Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

10 wiersze
176 B

# editorconfig tool configuration
# see http://editorconfig.org for docs
root = true
[*]
charset = utf-8
end_of_line = lf
trim_trailing_whitespaces = true
indent_style = tab