Script shows comments from your friendica server in your (static website) blog.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

22 wiersze
402 B

6 lat temu
6 lat temu
 1. <!doctype html>
 2. <html lang="">
 3. <head>
 4. <link rel="stylesheet" href="./style.css" type="text/css" />
 5. <script type="text/javascript"><!--
 6. var friendica_domain = "http://your.friendica.tld"
 7. //--></script>
 8. </head>
 9. <article>
 10. <h1>Article Header</h1>
 11. <p>test text</p>
 12. </article>
 13. <script language="JavaScript" src="./friendica_comments.js">
 14. </script>
 15. <div id ="comments">
 16. </div>
 17. </body>
 18. </html>