/submit';
 42. $a->config['system']['directory_search_url'] = 'http://dir.friendica.com/directory?search=';
 43. // PuSH - také zvaný jako pubsubhubbub URL. Tímto zajistíte doručování veřejných přízpěvků stejně rychle jako těch soukromých
 44. $a->config['system']['huburl'] = 'http://pubsubhubbub.appspot.com';
 45. // Server-to-server private message encryption (RINO) je defaultně povolen.
 46. // Šifrování bude zajištěno pouze pokud je toto nastaveno na true a
 47. // PHP mcrypt extension jsou nainstalována na obou systémech
 48. $a->config['system']['rino_encrypt'] = true;
 49. // defaultní systémové grafické téma
 50. $a->config['system']['theme'] = 'duepuntozero';