Merge pull request #738 from tobiasd/20180917-lng

CS translations
pull/741/head 2018.09
Hypolite Petovan 4 years ago committed by GitHub
commit 9c275a4185
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23

@ -4,24 +4,25 @@
#
#
# Translators:
# Michal Šupler <msupler@gmail.com>, 2014
# Aditoo, 2018
# michal_s <msupler@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-22 13:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-02 15:28+0000\n"
"Last-Translator: Michal Šupler <msupler@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/friendica/language/cs/)\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-02 17:54+0000\n"
"Last-Translator: Aditoo\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
#: blackout.php:99
msgid "Save Settings"
msgstr "Uložit Nastavení"
msgstr "Uložit nastavení"
#: blackout.php:100
msgid "Redirect URL"
@ -49,4 +50,4 @@ msgstr "Konec odstávky"
msgid ""
"The end-date is prior to the start-date of the blackout, you should fix "
"this."
msgstr "Datum konce odstávky je před datem zahájení odstávky prosím opravte to."
msgstr "Datum konce odstávky je před datem zahájení odstávky, prosím opravte to."

@ -2,13 +2,14 @@
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
$n = intval($n);
return ($n == 1 && $n % 1 == 0) ? 0 : ($n >= 2 && $n <= 4 && $n % 1 == 0) ? 1: ($n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;;
}}
;
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit nastavení";
$a->strings["Redirect URL"] = "URL Přesměrování";
$a->strings["all your visitors from the web will be redirected to this URL"] = "všichni vaši návštěvníci z webu budou přesměrování na tuto URL adresu";
$a->strings["Begin of the Blackout"] = "Zahájení odstávky";
$a->strings["format is <em>YYYY</em> year, <em>MM</em> month, <em>DD</em> day, <em>hh</em> hour and <em>mm</em> minute"] = "formát je <em>RRRR</em> rok, <em>MM</em> měsíc, <em>DD</em> den, <em>hh</em> hodina a <em>mm</em> minuta";
$a->strings["End of the Blackout"] = "Konec odstávky";
$a->strings["The end-date is prior to the start-date of the blackout, you should fix this."] = "Datum konce odstávky je před datem zahájení odstávky prosím opravte to.";
$a->strings["The end-date is prior to the start-date of the blackout, you should fix this."] = "Datum konce odstávky je před datem zahájení odstávky, prosím opravte to.";

@ -4,15 +4,16 @@
#
#
# Translators:
# Lorem Ipsum <aditoo@seznam.cz>, 2018
# Aditoo, 2018
# Aditoo, 2018
# michal_s <msupler@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-22 13:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-09 09:15+0000\n"
"Last-Translator: Lorem Ipsum <aditoo@seznam.cz>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-12 09:43+0000\n"
"Last-Translator: Aditoo\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -38,19 +39,19 @@ msgstr "Client Secret"
#: buffer.php:67
msgid "Error when registering buffer connection:"
msgstr "Chyba při registraci buffer spojená"
msgstr "Chyba při registraci připojení na buffer:"
#: buffer.php:86
msgid "You are now authenticated to buffer. "
msgstr "Nyní jste přihlášen k bufferu."
msgstr "Nyní jste přihlášen/a na buffer."
#: buffer.php:87
msgid "return to the connector page"
msgstr "návrat ke stránce konektor"
msgstr "zpět ke stránce konektoru"
#: buffer.php:103
msgid "Post to Buffer"
msgstr "Příspěvek na Buffer"
msgstr "Posílat na Buffer"
#: buffer.php:128 buffer.php:132
msgid "Buffer Export"
@ -58,7 +59,7 @@ msgstr "Buffer Export"
#: buffer.php:142
msgid "Authenticate your Buffer connection"
msgstr "Přihlásit ke spojení na Buffer"
msgstr "Autentikujte své připojení na Buffer"
#: buffer.php:146
msgid "Enable Buffer Post Addon"
@ -66,12 +67,12 @@ msgstr "Povolit doplněk Buffer Post"
#: buffer.php:151
msgid "Post to Buffer by default"
msgstr "Defaultně zaslat na Buffer"
msgstr "Ve výchozím stavu posílat na Buffer"
#: buffer.php:156
msgid "Check to delete this preset"
msgstr "Zaškrtnout pro smazání tohoto nastavení"
msgstr "Zaškrtnutím smažete toto nastavení"
#: buffer.php:165
msgid "Posts are going to all accounts that are enabled by default:"
msgstr "Příspěvky jsou zasílány na všechny účty, které jsou defaultně povoleny:"
msgstr "Příspěvky budou posílány na všechny účty, které jsou ve výchozím stavu povoleny:"

@ -10,13 +10,13 @@ $a->strings["Permission denied."] = "Přístup odmítnut.";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Client ID"] = "Client ID";
$a->strings["Client Secret"] = "Client Secret";
$a->strings["Error when registering buffer connection:"] = "Chyba při registraci buffer spojená";
$a->strings["You are now authenticated to buffer. "] = "Nyní jste přihlášen k bufferu.";
$a->strings["return to the connector page"] = "návrat ke stránce konektor";
$a->strings["Post to Buffer"] = "Příspěvek na Buffer";
$a->strings["Error when registering buffer connection:"] = "Chyba při registraci připojení na buffer:";
$a->strings["You are now authenticated to buffer. "] = "Nyní jste přihlášen/a na buffer.";
$a->strings["return to the connector page"] = "zpět ke stránce konektoru";
$a->strings["Post to Buffer"] = "Posílat na Buffer";
$a->strings["Buffer Export"] = "Buffer Export";
$a->strings["Authenticate your Buffer connection"] = "Přihlásit ke spojení na Buffer";
$a->strings["Authenticate your Buffer connection"] = "Autentikujte své připojení na Buffer";
$a->strings["Enable Buffer Post Addon"] = "Povolit doplněk Buffer Post";
$a->strings["Post to Buffer by default"] = "Defaultně zaslat na Buffer";
$a->strings["Check to delete this preset"] = "Zaškrtnout pro smazání tohoto nastavení";
$a->strings["Posts are going to all accounts that are enabled by default:"] = "Příspěvky jsou zasílány na všechny účty, které jsou defaultně povoleny:";
$a->strings["Post to Buffer by default"] = "Ve výchozím stavu posílat na Buffer";
$a->strings["Check to delete this preset"] = "Zaškrtnutím smažete toto nastavení";
$a->strings["Posts are going to all accounts that are enabled by default:"] = "Příspěvky budou posílány na všechny účty, které jsou ve výchozím stavu povoleny:";

@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-22 13:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-16 10:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-02 17:54+0000\n"
"Last-Translator: Aditoo\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
#: diaspora.php:37
msgid "Post to Diaspora"
msgstr "Odeslat příspěvek na Diasporu"
msgstr "Odeslat na Diasporu"
#: diaspora.php:142
msgid ""

@ -6,7 +6,7 @@ function string_plural_select_cs($n){
return ($n == 1 && $n % 1 == 0) ? 0 : ($n >= 2 && $n <= 4 && $n % 1 == 0) ? 1: ($n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;;
}}
;
$a->strings["Post to Diaspora"] = "Odeslat příspěvek na Diasporu";
$a->strings["Post to Diaspora"] = "Odeslat na Diasporu";
$a->strings["Can't login to your Diaspora account. Please check username and password and ensure you used the complete address (including http...)"] = "Nelze se přihlásit na váš účet Diaspora. Prosím ověřte své uživatelské jméno a heslo a ujistěte se, že jste použili kompletní adresu (včetně http...)";
$a->strings["Diaspora Export"] = "Diaspora export";
$a->strings["Enable Diaspora Post Addon"] = "Povolit doplněk Diaspora Post";

@ -4,24 +4,25 @@
#
#
# Translators:
# Michal Šupler <msupler@gmail.com>, 2014
# Aditoo, 2018
# michal_s <msupler@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-27 05:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-07 18:45+0000\n"
"Last-Translator: Michal Šupler <msupler@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/friendica/language/cs/)\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 19:04+0000\n"
"Last-Translator: Aditoo\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
#: forumdirectory.php:22
msgid "Forum Directory"
msgstr "Adresář Fór"
msgstr "Adresář fór"
#: forumdirectory.php:53
msgid "Public access denied."
@ -33,11 +34,11 @@ msgstr "Globální adresář"
#: forumdirectory.php:79
msgid "Find on this site"
msgstr "Nalézt na tomto webu"
msgstr "Nat na tomto webu"
#: forumdirectory.php:81
msgid "Finding: "
msgstr "Zjištění: "
msgstr "Hledání: "
#: forumdirectory.php:82
msgid "Site Directory"
@ -57,7 +58,7 @@ msgstr "Pohlaví: "
#: forumdirectory.php:156
msgid "Location:"
msgstr "Místo:"
msgstr "Poloha:"
#: forumdirectory.php:158
msgid "Gender:"
@ -65,11 +66,11 @@ msgstr "Pohlaví:"
#: forumdirectory.php:160
msgid "Status:"
msgstr "Status:"
msgstr "Stav:"
#: forumdirectory.php:162
msgid "Homepage:"
msgstr "Domá stránka:"
msgstr "Domovská stránka:"
#: forumdirectory.php:164
msgid "About:"

@ -2,21 +2,22 @@
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
$n = intval($n);
return ($n == 1 && $n % 1 == 0) ? 0 : ($n >= 2 && $n <= 4 && $n % 1 == 0) ? 1: ($n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;;
}}
;
$a->strings["Forum Directory"] = "Adresář Fór";
$a->strings["Forum Directory"] = "Adresář fór";
$a->strings["Public access denied."] = "Veřejný přístup odepřen.";
$a->strings["Global Directory"] = "Globální adresář";
$a->strings["Find on this site"] = "Nalézt na tomto webu";
$a->strings["Finding: "] = "Zjištění: ";
$a->strings["Find on this site"] = "Nat na tomto webu";
$a->strings["Finding: "] = "Hledání: ";
$a->strings["Site Directory"] = "Adresář serveru";
$a->strings["Find"] = "Najít";
$a->strings["Age: "] = "Věk: ";
$a->strings["Gender: "] = "Pohlaví: ";
$a->strings["Location:"] = "Místo:";
$a->strings["Location:"] = "Poloha:";
$a->strings["Gender:"] = "Pohlaví:";
$a->strings["Status:"] = "Status:";
$a->strings["Homepage:"] = "Domá stránka:";
$a->strings["Status:"] = "Stav:";
$a->strings["Homepage:"] = "Domovská stránka:";
$a->strings["About:"] = "O mě:";
$a->strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "Žádné záznamy (některé položky mohou být skryty).";

@ -4,37 +4,38 @@
#
#
# Translators:
# Michal Šupler <msupler@gmail.com>, 2014-2015
# Aditoo, 2018
# michal_s <msupler@gmail.com>, 2014-2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-27 05:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-11 19:41+0000\n"
"Last-Translator: Michal Šupler <msupler@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/friendica/language/cs/)\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 19:01+0000\n"
"Last-Translator: Aditoo\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
#: fromapp.php:38
msgid "Fromapp settings updated."
msgstr "Fromapp nastavení aktualizováno."
msgstr "Nastavení FromApp aktualizována."
#: fromapp.php:64
msgid "FromApp Settings"
msgstr "FromApp nastavení"
msgstr "Nastavení FromApp"
#: fromapp.php:66
msgid ""
"The application name you would like to show your posts originating from."
msgstr "Jméno zdrojové aplikace"
msgstr "Jméno aplikace, která má být zobrazena jako zdroj Vašich příspěvků."
#: fromapp.php:70
msgid "Use this application name even if another application was used."
msgstr "Použij toto jméno aplikace i když byla použita jiná aplikace"
msgstr "Použít toto jméno aplikace, i když byla použita jiná aplikace"
#: fromapp.php:77
msgid "Submit"

@ -2,11 +2,12 @@
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
$n = intval($n);
return ($n == 1 && $n % 1 == 0) ? 0 : ($n >= 2 && $n <= 4 && $n % 1 == 0) ? 1: ($n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;;
}}
;
$a->strings["Fromapp settings updated."] = "Fromapp nastavení aktualizováno.";
$a->strings["FromApp Settings"] = "FromApp nastavení";
$a->strings["The application name you would like to show your posts originating from."] = "Jméno zdrojové aplikace";
$a->strings["Use this application name even if another application was used."] = "Použij toto jméno aplikace i když byla použita jiná aplikace";
$a->strings["Fromapp settings updated."] = "Nastavení FromApp aktualizována.";
$a->strings["FromApp Settings"] = "Nastavení FromApp";
$a->strings["The application name you would like to show your posts originating from."] = "Jméno aplikace, která má být zobrazena jako zdroj Vašich příspěvků.";
$a->strings["Use this application name even if another application was used."] = "Použít toto jméno aplikace, i když byla použita jiná aplikace";
$a->strings["Submit"] = "Odeslat";

@ -4,24 +4,25 @@
#
#
# Translators:
# Michal Šupler <msupler@gmail.com>, 2014-2015
# Aditoo, 2018
# michal_s <msupler@gmail.com>, 2014-2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-27 05:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-11 19:40+0000\n"
"Last-Translator: Michal Šupler <msupler@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/friendica/language/cs/)\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-12 09:47+0000\n"
"Last-Translator: Aditoo\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
#: group_text.php:46
msgid "Group Text settings updated."
msgstr "Nastavení textu skupiny aktualizováno."
msgstr "Nastavení Group Text aktualizována."
#: group_text.php:76
msgid "Group Text"
@ -29,7 +30,7 @@ msgstr "Skupinový text"
#: group_text.php:78
msgid "Use a text only (non-image) group selector in the \"group edit\" menu"
msgstr "Použijte pouze textový (neobrázkový) výběr skupiny v menu editace skupin."
msgstr "Použijte pouze textový (bezobrázkový) výběr skupiny v menu úpravy skupin."
#: group_text.php:84
msgid "Submit"

@ -2,10 +2,11 @@
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
$n = intval($n);
return ($n == 1 && $n % 1 == 0) ? 0 : ($n >= 2 && $n <= 4 && $n % 1 == 0) ? 1: ($n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;;
}}
;
$a->strings["Group Text settings updated."] = "Nastavení textu skupiny aktualizováno.";
$a->strings["Group Text settings updated."] = "Nastavení Group Text aktualizována.";
$a->strings["Group Text"] = "Skupinový text";
$a->strings["Use a text only (non-image) group selector in the \"group edit\" menu"] = "Použijte pouze textový (neobrázkový) výběr skupiny v menu editace skupin.";
$a->strings["Use a text only (non-image) group selector in the \"group edit\" menu"] = "Použijte pouze textový (bezobrázkový) výběr skupiny v menu úpravy skupin.";
$a->strings["Submit"] = "Odeslat";

@ -4,44 +4,45 @@
#
#
# Translators:
# Michal Šupler <msupler@gmail.com>, 2014-2015
# Aditoo, 2018
# michal_s <msupler@gmail.com>, 2014-2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-27 05:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-11 19:40+0000\n"
"Last-Translator: Michal Šupler <msupler@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/friendica/language/cs/)\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-12 09:49+0000\n"
"Last-Translator: Aditoo\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
#: ijpost.php:39
msgid "Post to Insanejournal"
msgstr "Odeslat na Insanejournal"
msgstr "Posílat na InsaneJournal"
#: ijpost.php:70
msgid "InsaneJournal Post Settings"
msgstr "Nastavení příspěvků pro InsaneJournal"
msgstr "Nastavení InsaneJournal Post"
#: ijpost.php:72
msgid "Enable InsaneJournal Post Addon"
msgstr "Povolit Insanejournal addon"
msgstr "Povolit doplněk InsaneJournal Post"
#: ijpost.php:77
msgid "InsaneJournal username"
msgstr "Insanejournal uživatelské jméno"
msgstr "Uživatelské jméno InsaneJournal"
#: ijpost.php:82
msgid "InsaneJournal password"
msgstr "Insanejournal heslo"
msgstr "Heslo InsaneJournal"
#: ijpost.php:87
msgid "Post to InsaneJournal by default"
msgstr "Defaultně zasílat příspěvky na InsaneJournal"
msgstr "Ve výchozím stavu posílat příspěvky na InsaneJournal"
#: ijpost.php:93
msgid "Submit"

@ -2,13 +2,14 @@
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
$n = intval($n);
return ($n == 1 && $n % 1 == 0) ? 0 : ($n >= 2 && $n <= 4 && $n % 1 == 0) ? 1: ($n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;;
}}
;
$a->strings["Post to Insanejournal"] = "Odeslat na Insanejournal";
$a->strings["InsaneJournal Post Settings"] = "Nastavení příspěvků pro InsaneJournal";
$a->strings["Enable InsaneJournal Post Addon"] = "Povolit Insanejournal addon";
$a->strings["InsaneJournal username"] = "Insanejournal uživatelské jméno";
$a->strings["InsaneJournal password"] = "Insanejournal heslo";
$a->strings["Post to InsaneJournal by default"] = "Defaultně zasílat příspěvky na InsaneJournal";
$a->strings["Post to Insanejournal"] = "Posílat na InsaneJournal";
$a->strings["InsaneJournal Post Settings"] = "Nastavení InsaneJournal Post";
$a->strings["Enable InsaneJournal Post Addon"] = "Povolit doplněk InsaneJournal Post";
$a->strings["InsaneJournal username"] = "Uživatelské jméno InsaneJournal";
$a->strings["InsaneJournal password"] = "Heslo InsaneJournal";
$a->strings["Post to InsaneJournal by default"] = "Ve výchozím stavu posílat příspěvky na InsaneJournal";
$a->strings["Submit"] = "Odeslat";

@ -4,20 +4,21 @@
#
#
# Translators:
# Michal Šupler <msupler@gmail.com>, 2014-2015
# Aditoo, 2018
# michal_s <msupler@gmail.com>, 2014-2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-27 05:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-11 19:41+0000\n"
"Last-Translator: Michal Šupler <msupler@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/friendica/language/cs/)\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-12 09:51+0000\n"
"Last-Translator: Aditoo\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
#: impressum.php:37
msgid "Impressum"
@ -25,7 +26,7 @@ msgstr "Impressum"
#: impressum.php:50 impressum.php:52 impressum.php:84
msgid "Site Owner"
msgstr "Vlastník webu"
msgstr "Majitel webu"
#: impressum.php:50 impressum.php:88
msgid "Email Address"
@ -40,11 +41,11 @@ msgid ""
"The impressum addon needs to be configured!<br />Please add at least the "
"<tt>owner</tt> variable to your config file. For other variables please "
"refer to the README file of the addon."
msgstr "Doplněk Impressum musí být nakonfigurován!<br/>Prosím, přidejte alespoň proměnnou <tt>owner</tt> do konfiguračního souboru. Pro nastavení ostatních proměnných se seznamte s nápovědou v souboru README tohoto doplňku."
msgstr "Doplněk Impressum musí být nakonfigurován!<br />Prosím, přidejte alespoň proměnnou <tt>owner</tt> do konfiguračního souboru. Pro nastavení ostatních proměnných se seznamte s nápovědou v souboru README tohoto doplňku."
#: impressum.php:78
msgid "Settings updated."
msgstr "Nastavení aktualizováno."
msgstr "Nastavení aktualizována."
#: impressum.php:83
msgid "Submit"
@ -60,7 +61,7 @@ msgstr "Profil majitele webu"
#: impressum.php:85
msgid "Profile address of the operator."
msgstr "Profilová addresa operátora."
msgstr "Profilová adresa operátora."
#: impressum.php:86
msgid "How to contact the operator via snail mail. You can use BBCode here."
@ -78,7 +79,7 @@ msgstr "Další poznámky, které jsou zobrazeny pod kontaktními informacemi. Z
#: impressum.php:88
msgid "How to contact the operator via email. (will be displayed obfuscated)"
msgstr "Jak konktaktovat operátora přes mail. (bude zobrazen \"zmateně\")"
msgstr "Jak konktaktovat operátora přes mail. (bude zobrazeno \"obfuskovaně\")"
#: impressum.php:89
msgid "Footer note"

@ -2,22 +2,23 @@
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
$n = intval($n);
return ($n == 1 && $n % 1 == 0) ? 0 : ($n >= 2 && $n <= 4 && $n % 1 == 0) ? 1: ($n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;;
}}
;
$a->strings["Impressum"] = "Impressum";
$a->strings["Site Owner"] = "Vlastník webu";
$a->strings["Site Owner"] = "Majitel webu";
$a->strings["Email Address"] = "E-mailová adresa";
$a->strings["Postal Address"] = "Poštovní adresa";
$a->strings["The impressum addon needs to be configured!<br />Please add at least the <tt>owner</tt> variable to your config file. For other variables please refer to the README file of the addon."] = "Doplněk Impressum musí být nakonfigurován!<br/>Prosím, přidejte alespoň proměnnou <tt>owner</tt> do konfiguračního souboru. Pro nastavení ostatních proměnných se seznamte s nápovědou v souboru README tohoto doplňku.";
$a->strings["Settings updated."] = "Nastavení aktualizováno.";
$a->strings["The impressum addon needs to be configured!<br />Please add at least the <tt>owner</tt> variable to your config file. For other variables please refer to the README file of the addon."] = "Doplněk Impressum musí být nakonfigurován!<br />Prosím, přidejte alespoň proměnnou <tt>owner</tt> do konfiguračního souboru. Pro nastavení ostatních proměnných se seznamte s nápovědou v souboru README tohoto doplňku.";
$a->strings["Settings updated."] = "Nastavení aktualizována.";
$a->strings["Submit"] = "Odeslat";
$a->strings["The page operators name."] = "Jméno operátora stránky.";
$a->strings["Site Owners Profile"] = "Profil majitele webu";
$a->strings["Profile address of the operator."] = "Profilová addresa operátora.";
$a->strings["Profile address of the operator."] = "Profilová adresa operátora.";
$a->strings["How to contact the operator via snail mail. You can use BBCode here."] = "Jak kontaktovat operátora prostřednictvím klasické pošty. Zde můžete použít BBCode.";
$a->strings["Notes"] = "Poznámky";
$a->strings["Additional notes that are displayed beneath the contact information. You can use BBCode here."] = "Další poznámky, které jsou zobrazeny pod kontaktními informacemi. Zde můžete použít BBCode.";
$a->strings["How to contact the operator via email. (will be displayed obfuscated)"] = "Jak konktaktovat operátora přes mail. (bude zobrazen \"zmateně\")";
$a->strings["How to contact the operator via email. (will be displayed obfuscated)"] = "Jak konktaktovat operátora přes mail. (bude zobrazeno \"obfuskovaně\")";
$a->strings["Footer note"] = "Poznámka v zápatí";
$a->strings["Text for the footer. You can use BBCode here."] = "Text pro zápatí. Zde můžete použít BBCode.";

@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-27 05:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-16 10:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-12 12:50+0000\n"
"Last-Translator: Aditoo\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -36,7 +36,7 @@ msgstr "<em>Nevkládejte</em> Jappixmini Chat-Widget do webového rozhraní"
#: jappixmini.php:274
msgid "Jabber username"
msgstr "Jabber uživatelské jméno"
msgstr "Uživatelské jméno Jabber"
#: jappixmini.php:277
msgid "Jabber server"
@ -48,11 +48,11 @@ msgstr "Jabber BOSH host"
#: jappixmini.php:285
msgid "Jabber password"
msgstr "Jabber heslo"
msgstr "Heslo Jabber"
#: jappixmini.php:290
msgid "Encrypt Jabber password with Friendica password (recommended)"
msgstr "Zašifrovat Jabber heslo s heslem Friendica (doporučeno)"
msgstr "Zašifrovat heslo Jabber heslem Friendica (doporučeno)"
#: jappixmini.php:293
msgid "Friendica password"
@ -60,11 +60,11 @@ msgstr "Heslo Friendica"
#: jappixmini.php:296
msgid "Approve subscription requests from Friendica contacts automatically"
msgstr "Automaticky schválit požadavek na členství od kontaktů Friendica."
msgstr "Automaticky schválit požadavek o odběr od kontaktů Friendica."
#: jappixmini.php:299
msgid "Subscribe to Friendica contacts automatically"
msgstr "Automaticky zaslat požadavek na členství kontaktům Friendica."
msgstr "Automaticky odebírat od kontaktů Friendica."
#: jappixmini.php:302
msgid "Purge internal list of jabber addresses of contacts"

@ -9,14 +9,14 @@ function string_plural_select_cs($n){
$a->strings["Jappix Mini addon settings"] = "Nastavení rozšíření Jappix Mini";
$a->strings["Activate addon"] = "Aktivovat doplněk";
$a->strings["Do <em>not</em> insert the Jappixmini Chat-Widget into the webinterface"] = "<em>Nevkládejte</em> Jappixmini Chat-Widget do webového rozhraní";
$a->strings["Jabber username"] = "Jabber uživatelské jméno";
$a->strings["Jabber username"] = "Uživatelské jméno Jabber";
$a->strings["Jabber server"] = "Jabber server";
$a->strings["Jabber BOSH host"] = "Jabber BOSH host";
$a->strings["Jabber password"] = "Jabber heslo";
$a->strings["Encrypt Jabber password with Friendica password (recommended)"] = "Zašifrovat Jabber heslo s heslem Friendica (doporučeno)";
$a->strings["Jabber password"] = "Heslo Jabber";
$a->strings["Encrypt Jabber password with Friendica password (recommended)"] = "Zašifrovat heslo Jabber heslem Friendica (doporučeno)";
$a->strings["Friendica password"] = "Heslo Friendica";
$a->strings["Approve subscription requests from Friendica contacts automatically"] = "Automaticky schválit požadavek na členství od kontaktů Friendica.";
$a->strings["Subscribe to Friendica contacts automatically"] = "Automaticky zaslat požadavek na členství kontaktům Friendica.";
$a->strings["Approve subscription requests from Friendica contacts automatically"] = "Automaticky schválit požadavek o odběr od kontaktů Friendica.";
$a->strings["Subscribe to Friendica contacts automatically"] = "Automaticky odebírat od kontaktů Friendica.";
$a->strings["Purge internal list of jabber addresses of contacts"] = "Očistit interní seznam jabber adres kontaktů";
$a->strings["Submit"] = "Odeslat";
$a->strings["Add contact"] = "Přidat kontakt";

@ -4,24 +4,25 @@
#
#
# Translators:
# Michal Šupler <msupler@gmail.com>, 2014-2015
# Aditoo, 2018
# michal_s <msupler@gmail.com>, 2014-2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-27 05:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-11 19:41+0000\n"
"Last-Translator: Michal Šupler <msupler@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/friendica/language/cs/)\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-12 12:54+0000\n"
"Last-Translator: Aditoo\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
#: libravatar.php:14
msgid "Could NOT install Libravatar successfully.<br>It requires PHP >= 5.3"
msgstr "Libravatar není možné úspěšně nainstalovat .<br>Vyžaduje PHP >= 5.3"
msgstr "Libravatar NENÍ možné úspěšně nainstalovat.<br>Vyžaduje PHP >= 5.3"
#: libravatar.php:73
msgid "generic profile image"
@ -45,16 +46,16 @@ msgstr "tvář v retro arkádovém stylu"
#: libravatar.php:82
msgid "Warning"
msgstr "Omezení"
msgstr "Varování"
#: libravatar.php:83
#, php-format
msgid "Your PHP version %s is lower than the required PHP >= 5.3."
msgstr "Vaše PHP verze %s je nižší než požadovaná PHP >= 5.3."
msgstr "Vaše verze PHP %s je nižší než požadovaná: PHP >= 5.3."
#: libravatar.php:84
msgid "This addon is not functional on your server."
msgstr "Tento doplněk není funkční na Vašem serveru."
msgstr "Tento doplněk není na Vašem serveru funkční."
#: libravatar.php:93
msgid "Information"
@ -65,7 +66,7 @@ msgid ""
"Gravatar addon is installed. Please disable the Gravatar addon.<br>The "
"Libravatar addon will fall back to Gravatar if nothing was found at "
"Libravatar."
msgstr "Gravatar doplněk je nainstalován. Prosím zakažte doplněk Gravatar. <br>Libravatar doplněk se vrátí k doplňku Gravatar, pokud na Libravataru nebude nic nalezeno."
msgstr "Doplněk Gravatar je nainstalován. Prosím zakažte doplněk Gravatar.<br>Doplněk Libravatar se přepne na Gravatar, pokud na Libravataru nebude nic nalezeno."
#: libravatar.php:99
msgid "Submit"
@ -73,11 +74,11 @@ msgstr "Odeslat"
#: libravatar.php:100
msgid "Default avatar image"
msgstr "Defaultní obrázek avataru"
msgstr "Výchozí avatarový obrázek"
#: libravatar.php:100
msgid "Select default avatar image if none was found. See README"
msgstr "Vyberte defaultní avatar obrázek pokud nebyl žádný nalezen. Více viz. soubor README."
msgstr "Nastavte výchozí avatarový obrázek, pokud není žádný nalezen. Více viz. soubor README."
#: libravatar.php:112
msgid "Libravatar settings updated."

@ -2,21 +2,22 @@
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
$n = intval($n);
return ($n == 1 && $n % 1 == 0) ? 0 : ($n >= 2 && $n <= 4 && $n % 1 == 0) ? 1: ($n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;;
}}
;
$a->strings["Could NOT install Libravatar successfully.<br>It requires PHP >= 5.3"] = "Libravatar není možné úspěšně nainstalovat .<br>Vyžaduje PHP >= 5.3";
$a->strings["Could NOT install Libravatar successfully.<br>It requires PHP >= 5.3"] = "Libravatar NENÍ možné úspěšně nainstalovat.<br>Vyžaduje PHP >= 5.3";
$a->strings["generic profile image"] = "generický profilový obrázek";
$a->strings["random geometric pattern"] = "náhodný geometrický vzor";
$a->strings["monster face"] = "tvář příšery";
$a->strings["computer generated face"] = "počítačově generovaná tvář";
$a->strings["retro arcade style face"] = "tvář v retro arkádovém stylu";
$a->strings["Warning"] = "Omezení";
$a->strings["Your PHP version %s is lower than the required PHP >= 5.3."] = "Vaše PHP verze %s je nižší než požadovaná PHP >= 5.3.";
$a->strings["This addon is not functional on your server."] = "Tento doplněk není funkční na Vašem serveru.";
$a->strings["Warning"] = "Varování";
$a->strings["Your PHP version %s is lower than the required PHP >= 5.3."] = "Vaše verze PHP %s je nižší než požadovaná: PHP >= 5.3.";
$a->strings["This addon is not functional on your server."] = "Tento doplněk není na Vašem serveru funkční.";
$a->strings["Information"] = "Informace";
$a->strings["Gravatar addon is installed. Please disable the Gravatar addon.<br>The Libravatar addon will fall back to Gravatar if nothing was found at Libravatar."] = "Gravatar doplněk je nainstalován. Prosím zakažte doplněk Gravatar. <br>Libravatar doplněk se vrátí k doplňku Gravatar, pokud na Libravataru nebude nic nalezeno.";
$a->strings["Gravatar addon is installed. Please disable the Gravatar addon.<br>The Libravatar addon will fall back to Gravatar if nothing was found at Libravatar."] = "Doplněk Gravatar je nainstalován. Prosím zakažte doplněk Gravatar.<br>Doplněk Libravatar se přepne na Gravatar, pokud na Libravataru nebude nic nalezeno.";
$a->strings["Submit"] = "Odeslat";
$a->strings["Default avatar image"] = "Defaultní obrázek avataru";
$a->strings["Select default avatar image if none was found. See README"] = "Vyberte defaultní avatar obrázek pokud nebyl žádný nalezen. Více viz. soubor README.";
$a->strings["Default avatar image"] = "Výchozí avatarový obrázek";
$a->strings["Select default avatar image if none was found. See README"] = "Nastavte výchozí avatarový obrázek, pokud není žádný nalezen. Více viz. soubor README.";
$a->strings["Libravatar settings updated."] = "Nastavení Libravatar aktualizováno.";

@ -64,7 +64,7 @@ msgstr ""
#: morechoice.php:45
msgid "Metrosexual"
msgstr ""
msgstr "Metrosexuál"
#: morechoice.php:46
msgid "Monk"
@ -144,7 +144,7 @@ msgstr "Bolest"
#: morechoice.php:68
msgid "Trans men"
msgstr "Transmuž"
msgstr "Transmuži"
#: morechoice.php:69
msgid "Older women"
@ -164,11 +164,11 @@ msgstr "V nebezpečí"
#: morechoice.php:73
msgid "Pretending to be male"
msgstr "Předstírám, že jsem muž"
msgstr "Předstírají, že jsou muži"
#: morechoice.php:74
msgid "Pretending to be female"
msgstr "Předstírám, že jsem žena"
msgstr "Předstírají, že jsou ženy"
#: morechoice.php:75
msgid "Breats"
@ -180,7 +180,7 @@ msgstr ""
#: morechoice.php:77
msgid "Crying"
msgstr "Pláču"
msgstr "Pláčí"
#: morechoice.php:78
msgid "Nappies/Diapers"
@ -208,11 +208,11 @@ msgstr "Nohy"
#: morechoice.php:84
msgid "Covered in insects"
msgstr "Pokryt/a hmyzem"
msgstr "Pokryti hmyzem"
#: morechoice.php:85
msgid "Turning a human being into furniture"
msgstr ""
msgstr "Mění lidské bytosti v nábytek"
#: morechoice.php:86
msgid "Elderly people"
@ -228,7 +228,7 @@ msgstr "Zločinci"
#: morechoice.php:89
msgid "Stealing"
msgstr ""
msgstr "Kradou"
#: morechoice.php:90
msgid "Breast milk"
@ -272,7 +272,7 @@ msgstr "Pupky"
#: morechoice.php:100
msgid "Corpses"
msgstr ""
msgstr "Mrtvoly"
#: morechoice.php:101
msgid "Smells"
@ -296,7 +296,7 @@ msgstr "Močení"
#: morechoice.php:106
msgid "Eating people"
msgstr "Žeru lidi"
msgstr "Žerou lidi"
#: morechoice.php:107
msgid "Being eaten"
@ -316,7 +316,7 @@ msgstr ""
#: morechoice.php:114
msgid "Polygamist"
msgstr ""
msgstr "Polygamist(k)a"
#: morechoice.php:115
msgid "Half married"

@ -17,7 +17,7 @@ $a->strings["Gender fluid"] = "";
$a->strings["Kathoey"] = "";
$a->strings["Lady"] = "Dáma";
$a->strings["Lipstick lesbian"] = "";
$a->strings["Metrosexual"] = "";
$a->strings["Metrosexual"] = "Metrosexuál";
$a->strings["Monk"] = "Mnich";
$a->strings["Nun"] = "Jeptiška";
$a->strings["Soft butch"] = "";
@ -37,28 +37,28 @@ $a->strings["People with impaired mobility"] = "Lidé s pohybovým postižením"
$a->strings["Amputees"] = "Amputovaní";
$a->strings["Statues, mannequins and immobility"] = "Sochy, figuríny a nepohyblivost";
$a->strings["Pain"] = "Bolest";
$a->strings["Trans men"] = "Transmuž";
$a->strings["Trans men"] = "Transmuži";
$a->strings["Older women"] = "Starší ženy";
$a->strings["Asphyxiation"] = "";
$a->strings["In public"] = "Na veřejnosti";
$a->strings["In danger"] = "V nebezpečí";
$a->strings["Pretending to be male"] = "Předstírám, že jsem muž";
$a->strings["Pretending to be female"] = "Předstírám, že jsem žena";
$a->strings["Pretending to be male"] = "Předstírají, že jsou muži";
$a->strings["Pretending to be female"] = "Předstírají, že jsou ženy";
$a->strings["Breats"] = "";
$a->strings["Scat"] = "";
$a->strings["Crying"] = "Pláču";
$a->strings["Crying"] = "Pláčí";
$a->strings["Nappies/Diapers"] = "Plenky";
$a->strings["Trees"] = "Stromy";
$a->strings["Vomit"] = "Zvracení";
$a->strings["Murder"] = "Vražda";
$a->strings["Fat people"] = "Tlustí lidé";
$a->strings["Feet"] = "Nohy";
$a->strings["Covered in insects"] = "Pokryt/a hmyzem";
$a->strings["Turning a human being into furniture"] = "";
$a->strings["Covered in insects"] = "Pokryti hmyzem";
$a->strings["Turning a human being into furniture"] = "Mění lidské bytosti v nábytek";
$a->strings["Elderly people"] = "Postarší lidé";
$a->strings["Transgender people"] = "Transgenderoví lidé";
$a->strings["Criminals"] = "Zločinci";
$a->strings["Stealing"] = "";
$a->strings["Stealing"] = "Kradou";
$a->strings["Breast milk"] = "";
$a->strings["Immersing genitals in liquids"] = "";
$a->strings["Giants"] = "Obři";
@ -69,18 +69,18 @@ $a->strings["Mucus"] = "";
$a->strings["Obscene language"] = "Sprostý jazyk";
$a->strings["Noses"] = "Nosy";
$a->strings["Navels"] = "Pupky";
$a->strings["Corpses"] = "";
$a->strings["Corpses"] = "Mrtvoly";
$a->strings["Smells"] = "Pachy";
$a->strings["Buttocks"] = "";
$a->strings["Nonliving objects"] = "Neživoucí předměty";
$a->strings["Sleeping people"] = "Spící lidé";
$a->strings["Urination"] = "Močení";
$a->strings["Eating people"] = "Žeru lidi";
$a->strings["Eating people"] = "Žerou lidi";
$a->strings["Being eaten"] = "";
$a->strings["Animals"] = "Zvířata";
$a->strings["I'd rather just have some chocolate"] = "Radši bych si prostě dal čokoládu";
$a->strings["Married to my job"] = "";
$a->strings["Polygamist"] = "";
$a->strings["Polygamist"] = "Polygamist(k)a";
$a->strings["Half married"] = "Napůl ženatý/vdaná";
$a->strings["Living in the past"] = "Žiju v minulosti";
$a->strings["Pretending to be over my ex"] = "";

@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-01 11:11-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-13 18:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 09:52+0000\n"
"Last-Translator: Aditoo\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
#: showmore.php:41 showmore.php:45
msgid "\"Show more\" Settings"
msgstr "\"Show more\" nastavení"
msgstr "Nastavení \"Show more\""
#: showmore.php:50
msgid "Enable Show More"
@ -30,7 +30,7 @@ msgstr "Povolit Show more"
#: showmore.php:53
msgid "Cutting posts after how much characters"
msgstr "Oříznout přízpěvky po zadaném množství znaků"
msgstr "Oříznout příspěvky po zadaném množství znaků"
#: showmore.php:57
msgid "Save Settings"

@ -6,9 +6,9 @@ function string_plural_select_cs($n){
return ($n == 1 && $n % 1 == 0) ? 0 : ($n >= 2 && $n <= 4 && $n % 1 == 0) ? 1: ($n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;;
}}
;
$a->strings["\"Show more\" Settings"] = "\"Show more\" nastavení";
$a->strings["\"Show more\" Settings"] = "Nastavení \"Show more\"";
$a->strings["Enable Show More"] = "Povolit Show more";
$a->strings["Cutting posts after how much characters"] = "Oříznout přízpěvky po zadaném množství znaků";
$a->strings["Cutting posts after how much characters"] = "Oříznout příspěvky po zadaném množství znaků";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit nastavení";
$a->strings["Show More Settings saved."] = "Nastavení \"Show more\" uložena.";
$a->strings["show more"] = "zobrazit více";

Loading…
Cancel
Save